1
Proef
2
De linkse stem op rechts (commentaar)
3
Register 2023
4
Toekomst door ontregeling en verbeelding
5
Vergeving en herstel
6
Credo in gewone taal
7
Waarom ik christen ben (3): omdat de God van de Bijbel bestaat
8
Boven is onder ons. In respons op de reacties
9
Opnieuw Wet en Evangelie: het voorstel van Maarten Wisse (2)
10
Recht van spreken

Hieronder een overzicht van de artikelen van In de Waagschaal vanaf 2004. Door op de kolom koppen te klikken kunt u de betreffende kolom op alfabet of op jaartal rangschikken.

Auteur Titel Datum
Auteur Titel Datum
At Polhuis Proef 24/01/2024
Constandse, C. De linkse stem op rechts (commentaar) 16/12/2023
Klerk J. de Register 2023 16/12/2023
Doevendans, C.H. Toekomst door ontregeling en verbeelding 16/12/2023
Smits C.J. Vergeving en herstel 16/12/2023
Verhagen S. Credo in gewone taal 16/12/2023
Dekker, W.M. Waarom ik christen ben (3): omdat de God van de Bijbel bestaat 16/12/2023
Benjamins, R. Boven is onder ons. In respons op de reacties 16/12/2023
Reeling Brouwer, R.H. Opnieuw Wet en Evangelie: het voorstel van Maarten Wisse (2) 16/12/2023
Nieuwpoort, A.G.L. van Recht van spreken 16/12/2023
Dekker, W.M. Van de redactie 16/12/2023
Doedens, U. Tutoyeren (commentaar) 18/11/2023
Doedens, U. Leven op de koude steen 18/11/2023
Klerk J. de Het duivelse pact van modernisme, monotheïsme en militarisme 18/11/2023
Doevendans, C.H. Ruimte voor personalisme 18/11/2023
Jong, D. de Impressies van de 40e International Barth Conference 18/11/2023
Reeling Brouwer, R.H. Opnieuw Wet en Evangelie: het voorstel van Maarten Wisse (1) 18/11/2023
Dekker, W.M. Waarom ik christen ben (2) 18/11/2023
Constandse, C. Zijn we het niet over veel meer eens? 18/11/2023
Verbaan, P.A. Mozes vraagt iets te veel (meditatie) 18/11/2023
Hertog, N. den Van de redactie 18/11/2023
Constandse, C. Post-truth (commentaar) 21/10/2023
Dulk, M. den Omkeer voor het leven 21/10/2023
Pieterse, W. Homelands 21/10/2023
Vos, P.H. Karl Barth en de oorlog in Oekraïne 21/10/2023
Reeling Brouwer, R.H. Oogst van het Zwitserse Barthjaar 21/10/2023
Bruin, J. ‘Zintuiglijk waarneembare werkelijkheden’ 21/10/2023
Verbaan, P.A. Parelduiken. Hannah Arendt over Augustinus 21/10/2023
Dubois, O.W. Jean-Christophe van Romain Rolland 21/10/2023
Dekker, W.M. Waarom ik christen ben (I) 21/10/2023
Klouwen, W. Droefenis (meditatie) 21/10/2023
Waal, H. de Van de redactie 21/10/2023
Doedens, U. overtoerisme (commentaar) 23/09/2023
Doedens, U. Aankondiging 23/09/2023
Slot, E. van 't Toch Tolkien lezen 23/09/2023
Kooi, K. van der ‘De eenheid ligt in de drieenige zelf’ 23/09/2023
Doevendans, C.H. Het nieuwe kerkgebouwtje 23/09/2023
Constandse, C. Boven wil iets onder en met ons 23/09/2023
Dekker, W.M. De god van Hegel 23/09/2023
Smits C.J. Wie is er onder ons? 23/09/2023
Hennecke, S. Misschien […] God tussen ons? 23/09/2023
Doedens, U. Benjamins’ liedboek (meditatie) 23/09/2023
Constandse, C. Van de redactie 23/09/2023
Constandse, C. Gaan kapitalisme en democratie wel samen? (commentaar) 26/08/2023
Dulk, M. den Verlossing: Openbaring van Johannes (5) 26/08/2023
Waal, H. de Tijd om te praten: een opmerkelijk debat over vrede in Oekraïne 26/08/2023
Constandse, C. Leren of repareren? 26/08/2023
Pieterse, W. Danilo Kiš: Homo poëticus 26/08/2023
Selm. M. van Het paard van Pablo 26/08/2023
Boer, D. de Van kleine ziel tot heilig weten 26/08/2023
Reeling Brouwer, R.H. Couperus herlezen, speciaal de Komedianten 26/08/2023
Elbers, M. Heilzame grens (meditatie) 26/08/2023
Klerk J. de Van de redactie 26/08/2023
Doedens, U. Beam (commentaar) 01/07/2023
Pieterse, W. Een diep verborgen herrinering 01/07/2023
Doevendans, C.H. Bovenkamer en gastvrijheid 01/07/2023
Ronde, F. de O hoofd vol bloed en wonden. Over de film ‘De man uit Rome’ 01/07/2023
Wessel, C.C. ’s Zondags ga ik naar de kerk 01/07/2023
Dulk, M. den Weeën: Openbaring van Johannes 01/07/2023
Bruin, J. Einde of nieuw begin? 01/07/2023
Wahl R. Bach onder de theologen 01/07/2023
Doedens, U. ‘Un jour pourtant’ – de eschatologie van Jean Ferrat 01/07/2023
Boersma, H. Volle netten in het verpleeghuis 01/07/2023
Mik, M. de De tekst versterken met je leven 01/07/2023
Smits C.J. Noach deed alles (meditatie 01/07/2023
Doevendans, C.H. Van de redactie 01/07/2023
Dekker, W.M. (van de redactie) 27/05/2023
Constandse, C. De helden van de zorg (commentaar) 27/05/2023
Westerduin, M. Van U is de toekomst 27/05/2023
Gooijer A. De apocalyptische Paulus: gaat de wereld ten onder? 27/05/2023
Ouwerkerk, M.J. Waar ben ik? 27/05/2023
Blei, K. De eschatologie van Bram van de Beek 27/05/2023
Doevendans, C.H. De apocalyptische stad van Jacques Ellul 27/05/2023
Dulk, M. den Ontsluiting: Openbaring van Johannes (3) 27/05/2023
Verbaan, P.A. Tussen hype en hoop- De Apocalyps lezen met Catherine Keller 27/05/2023
Dubois, O.W. ”Die laatste leevensjaren van den mensch zijn wel verschrikkelijk.” Van Eeden zijn ouderdom 27/05/2023
Constandse, C. ‘De hoop die in u is’ (meditatie) 27/05/2023
Hertog, C.C. den Om vrede (van de redactie) 29/04/2023
Klerk J. de De menigte en de enkeling (meditatie) 29/04/2023
Dekker, W.M. De poëzie, de dood van God en Wessel ten Boom 29/04/2023
Wessel, C.C. Verliefdheid en droefheid bij Wessel ten Boom en Herman Gorter 29/04/2023
Baggerman-Van Poperingen, E. Ode aan de inefficiëntie 29/04/2023
Nierop, J. ‘… een perfide insinuatie. Of wat bedoelde je met je tweet?’ – Twee Duitse theologen over de oorlog in Oekraïne 29/04/2023
Pals, H. Barths wapenrusting Gods 29/04/2023
Smits C.J. Doordacht spreken over God: hebben we daar nog tijd voor? 29/04/2023
Dulk, M. den Er moet iets gebeuren! Openbaring van Johannes (2) – Openbaring 1-3 29/04/2023
Doedens, U. Huub Oosterhuis dichtbij en ver weg (commentaar) 29/04/2023
Doevendans, C.H. In de Waagschaal 52.4 – Big history en christelijk geloof (van de redactie) 01/04/2023
Hertog, C.C. den Red jezelf! (meditatie) 01/04/2023
Groot G. Het geschenk aan de wereld – Larry Siedentop over christendom en secularisme 01/04/2023
Dekker, W.M. ‘De religie van de uittocht uit de religie’ – Marcel Gauchet over christendom en moderniteit 01/04/2023
Smits, N.C. Geen excuus voor slavernijverleden 01/04/2023
Doevendans, C.H. Volksgemeenschap en volksconfessie – Van der Leeuw en zijn ‘Balans van Nederland’ 01/04/2023
Ronde, F. de Het kruis van de werkelijkheid – Over ‘De menselijke onderneming’ van Otto Kroesen 01/04/2023
Polhuis, A. De stoel van Van Veldhuizen 01/04/2023
Bruin, J. Max Reger als grensganger 01/04/2023
Dulk, M. den Openbaring van Johannes – Een ervaring om te lezen 01/04/2023
Doedens, U. Pippi (commentaar) 01/04/2023
Constandse, C. Een stem in het gebeuren (van de redactie) 05/03/2023
Manen, G. van The Mind of Christ (meditatie) 05/03/2023
Doevendans, C.H. Balans van Nederland – Graven met Gerardus van der Leeuw 05/03/2023
Wessel, C.C. Een inspirerende ruïne – De ‘Pastorale Sociologie’ van Willem Banning 05/03/2023
Doedens, U. Authenticiteit teveel – Over ‘Olive Kitteridge’ van Elizabeth Strout 05/03/2023
Venemans, B.A. Een preek van Barth over de Titanic 05/03/2023
Boersma, H. God heeft mensen nodig – Een klassieker van Abraham Joshua Heschel opnieuw vertaald 05/03/2023
Dubois, O.W. Innerlijke vrijheid en menselijkheid – De wereld van Etty Hillesum 05/03/2023
Gaalen, Wouter van De toorn van God bij Paulus in Romeinen 1 05/03/2023
Nierop, J. Vrijheid in de beperking – Meijering over Barth 05/03/2023
Constandse, C. Vredesproces (commentaar) 05/03/2023
Doevendans, C.H. Postkolonialisme (van de redactie) 04/02/2023
Verbaan, P.A. Moed (meditatie) 04/02/2023
Liere, Lucien van Postkolonialisme en het archief van de geschiedenis 04/02/2023
Jong-Kumru, Wietske de Postkoloniale theologie in Afrika 04/02/2023
Setio, Robert Dekolonisatie van de theologie in Indonesië 04/02/2023
Reeling Brouwer, R.H. Nederlandse geestverwanten van Barth en de Indonesische vrijheidsoorlog – Een voorlopig literatuurbericht 04/02/2023
Doevendans, C.H. Postkolonialisme en westerse moderniteit – Spanning tussen metropool en periferie 04/02/2023
Constandse, C. Ver van huis – Over geloof en theologie in de koloniale verhouding 04/02/2023
Hertog, G.C. den Een vrij leerhuis in een bezet land – Nieuw Verzameld Werk van Miskotte 04/02/2023
Doedens, U. Tout savoir (commentaar) 04/02/2023
Dekker, W.M. Tussen de tijden (van de redactie) 07/01/2023
Dekker, W.M. Tegen de moedheid (meditatie) 07/01/2023
Doevendans, C.H. Tussen kerk en hanger – de ‘nijdige bewogenheid’ van architect A.U. Ingwersen 07/01/2023
Noordergraaf, Herman D.F. Malan – profeet van de apartheid 07/01/2023
Dekker, W.M. Profeet, priester, oorlog: een fragment uit Miskottes Hoofdsom der historie 07/01/2023
Bruin, J. De strakke polder 07/01/2023
Doedens, U. Matthias Claudius 07/01/2023
Doedens, U. Drempelgebed 07/01/2023
Wiersma, Frans De viering van het sacrament 07/01/2023
Dekker, W.M. Onno Zijlstra over authenticiteit 07/01/2023
Ronde, F. de Een accuraat en actueel portret 07/01/2023
Constandse, C. De oorlog en de rechtstaat (commentaar) 07/01/2023
Klerk J. de Van de redactie 10/12/2022
Klouwen, W. De Schrift is advent (meditatie) 10/12/2022
Doevendans, C.H. Ruimte, theologie en de andere wereld van ‘Thirdspace’ 10/12/2022
Bruin, J. Versnellen of vertragen? 10/12/2022
Gaalen, Wouter van Nog een keer Paulus, Aan de Romeinen, en aan ons 10/12/2022
Wahl R. Met Barth verder dan Barth 10/12/2022
Hoogenboom, Derk-Jan Barth conference 2022 10/12/2022
At Polhuis De oorlog in Oekraïne: de noodzaak van een breed kerkelijk beraad 10/12/2022
Doedens, U. Cultureel gewicht – Eerherstel voor de sociale schrijver 10/12/2022
Doedens, U. Instituties (commentaar) 10/12/2022
Redactie Van de redactie 12/11/2022
Desiree Berendsen Latour in de polders 12/11/2022
René van Kieft Landbouw volgens Maatschappij van Welstand 12/11/2022
Doevendans, C.H. Twee scheppingsverhalen – twee Utopia’s 12/11/2022
Elbers, M. De heilige natuur van Karen Armstrong 12/11/2022
Verbaan, P.A. Luther als (gast)voorganger 12/11/2022
Hof, E. Reflectie ZOOM-leesgroep Miskotte 12/11/2022
Klerk J. de Plaatsbereiding 12/11/2022
Constandse, C. Volk (commentaar) 12/11/2022
Verbaan, P.A. Van de redactie 15/10/2022
Dekker, W.M. Meditatie – Geen natuur en geen moeder 15/10/2022
Nieuwpoort, A.G.L. van Karel Eykman is niet dood 15/10/2022
Elbers, M. Zelfkritiek en de prediker als combattant 15/10/2022
Ekris, K. van Dialektisch-missionaire prediking 15/10/2022
Israël, R. De Willem de Zwijgerkerk als huisgemeente 15/10/2022
Stouw, E. van der Gij hebt met uw brede gebaren 15/10/2022
Nierop, J. Geslacht en zelfbeschikking 15/10/2022
Nierop, J. Material Girls 15/10/2022
Bruin, J. Ambt of functie – en de praktijk 15/10/2022
Doevendans, C.H. Homo Ludens en Panopticum 15/10/2022
Doedens, U. Commentaar – Crises 15/10/2022
Doedens, U. Van de redactie 17/09/2022
Nieuwpoort, A.G.L. van Meditatie – Geen goud en zilver 17/09/2022
Wolsink, S, Allard Pierson en kunst als een question of ultimate concern 17/09/2022
Benjamins, H.S. Onzeker weten 17/09/2022
Boersma, H. Veel woorden over de preek 17/09/2022
Blei, K. Oekraïne en Karl Barth 17/09/2022
Bruin, J. Kerk en wereld als ‘vraagstuk’ 17/09/2022
Linden, T.G. van der Principiële openheid 17/09/2022
Wessel, C.C. De Linkse Kerk 17/09/2022
Wijer, E.J. de Slenteren in de stad van de mens 17/09/2022
Constandse, C. Commentaar – Volwassenheid 17/09/2022
Manen, G. van Van de redactie 20/08/2022
Klerk J. de Marta en Maria en het dienen van Jezus 20/08/2022
Plaisier, A.J. Het evangelie van Johannes opnieuw gelezen 20/08/2022
Vries, S. de Toespijs – Een reactie op de lezing van Arjan Plaisier 20/08/2022
Holwerda, K. Het evangelie naar Johannes als dooponderricht 20/08/2022
Ekris, K. van Miskotte als prediker: mysticus, combattant, mens en tijdgenoot 20/08/2022
Nieuwpoort, A.G.L. van De preek als opheffing van de communicatie 20/08/2022
Polhuis, A. Oekraïne en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat 20/08/2022
Doedens, U. Commentaar – Bureaucratie en Solidariteit 20/08/2022
Hertog, C.C. den Van de redactie 02/07/2022
Constandse, C. Meditatie – Generatieconflict 02/07/2022
Gosker, R. Van God los? Reflecties op een tentoonstelling 02/07/2022
Doedens, U. Toen het kerkvolk mondig werd 02/07/2022
Meijeren, G. van Vaderdag 02/07/2022
Wessel, C.C. De doorbraak van de Romantiek in cultuur en geloof 02/07/2022
Doevendans, C.H. Opkomst van een tegencultuur? 02/07/2022
Westerduin, M. Het onbehagen bij de vrouw 02/07/2022
Verbaan, P.A. Kruispunt 02/07/2022
Huijgen, A. Michel Houellebecq en de jaren zestig 02/07/2022
Waanders, S.J.M. Het Tweede Vaticaans Concilie 02/07/2022
Wöhle, A. Dorothee Sölle – Leven en Geloven in gebroken tijd… 02/07/2022
Hertog, C.C. den Eenzaam in de Sixties – Eleanor Rigby van The Beatles 02/07/2022
Constandse, C. Commentaar – Het abortus-debat 02/07/2022
Redactie Van de redactie 28/05/2022
Hertog, C.C. den Meditatie Geroepen – bij I Korintiërs 1:1-9 28/05/2022
Klerk J. de Mens en/of machine 28/05/2022
Meijers, A. Hoe technologie ons leven fundamenteel gaat veranderen 28/05/2022
Doevendans, C.H. AI, machine-denken en het algoritme 28/05/2022
Otte, W. Artificiële Intelligentie in de kerk 28/05/2022
Constandse, C. Grens 28/05/2022
Dulk, M. den Zelfbewuste machines 28/05/2022
Verbaan, P.A. Een kunstmatige vriend(in) 28/05/2022
Polhuis, A. De geesten onderscheiden 28/05/2022
Doedens, U. Commentaar – Standpunten 28/05/2022
Redactie Van de redactie 30/04/2022
Manen, G. van Meditatie. Liefhebben tot aan de voleinding 30/04/2022
Doedens, U. Het korte verhaal en het principe van de omweg 30/04/2022
Bruin, J. Voorbij de ‘verbinding’ 30/04/2022
Westerduin, M. Beangstigend nieuw kapitalisme 30/04/2022
Klerk J. de De God van Toon Tellegen en de God van de Bijbel 30/04/2022
Kroese, H. ‘Toen de mensen eenmaal groot waren en almachtig…’ 30/04/2022
Hertog, C.C. den Nijmeegse Marieke en Nijmeegse studenten 30/04/2022
Doevendans, C.H. De vraag naar de bovenkamer 30/04/2022
Dekker, W.M. Uit de dagboeken van Miskotte  – 2 (Over mystiek) 30/04/2022
Constandse, C. Vrede en recht (Commentaar) 30/04/2022
Verbaan, P.A. Van de redactie 02/04/2022
Verbaan, P.A. Meditatie – Zelfhandhavingspolitiek 02/04/2022
Reeling Brouwer, R.H. De Thora als geboortegrond van de mensenrechten 02/04/2022
Gosker, R Een sleutel op het slot van het Johannes-evangelie? 02/04/2022
Kroesen, O. Synagoge, kerk en de Romeinse belasting 02/04/2022
Grandia, B. Mijn onopgeefbare verbondenheid                         02/04/2022
Polhuis, A. Nawoord 02/04/2022
Pals, H. Een bevrijdingstheologisch gesprek over Israël 02/04/2022
Constandse, C. De ander en de oorlog 02/04/2022
Doevendans, C.H. Tweestrijd van oneindigheid en onvermijdelijkheid 02/04/2022
Blei, K. Oekraïne, Rusland en de Oecumene 02/04/2022
Doedens, U. Commentaar – Het zwaard grijpen 02/04/2022
Doedens, U. Van de redactie 05/03/2022
Dekker, W.M. Meditatie – Maar God 05/03/2022
Verbaan, P.A. God en de opwarming – een actuele uitdaging voor de theologie 05/03/2022
Pieterse, W. Theologie voor holobionten 05/03/2022
Constandse, C. Een profetisch standpunt over klimaat en duurzaamheid? 05/03/2022
Franciscus De ecologische bekering 05/03/2022
Boersma, H. Voorbij de schaamte 05/03/2022
Hertog, C.C. den A.J. Rasker – theoloog in een roerige wereld 05/03/2022
Doedens, U. Alles komt goed?! 05/03/2022
Constandse, C. Commentaar – Recht en solidariteit 05/03/2022
Redactie Van de redactie 05/02/2022
Klerk J. de meditatie – Geen schreeuwer 05/02/2022
Reeling Brouwer, R.H. ‘Kom verder!’ 05/02/2022
Bruin, J. Kom verder! 05/02/2022
Doevendans, C.H. Glas in lood en ontkerkelijking 05/02/2022
Dulk, M. den Maatschappijkritiek en Godschaamte 05/02/2022
Wansink, P. Zoeken wij naar geluk? 05/02/2022
Polhuis, A. Barth en de democratie 05/02/2022
Oussoren, P. ‘Joden’ of ‘Judeeërs’ 05/02/2022
Constandse, C. Anders vertalen of anders lezen? 05/02/2022
Doedens, U. Commentaar – Luisteren naar de geschiedenis 05/02/2022
Klerk J. de Van de redactie 08/01/2022
Doedens, U. Meditatie – De stem 08/01/2022
Constandse, C. en J. de Klerk Je moest God zo nodig doodverklaren. Maar is het er beter op geworden? 08/01/2022
Boersma, H. Belichaamd dogma. 08/01/2022
Hertog, C.C. den Narratieve Christologie – een lezing van Johannes 11 08/01/2022
Polhuis, A. Onopgeefbaar verbonden 08/01/2022
Drewes, B. Mag het een ietsje meer zijn? NBV21 nogmaals gewogen 08/01/2022
Doedens, U. Cultureel Gewicht – Houdt u van Rubens? 08/01/2022
Constandse, C. Commentaar – Geduld 08/01/2022
Redactie Van de redactie 11/12/2021
Constandse, C. Meditatie – Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kan het niet vatten (Joh. 1:5) 11/12/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal (10) 11/12/2021
Muis, J. De grondeloosheid van de democratie 11/12/2021
Groot, B. de Wie is Jezus? Leeservaring Johannes: een tussentijdse balans van een roostervolgeling 11/12/2021
Elbers, M. De kerk als christenclub 11/12/2021
Holwerda, K. Tweemaal uitgeworpen: het verband tussen Johannes 9 en 10 11/12/2021
Polhuis, A. Veiligheid en gerechtigheid 11/12/2021
Hertog, C.C. den Een conferentie bij de verschijning van Biblical ABCs 11/12/2021
Dekker, W.M. Commentaar – Preek eens over de duivel 11/12/2021
Redactie Van de Redactie 13/11/2021
Hertog, C.C. den Meditatie – Grote vreugde 13/11/2021
Wessel, C.C. In memoriam Wessel ten Boom (1959-2021) 13/11/2021
Klerk J. de Een halve eeuw In de Waagschaal (9) 13/11/2021
Hart, K. 't De Vestdijkcahiers van Wessel ten Boom 13/11/2021
Klerk J. de Eberhard Jüngel over bidden 13/11/2021
Westerduin, M. Arnold Huijgen over Maria 13/11/2021
Constandse, C. Waarom linkse politiek zo krachteloos is 13/11/2021
Doedens, U. Mandelstams gelijk 13/11/2021
Thoomes, D. Teatro alla moda 13/11/2021
Elbers, M. Zo goed als niets (Commentaar) 13/11/2021
Manen, G. van Meditatie – Wie het vertrouwen zal winnen 16/10/2021
Doedens, U. De Bijbel als doel en als vertrekpunt 16/10/2021
Kroesen, O. Op zoek naar een huis 16/10/2021
Doevendans, C.H. Secularisatie door herbestemming 16/10/2021
Constandse, C. Jezus, de Joden of Judeeërs in het Johannes-evangelie – en wij 16/10/2021
Pieterse, W. Afropean 16/10/2021
Barth-Frommel, M.C. Een bezoek aan West-Papua 16/10/2021
Spek, W. van der Over Wessel ten Boom, ‘Dromen. Late gedichten’ 16/10/2021
Bruin, J. Plaatsbepaling 16/10/2021
Doedens, U. Commentaar – Gehoorzaamheid 16/10/2021
Redactie Van de redactie 16/10/2021
Klouwen, W. Meditatie – De drie gebroeders 18/09/2021
Liere, L. van Rawagede. De moeizame relatie met een gewelddadige geschiedenis 18/09/2021
Ngelow, Zakaria J. Enkele aantekeningen betreffende Indonesische historiografie 18/09/2021
Klerk J. de Jan Brokken over Nicolaas Adriani en de zending  18/09/2021
Constandse, C. Een hartstochtelijk, profetisch geluid – en een halve waarheid 18/09/2021
Miskotte, K.H. Miskotte in Nederlands-Indië 18/09/2021
Grit, K. Gender, ecologie en lokale tradities: actuele theologische thema’s in Indonesië 18/09/2021
Vymětal, Mikuláš Jericho en Wit-Rusland 18/09/2021
Dekker, W.M. Commentaar – Vissen en acteren 18/09/2021
Redactie Van de redactie 18/09/2021
Dekker, W.M. Meditatie – Paulus als moeder 21/08/2021
Dekker, W.M. en Doedens, U. Zomergast – Interview met Gerrit Manenschijn 21/08/2021
Knijff, H.W. de Een halve eeuw In de Waagschaal (7) 21/08/2021
Engelen, J. Wat zou je moeten, kun je willen? 21/08/2021
Kamp, W. van de De nog steeds betwiste Amerikaanse verkiezingen van 2020 21/08/2021
Boer, D. De competente burger: ideaal of verleden tijd? 21/08/2021
Bruin, J.P.C. de Van voorbijgaande aard 21/08/2021
Ekris, Kees van De ondraaglijke lichtheid van prediking 21/08/2021
Elbers, M. Commentaar – Het kan 21/08/2021
Redactie Van de redactie 21/08/2021
Klerk J. de Meditatie – Een tijd van feesten 03/07/2021
Redactie Ter inleiding tot dit themanummer 03/07/2021
Korevaar, J. Stemmen uit de kunstwereld (1): Jelle Korevaar 03/07/2021
Vaart, J. van der Kunst en kerk 03/07/2021
Barnard, M. De volheid van het concrete leven: kunst en geloof 03/07/2021
Verbaan, P.A. Vincent van Gogh als auteur 03/07/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal (6) 03/07/2021
Verbaan, P.A. De dood bestaat niet 03/07/2021
Wolfswinkel, A. van Water 03/07/2021
Nelemans, R. Stemmen uit de kunstwereld (2): Rebecca Nelemans 03/07/2021
Verbaas, F.W. Lof der creativiteit 03/07/2021
Bartlema, R. Stemmen uit de kunstwereld (3): Ruud Bartlema 03/07/2021
Jonge, F. de Stemmen uit de kunstwereld (4): Freek de Jonge 03/07/2021
Pieterse, W. ‘Etwas was über uns hinausgeht’ 03/07/2021
Loopik, M. van Stemmen uit de kunstwereld (5): Marcus van Loopik 03/07/2021
Doedens, U. Commentaar – Prealabel 03/07/2021
Redactie Van de redactie 03/07/2021
Wassenaar, J.D.Th. De wissel voorbij: een clerus minor in de Protestantse Kerk in Nederland 29/05/2021
Constandse, C. Bezinning op het ambt 29/05/2021
Elbers, M. Meditatie – ‘Ik ben de Christus niet’ 29/05/2021
Wassenaar, J.D.Th. De wissel voorbij: een clerus minor in de Protestantse Kerk in Nederland 29/05/2021
Wessel, C.C. ‘Geroepen en gezonden’, predikanten voor de 21e eeuw 29/05/2021
Doedens, U. De Playmobilpredikant 29/05/2021
Constandse, C. Bezinning op het ambt 29/05/2021
Klerk J. de Een halve eeuw In de Waagschaal (5) 29/05/2021
Noordegraaf, H. Hitler, christelijk geloof en kerken 29/05/2021
Hertog, G.C. den Martin Niemöller: het beeld en de barsten 29/05/2021
Dulk, M. den Eginhard Meijering: het boek van zijn leven 29/05/2021
Dekker, W.M. Commentaar – Vikingen 29/05/2021
Redactie Van de redactie 29/05/2021
Doedens, U. Het priestertekort in de Protestantse Kerk 25/05/2021
Doedens, U. Meditatie – Gemeenschap 01/05/2021
Constandse, C. Ik ben een Nicodemus 01/05/2021
Visser, M. Het uur van de waarheid 01/05/2021
Klerk J. de Johannes in de context van Indonesië 01/05/2021
Elbers, M. De Bijbel lezen: gelovig of juist niet? 01/05/2021
Doedens, U. De priesterlijke kerk 01/05/2021
Slot, E. van 't Karl Barths Anselmusboek 01/05/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal (4) 01/05/2021
Dekker, W.M. De kerk is meer dan verkondiging 01/05/2021
Elbers, M. Déjà vu (Commentaar) 01/05/2021
Dekker, W.M. Van de redactie 01/05/2021
Constandse, C. ‘… want ze waren bang.’ (Markus 16:8) 03/04/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal (3) 03/04/2021
Meijer, J. Vrucht van de lippen 03/04/2021
Naastepad, Th. Voor hen die ons regeren 03/04/2021
Herik, J. van den Lector in een legerplaats 03/04/2021
Bruin, J. Orde en interventie 03/04/2021
Dulk, M. den Karl Barth in twee stukjes 03/04/2021
Simsa, M. Waarom protestanten moeten protesteren, vooral tegen protestanten  03/04/2021
Boom, W.H. ten Over het vertalen van Fides quaerens intellectum 03/04/2021
Redactie Van de redactie 03/04/2021
Hertog, C.C. den Brood des levens – bij Johannes 6 06/03/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal (2) 06/03/2021
Constandse, C. De burgerplicht en de kloof 06/03/2021
Polhuis, A. Staatsbemoeienis versus kerkelijk vrijheid? 06/03/2021
Bruin, J. De vrijheid van de godsdienst 06/03/2021
Reeling Brouwer, R.H. De theologische veronderstellingen van kerkelijk beleid. Over een essay van Günter Thomas 06/03/2021
Kal, V. Het vernuft van Spinoza – Antwoord aan Rinse Reeling Brouwer 06/03/2021
Klerk J. de De hand van God en het menselijk lot in Ruth, Job en bij Miskotte    06/03/2021
Prakke, B. Misverstanden rond het Requiem 06/03/2021
Elbers, M. Civiele religie 06/03/2021
Redactie Van de redactie 06/03/2021
At Polhuis Waarom linkse politiek zo krachteloos is 13/02/2021
Manen G. G. van Meditatie – Gods trouw en onze hulp 06/02/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal 06/02/2021
Doedens, U. Voor God, Plato en Lucky Luke 06/02/2021
Elbers, M. De kerk is fantastisch 06/02/2021
Klerk J. de Het oog is verzadigd van zien 06/02/2021
Spek, W. van der Exegetisch Miniatuur 06/02/2021
Bruin, J. De Verklaring – en verder 06/02/2021
Boer, D. God is een interventie en niet de oorzaak van alles 06/02/2021
Treuren, A. De lucht die we inademen 06/02/2021
Constandse, C. Wie moet waar overheen stappen? 06/02/2021
Doedens, U. Commentaar 06/02/2021
Redactie Van de redactie 06/02/2021
Redactie Van de redactie 09/01/2021
Verbaan, P.A. Meditatie – Stand-by 09/01/2021
Klerk,J. de en W.M. Dekker Neem de traditie serieus 09/01/2021
Smits C.J. Intiemer dan mijn intimiteit 09/01/2021
Reeling Brouwer, R.H. Spinoza boegbeeld van de liberale democratie? Victor Kal leest anders 09/01/2021
Slageren, J. van Rudolf Boon en de Verlichting 09/01/2021
DIngemanse S. De doolhof van de voorzienigheid 09/01/2021
Boersma, H. Opstaan, niet door de knieën 09/01/2021
Boom, W.H. ten Zwarte pieten 09/01/2021
Dekker, W.M. Commentaar – Welzijn en heil 09/01/2021
Dekker, W.M. Het anti-discriminatiebeginsel 12/12/2020
Waanders, S. Over het publieke belang van theologie 12/12/2020
Constandse, C. Alle dingen concreet – en toch abstract 12/12/2020
Verbaan, P.A. Het fides informis – scheidslijn tussen katholiek en protestant? 12/12/2020
Zoutendijk, A. Hoopvolle solidariteit 12/12/2020
Hoogen, A.J.M. van den Alle dingen nieuw 12/12/2020
Wessel, C.C. ‘Ik ben het geweest’ 12/12/2020
Boer, D. Indrukwekkende apologie? 12/12/2020
Elbers, M. Het jodendom eren? 12/12/2020
Redactie Van de redactie 12/12/2020
Hertog, C.C. den Meditatie – Bezittelijke voornaamwoorden 14/11/2020
Hof, E en J.A. Roetman Over de vrijheid van geweten, 10 jaar Hagenpreken in Vlaanderen 14/11/2020
Boom, W.H. ten Daar ben ik in hun midden 14/11/2020
Blei, K. Het Nicenum opnieuw voor het voetlicht 14/11/2020
Doedens, U. De religiositeit van Beethoven 14/11/2020
Pieterse, W. Verloren moederland, vlucht en ballingschap in de poëzie van Paul Celan  14/11/2020
Dubois, O.W. Romantiek en eeuwigheidsverlangen: Novalis 14/11/2020
Noordegraaf, H. Richard Henry Tawney, kapitalisme en kerk 14/11/2020
Dekker, W.M. Gods linker- en rechterhand: Miskotte en de voorzienigheid (2) 14/11/2020
Doedens, U. Commentaar – Pfarrernotbund 14/11/2020
Klerk J. de Van de redactie 14/11/2020
Klouwen, W. Meditatie – Uw vrijmoedigheid  (Hebreeën 10:35) 17/10/2020
Spek, W. van der Exwegetische miniatuur 17/10/2020
Dubois, O.W. Europese Traditie contra Verlichting en Romantiek. Over Andreas Kinnegings De onzichtbare Maat 17/10/2020
Reeling Brouwer, R.H. Een reactie als reformatorisch theoloog op De onzichtbare maat 17/10/2020
Kal, V. De grenzen van het land 17/10/2020
Polhuis, A. Het pacifisme van Bonhoeffer 17/10/2020
Noordegraaf, H. Bonhoeffer en Gandhi. Een stem uit India 17/10/2020
Pieterse, W. ‘diese unerhörte Anspruch’[1] 17/10/2020
Dekker, W.M. Miskotte en de voorzienigheid. Een reactie op de reacties. 17/10/2020
Bruin, J. Het ferment van het Westen 17/10/2020
Dekker, W.M. Commentaar – Intelligentie en lockdown 17/10/2020
Redactie Van de redactie 17/10/2020
Selm. M. van Ichthus 19/09/2020
Constandse, C. Toen, daar, ergens – en nu? 19/09/2020
Smedema, I. Miskotte en zijn preek ten tijde van de watersnood 19/09/2020
Rijswijk, N.J. van Onderscheidingen 19/09/2020
Doedens, U. Bokrijks Bruegel 19/09/2020
Zanden, G. van Toen onze Barth een Barthje was (deel 2) 19/09/2020
Polhuis, A. Wisse gaat aan Barth voorbij 19/09/2020
Spek, W. van der Exegetische miniatuur – Genesis 1: 1-3 en 2: 1-3 19/09/2020
Klerk J. de Zondig dapper, maar geloof nog dapperder! 19/09/2020
Elbers, M. Commentaar – Woke of Red Pill: inwijding vereist 19/09/2020
Redactie van de redactie 19/09/2020
Klerk J. de Meditatie – Matteus 10:34 22/08/2020
Smedema, I. In memoriam prof. dr. A. (Aad) van Egmond 22/08/2020
Spek, W. van der Exegetische miniatuur – Psalm 87 22/08/2020
Kroesen, O. De staat van Israël 22/08/2020
Rejchrt, M. Filosoof Ladislav Hejdánek (1927-2020): Niet bevreesd zijn, maar geloven 22/08/2020
Hof, E. en C. Cornell De vertaling van Bijbels ABC naar het Engels (II) 22/08/2020
Kal, V. Ballingschap 22/08/2020
Boom, W.H. ten Het eerste gedicht van Achterberg 22/08/2020
Doedens, U. Commentaar – De samenleving als helpdesk 22/08/2020
Redactie Van de redactie 22/08/2020
Constandse, C. Met ongewassen handen! (Markus 7:1-23) 04/07/2020
Doedens, U. De wereldwijde binnenkamer – afzondering als kans 04/07/2020
Verhagen, P.J. Binnenruimte: een psychisch apparaat, het zelf en de ziel 04/07/2020
Pos, S. Een gevangeniscel 04/07/2020
Constandse, C. Het verlangen de ziel de ruimte te geven 04/07/2020
Elbers, M. Tegen de hypocrisie van de ‘identiteit’: De binnenkamer als religiekritiek 04/07/2020
Boom, W.H. ten Binnenkamer 04/07/2020
Doevendans, C.H. Woning en stad op anderhalve meter 04/07/2020
Verbaan, P.A. Vang ons de vossen! 04/07/2020
Constandse, C. De binnenkamer in de tijd van Jezus en in de onze 04/07/2020
Klerk J. de De binnenkamer als plek van waarachtigheid   04/07/2020
Manen, G. van De binnenkamer als frontlinie 04/07/2020
Onderstal, R. Sociale media: verrijking voor de binnenkamer! 04/07/2020
Boersma, H. Open kerk in een gesloten wereld 04/07/2020
Dijk, A. van Zelfbezinning tussen 5 mei en 15 augustus 2020 04/07/2020
Pieterse, W. Ironisch heroïsme 04/07/2020
Spek, W. van der Exegetische miniatuur – Psalm149 04/07/2020
Dekker, W.M. Commentaar – George Floyd 04/07/2020
Redactie van de redactie 04/07/2020
Hertog, G.C. den Waarom Bonhoeffer naar Gandhi wilde – en uiteindelijk niet ging 30/05/2020
Slot, E. van 't De brief van Bonhoeffer aan Gandhi (oktober 1934) 30/05/2020
Doedens, U. meditatie – Kans 30/05/2020
Reeling Brouwer, R.H. Jacob Taubes over de vijanden in de Romeinenbrief 30/05/2020
Westra, L.H. Messiaanse exegese – feestbundel voor Rinse Reeling Brouwer 30/05/2020
Hof, E. en C. Cornell De vertaling van Bijbels ABC naar het Engels 30/05/2020
Bruin, J. Verstilling 30/05/2020
Visser 't Hooft, C. en Roetman, J. De epidemie breekt los – herderschap breekt baan 30/05/2020
Spek, W. van der Exegetische miniatuur – Psalm 117 30/05/2020
Elbers, M. commentaar – Gezondheid! 30/05/2020
Redactie van de redactie 30/05/2020
Wessel, C.C. Chris Rutenfrans over euthanasie en over de Coronacrisis 02/05/2020
Elbers, M. Meditatie – Pinksteren in de coronawoestijn 02/05/2020
Constandse, C. Predikant in coronatijd 02/05/2020
Dijk, A. van Het nieuwe normaal 02/05/2020
Verbaan, P.A. 75 jaar vrijheid – ook van stereotypen? 02/05/2020
Dekker, W.M. “Niet erachter en nog minder erbuiten, maar erboven en erin.” 02/05/2020
Doedens, U. Het feest der feesten 02/05/2020
Visser 't Hooft, C. en Roetman, J. Verzuchting en hoop 02/05/2020
Klerk J. de Geen held of heilige, maar mens 02/05/2020
Dekker, W.M. Commentaar – De kus van Franciscus 02/05/2020
Redactie Van de redactie 02/05/2020
Hertog, C.C. den Meditatie – Markus 14:27 v. 04/04/2020
Nieuwpoort, A.G.L. van Groot geleerde, hartstochtelijk theoloog 04/04/2020
Wessel, C.C. Bijbelvertalen en het verlangen naar het sublieme 04/04/2020
Manen G. G. van Leerhuis vandaag 04/04/2020
Dijk, A. van The Lehrhaus, een praktische aanpak 04/04/2020
Pieterse, W. Rijk en aardig 04/04/2020
Constandse, C. Schrikkeltheologie 04/04/2020
Boersma, H. Verlangen naar God 04/04/2020
Spek, W. van der Exegetische Miniatuur – Psalm 114 04/04/2020
Verbaan, P.A. De ziel laat zich moeilijk vangen II 04/04/2020
Elbers, M. Commentaar – Corona Blues 04/04/2020
Redactie Van de redactie 04/04/2020
Verbaan, P.A. De ziel laat zich moeilijk vangen (I) 08/03/2020
Verbaan, P.A. Meditatie – Geloof als voorkennis 08/02/2020
Doedens, U. Tussen 08/02/2020
Constandse, C. Een vrij volk in spe 08/02/2020
Wessel, C.C. ‘Als de Heer een deur sluit…’ 08/02/2020
Boom, W.H. ten Broederschap en armoede 08/02/2020
Elbers, M. Bij het begin beginnen 08/02/2020
Pieterse, W. Iedereen deugt op het lege stadsplein 08/02/2020
Kal, V. Het land binnengaan 08/02/2020
Dekker, W.M. Commentaar – Leve het celibaat 08/02/2020
Redactie Van de redactie 08/02/2020
Dekker, W.M. Anno Domini 11/01/2020
Doedens, U. De messiaanse speelman 11/01/2020
Kal, V. ‘Land’ als religieuze categorie in Torah 11/01/2020
Constandse, C. Waarlijk God, waarlijk mens, maar waarlijk Joods? 11/01/2020
Dekker, W.M. Bavincks bezonnenheid 11/01/2020
Wessel, C.C. Extinction Rebellion, Paulus en de klimaatapocalyps 11/01/2020
Hoorn S. van Wat in het voorbijgaan is blijven liggen. Over Adorno en de traditie 11/01/2020
Kamp, W. van de Het enigma van de godsdienstige Amerikanen 11/01/2020
Spek, W. van der Exegetisch miniatuur 11/01/2020
Elbers, M. Lezen anno 2020 11/01/2020
Redactie Van de redactie 11/01/2020
Klerk J. de Meditatie – Psalm 25:7 07/12/2019
Donner P. H. Het Ambt in kerk en staat 07/12/2019
Klouwen, W. De verlegenheid van het ambt 07/12/2019
Doedens, U. Hoera voor Pieter van den Hoogenband 07/12/2019
Verbaan, P.A. Roel Houwink: literair netwerker en Barth-epigoon 07/12/2019
Spek, W. van der Exegetische miniatuur 07/12/2019
Reeling Brouwer, R.H. Rowan Williams als theoloog van de heiliging 07/12/2019
Ester, J. Rilkes Sonette an Orpheus in nieuwe Nederlandse vertaling 07/12/2019
Wessel, C.C. Afscheid van een decennium 07/12/2019
Redactie Van de redactie 07/12/2019
Klouwen, W. Meditatie: De vierde dag 09/11/2019
Doedens, U. De steen van mijn vader 09/11/2019
Hennecke, S. Christelijke geloofsreligie 09/11/2019
Constandse, C. Gods revolutie: is het werkelijk? 09/11/2019
Boom, W.H. ten Judas onschadelijk gemaakt 09/11/2019
Reeling Brouwer, R.H. Rowan Williams als historisch theoloog 09/11/2019
Kroesen, O. Het tijdperk na de nationale staten: rijk en stam 09/11/2019
Kopmels, L.A. De boeken van Harari 09/11/2019
Soest B. van De impuls tot geweld 09/11/2019
Elbers, M. Commentaar, Oikofobie of zelfkritiek 09/11/2019
Redactie Van de redactie 09/11/2019
Kopmels, L.A. Het geheim van de vreesloosheid 12/10/2019
Verbaan, P.A. In herinnering Professor dr. H.W. (Hans) de Knijff (1931-2019) 12/10/2019
Kal, V. De zin van de constitutie in Torah 12/10/2019
Reeling Brouwer, R.H. Rowan Williams als systematisch theoloog 12/10/2019
Doedens, U. De spirituele huisheer 12/10/2019
Spek, W. van der Exegetische miniatuur 12/10/2019
Veer E. van der De academische Luther vertaald 12/10/2019
Doevendans, C.H. Idolaat van Stefan George; Van der Leeuw creëert een held 12/10/2019
Dulk, M. den Brunner na het Barth-jaar 12/10/2019
Gooijer A. Bonhoeffer over het wezen van de kerk 12/10/2019
Wessel, C.C. Commentaar: conflict en vernieuwing in de orthodoxie 12/10/2019
Redactie Van de redactie 12/10/2019
Wessel, C.C. Meditatie – Zolang er mensen zijn 14/09/2019
Wessel, C.C. De spirituele en intellectuele vorming van de predikant 14/09/2019
Constandse, C. Een samenspanning! 14/09/2019
Jonker E.R. Voorgangers in soorten en maten op allerlei plekken 14/09/2019
Doedens, U. Preken en studeren 14/09/2019
Elbers, M. Kerkelijke splijtzwam 14/09/2019
Voornveld N. van Het woord is mens geworden, en de dominee koopt knutselspullen 14/09/2019
Reeling Brouwer, R.H. Rowan Williams als publiek theoloog 14/09/2019
Dekker, W.M. God en gebed bij Grunberg 14/09/2019
Elbers, M. Commentaar – In transitie 14/09/2019
Redactie Van de redactie 14/09/2019
Mik-van der Waal, M. de Meditatie – Spreuken 4 17/08/2019
Verbaan, P.A. en Wessel, C. Het geloof, de hoop en de liefde van At Polhuis 17/08/2019
Reeling Brouwer, R.H. Rowan Williams: een biografische introductie als begin van een leesverslag 17/08/2019
Pieterse, W. Als u toch in Innsbruck bent 17/08/2019
Hertog, G.C. den Nergens onderhorig aan andere heren! 17/08/2019
Boom, W.H. ten Spel en ernst bij Barth 17/08/2019
Spek, W. van der Exegetische miniatuur 17/08/2019
Dijk, A. van Plagiaat, de boekrol van Ester&verlossing 17/08/2019
Wessel, C.C. Commentaar – De wonden van Vrij Links 17/08/2019
Redactie Van de redactie 17/08/2019
Elbers, M. Meditatie – Pleiter op niveau 29/06/2019
Elbers, M. De tekst mag het zeggen 29/06/2019
Bercken W. van den Christelijke thematiek in ‘Misdaad en straf’ van Fjodor Dostojevske 29/06/2019
Dekker, W.M. Waarom we Dostojevske moeten blijven lezen 29/06/2019
Hoorn S. van Misdaad als hybris 29/06/2019
Doedens, U. De gevangenis als buitengewone wijkgemeente 29/06/2019
Wolf M.J.F. van der Laat misdadigers lezen … maar liever Erasmus dan Luther 29/06/2019
Polhuis, A. Pleidooi voor Dordt 29/06/2019
Constandse, C. Onder misdadigers gerekend 29/06/2019
Doedens, U. Mensen zoeken in de gevangenis 29/06/2019
Hertog, C.C. den Eichmann in Jeruzalem 29/06/2019
Manen G. G. van De vergelding 29/06/2019
Verbaan, P.A. Macbeth – een criminal mind 29/06/2019
Spek, W. van der Exegetische miniaturen – Lucas 1:1-4 29/06/2019
Elbers, M. Commentaar – Dienstbaarheid 29/06/2019
Redactie Van de redactie 29/06/2019
Hertog, C.C. den Beweging – Mattheus 28:17 01/06/2019
Constandse, C. De gelijkenis van de verloren broers 01/06/2019
Dulk, M. den Politieke theologie in de rouw 01/06/2019
Oussoren, P. Het wonder van Leipzig 01/06/2019
Doevendans, C.H. Thuisloosheid, romantiek en de ‘primitieve mens 01/06/2019
Elbers, M. Groter denken, kleiner doen 01/06/2019
Spek, W. van der Exegetische miniaturen – Mattheus 1:1,2,6,16 01/06/2019
Vercammen J.A.O.L. In gesprek met Mor Polycarpus 01/06/2019
Schenderling, J. Groene theologie 01/06/2019
Slot, E. van 't Eeuwigheid, en waarom het goed gaat met mijn geloof 01/06/2019
Klerk J. de ‘Wederkomst, te Bazel 01/06/2019
Wessel, C.C. Commentaar – Nieuwe kerkvormen 01/06/2019
Redactie Van de redactie 01/06/2019
Verbaan, P.A. Meditatie Mattheus 28:7b 04/05/2019
Klouwen, W. Gij maakt mij steeds meer vreemdeling 04/05/2019
Polhuis, A. Gott trifft Mensch 04/05/2019
Doedens, U. Preken van King 04/05/2019
Meijers, E. Visser ’t Hooft en de mondialisering van de oecumene 04/05/2019
Pieterse, W. Olieputten en pruimenbomen 04/05/2019
Soest B. van De Luizenmoeder 04/05/2019
Noordegraaf, H. William Temple en de welfare state 04/05/2019
Hertog, C.C. den Het water en de wijn 04/05/2019
Boom, W.H. ten Een Barth bibliotheek 04/05/2019
Elbers, M. Commentaar (Bewuste naïviteit) 04/05/2019
Redactie Van de redactie 04/05/2019
Dekker, W.M. Meditatie (Jeruzalem, Jeruzalem) 06/04/2019
Wijer, E.J. de ‘Ich sehe Land!’ 06/04/2019
Pieterse, W. Bucurestiul mutilat 06/04/2019
Plaisier, A.J. Gebroken licht 06/04/2019
Reus, T. de Een laatste genadige overmacht 06/04/2019
Irik P. “Met het gehele leven” 06/04/2019
Hertog, C.C. den De babywalvis van Blei 06/04/2019
Doedens, U. Viva Vox, bij de dood van Michel Legrand 06/04/2019
Ronde, F. de Jozef in Dordrecht 06/04/2019
Spek, W. van der Exegetische miniaturen 06/04/2019
Wessel, C.C. Commentaar (Toerisme in Amsterdam) 06/04/2019
Redactie Van de redactie 06/04/2019
Constandse, C. Meditatie (Psalm 41) 09/03/2019
Pieterse, W. Împreuna! 09/03/2019
Kal, V. Torah als theologisch-politiek tractaat 09/03/2019
Schoch, S.L. Wessel in de schaduw van het licht 09/03/2019
Boom, W.H. ten Dank voor het boek! 09/03/2019
Kalsbeek G. De hoofdman bij het kruis in het evangelie van Lukas 09/03/2019
Spek, W. van der Exegetische miniaturen 09/03/2019
Slageren, J. van Ik bid dus ik ben 09/03/2019
Wahl R. De revolutie die vanuit de kerk opkwam 09/03/2019
Bruin, J. Een dagboek van de mensheid 09/03/2019
Elbers, M. Commentaar (Roeping) 09/03/2019
Redactie Van de redactie 09/03/2019
Doedens, U. Meditatie – Koning, kruis, koningin 09/02/2019
Polhuis, A. Kuipers getuigenis voor Israël 09/02/2019
Herik, J. van den Verbondenheid met Israël ter discussie stellen is een gotspe 09/02/2019
Manen G. G. van Openbaring schept een band 09/02/2019
Spek, W. van der Exegetische miniaturen 09/02/2019
Vliet G. van Israël-Palestina – een onopgeefbaar kerkelijk beleid 09/02/2019
Verbaan, P.A. Geschiedenis in veelvoud 09/02/2019
Wessel, C.C. ’t Hooge Nest, een Joodse verzetsgeschiedenis 09/02/2019
Constandse, C. Het antwoord schuldig blijven 09/02/2019
Kopmels, L.A. Over de naastenliefde 09/02/2019
Wessel, C.C. Een mozaïek van kerkplekken 09/02/2019
Redactie Van de redactie 09/02/2019
Manen, G. van Onze namen leven voort 12/01/2019
Matthias M. De Dordtse leerregels – het graf van de protestantse orthodoxie? 12/01/2019
Brink G. van den Dordt vergt goede hermeneutiek 12/01/2019
Dijk, A. van Brueghels Boerenbruiloft en wij 12/01/2019
Gooijer A. Hebben we vandaag iets aan Barth in de pastorie? 12/01/2019
Polhuis, A. Naïviteit en kritiek, Barths Tambacher rede II 12/01/2019
Boom, W.H. ten Boven-Silezië ontdekt Nietzsche 12/01/2019
Spek, W. van der Exegetische miniaturen – Markus 1,1-4a, 9a 12/01/2019
Elbers, M. Commentaar- Intellectuele middenklasse 12/01/2019
Klerk J. de Gods openbaring in Christus impliceert respect in de omgang met andere godsdiensten. 12/01/2019
Redactie Van de redactie 12/01/2019
Kopmels, L.A. Zacharias (Lucas 1:5-25) 01/12/2018
Staudt, M. Tegen de identiteitswaan 01/12/2018
Noordegraaf, H. De lutheraan Thorbecke 01/12/2018
Kal, V. De vrijheidsidee in Torah 01/12/2018
Spek, W. van der Exegetische Miniaturen – Psalm 19:12-15 01/12/2018
Polhuis, A. Hoop en nood, Barths Tambacher rede (1) 01/12/2018
Vledder E.J. Zo Vader, zo Zoon. Over het Lucasevangelie. 01/12/2018
Wessel, C.C. Commentaar – Muziekbeleid voor de Protestantse Kerk 01/12/2018
Redactie Van de redactie 01/12/2018
Dekker, W.M. Meditatie – Hooglied 6:10 03/11/2018
Constandse, C. ‘Der Schwebende’ van Ernst Barlach 03/11/2018
Zuurmond, R God en de moraal 03/11/2018
Roetman, J.A. en C. Visser "t Hooft Oecumene en de tekenen des tijds 03/11/2018
Kamp, W. van de Het Christendom herleeft 03/11/2018
Stavenga, G.J. Karl Barth – misverstand en onbegrip 03/11/2018
Dulk, M. den Emil Brunner in discussie 03/11/2018
Spek, W. van der Exegetische miniaturen – Psalm 19:2-5 03/11/2018
Slot, E. van 't Gedachten bij Mozarts Idomeneo 03/11/2018
Boom, W.H. ten Eros aan banden 03/11/2018
Wessel, C.C. Commentaar – De Friese identiteit 03/11/2018
Redactie Van de redactie 03/11/2018
Mik-van der Waal, M. de God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 08/10/2018
Staudt, M. Tegen de genderwaan 08/10/2018
Reeling Brouwer, R.H. Een nieuw vertoog en een nieuwe ervaring 08/10/2018
Selm. M. van De Dôôd 08/10/2018
Constandse, C. De ziener, de leider en de dissident 08/10/2018
Dekker, W.M. Het eeuwige leven volgens Karl Barth 08/10/2018
Spek, W. van der Exegetische miniaturen 06/10/2018
Hertog, G.C. den De ark van Noach was klaar voordat de vloed kwam … 06/10/2018
Wessel, C.C. Kleine Koen in de tuin 06/10/2018
Kal, V. Torah-en-Filosofie 06/10/2018
Wessel, C.C. Commentaar – De ziel van de Brexit 06/10/2018
Redactie Van de redactie 06/10/2018
Boom, W.H. ten Meditatie – Gods volta 08/09/2018
Nieuwpoort, A.G.L. van ‘De Amsterdamse School’: de essentie  08/09/2018
Spronk K. Inspirerende ‘Amsterdammers’ – reactie 08/09/2018
Poorthuis M. Terug naar het begin: de joodse en christelijke leeswijze 08/09/2018
Reeling Brouwer, R.H. De Joodse schriftuitleg en de Amsterdamse school 08/09/2018
Smit P. B. ‘Ik kan blijven kijken naar jou, Amsterdam…’ 08/09/2018
Dubbink J. De nalatenschap van de Amsterdamse School – reactie 08/09/2018
Elbers, M. Een middagje ‘Amsterdamse School’ – plus een voorstel voor een vervolg 08/09/2018
Mik-van der Waal, M. de Cultureel gewicht 08/09/2018
Wessel, C.C. Commentaar 08/09/2018
Redactie Van de redactie 08/09/2018
Klouwen, W. De goede strijd 23/06/2018
Dubois, O.W. Bloei en ondergang van culturen 23/06/2018
Peperstraten J.J. van De intellectuele context van het ondergangsdenken 23/06/2018
Doevendans, C.H. Mensbeschouwing en moderne stad 23/06/2018
Pieterse, W. ‘… it’s not yet over … ‘ 23/06/2018
Verbaan, P.A. De nieuwe MIddeleeuwen 23/06/2018
Mik-van der Waal, M. de ‘Wir hatten einmal ein Vaterland’, Ernst Wiechert en de Stunde Null 23/06/2018
Constandse, C. ‘Kristus Godsallejeisis’ 23/06/2018
Dulk, M. den Edda en Thora: Spiegel im Spiegel 23/06/2018
Boom, W.H. ten De hand van God 23/06/2018
Veen W. Het theopolitieke denken van Karl Barth 23/06/2018
Tuinstra, E. Amsterdam 1948, “Ik was er bij” 23/06/2018
Polhuis, A. Juist met het oog op Israël … 23/06/2018
Wessel, C.C. Commentaar (De Wereldraad en de dialoog) 23/06/2018
Redactie Van de redactie 23/06/2018
Boom, W.H. ten Geloof en ongeloof bij Simon Vestdijk II 23/06/2018
Boer, D. De verzoeningsleer: God-met-ons 23/06/2018
Dulk, M. den De andere kant van de verzoeningsleer 23/06/2018
Bruin, J. Heidegger en wij 23/06/2018
Dekker, W.M. Het populisme in Duitsland 23/06/2018
Redactie Redactioneel 23/06/2018
Verbaan, P.A. Geloven zonder kunstmest 23/06/2018
Doedens, U. en M. de Mik-van der Waals Net boven de horizon, interview met Karel Eykman 23/06/2018
Polhuis, A. Commentaar (Begroting) 02/06/2018
Zanden, G. van Gebeden geboden 26/05/2018
Boom, W.H. ten Geloof en ongeloof bij Simon Vestdijk 26/05/2018
Constandse, C. Over Job, het Joodse volk en Jezus 26/05/2018
Hagoort, A. Jemina, dochter van Job 26/05/2018
Redactie Van de redactie 26/05/2018
Doedens, U. De kunst van arme mensen, Dostojewski’s realisme 26/05/2018
Dekker, W.M. De scheppingsleer van Karl Barth 26/05/2018
Stam, J.W. Blijven denken vanuit de ommekeer 26/05/2018
Wessel, C.C. Commentaar (Het verloren paradijs van de Oostvaardersplassen) 26/05/2018
Redactie Van de redactie 28/04/2018
Trusina, T. De stoet der pelgrims schrijdt voort 28/04/2018
Boom, W.H. ten Nog één stap – Over Van de Beeks laatste deel 28/04/2018
Elbers, M. Theology against religion 28/04/2018
Kopmels, L.A. Ethiek als lofzegging (en omgekeerd) 28/04/2018
Kamp, W. van de Godsdienst in ‘A secular Age’ 28/04/2018
Constandse, C. Een brave Paulus 28/04/2018
Wessel, C.C. ‘We need a good Judas’ 28/04/2018
Blaauw, R. Pasen in de frontlinie 28/04/2018
Polhuis, A. Commentaar (Denk) 28/04/2018
Mik-van der Waal, M. de Hemelvaart – tussen werkelijkheid en dromen 28/04/2018
Selm. M. van Een gat in de nacht (meditatie) 31/03/2018
Verbaan, P.A. Grondvesten 31/03/2018
Doedens, U. Kierkegaard tussen zijn tijdgenoten 31/03/2018
Polhuis, A. Karl Barth en de staat, drie lessen 31/03/2018
Noordegraaf, H. Om zeggenschap in de onderneming 31/03/2018
Manen, G. van Dit broze bestaan 31/03/2018
Constandse, C. Jezus, jij moet vanavond spelen voor Feyenoord 31/03/2018
Dulk, M. den Geschiedenis of mythe: Emil Brunner in vertaling 31/03/2018
Boom, W.H. ten Israël en de reformatie, een gemiste kans 31/03/2018
Wessel, C.C. Commentaar (De democratie lijkt op weg naar de uitgang) 31/03/2018
Wessel, C.C. Besnijdenis (meditatie) 03/03/2018
Selm. M. van Sloot 03/03/2018
Boom, W.H. ten En God koos de mens 03/03/2018
Veldhuizen, P. van De Rebible van Inez van Oord 03/03/2018
Wessel, C.C. Een doop in Kansas 03/03/2018
Constandse, C. Ontmoeting met God 03/03/2018
Verbaan, P.A. Neo Rauch 03/03/2018
Boom, W.H. ten Augustinus, Hilarius en wij 03/03/2018
Polhuis, A. Commentaar (Jeruzalem) 03/03/2018
Redactie Van de redactie 2018/3 03/03/2018
Doedens, U. De Galatische ballingschap van de kerk (meditatie) 03/02/2018
Elbers, M. Religie als ongeloof 03/02/2018
Ronde, F. de De mogelijkheid van het wonder 03/02/2018
Doedens, U. Braaf zo, Paulus 03/02/2018
Polhuis, A. Net als Jezus worden 03/02/2018
Boom, W.H. ten Reizen langs de grenzen van het duister 03/02/2018
Dijk, A. van Het Collegium van de Drij Tongen 03/02/2018
Boom, W.H. ten Meijering en de vrijheid van de orthodoxie 03/02/2018
Wessel, C.C. Commentaar (Beeldenstorm) 03/02/2018
Redactie Van de redactie 2018/2 03/02/2018
Constandse, C. Geen zee en geen tempel (meditatie) 06/01/2018
Polhuis, A. ‘Der Mensch leidet an Gott’ 06/01/2018
Staudt, M. Een voorstel 06/01/2018
Klouwen, W. God heeft tijd voor ons 06/01/2018
Drie, A. van Dementie: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt? 06/01/2018
Boom, W.H. ten Het laatste humanistisch bolwerk 06/01/2018
Bruin, J. Het kerkelijke waddenlandschap 06/01/2018
Boom, W.H. ten We hoeven ons geen illusies te maken 06/01/2018
Polhuis, A. Commentaar (De balk) 06/01/2018
Redactie Van de redactie 2018/1 06/01/2018
Polhuis, A. Niet volgens de maatstaven van deze wereld (meditatie) 02/12/2017
Muis, J. Het goede recht van de staat 02/12/2017
Kooi, C. van der Jezus als Heer 02/12/2017
Bruin, J. De cirkel rond 02/12/2017
Noordegraaf, H. Miskotte en P.J. Thung 02/12/2017
Buitenhuis, W. De gedichten bij Miskotte 02/12/2017
Doevendans, C.H. De huisvrouw als regisseuse van het wonen 02/12/2017
Boom, W.H. ten Palestijnse Propaganda? 02/12/2017
Redactie Inhoudsopgave jaargang 46 (2017) 02/12/2017
Wessel, C.C. De Korea-crisis is geen wargame 02/12/2017
Redactie Van de redactie nr. 12 02/12/2017
Verbaan, P.A. Abram, de vogelverschrikker (meditatie) 04/11/2017
Dijk, A. van Plato: 21ste-eeuwse reacties 04/11/2017
Doevendans, C.H. De geloofspraktijk van het moderne wonen 04/11/2017
Dekker, W.M. De ironie krijgt haar plaats (Gerard Reve) 04/11/2017
Kopmels, L.A. Over gelovigen en ongelovigen 04/11/2017
Doedens, U. Gelijkheid volgens Grapperhaus en Handelingen 04/11/2017
Meijering, E.P. God in beweging: de triniteit 04/11/2017
Boom, W.H. ten Karl en Nelly Barth en Charlotte von Kirschbaum 04/11/2017
Bruin, J. ‘Entdeckerfreude’ 04/11/2017
Polhuis, A. Commentaar (racisme?) 04/11/2017
Redactie Van de redactie nr. 11 04/11/2017
Dekker, W.M. Wen er maar aan (meditatie) 07/10/2017
Doedens, U. Het gewicht in de Waagschaal 07/10/2017
Boom, W.H. ten Hoe met God ook de waarheid verdween 07/10/2017
Visser 't Hooft, C. Beeldenstorm 07/10/2017
Soest B. van De Lorelei en de Maria’s 07/10/2017
Boom, W.H. ten Barth voor beginners 07/10/2017
Reeling Brouwer, R.H. Theologie, dat is spreken van God 07/10/2017
Wessel, C.C. Charlottesville en de Lost Cause 07/10/2017
Mik-van der Waal, M. de Seeräuber Mariechen 07/10/2017
Bruin, J. Inwijding 07/10/2017
Wessel, C.C. Commentaar (Breuklijnen) 07/10/2017
Redactie Van de redactie nr. 10 07/10/2017
Kopmels, L.A. Voltooid leven (meditatie) 09/09/2017
Dubois, O.W. Gevoelige jonge vrouw in oorlogstijd 09/09/2017
Kamp, W. van de President Trump: hoe is dat in Gods naam mogelijk? 09/09/2017
Constandse, C. Graffity – Dick was here 09/09/2017
Bloed, K. Geweld wordt door de Ene God geschapen 09/09/2017
Dulk, M. den Van verzoening dromen 09/09/2017
Ronde, F. de Kerkelijke aardrijkskunde 09/09/2017
Bruin, J. Afscheid van ‘Moby Dick’…? 09/09/2017
Polhuis, A. Commentaar (Stilte) 09/09/2017
Redactie Van de redactie nr 9 09/09/2017
Rooze, A. In een McDonald’s tussen Phuket en Ko Lanta 09/09/2017
Boom, W.H. ten Als doden gaan spreken (meditatie) 22/07/2017
Constandse, C. “Er is natuurlijk altijd enige hoofdschudderij bij” 22/07/2017
Doevendans, C.H. Kerkgebouw als leegte 22/07/2017
Doedens, U. Een tempel van glas 22/07/2017
Berg-Seiffert C.C.L.H. van den Het Hebreeuwse humanisme van Martin Buber 22/07/2017
Morée P.C.A. ‘Leven in de waarheid’ in de Nederlandse polderwerkelijkheid 22/07/2017
Redactie Van de redactie (nr. 8) 22/07/2017
Constandse, C. God help! (The Beast in Me) 24/06/2017
Doedens, U. Helden in de diepvries 24/06/2017
Hertog, G.C. den Geen ‘chemisch gereinigde absolute geest’! 24/06/2017
Boersma, H. Hond in de pastorie 24/06/2017
Polhuis, A. Het lam 24/06/2017
Constandse, C. Van die eerste hinnik, van het roepen van zijn naam, en van zijn laatste adem 24/06/2017
Dekker, W.M. ‘De uil die schuine liedjes fluit’. Over de val van mens en dier 24/06/2017
Steenbrink K. Parabels voor de mens: dieren in de Koran en de islamitische traditie 24/06/2017
Verbaan, P.A. Het monster onder óns bed 24/06/2017
Boom, W.H. ten Friedrich Nietzsche en zijn dieren 24/06/2017
Constandse, C. De koe verleiden om zichzelf te zijn 24/06/2017
Dijk, A. van Taal, dier, mens 24/06/2017
Kopmels, L.A. Mens en dier 24/06/2017
Meeuwissen, G. Het Groot Nederlands geestelijk Songbook 24/06/2017
Polhuis, A. Commentaar (Advertentie) 24/06/2017
Redactie Van de redactie (nr. 7) 24/06/2017
Zanden, G. van Onwelgevallige waarheden (meditatie) 27/05/2017
Groenleer J. Het Groot Nederlands geestelijk Songbook 27/05/2017
Kopmels, L.A. Beveland 27/05/2017
Dekker, W.M. De Opgestane in de poëzie van Geerten Gossaert 27/05/2017
Dijk, A. van Het schoolvak Hebreeuws anno 2017 27/05/2017
Boom, W.H. ten Soevereine theologie 27/05/2017
Constandse, C. Het gewicht van een cultuur 27/05/2017
Wessel, C.C. Het frame van het Wilhelmus 27/05/2017
Ronde, F. de Aanvechtbare zaken en vitale vragen 27/05/2017
Mik-van der Waal, M. de Bidden in de theedoek 27/05/2017
Redactie Van de redactie (nr. 6) 27/05/2017
Mik-van der Waal, M. de Wat zullen wij dan slaven totterdood (meditatie) 29/04/2017
Bruin, J. Het Groot Nederlands geestelijk Songbook 29/04/2017
Wessel, C.C. Stille Omgang 29/04/2017
Visser 't Hooft, C. Gij zult hun hart versterken 29/04/2017
Hertog, C.C. den Een pad voor Koopmans 29/04/2017
Maanen H. van Tekenen van hoop 29/04/2017
Verbaan, P.A. De grondwet als erfgoed 29/04/2017
Dijk, A. van documenta 14: het Parthenon van de Boeken 29/04/2017
Noordegraaf, H. Van havik tot duif. De memoires van Edy Korthals Altes 29/04/2017
Boom, W.H. ten ‘Sie gehört nun einmal zu mir und meiner Tätigkeit’ 29/04/2017
Zanden, G. van Barth gelezen 29/04/2017
Polhuis, A. Commentaar (Eva) 29/04/2017
Redactie Van de redactie (nr. 5) 29/04/2017
Constandse, C. Het lachertje (meditatie) 01/04/2017
Polhuis, A. Het Groot Nederlands geestelijk Songbook 01/04/2017
Stam, J.W. Een vuurrode SGP-er 01/04/2017
Boom, W.H. ten Barmen en de PVV 01/04/2017
Wahl R. Een christelijke visie op valse verdedigers 01/04/2017
Constandse, C. Weerbarstige apostel van de integratie 01/04/2017
Dulk, M. den En het geschiedde…dogma wordt drama 01/04/2017
Boom, W.H. ten Grafschrift (gedicht) 01/04/2017
Zuur, J. Het Koninkrijk dat niet kwam? 01/04/2017
Blei, K. Het gezag van de openbaring 01/04/2017
Kopmels, L.A. Griet Op de Beeck, Gij nu 01/04/2017
Wijer, E.J. de Bij de tijd 01/04/2017
Wessel, C.C. Commentaar (Broodnodige arrogantie voor de PvdA) 01/04/2017
Redactie Van de redactie 01/04/2017
Rooze, A. In sprookjes geloven 04/03/2017
Wessel, C.C. De boom des levens (meditatie) 04/03/2017
Wildeman M. Vurig pleidooi voor de preek 04/03/2017
Kopmels, L.A. Metafysica en theologie na Kant 04/03/2017
Blei, K. Geloven op gezag 04/03/2017
Doedens, U. Cirkelen rond Frits Kuiper 04/03/2017
Olst, H. van Een gebroken wereld heel maken 04/03/2017
Kamp, W. van de Het begon in Delfshaven 04/03/2017
Staudt, M. Terug naar de toekomst 04/03/2017
Polhuis, A. Commentaar (Trump) 04/03/2017
Redactie Van de redactie 04/03/2017
Doedens, U. De hemel als godsbewijs (meditatie) 04/02/2017
Selm. M. van Bevroren water, gespierde benen 04/02/2017
Bekker, Y. ‘God spreekt’ en vier gebeden als antwoord 04/02/2017
Wetering, L. van de Groeten uit Rotterdam 04/02/2017
Kopmels, L.A. Hebe Kohlbrugge: uniek en onvergetelijk 04/02/2017
Prosman, H.J. Geen christelijke solidariteit met het ANC-geweld 04/02/2017
Wessel, C.C. Jefta’s engel (Claus Guth) 04/02/2017
Reeling Brouwer, R.H. Het begin, en niet het resultaat van ons denken 04/02/2017
Heiden G.J. van der De theologische inzet in de filosofie van Giorgio Agamben 04/02/2017
Elbers, M. Academische theologie: gevangen tussen secularisatie en confessionalisme 04/02/2017
Boom, W.H. ten De breekbare romantiek van J.T. Doornenbal 04/02/2017
Wessel, C.C. Commentaar (Nieuwe democratische partijen) 04/02/2017
Redactie Van de redactie 04/02/2017
Selm. M. van Nergens is God niet (meditatie) 07/01/2017
Wijer, E.J. de De Miskotte biografie 07/01/2017
Kohlbrugge, H. Een laatste woord van Hebe Kohlbrugge 07/01/2017
Meiden, W. van der Bijbels ABC, een polemische grammatica 07/01/2017
Reeling Brouwer, R.H. Nieuwe oerwoorden van het Bijbels ABC 07/01/2017
Boom, W.H. ten Taal van de toekomst 07/01/2017
Boom, W.H. ten Alles komt zoo laat bij mij: Hendrik Nicolaas Werkman 07/01/2017
Elbers, M. World Christianity: de toekomst van een abusive relationship 07/01/2017
Zanden, G. van Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen 07/01/2017
Polhuis, A. Commentaar (Wantrouwen) 07/01/2017
Redactie Van de redactie (46/1) 07/01/2017
Knijff, H.W. de In den beginne (meditatie) 03/12/2016
Parlevliet, D. dus does & doesn’t (gedicht) 03/12/2016
Dulk, M. den Waar gaat Miskotte’s Bijbels ABC over? 03/12/2016
Reeling Brouwer, R.H. Oerwoorden in de vroege 21e eeuw – naar een nieuw Bijbels ABC 03/12/2016
Boom, W.H. ten Vrijheid en gehoorzaamheid 03/12/2016
Schravesande, J,H, De kerken, het ANC en geweld: hoe kijken wij terug? 03/12/2016
Elbers, M. Praktische theologie: geleefde religie 03/12/2016
Dekker, W.M. Woord (gedicht) 03/12/2016
Redactie Inhoudsopgave jaargang 45 (2016) 03/12/2016
Wessel, C.C. Commentaar (Illegale immigratie) 03/12/2016
Polhuis, A. God als worstelaar (meditatie) 05/11/2016
Dulk, M. den Om terug te komen op Mans Miskotte 05/11/2016
Boom, W.H. ten Ring them Bells 05/11/2016
Kopmels, L.A. Postuum eerbetoon aan Bas Leenman 05/11/2016
Elbers, M. Systematische theologie: terug naar de natuur? 05/11/2016
Selm. M. van De laatste Paauweanen 05/11/2016
Doedens, U. Opwaartse wegen in het Watersnoodmuseum 05/11/2016
Visser 't Hooft, C. Dormillouse 05/11/2016
Polhuis, A. Commentaar (Stemadvies) 05/11/2016
Redactie Van de redactie 05/11/2016
Verbaan, P.A. Ghetto Nuovo (een meditatie) 08/10/2016
Dulk, M. den Wim Kist door Dick de Jongh 08/10/2016
Zuur, J. Verder in de geest van Wim Kist 08/10/2016
Doedens, U. Kists erfenis 08/10/2016
Slob, W. Niet over, maar van God spreken 08/10/2016
Dekker, W.M. Triniteitsleer en eigenschappenleer 08/10/2016
Dijk, A. van Schwerpunkt 2016: Flandern und die Niederlande 08/10/2016
Wessel, C.C. Commentaar (‘There is more’) 08/10/2016
Redactie Van de redactie 08/10/2016
Soeharno, J. Terug naar de catacomben. Rechtsfilosofische kanttekeningen bij het Onze Vader van Jan Muis 30/09/2016
Kopmels, L.A. Het Koninkrijk en de weg van Jezus (meditatie) 10/09/2016
Boom, W.H. ten Onze Vader. Christelijk spreken over God 10/09/2016
Polhuis, A. Met de nadruk op ‘Onze’: een vraag aan Jan Muis 10/09/2016
Borgman, E.P.N.M. Sluitend antwoord of openende vraag? 10/09/2016
Dulk, M. den Karl Barth over de Heidelberger, vertaald door E.P. Meijering 10/09/2016
Boom, W.H. ten Twee kanten van de Rijn (vakantieoverpeinzingen) 10/09/2016
Zuur, J. Vernieuwing van kerk en samenleving 10/09/2016
Noordegraaf, H. Antwoord aan de machten. Kist en Berkhof 10/09/2016
Mik-van der Waal, M. de Wc’s voor de wereld 10/09/2016
Polhuis, A. Commentaar (Janneke Stegeman) 10/09/2016
Boom, W.H. ten Laat de demonen tot Mij komen (meditatie) 30/07/2016
Boom, W.H. ten Gesprek met Joop Boendermaker 30/07/2016
Constandse, C. De muur 30/07/2016
Prosman, H.J. De verleiding van het goede 30/07/2016
Zanden, G. van Hooggeëerd publiek! (Het circus) 30/07/2016
Wessel, C.C. Commentaar (Naar een multiraciale kerk) 30/07/2016
Dekker, W.M. De dubbelzinnige stad (meditatie) 25/06/2016
Aboutaleb A. Mensen maken de stad 25/06/2016
Verbaan, P.A. De longen van de stad 25/06/2016
Groot G. Pleisterplaatsen 25/06/2016
Barnard B. Het rendez-vous (gedicht) 25/06/2016
Boom, W.H. ten De stad van de mens en de stad van God 25/06/2016
Mik-van der Waal, M. de Tiel 25/06/2016
Doedens, U. Stad en dorp 25/06/2016
Polhuis, A. De verliezers in de stad 25/06/2016
Dekker, W.M. Lof van het platteland 25/06/2016
Constandse, C. De dood van Cruijff en de Nederlandse voetbalcultuur 25/06/2016
Zanden, G. van Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? 25/06/2016
Boom, W.H. ten De bedrieger bedrogen 25/06/2016
Polhuis, A. Commentaar (Een nieuwe Doorbraak) 25/06/2016
Redactie Van de redactie 45/7 25/06/2016
Prosman, H.J. Onder de zuilengangen (meditatie) 28/05/2016
Constandse, C. Lezen tegen het lot. Over Henk Vreekamps ‘Het jaar van Vivaldi’ 28/05/2016
Wessel, C.C. De terugkeer van het gebod 28/05/2016
Selm. M. van Knielen op een bed snot 28/05/2016
Blei, K. Barth over Israël en de kerk, nu in Nederlandse vertaling 28/05/2016
Doedens, U. Psalm 28/05/2016
Mik-van der Waal, M. de La jaula de oro van Quemada-Diez 28/05/2016
Boom, W.H. ten De Barthreceptie in Nederland 28/05/2016
Dubois, O.W. Christelijke humaniteit is echte humaniteit 28/05/2016
Wessel, C.C. Commentaar (Het CDA in het offensief) 28/05/2016
Redactie Van de redactie 45/6 28/05/2016
Redactie Van de redactie 45/5 30/04/2016
Mik-van der Waal, M. de Donkere majesteit (meditatie) 30/04/2016
Visser 't Hooft, C. Terugkomen op Charlie 30/04/2016
Doedens, U. Opstanding uit de ironie 30/04/2016
Willigenburg, Th. van Integratie als insluitende uitsluiting 30/04/2016
Polhuis, A. Disciplinerende vrijheid 30/04/2016
Constandse, C. Hulde aan het bruidspaar! 30/04/2016
Dool, A. van den Gerrit Achterberg 30/04/2016
Boom, W.H. ten Meditatie over de Wet 30/04/2016
Elbers, M. Pinkstertheologie – Society for Pentecostal Studies 30/04/2016
Dekker, W.M. Feest van herkenning, bron van ideeën 30/04/2016
Polhuis, A. Commentaar (Brussel) 30/04/2016
Constandse, C. Open vlees (meditatie) 02/04/2016
Gijsbertsen, B. Henk Vreekamp (1943-2016) 02/04/2016
Boersma, H. Het ongerijmde en God 02/04/2016
Wessel, C.C. Als Mozes had doorgevraagd 02/04/2016
Dekker, W.M. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Het calvinisme van Gerrit Achterberg 02/04/2016
Stam, J.W. Paragraaf 34 02/04/2016
Boom, W.H. ten Een verdubbeling van God. Barths aanzetten tot een scheppingsleer 02/04/2016
Constandse, C. Nadenken over missionair werk in een post-christelijke situatie 02/04/2016
Polhuis, A. Max en Erwin Planck (Cultureel gewicht) 02/04/2016
Visser 't Hooft, C. Vriendelijk verzet 02/04/2016
Doedens, U. Hartenbloed 02/04/2016
Wessel, C.C. Commentaar (Een programma van verbondenheid 02/04/2016
Redactie Van de redactie 45/4 02/04/2016
Klouwen, W. In onmacht sterk (meditatie) 05/03/2016
Doedens, U. Verder zonder gemeente 05/03/2016
Constandse, C. Op weg naar de tweesprong 05/03/2016
Boom, W.H. ten Gods aap uit de mouw. Gott und die Götter bij Karl Barth 05/03/2016
Verbaan, P.A. De Revisor (Cultureel gewicht 10) 05/03/2016
Kopmels, L.A. Nietzsche, als vernieuwer van de filosofie 05/03/2016
Dijk, A. van Lezen om te onthouden 05/03/2016
Dekker, W.M. Europa, de Romeinse weg 05/03/2016
Dubois, O.W. Literatuur en christendom bij Gunning 05/03/2016
Burger, C. Overtuigend pleidooi van een orthodoxe vrijzinnige 05/03/2016
Polhuis, A. Commentaar (Compromis) 05/03/2016
Doedens, U. Goed getob (meditatie) 06/02/2016
Brederode, D. van Bijeen-denken: leven en lezen 06/02/2016
Meiden, W. van der Miskottes Godsontmoeting 06/02/2016
Elbers, M. Van mystiek naar bevinding 06/02/2016
Dekker, W.M. Mogen wij ook eens met de rug naar de wereld staan? 06/02/2016
Nieuwpoort, A.G.L. van Nico T. Bakker (1934-2015) 06/02/2016
Boom, W.H. ten U werd geen mens (gedicht) 06/02/2016
Zanden, G. van De kleine Japanner die niet gedoopt wilde worden (2, slot) 06/02/2016
Bloed, K. Brandstapels in de Bijbel 06/02/2016
Selm. M. van Le Tout Nouveau Testament (Cultureel gewicht 9) 06/02/2016
Polhuis, A. Barth in het zonnetje 06/02/2016
Wessel, C.C. Commentaar (Het einde van de Duitse boetecultuur) 06/02/2016
Wessel, C.C. Martelaarschap (meditatie) 09/01/2016
Dulk, M. den Mystiek en Bevinding 09/01/2016
Brederode, D. van Bijeen-denken: Miskotte en de mystiek 09/01/2016
Prosman, H.J. Het pad raakt breder (Cultureel gewicht 8) 09/01/2016
Dijk, A. van Het Oude Testament: clichébeelden 09/01/2016
Bloed, K. Is God uit op bloed en geweld? 09/01/2016
Zanden, G. van De kleine Japanner die niet gedoopt wilde worden 09/01/2016
Doedens, U. Tien kansen met zongarantie 09/01/2016
Mielke, M. Bonhoeffer als tegendraadse gids 09/01/2016
Polhuis, A. Commentaar (Woonvisie) 09/01/2016
Redactie Van de redactie 05/12/2015
Zanden, G. van Thuiskomen 05/12/2015
Wessel, C.C. De profetie van ‘Rivers of Blood’ 05/12/2015
Prosman, H.J. David Pinto over vluchtelingen en integratie 05/12/2015
Selm. M. van Allah in de Dorpskerk 05/12/2015
Boom, W.H. ten Enige Pensées naar aanleiding van de vluchteling 05/12/2015
Doedens, U. Tegen of tussen de heidenen? 05/12/2015
Mik-van der Waal, M. de De grafische sector (Cultureel gewicht 7) 05/12/2015
Kamp, W. van de Evangelische ethiek bij Dostojevski en Schweitzer 05/12/2015
Wessel, C.C. Commentaar (De aanslagen in Parijs) 05/12/2015
Knijff, H.W. de Geesten (Lukas 8:26-39) 07/11/2015
Dulk, M. den Marcus als theater 07/11/2015
Selm. M. van Onverwacht besluit 07/11/2015
Kamp, W. van de De evangelische paradox in de ethiek van Albert Schweitzer 07/11/2015
Doedens, U. Twee beelden (Cultureel gewicht 6) 07/11/2015
Polhuis, A. Tolerantie 07/11/2015
Dekker, W.M. De actualiteit van Edda en Thora. Interview met Heinrich Braunschweiger 07/11/2015
Zanden, G. van Hemelhoog juichend… 07/11/2015
Visser 't Hooft, C. Islam – ieder zijn ervaring 07/11/2015
Doedens, U. Reuzen 07/11/2015
Redactie Van de redactie 07/11/2015
Polhuis, A. Commentaar (Back to Basics) 07/11/2015
Selm. M. van Barmhartig (Lukas 6:36) 10/10/2015
Polhuis, A. Obermans Luther 10/10/2015
Boom, W.H. ten Wat wil de kerk? 10/10/2015
Verbaan, P.A. Onverwerkt of onvoltooid? 10/10/2015
Rijswijk, N.J. van De pioniersplek van … Nico van Rijswijk 10/10/2015
Zanden, G. van Doe effen normaal (Cultureel gewicht 5) 10/10/2015
Roffel, G. Spelen met het Woord van God 10/10/2015
Selm. M. van Het bezoek 10/10/2015
Visser 't Hooft, C. Als het erop aankomt… 10/10/2015
Redactie Van de redactie 10/10/2015
Wessel, C.C. Commentaar (Een programma voor sociale cohesie) 10/10/2015
Rooze, A. Verlangen (gedicht) 10/10/2015
Rooze, A. God houdt van seks 10/10/2015
Kopmels, L.A. De rijke dwaas (Lukas 12:20) 12/09/2015
Kronenburg, J. Geen christelijk paasfeest los van het Joodse 12/09/2015
Meeuwissen, G. Ontluisterend? 12/09/2015
Constandse, C. Wessel ten Boom, Luther en ‘de’ synagoge 12/09/2015
Meijering, E.P. Barth en de protestantse scholastiek 12/09/2015
Stavenga, G.J. Jezus Christus – ‘Herrschaftsprinzip’ in het wereldgebeuren (II ) 12/09/2015
Zanden, G. van Karl Barth en de gereformeerde argusogen 12/09/2015
Selm. M. van Armoede 12/09/2015
Boom, W.H. ten Münzer en Luther (Cultureel gewicht 4) 12/09/2015
Schoch, S.L. Inny Visser verbi divini minister 12/09/2015
Dulk, M. den Over een oudere tijdgenoot 12/09/2015
Doedens, U. Diaconale depressie 12/09/2015
Polhuis, A. Commentaar (Teleurstelling) 12/09/2015
Polhuis, A. De onrechtvaardige rechter (Lukas 18:1-8) 18/07/2015
Vreekamp, H. Waarom de Israëlzondag moet blijven 18/07/2015
Stavenga, G.J. Jezus Christus – “Herrschaftsprinzip” in het wereldgebeuren (I ) 18/07/2015
Zanden, G. van Bijbelse psychologie voor gevorderden 18/07/2015
Selm. M. van Mijn kleermaker en mijn smid 18/07/2015
Zondag, J. De ambtsleer: een reality-check 18/07/2015
Willigenburg, Th. van Bruidsmystiek als politiek 18/07/2015
Blei, K. Barth en de oorlog: 1938, 1950 en vandaag 18/07/2015
Wessel, C.C. ‘Wij zijn haar handen’ (Cultureel gewicht 3) 18/07/2015
Boom, W.H. ten Wat wil de synagoge? 18/07/2015
Wessel, C.C. Commentaar (De skyline van Den Haag) 18/07/2015
Redactie Van de redactie 18/07/2015
Dijk, A. van Maastricht, Athene, Rome 20/06/2015
Prakke, B. Toevlucht 20/06/2015
Mik-van der Waal, M. de Over het Russische Volkslied 20/06/2015
Bestebreurtje, F. en K. Tolstaja ‘Lenin leefde, Lenin leeft, Lenin zal leven’ 20/06/2015
Constandse, C. Leviathan: het Rusland van Poetin als vraag aan Europa 20/06/2015
Boom, W.H. ten 1917 20/06/2015
Brüning A. Schoonheid, geloof en alledaags leven in het ‘derde Rome’ 20/06/2015
Prosman, H.J. De Holocaust in het Russische geheugen 20/06/2015
Doedens, U. Andrej Platonov, eindtijdschrijver 20/06/2015
Verbaan, P.A. Perebroska 20/06/2015
Prakke, B. Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, een Russisch componist 20/06/2015
Soest B. van De pioniersplek van … Berthe van Soest 20/06/2015
Wessel, C.C. De toekomst van de pioniersplekken 20/06/2015
Dekker, W.M. Zalig de naïevelingen 20/06/2015
Polhuis, A. Commentaar (Vredesengel) 20/06/2015
Redactie Van de redactie 20/06/2015
Dekker, W.M. Het spel als ultieme beheersing 23/05/2015
Constandse, C. De nood van de gemeente 23/05/2015
Selm. M. van Het aannemen van lidmaten 23/05/2015
Constandse, C. Regulier, fragmentarisch, missionair 23/05/2015
Bouw T. De pioniersplek van … Trijnie Bouw 23/05/2015
Boom, W.H. ten Het verlangen naar grond 23/05/2015
Kopmels, L.A. Het nieuwe denken 23/05/2015
Polhuis, A. Barth en de oorlog: antwoord Poetin en IS 23/05/2015
Selm. M. van Cultureel gewicht: Still Alice 23/05/2015
Noordegraaf, H. Han Lammers, Barth en orgel 23/05/2015
Visser J. Een feestelijk geloof 23/05/2015
Redactie Biografie Frits Kuiper 23/05/2015
Wessel, C.C. Commentaar (Ouderschapsverlof) 23/05/2015
Redactie Van de redactie 23/05/2015
Besten, A. den Het Wilhelmus 25/04/2015
Verbaan, P.A. Zoek een leven (meditatie) 25/04/2015
Ester, J. In memoriam Ad den Besten 25/04/2015
Boom, W.H. ten en Dekker, W.M. De nood van de representatie 25/04/2015
Selm. M. van Erik 25/04/2015
Haan, T. de De pioniersplek van … Tom de Haan 25/04/2015
Reinders, M. De pioniersplek van … Margrietha Reinders 25/04/2015
Koopmans, J. De laatste preek van J. Koopmans 25/04/2015
Hertog, C.C. den Wat maakt een mens een held? 25/04/2015
Polhuis, A. In God is geen geweld 25/04/2015
Zondag, J. Een verontrustende klassieker 25/04/2015
Polhuis, A. Commentaar (Topinkomens) 25/04/2015
Redactie Van de redactie 25/04/2015
Redactie Van de redactie 28/03/2015
Boom, W.H. ten Broeder, leg je ambt in vrede neer 28/03/2015
Klouwen, W. Innige band (meditatie) 28/03/2015
Mik-van der Waal, M. de De Pioniersplek-serie 28/03/2015
Mik-van der Waal, M. de Pionieren als dorpsdominee 28/03/2015
Koster, T. De pioniersplek van … Taco Koster 28/03/2015
Plaisier, A.J. Trekken aan het smalle koord 28/03/2015
Slageren, J. van Nogmaals de gemeente als ambtsdrager 28/03/2015
Bloed, K. Christelijke identiteit onder vuur 28/03/2015
Polhuis, A. De derde weg van Barth 28/03/2015
Selm. M. van De ringbroeders 28/03/2015
Dijk, A. van Audible learning 28/03/2015
Visser 't Hooft, C. Assemblée du désert 28/03/2015
Bruin, J. Lied na de preek 28/03/2015
Wessel, C.C. Commentaar (Apocalyps in opmars) 28/03/2015
Mik-van der Waal, M. de Niemand meer bij hen dan Jezus alleen 28/02/2015
Wisse, M. Christus heeft geen representanten nodig 28/02/2015
Leeuw, W. de Het ambt een ramp 28/02/2015
Dulk, M. den Praten over het ambt? 28/02/2015
Polhuis, A. God verbiedt het! 28/02/2015
Ark, J. van Geloven in dialoog 28/02/2015
Selm. M. van De winter buiten 28/02/2015
Boom, W.H. ten En hij zweeg 28/02/2015
Celan, P. Todtnauberg 28/02/2015
Verbaan, P.A. De Waagschaal as you like it… 28/02/2015
Polhuis, A. Commentaar (Je suis peur) 28/02/2015
Redactie Van de redactie 28/02/2015
Rooze, A. Allah is groot! 28/02/2015
Constandse, C. Via een spiegel 31/01/2015
Hertog, G.C. den Het kwade overwinnen door het goede 31/01/2015
Marsman, H, De zee 31/01/2015
Roland Holst, H. Leeg te zijn van wenschen 31/01/2015
Constandse, C. en Doedens, U. De gemeente als ambtsdrager 31/01/2015
Boom, W.H. ten en Dekker, W.M. Wat is onopgeefbaar aan het klassieke protestantse ambt? 31/01/2015
Mik-van der Waal, M. de Hoe het komt dat een Dr Dre koptelefoon niet meer cool is 31/01/2015
Reeling Brouwer, R.H. Getuigen en denken 31/01/2015
Blei, K. Barths Hromadkabrief. Een reactie 31/01/2015
Polhuis, A. Barths afwijzing van het pacifisme 31/01/2015
Selm. M. van De begrafenis 31/01/2015
Naastepad, Th. J. M. De Tien Woorden 31/01/2015
Wessel, C.C. Commentaar (Sisi’s kritiek op de Islam) 31/01/2015
Redactie Van de redactie 31/01/2015
Doedens, U. Beginsel of agenda 03/01/2015
Constandse, C. ‘Rond de bocht ligt er genade’ 03/01/2015
Visser 't Hooft, C. Edelman, bedelman 03/01/2015
Meijering, E.P. Een lichtkring om het kruis 03/01/2015
Dekker, W.M. Wat is theologie? 03/01/2015
Spijkerboer, A.A. Non posse non peccare 03/01/2015
Selm. M. van Het sterfbed 03/01/2015
Wessel, C.C. De Story Teller Service 03/01/2015
Boom, W.H. ten Het gesprek in de wachtkamer 03/01/2015
Meiden, W. van der Mededelingen 03/01/2015
Baan, A. Barthianum – De Brief aan de Romeinen 03/01/2015
Polhuis, A. Commentaar (Keesje) 03/01/2015
Redactie Van de redactie 03/01/2015
Redactie Van de redactie 03/01/2015
Polhuis, A. Commentaar (Keesje) 03/01/2015
Baan, A. Barthianum – De Brief aan de Romeinen 03/01/2015
Meiden, W. van der Herman de Liagre Böhl schrijft biografie K.H. Miskotte 03/01/2015
Boom, W.H. ten Het gesprek in de wachtkamer 03/01/2015
Wessel, C.C. De story teller service 03/01/2015
Selm. M. van Het sterfbed 03/01/2015
Spijkerboer, A.A. Non posse non peccare 03/01/2015
Polhuis, A. Brief aan Hromadka 03/01/2015
Dekker, W.M. Wat is theologie? 03/01/2015
Meijering, E.P. Een lichtkring om het kruis 03/01/2015
Visser 't Hooft, C. Edelman, bedelman 03/01/2015
Boom, W.H. ten Gods genade en onze wil tot geloof 03/01/2015
Constandse, C. ‘Rond de bocht ligt er genade’ 03/01/2015
Doedens, U. Beginsel of agenda 03/01/2015
Prakke, B. “… En dit zal voor u een teken zijn…” 06/12/2014
Prosman, H.J. Een hommage aan de universitair docent 06/12/2014
Ort, J. We zijn geen overwinnaars 06/12/2014
Boom, W.H. ten Da Capo al Fine 06/12/2014
Zanden, G. van 2014: Feestballonnen en snotterdoeken 06/12/2014
Polhuis, A. Het nieuwe Liedboek 1.0 06/12/2014
Dubois, O.W. Bezielde natuurschoonheid bij Hölderlin 06/12/2014
Baan, A. Vrijmoedig en bezorgd 06/12/2014
Kooij, A.K. van Geheiligd uw Naam 06/12/2014
Redactie Inhoudsopgave nieuwe jaargang 43 (2014) 06/12/2014
Redactie Barthianum 2015: De Römerbrief 06/12/2014
Wessel, C.C. Commentaar (De Kristallnachtherdenking) 06/12/2014
Redactie Van de redactie 06/12/2014
Wessel, C.C. Het doodshemd en het bruiloftskleed 08/11/2014
Selm. M. van Dierenverhalen 08/11/2014
Wessel, C.C. De ‘Sound of Music’ als kind van de jaren ’60 08/11/2014
Boom, W.H. ten De Heidegger-Hütte 08/11/2014
Dekker, W.M. Christus voor ons en in ons 08/11/2014
Constandse, C. Over de predikantendag 08/11/2014
Slot, E. van 't Het begrip ‘getuigenis’ bij Karl Barth 08/11/2014
Kopmels, L.A. Leven en lot 08/11/2014
Achmatova, A. De eerste lange afstandsbeschieting in Leningrad 08/11/2014
Leeuw, W. de Vertalen en verzieken 08/11/2014
Kooij, A.K. van Radicalisering bij jongeren 08/11/2014
Kopmels, L.A. Website Karl Barth en In de Waagschaal 08/11/2014
Polhuis, A. Commentaar (Pacifisme) 08/11/2014
Redactie Van de redactie 08/11/2014
Redactie Van de redactie 11/10/2014
Rooze, A. Hoera voor de heilige nihilistische kinderen 11/10/2014
Polhuis, A. Wie niet liefheeft blijft in de dood 11/10/2014
Ronde, F. de Augustus 11/10/2014
Polhuis, A. IS en de moslims 11/10/2014
Boom, W.H. ten Een kind pakt de atlas 11/10/2014
Selm. M. van De katechisatie 11/10/2014
Sevenster, A. Met messiaanse getij 11/10/2014
Noordegraaf, H. Jurjen Beumer – Diaconaat, spiritualiteit en mystiek 11/10/2014
Dekker, W.M. Gunning opnieuw gelezen 11/10/2014
Zanden, G. van Voorwaarts christenstrijders! 11/10/2014
Visser 't Hooft, C. Gooi jezelf niet te grabbel! 11/10/2014
Dubois, O.W. Thomas Mann: een begenadigd kunstenaar 11/10/2014
Wessel, C.C. Commentaar (Erven voor een goede toekomst) 11/10/2014
Selm. M. van Zondaar maar ook tollenaar (meditatie) 13/09/2014
Constandse, C. Een preekinstallatie ‘Het Woord van God’ 13/09/2014
Mik-van der Waal, M. de De startzondag 13/09/2014
Dijk, A. van ‘Sy dreygen my oock rechtevoort’ 13/09/2014
Wiesel, E. Oproep Elie Wiesel 13/09/2014
Polhuis, A. Het Gaza manifest 13/09/2014
Boom, W.H. ten Reiziger doet Verdun 13/09/2014
Kopmels, L.A. Het tegoed van de orthodoxie 13/09/2014
Selm. M. van Het huisbezoek. Schetsen uit de pastorie te Westmaas 13/09/2014
Boersma, H. Allemaal normaal 13/09/2014
Dekker, W.M. Getuigenis of publieke theologie 13/09/2014
Bruin, J. Het fysicalisme weerspreken 13/09/2014
Kouwenaar, G. 3 13/09/2014
Polhuis, A. Commentaar (Nationaliteiten) 13/09/2014
Redactie Van de redactie 13/09/2014
Redactie Van de redactie 16/08/2014
Wessel, C.C. Commentaar (De aanslag op de MH17) 16/08/2014
Redactie Mededeling 16/08/2014
Redactie Website karlbarth.nl gehackt 16/08/2014
Thoomes, D. Humor 16/08/2014
Balk, C. Twee zendelingen 16/08/2014
Zanden, G. van Edda en Thora light. Over Vreekamps Als Freya zich laat zien 16/08/2014
Boom, W.H. ten Justus ac peccator: René Süss over Luther 16/08/2014
Zanden, G. van ‘Alles is zo mooi, dat ik zingen moet’. Individualiserende tendensen in het Nieuwe Liedboek en in de Opwekkingsbundel 16/08/2014
Reeling Brouwer, R.H. In gedachtenis Bé Ruys 16/08/2014
Naastepad, Th. J. M. De dansende David 16/08/2014
Zondag, J. Een open zenuw 16/08/2014
Selm. M. van Mijn eerste kanselwerk. Schetsen uit de pastorie te Westmaas 16/08/2014
Meijering, E.P. Wonderen 16/08/2014
Haft, L. Naar Psalm 52 16/08/2014
Dekker, W.M. Wat de vogel zingt (meditatie) 16/08/2014
Knijff, H.W. de Troost (meditatie) 21/06/2014
Redactie Van de redactie 21/06/2014
Polhuis, A. Commentaar (Wetenschappelijk) 21/06/2014
Ligten, A.J.P. van Wetenschap 21/06/2014
Dekker, W.M. Van Bultmann zijn we nog niet af 21/06/2014
Boer, D. Het probleem van de kernbewapening volgens E.P. Meijering 21/06/2014
Selm. M. van Nadere kennismaking, of de primaten van het dorp. Schetsen uit de pastorie te Westmaas 21/06/2014
Visser 't Hooft, C. De synagoge van Carpentras 21/06/2014
Schoch, S.L. Tel uit je winst 21/06/2014
Rooze, A. David en de Goliaths. The poor little Belgians 21/06/2014
Blei, K. Barth en Noordmans over de voorzienigheid 21/06/2014
Wijer, E.J. de Amsterdams peil 21/06/2014
Boom, W.H. ten Het treurende ouderpaar van Käthe Kollwitz 21/06/2014
Doedens, U. Jongensboek in oorlogstijd. Aart van der Leeuws Kinderland 21/06/2014
Verbaan, P.A. De ontregeling van de grotemensenwereld 21/06/2014
Constandse, C. Het mes boven hem. Een pagina uit een fictief dagboek van een verzonnen Joodse Duitser, voorjaar 1914 21/06/2014
Polhuis, A. Pacifisme als protest. De Eerste Wereldoorlog en Bart de Ligt 21/06/2014
Mik-van der Waal, M. de 1914-2014 – Ver weg en toch wonderlijk dichtbij 21/06/2014
Zanden, G. van Toen onze Barth een Barthje was. De preken van Karl Barth in 1914 21/06/2014
Wessel, C.C. Commentaar (10 jaar Protestantse Kerk) 24/05/2014
Polhuis, A. Naschrift: maak iets van je leven 24/05/2014
Boer, D. Het fundamentele probleem 24/05/2014
Munsterman, H. The Passion: een passie zonder passie 24/05/2014
Bloed, K. De Tora, ook ónze erfenis 24/05/2014
Wijer, E.J. de Amsterdams peil 24/05/2014
Selm. M. van De intrede 24/05/2014
Boom, W.H. ten Dodengang 24/05/2014
Mostecký, A. Historia magistra fidei 24/05/2014
Dekker, W.M. Geduld met God 24/05/2014
Doedens, U en Verbaan. P. Broederlijkheid versus bureaucratie 24/05/2014
Vreekamp, H. Rodolf Boon (1920-2014) 24/05/2014
Verbaan, P.A. Alleen de nieuwe mens zingt een nieuw lied (meditatie) 24/05/2014
Redactie Van de redactie 26/04/2014
Redactie Noordmans studiedag met Ger Groot 26/04/2014
Polhuis, A. Commentaar (Marokkanendrama) 26/04/2014
Hof, E. Bijbel in gewone taal: problematische principes, verrassende verwantschappen 26/04/2014
Selm. M. van De studeerkamer 26/04/2014
Boom, W.H. ten Als we het nu over de aarde hebben 26/04/2014
Wijer, E.J. de Amsterdams peil 26/04/2014
Schoch, S.L. Mondriaan en Obama 26/04/2014
Kamp, W. van de Albert Schweitzer: geniale meester en gedreven volgeling 26/04/2014
Meijering, E.P. Het probleem van de kernbewapening 26/04/2014
Besten, A. den Nooit lichter ving de lente aan 26/04/2014
Kopmels, L.A. Tussen Pasen en Pinksteren (meditatie) 26/04/2014
Redactie Vertalersdag 16 mei 30/03/2014
Rooze, A. Messias 29/03/2014
Redactie Van de redactie 29/03/2014
Wessel, C.C. Commentaar (De kernwapenconferentie) 29/03/2014
Redactie Studiedag Jan Taeke Bakker 11 april 29/03/2014
Redactie De boeken van Bert ter Schegget online 29/03/2014
Balk, C. Liever dan 29/03/2014
Selm. M. van Een illustere voorganger 29/03/2014
Bloed, K. De toracyclus van Monshouwer 29/03/2014
Constandse, C. De afslag die we niet genomen hebben 29/03/2014
Wijer, E.J. de Amsterdams peil 29/03/2014
Visser 't Hooft, C. Dominus regnavit 29/03/2014
Wessel, C.C. Gerard Reve en de secularisering 29/03/2014
Boom, W.H. ten Daar heb ik nog geen antwoord op 29/03/2014
Mik-van der Waal, M. de Wat de soldaten deden (meditatie) 29/03/2014
Constandse, C. De Best Man 01/03/2014
Boom, W.H. ten Of wij van God kunnen houden 01/03/2014
Selm. M. van Een bulderende warlord 01/03/2014
Doedens, U. De zoon kent de vader 01/03/2014
Wessel, C.C. Geloof is mijn geluk 01/03/2014
Schoch, S.L. Heeft David de reus verslagen? 01/03/2014
Gerling, K.S.M. Augustinus schuwt de filosofie niet 01/03/2014
Wijer, E.J. de Amsterdams peil 01/03/2014
Kooij, A.K. van BGT 01/03/2014
Bruin, J. ‘Klassieke muziek’ 01/03/2014
Smalbrugge-Hack, C. Van bijbelse naar publieke theologie? 01/03/2014
Zanden, G. van Hoe God verdween uit Springfiled 01/03/2014
Kohlbrugge, H. Reactie 01/03/2014
Polhuis, A. Commentaar (Benno L.) 01/03/2014
Redactie Van de redactie 01/03/2014
Doedens, U. Er ligt een denarie klaar (meditatie) 01/02/2014
Buitenhuis, W. Geachte dominee Ter Linden 01/02/2014
Brink, G. van den en Kooi, C. van der Recensies zijn leerzaam (slot). Over tumult en honger 01/02/2014
N.N. Met naam en voornaam 01/02/2014
Zanden, G. van Amsterdamse vertaalslagen 01/02/2014
Prakke, B. Oud en nieuw 01/02/2014
Ligten, A.J.P. van Mens geworden 01/02/2014
Kopmels, L.A. Leven op de bonnefooi 01/02/2014
Wijer, E.J. de Amsterdams peil 01/02/2014
Kooij, A.W. van Naumburg 01/02/2014
Selm. M. van Over loslaten en houvast 01/02/2014
Boom, W.H. ten Wat blijft van de hervormde Israël-theologie 01/02/2014
Balk, C. Twee zeilschepen 01/02/2014
Wessel, C.C. Commentaar (Westbank) 01/02/2014
Redactie Van de redactie 01/02/2014
Klouwen, W. Volgens de etiquette van het Koninkrijk (meditatie) 04/01/2014
Weststeijn, J.M. Wat kan de mens van God kennen? 04/01/2014
Slootweg, T.J.M. Rechtsvinding. Paul Scholten en Karl Barth 04/01/2014
Hengstmengel, B. Paul Scholten over evangelie en staatsrecht 04/01/2014
Muis, J. Het recht op verkondiging. Paul Scholten over kerk en staat 04/01/2014
Boer, D. “Voor het leven in de wereld houdt de Tora zijn volle betekenis” 04/01/2014
Linden, C. ter Wat ik hier in Gods naam doe 04/01/2014
Dekker, W.M. Dominee of moedermelk. John Steinbeck en The grapes of wrath 04/01/2014
Horst, H.P. van der Hebe Kohlbrugge: Voor vrijheid en democratie 04/01/2014
Brink, G. van den en Kooi. C van der Recensies zijn leerzaam (II). Over het land en het tafelzilver 04/01/2014
Wijer, E.J. de Amsterdams peil 04/01/2014
Boom, W.H. ten Dionysus verliefd. Over Overvloed en Overgave van Arjan Plaisier 04/01/2014
Polhuis, A. Commentaar (Lex specialis) 04/01/2014
Redactie Van de redactie 04/01/2014
Doedens, U. Zwarte Piet en de goedkope tolerantie 07/12/2013
Heuw, E. S. ten Liturgische dialogen 07/12/2013
Brink, G. van den en Kooi, C. van der Recensies zijn leerzaam 07/12/2013
Smalbrugge-Hack, C. Kerk en Mammon 07/12/2013
Jong, I. de Jezus sprak Nederlands 07/12/2013
Reeling Brouwer, R.H. Calvijns uitdaging voor economisch handelen nu 07/12/2013
Noordegraaf, H. Andrew Carnegie – kapitalist en filantroop 07/12/2013
Kouwenaar, G. De winter staat stil 07/12/2013
Hovy, J. Cain in Californië 07/12/2013
Blei, K. Een dissertatie over Noordmans en de filosofie 07/12/2013
Constandse, C. God onder de grond bij Boxtel 07/12/2013
Wessel, C.C. Commentaar (De militaire missie naar Mali) 07/12/2013
Redactie Van de redactie 07/12/2013
Wessel, C.C. Speculatie over de opstanding 09/11/2013
Waal, N. de Schermen in de kerk 09/11/2013
Dekker, W.M. Paus en oecumene 09/11/2013
Pals, H. Verlegen en moedig links 09/11/2013
Borgman, E.P.N.M. De grondslag voor politiek 09/11/2013
Andel, H. van Verlegen links of verbindende links 09/11/2013
Polhuis, A. Een links antwoord op de huidige crisis 09/11/2013
Meijers, E. Hoop in tijden van crisis 09/11/2013
Boom, W.H. ten Geef de kiezer wat des kiezers is 09/11/2013
Schravesande, J,H, Robinson en Buber 09/11/2013
Polhuis, A. Commentaar (Zwarte Piet) 09/11/2013
Redactie Van de redactie 09/11/2013
Dekker, W.M. Een stukje van het oor 12/10/2013
Dubois, O.W. Louis Couperus: Levens van kleine zielen 12/10/2013
Zanden, G. van Barth voor in de vakantiekoffer 12/10/2013
Schravesande, J,H, Terugblik op een theologische bestseller 12/10/2013
Andel, C.S. van Losbladig is losbandig 12/10/2013
Kopmels, L.A. Is de oorlog dan nooit voorbij!? 12/10/2013
Baan, A. Waarheid en exclusiviteit 12/10/2013
Kooij, A.W. van Kerk en Israël – Naam en Opdracht 12/10/2013
Reeling Brouwer, R.H. Een verlaat antwoord aan At Polhuis 12/10/2013
Boom, W.H. ten Uta, het kwaad en de pinkstercirkel 12/10/2013
Dekker, W.M. Miskotte en de voorzienigheid 12/10/2013
Wessel, C.C. Commentaar (een christelijke Exodus) 12/10/2013
Redactie Van de redactie 12/10/2013
Prakke, B. …Oorlogen en oorlosgeruchten 14/09/2013
Dekker, W.M. Candide of de voorzienigheid 14/09/2013
Heuw, E. S. ten Variaties op het ‘bara’ van Genesis 14/09/2013
Doedens, U. De Kelten zijn terug 14/09/2013
Reeling Brouwer, R.H. Een liedboek voor vierhuis en leerhuis? 14/09/2013
Wessel, C.C. De taal van het nieuwe liedboek 14/09/2013
Blei, K. Religiositeit zonder geloof: zo gek nog niet 14/09/2013
Kopmels, L.A. De verkommerde ziel 14/09/2013
Oskamp, P. Pastor in hart en nieren 14/09/2013
Boom, W.H. ten Afscheid van Israël 14/09/2013
Wessel, C.C. Commentaar (Dronkenschap) 14/09/2013
Redactie Van de redactie 14/09/2013
Knijff, H.W. de Zoeken en vinden 17/08/2013
Meijering, E.P. Wat doe ik hier in godsnaam? 17/08/2013
Doedens, U. Wat is nieuw? 17/08/2013
Dekker, W.M. Melancholia 17/08/2013
Kroesen, O. Christelijk leven en het leven van Jezus 17/08/2013
Boom, W.H. ten Een Duitse geschiedenis? 17/08/2013
Zanden, G. van Communicatieproblemen met God 17/08/2013
Kopmels, L.A. Pet af voor de missionaris 17/08/2013
Blankesteijn, H. De geest van de kauw (III en slot) 17/08/2013
Bok, A. den Geschikt/ongeschikt 17/08/2013
Noort, G. Kanttekeningen bij Lanooys studie 17/08/2013
Polhuis, A. Commentaar (Geloofsschaal) 17/08/2013
Redactie Van de redactie 17/08/2013
Verbaan, P.A. De herauten van God 22/06/2013
Kopmels, L.A. Gebed en literatuur: een uitzondering 22/06/2013
Mik-van der Waal, M. de Mercedes Benz 22/06/2013
Doedens, U. Gebed in een ligstoel 22/06/2013
Constandse, C. Een man van de wereld 22/06/2013
Bilderdijk, W. Gebed 22/06/2013
Selm. M. van Vondeling 22/06/2013
Zanden, G. van Toen was gebed nog heel gewoon 22/06/2013
Schoch, S.L. De dag voor Pinksteren 22/06/2013
Bruin, J. De voorgzanger als gids en representant 22/06/2013
Haft, L. Naar psalm 65 22/06/2013
Dane, H.G. Verlangen naar navolging 22/06/2013
Heuw, E. S. ten In de stemming komen 22/06/2013
Polhuis, A. De actuele uitdaging van de kerk 22/06/2013
Boom, W.H. ten Als het persoonlijke politiek wordt … 22/06/2013
Dekker, W.M. De dode hond van Karl Barth 22/06/2013
Groenewegen, H. Nocturne VII 22/06/2013
Wessel, C.C. De bevrijdingsstrijd van F.C. Bauer 22/06/2013
Blankesteijn, H. De geest van de kauw (II) 22/06/2013
Gezelle, G. Kleengedichtje 22/06/2013
Polhuis, A. Commentaar (Bidden) 22/06/2013
Redactie Van de redactie 22/06/2013
Constandse, C. God aan zijn woord houden 25/05/2013
Spek, W. van der Herdenk! 25/05/2013
Faber, U. Een nieuwe Paus 25/05/2013
Leeuw, W. de Reactie op ‘Bergoglio/Franciscus !’ 25/05/2013
Smalbrugge-Hack, C. Spiritualiteit en geloof 25/05/2013
Milosz, C. Mijn excuus 25/05/2013
Meijering, E.P. Bijbel en traditie 25/05/2013
Boom, W.H. ten Stil boven het dal 25/05/2013
Boom, W.H. ten Stil boven het dal 25/05/2013
Dekker, W.M. Kribbe zonder kruis 25/05/2013
Dekker, W.M. Kribbe zonder kruis 25/05/2013
Dulk, M. den Dubbele uitlaat 25/05/2013
Dulk, M. den Dubbele uitlaat 25/05/2013
Miskotte, H.H. Op weg naar de staat Israël 25/05/2013
Blankesteijn, H. De geest van de kauw (I) 25/05/2013
Selm. M. van Flirten met de koning 25/05/2013
Wessel, C.C. Commentaar (Een televisiefeest) 25/05/2013
Redactie Van de redactie 25/05/2013
Mik-van der Waal, M. de Gods onveranderlijkheid 27/04/2013
Vos, P.H. Is Kierkegaards ‘enkeling’ een individualist? 27/04/2013
Berendsen, D. Leermeesters 27/04/2013
Dekker, W.M. Kierkegaards ‘Opbouwende toespraken’ 27/04/2013
Doedens, U. Kierkegaard en Barth – scenes uit een huwelijk 27/04/2013
Heuw, E. S. ten Dichter bij het Christelijk religieuze of verder van huis dan ooit? 27/04/2013
Constandse, C. Herdenk! 27/04/2013
Boom, W.H. ten KIndertheologie 27/04/2013
Polhuis, A. Nogmaals Ateek 27/04/2013
Zanden, G. van Een zo’n goeroe uit Simonshaven 27/04/2013
Meeuwissen, G. Onze Paus? 27/04/2013
Polhuis, A. Commentaar (Dromen) 27/04/2013
Redactie Van de redactie 27/04/2013
Rooze, A. Op weg 27/04/2013
Klouwen, W. De zekerheid van het geloof 30/03/2013
Kohlbrugge, H. Een vraagtekern 30/03/2013
Schravesande, J,H, Ateek recht gedaan? 30/03/2013
Witte-Rang, M.E. Geweldloosheid is geen wapen 30/03/2013
Doedens, U. Christus’ plaats in het spreken over de mens 30/03/2013
Doedens, U. Christus’ plaats in het spreken over de mens 30/03/2013
Stark, F. Van Waagstuk tot weegschaal 30/03/2013
Stark, F. Van Waagstuk tot weegschaal 30/03/2013
Verbaan, P.A. De mens alleen recipiënt? 30/03/2013
Verbaan, P.A. De mens alleen recipiënt? 30/03/2013
Dekker, W.M. Bergoglio/Franciscus I 30/03/2013
Dekker, W.L. Gelovige burgers – engaged strangers 30/03/2013
Boom, W.H. ten De gouden greep 30/03/2013
Doevendans, C.H. Stad, menigte en publieke ruimte 30/03/2013
Abma, H. Philoctetes wond 30/03/2013
Wessel, C.C. Commentaar (Nieuwe stappen in de oecumene) 30/03/2013
Redactie Van de redactie 30/03/2013
Stark, F. Van fout feestje tot verstilde intocht 02/03/2013
Constandse, C. Een goed begin? 02/03/2013
Constandse, C. Een goed begin? 02/03/2013
Polhuis, A. Staat en plaatsvervanging 02/03/2013
Polhuis, A. Staat en plaatsvervanging 02/03/2013
Borgman, E.P.N.M. Verlossing uitleggen 02/03/2013
Borgman, E.P.N.M. Verlossing uitleggen 02/03/2013
Hettema, Th. L. De gemeenschap van de Geest: Hartenklop van een Christelijke dogmatiek 02/03/2013
Hettema, Th. L. De gemeenschap van de Geest: Hartenklop van een Christelijke dogmatiek 02/03/2013
Stigter, G.C. Waarom predikant? 02/03/2013
Balk, C. Het boek en de film 02/03/2013
Bloed, K. Eschatologisch bondgenootschap 02/03/2013
Kopmels, L.A. De joodse positie en de christelijke weg 02/03/2013
Mik, B.B. de Het verhaal van een megafraude bij ABN/AMRO 02/03/2013
Smalbrugge-Hack, C. Als de ouderdom toeslaat 02/03/2013
Polhuis, A. Commentaar (Dode hond) 02/03/2013
Redactie Van de redactie 02/03/2013
Muis, J. In memoriam Gerrit de Kruijf (1952-2013) 02/02/2013
Doedens, U. Het idool van de criticus 02/02/2013
Redactie Over de Christelijke Dogmatiek 02/02/2013
Reeling Brouwer, R. Over de Christelijke Dogmatiek 02/02/2013
Korte, G. de Wie is God? 02/02/2013
Korte, G. de Wie is God? 02/02/2013
Elbers, M. De wending naar het gelovige subject 02/02/2013
Elbers, M. De wending naar het gelovige subject 02/02/2013
Smedema, I. Een echt ander klimaat 02/02/2013
Smedema, I. Een echt ander klimaat 02/02/2013
Selm, M. van Wat beslist gezegd moet worden 02/02/2013
Selm, M. van Wat beslist gezegd moet worden 02/02/2013
Polhuis, A. Het anti-semitisme van Ateek 02/02/2013
Noordegraaf, H. Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) 02/02/2013
Boom, W.H. ten Vlees en geest in één beweging 02/02/2013
Wessel, C. Commentaar (Een nieuw economisch akkoord) 02/02/2013
Redactie Van de redactie 02/02/2013
Kopmels, L.A. Lot en bestemming 05/01/2013
Polhuis, A. Geweldloze weerbaarheid in het Midden Oosten? 05/01/2013
Hoekendijk, L. Mijn oom Hans Hoekendijk 05/01/2013
Saane, W. van De missiologie van J.C. Hoekendijk: een hogere weg 05/01/2013
Petter, F.A. Hoekendijk: Mijn herkenning en verwerking 05/01/2013
Molen, L. van der Hans Hoekendijk: Impressie en werking 05/01/2013
Boom, W.H. ten Eeuwig te laat in Naumberg 05/01/2013
Reedijk-Boersma, L. Ontsnapt aan de beeldenstorm 05/01/2013
Boer, D. Marquardt over Schleiermacher 05/01/2013
Doedens, U. Houden van een boze God 05/01/2013
Polhuis, A. Commentaar (Arrogantie) 05/01/2013
Redactie Van de redactie 05/01/2013
Rooze, A. De ratio komt altijd te laat 05/01/2013
Prakke, B. Genezing van de lamme op sabbat 08/12/2012
Constandse, C. Een religiekritisch pleidooi voor religie 08/12/2012
Dekker, W.M. Omdat God zwijgt, moet de mens spreken? 08/12/2012
Kopmels, L.A. De moeder van Albert Camus 08/12/2012
Dulk, M. den Lied van Beda 08/12/2012
Cramer, W. Openbarende actualiteit 08/12/2012
Spek, W. van der Plaatsvervanging en de NT. gegevens 08/12/2012
Polhuis, A. Het zionisme van Abel Herzberg 08/12/2012
Mik-van der Waal, M. de Vergeten boeken (Dass Gott schön werde) 08/12/2012
Wessel, C. Commentaar (De samenleving verchristelijkt) 08/12/2012
Redactie Van de redactie 08/12/2012
Wessel, C. De toren van Babel 10/11/2012
Broeke, L. van den ea. De toekomst van religieus leiderschap 10/11/2012
Doedens, U. Eerherstel voor de gemeenschap 10/11/2012
Polhuis, A. De brave hendrik 10/11/2012
Wessel, C. Predikant: van intellectueel naar missionaris 10/11/2012
Constandse, C. De volgelingen maken de leider 10/11/2012
Lensink, H. De bijbelse oorsprong van de besnijdenis 10/11/2012
Reedijk-Boersma, L. Het geloof, door Luigi Pirandello 10/11/2012
Schoch, S.L. Kunst als troost 10/11/2012
Verbaan, P.A. Vergeten boeken Okke Jager: De humor van de bijbel in het christelijke leven 10/11/2012
Boom, W.H. ten Plaatsvervanging en toekomst 10/11/2012
Balk, C. Kierkegaard en Levinas 10/11/2012
Polhuis, A. Commentaar (Singulariteit) 10/11/2012
Redactie Van de redactie 10/11/2012
Polhuis, A. Het goede zaad 13/10/2012
Mietus, L. Heruitgave van werk van J.H. Gunning jr. 13/10/2012
Hettema, T. Verborgen als de wortels van de eik 13/10/2012
Bok, N. de Is ongeloof onzaligmakend? 13/10/2012
Selm, M. van Over het voelen van woede 13/10/2012
Zanden, G. van Senkrecht von unten 13/10/2012
Doedens, U. Vergeten boeken – J.J. Buskes: Ín de Branding. Brieven voor jonge menschen’ 13/10/2012
Wijer, E.J. de Ter Schegget op gehoorstand 13/10/2012
Abma, H. De ouverture van de filosofie 13/10/2012
Wessel, C. Commentaar (De ondergang van het Arabisch socialisme) 13/10/2012
Redactie Van de redactie 13/10/2012
Kopmels, L.A. Rien den Boer, in memoriam 13/10/2012
Noordegraaf, H. Wat bezielt ze? 15/09/2012
Meijering, E.P. De Doorbraak in historisch en theologisch perspectief 15/09/2012
Ferrier, K. God is niet verdwenen 15/09/2012
Doedens, U. Visionaire politiek 15/09/2012
Polhuis, A. Is er nog een Doorbraak nodig? 15/09/2012
Boom, W.H. ten Een trap op de rem 15/09/2012
Dekker, W.M. Gezonde scepsis 15/09/2012
Wessel, C. Vergeten Boeken (M. van Rijn, Gemeenschap en vereenzaming 15/09/2012
Polhuis, A. Commentaar (Olympische spelen op Zuid) 15/09/2012
Redactie Van de redactie 15/09/2012
Dekker, W.M. Om te beschamen 15/09/2012
Redactie Van de redactie 21/07/2012
Wessel, C. Commentaar (Krimpadvies voor christelijke instituties) 21/07/2012
Balk, C. Drie fakkels gedoofd in 1564 21/07/2012
Boom. W.H. ten Ik denk dus ik voel 21/07/2012
Hoogenkamp, A. Moed om op te staan 21/07/2012
Verbaan, P.A. Dichter bij het geheim 21/07/2012
Peppel, P. van der Over grote vragen en kleine antwoorden 21/07/2012
Magnée-de Berg, K. ‘Die lichte melancholie’ 21/07/2012
Walter, H. Een meisje wordt vrouw 21/07/2012
Constandse, C. De dominee 21/07/2012
Wessel, C. De handen van God en Rodin 21/07/2012
Dekker, W.M. De overtocht van het geloof 21/07/2012
Doedens, U. God is het gat 21/07/2012
Reus, T. de Dochter van God, moeder van alle dingen 21/07/2012
Bregman, K. Laatste woorden – Anneke Brassinga 21/07/2012
Nieuwpoort, A.G.L. van Breukelmansymposium 21/07/2012
Slot, E. van 't Bonhoeffers Unvollendete 21/07/2012
Knijff, H.W. de Verloren en gevonden 21/07/2012
Redactie Van de redactie 23/06/2012
Wessel, C. Commentaar (Naar een derde feministische golf) 23/06/2012
Schoch, S.L. De Zuidas in de Bijbel 23/06/2012
Kroesen, O. De taal van de ziel 23/06/2012
Slot, E. van 't Waar de bodem drassig wordt 23/06/2012
Kopmels, L.A. Zo maar wat, Herinnering aan K.E.H. Oppenheimer 23/06/2012
Lammers, D. Dietrich Bonhoeffer: het zij je vergeven… 23/06/2012
Dekker, W.L. Sacrament en ethiek 23/06/2012
Bouma, H. Een ethiek voor gentechnologie 23/06/2012
Spek, W. van der Psalm 117 23/06/2012
Boom. W.H. ten Duitsers en Joden 23/06/2012
Abma, H. ‘No dick’s hard as life’, overwegingen bij kunst, religie en het Gooi 23/06/2012
Schoch, S.L. Het atelier onder de open hemel 23/06/2012
Wessel, C. Woede, Mattheus 5:21-26 23/06/2012
Kooij, A.W. van ‘Waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn’ 23/06/2012
Heuw, S. ten Het copyright van de theologie over de erfzonde en Kierkegaards krediet 25/05/2012
De Mik-van der Waal, M.W. Hoor de Geest. Handelingen 2:2 25/05/2012
Verbaan, P.A. Bij het overlijden van Arie Spijkerboer 25/05/2012
Rooze, A. Een kerkelijk verhaal over dieren eten. Over plaatsbekleding in de bio-industrie 25/05/2012
Balk, C. Voethoofd 24/05/2012
Spijkerboer, A.M. In gedachtenis Arie Adrianus Spijkerboer 24/05/2012
Boer, M.G.L. den A.A. Spijkerboer – AAS – Arie (1928-2012) 24/05/2012
Kopmels, L.A. Zeg maar Arie 24/05/2012
Wessel, C. De verloren zoon aan het Oostfront 24/05/2012
Reedijk-Boersma, L. Moeder Maria met haar dode zoon op schoot 24/05/2012
Boom, W.H. ten Zondagochtend, Museo d’Agostino 24/05/2012
Waals, D. van der Christus wandelt langs de straten 24/05/2012
Constandse, C. Dan maar hoogmoedig – over plaatsvervanging 24/05/2012
Kooij, A.W. van Psalm 117 24/05/2012
Polhuis, A. Commentaar (Functioneringsgesprekken) 24/05/2012
Redactie Van de redactie 24/05/2012
Zanden, G. van Het drama van het verbond 28/04/2012
Verbaan, P.A. De conifeer en de hovenier 28/04/2012
Redactie Van de redactie 28/04/2012
Polhuis, A. Commentaar (Mensenrechten) 28/04/2012
Drie, A. van Prediker als gerontoloog 28/04/2012
Kopmels, L.A. Zomaar wat – de geschiedenis van de Congo 28/04/2012
Dubois, O.W. Hermann Hesse: de laatste ridder uit de glanstijd van de romantiek 28/04/2012
Boom, W.H. ten Ich bin nicht gern prophet 28/04/2012
Ronde, F. de Agnosten, Nihilisten, hele en halve religieuzen 28/04/2012
Lammers, D. Dietrich Bonhoeffer: uit naastenliefde schuldig worden 28/04/2012
Kooij, A.W. van Kerk en Israël 28/04/2012
Dulk. M. den Jezus kent zijn plaats in het Joodse volk 28/04/2012
Polhuis, A. De psalmen, een levensboek 28/04/2012
Rooze, A. Heer, wees ons geinig 28/04/2012
Wessel, C. Commentaar (De afbouw van de verzorgingsstaat) 31/03/2012
Redactie Van de redactie 31/03/2012
Polhuis, A. Website Karlbarth.nl vernieuwd! 31/03/2012
Polhuis, A. Geloof anders – de uitslag 31/03/2012
Kopmels, L.A. Zomaar wat: Het gesprek in de gemeente 31/03/2012
Stavenga, G.J. Christelijke geloof – zingeving of kennis? 31/03/2012
Lammers, D. Dietrich Bonhoeffer: In gebeden opgedragen en gedenken 31/03/2012
Rejchrt, M. De woordvoerders begraven 31/03/2012
Doevendans, C.H. Macau – heterotopia 31/03/2012
Dijk, A. van Psalm 92 31/03/2012
Klouwen, W. Sabbat 31/03/2012
Dekker, W.M. Hogere onverschilligheid 31/03/2012
Smalbrugge, M. Hoe heilig is het heilige? 31/03/2012
Greven, O. ‘Plaatsvervanging ? 31/03/2012
Redactie Van de redactie 03/03/2012
Polhuis, A. Commentaar (Derivaten) 03/03/2012
Robbers, P. en Dane, H. Hand in eigen boezem 03/03/2012
Lammers, D. Bonhoeffer: de zichtbare gestalte van de gemeenschap als geschenk van God 03/03/2012
Reedijk-Borkent, L. De Matteüspassie, hertaald door Ria Borkent 03/03/2012
Smalbrugge-Hack, C. Kuitert opnieuw 03/03/2012
Dulk, M. den Wanneer werd geloof religie? 03/03/2012
Triest, F.J. van Secularisaties: erfzonde en schuldigsein 03/03/2012
Otte, H. Ten Boom stoort mij! 03/03/2012
Boom, W.H. ten Inderdaad:Plaatsvervanging 03/03/2012
Dekker, W.M. Theologie in Utrecht: in memoriam en utopie 03/03/2012
Doedens, U. Benoît Standaert en de Jezusruimte 03/03/2012
Kopmels, L.A. Zondag Leatere, Joh. 9:1 ev. 03/03/2012
Stark, F. Zaad 04/02/2012
Kohlbrugge, H. Leven in de waarheid 04/02/2012
Vreekamp, H. Over plaatsvervanging gesproken 04/02/2012
Boom, W.H. ten Wittenberg 04/02/2012
Zanden, G. van Het gebed en de komst van het Koninkrijk 04/02/2012
Wessel, C. Wahlverwandtschaften 04/02/2012
Prosman, H.J. Jodenmoeheid 04/02/2012
Kopmels, L.A. Preken van Ezechiël 04/02/2012
Constandse, C. Zelfbeschikking de moraal voorbij 04/02/2012
Schoch, S.L. Waaghalzen 04/02/2012
Polhuis, A Geloof Anders (Tussenstand) 04/02/2012
Wessel. C. Commentaar (De doorbraak van het CDA) 04/02/2012
Redactie Van de redactie 04/02/2012
Doedens, U. In de Waagschaal Bijbelleesfestival 10/01/2012
Constandse, C. Maria 07/01/2012
Wessel, C. Straatevangelisatie 07/01/2012
Dekker, W.M. Mystiek en missionair 07/01/2012
Bouma, H. Voorzichtig maar scherpzinnig 07/01/2012
Schroot-Visser, I.C. De twee wijzen van kennen 07/01/2012
Vroom, H. Karl Barth, de religies en zijn methode 07/01/2012
Plaisier, A.J. Religie is ongeloof: Hulp en obstakel in het spreken van de kerk 07/01/2012
Polhuis, A. Religie en geweld 07/01/2012
Kooij, A.W. van Over God gesproken 07/01/2012
Boom, W.H. ten Seksueel misbruik toont grenzen van de katholieke kerk 07/01/2012
Polhuis, A. Commentaar (Geloof anders!) 07/01/2012
Redactie Van de redactie 07/01/2012
Polhuis, A. Johannes 10/12/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Toch een kleine ramp) 10/12/2011
Verbaan, P.A. Het opstandingslichaam revisited? 10/12/2011
Constandse, C. Seculier – wat is dat eigenlijk? 10/12/2011
Noordegraaf, H. Troelstra en het christelijk geloof 10/12/2011
Boom, W.H. ten Magdeburgse beelden 10/12/2011
Schoch, S.L. Literatuur als spiegel van het recht 10/12/2011
Kooij, A.W. van Herbronning van de ethiek (II) 10/12/2011
Pettinga, P. Geen vijanden 10/12/2011
Redactie Inhoudsopgave nwe jaargang 40 (2011) 10/12/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Vertrouwen in de kerk) 10/12/2011
Redactie Van de redactie 10/12/2011
Mik-van der Waal, M. de Valse troost (Mt. 24: 14-35) 19/11/2011
Meijering, E.P. Kuiterts afrekening met Barth 19/11/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De onvoltooid verleden tijd) 19/11/2011
Schoch, S.L. Vrijdagavond 19/11/2011
Klouwen, W. Concreet over Israël 19/11/2011
Boom, W.H. ten Het recht op treuren 19/11/2011
Kruijf, G.G. de Het heilige en de preek 19/11/2011
Mik-van der Waal, M. de Marginaal en missionair 19/11/2011
Constandse, C. Het echte leven wordt steeds moeilijker 19/11/2011
Kooij, A.W. van Herbronning van de ethiek 19/11/2011
Polhuis, A. Commentaar (Christelijke politiek) 19/11/2011
Redactie Van de redactie 19/11/2011
Thoomes, D. Opnieuw aandacht voor de doorbraakpedagogiek van M.J. Langeveld 29/10/2011
Klouwen, W. JHWH is richter (Ps. 7: 9) 29/10/2011
Fernhout, M. Zie, de mens. Van Niftrik 29/10/2011
Boom, W.H. ten Wat als de kerk Israël werkelijk zou vervangen? 29/10/2011
Polhuis, A. Synagoge – of toch maar Israël 29/10/2011
Wessel, C.C. De mentale kaart van het Midden-Oosten 29/10/2011
Constandse, C. Waar sta je? 29/10/2011
Dekker, W. Politici – of toch liever christenen? 29/10/2011
Kruijf, G.G. de Niet deserteren! 29/10/2011
Knijff, H.W. de Een goed bericht van J.B. Aalbers 29/10/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Psalmen in de nacht) 29/10/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Een pleidooi voor retoriek) 29/10/2011
Boom, W.H. ten Ongeloof in gesprek. Interreligieuze dialoog in het licht van Barth’s Religie is ongeloof 29/10/2011
Verbaan, P.A. Israël en de Waagschaal 29/10/2011
Dekker, W.M. De magie van het kruis (Ex. 17: 11) 08/10/2011
Achterberg, G. De slag (gedicht) 08/10/2011
Boom, W.H. ten Faustus in Fritzlar 08/10/2011
Prosman, H.J. De tovenaar en de dominee 08/10/2011
Constandse, C. Onder acrobaten en theologen 08/10/2011
Spijkerboer, A.A. Libië 08/10/2011
Zuurmond, R Onze Vader: afsluiting 08/10/2011
Polhuis, A. Onmogelijk en toch werkelijk 08/10/2011
Meijering, E.P. Barth opver de verhouding tussen dogmatiek en ethiek 08/10/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (‘Mijn geloof’) 08/10/2011
Boon, R. Herwaardering van de jaren vijftig 08/10/2011
Redactie Hoe verder met In de Waagschaal? 08/10/2011
Polhuis, A. Commentaar (Zelfredzaamheid) 08/10/2011
Redactie Van de redactie 08/10/2011
Knijff, H.W. de Heimwee naar God (Psalm 42) 17/09/2011
Kopmels, L.A. Mijn keuze voor theologie 17/09/2011
Rouwhorst, G. De evangeliën en de synagogale eredienst 17/09/2011
Spijkerboer, A.A. Over het geweten 17/09/2011
Zuurmond, R Onze Vader: verzoeking 17/09/2011
Wessel, C.C. Spengler: een webcolumnist over de ondergang van Europa 17/09/2011
Constandse, C. Een muur valt om in Emmaüs 17/09/2011
Boom, W.H. ten Duitse erfstukken 17/09/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (In de schaduw van gisteren) 17/09/2011
Boer, M.G.L. den Tien jaar geleden (11 september 2011) 17/09/2011
Reedijk-Boersma, L. Oud-christelijk grafschrift, vijfde eeuw (gedicht) 17/09/2011
Reeling Brouwer, R.H. Permanente educatie: en waarom zou een dienaar zich niet onder voogdij stellen? 17/09/2011
Wessel, C.C. Commentaar (De moderne man en zijn onderwijs) 17/09/2011
Redactie Van de redactie 17/09/2011
Boer, M.G.L. den Menslievend (Hand. 28: 1-10) 27/08/2011
Ronde, F. de God meer gehoorzamen dan de mensen 27/08/2011
Schoch, S.L. Een weekend naar het oosten 27/08/2011
Doedens, U. Waarom het fascisme nog steeds gevaarlijk is maar tegelijk meer respect verdient 27/08/2011
Nietzche, F.W. Kunnen tegenspreken 27/08/2011
Zuurmond, R Onze Vader: schulden 27/08/2011
Boom, W.H. ten Alles of niets 27/08/2011
Dekker, W.M. Eberhard Jüngel over ‘metaforische waarheid’ 27/08/2011
Polhuis, A. Commentaar (Unglaube) 27/08/2011
Redactie Van de redactie 27/08/2011
Rooze, A. De ramp. Een nieuwe psalm over kerk en wereld 27/08/2011
Kopmels, L.A. Het verbond als binnenkant van de schepping (Genesis 9: 11) 06/08/2011
Wessel, C.C. Christendom en geschiedenis: een karikaturaal schema 06/08/2011
Boom, W.H. ten Professor Mönnich en zijn maskers 06/08/2011
Dekker, W.M. De wedergeboorte van de idioot 06/08/2011
Verbaan, P.A. ‘Dit wonderlijk gespleten lange heden’ 06/08/2011
Reedijk-Boersma, L. Truus Gerhardt, de zus van Ida 06/08/2011
Zuurmond, R Onze Vader: brood 06/08/2011
Noordegraaf, H. Het Conciliair Proces in de DDR 06/08/2011
Kruijf, G.G. de Verhagen en het onbehagen 06/08/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Naar een Byzantijns Europa) 06/08/2011
Redactie Van de redactie 06/08/2011
Stark, F. ‘Een tijd van baren en een tijd van sterven’ (Pred. 3: 2) 16/07/2011
Zuurmond, R Onze Vader: hemel en aarde 16/07/2011
Dekker, W.M. Nederlandse literatuur en religie 16/07/2011
Wijer, E.J. de Miskotte, een wensbiografie 16/07/2011
Constandse, C. Een messiaans leven 16/07/2011
Mik-van der Waal, M. de Het schip der zotten 16/07/2011
Noorman, T.R. Over de dagen van Bert ter Schegget 16/07/2011
Doedens, U. Hogere bemoeizucht 16/07/2011
Charles, J.B. Wakker blijven (gedicht) 16/07/2011
Kruijf, G.G. de De hoop van Obama 16/07/2011
Spijkerboer, A.A. Barth over bekering 16/07/2011
Charles, J.B. Je weet weer niet wat ik bedoel (gedicht) 16/07/2011
Ligten, A.J.P. van Studieflof en bleidsplan 16/07/2011
Polhuis, A. Commentaar (Schotels) 16/07/2011
Redactie Van de redactie 16/07/2011
Klouwen, W. Droefenis (Marcus 10: 21) 25/06/2011
Dubois, O.W. Eeuwigheidsverlangen bij Rhijnvis Feith 25/06/2011
Boom, W.H. ten Erfzonde 25/06/2011
Slot, E. van 't Religie is ongeloof 25/06/2011
Kruijf, G.G. de Het verbond volgens Woodrow Wilson 25/06/2011
Doevendans, C.H. De stad als wereldlandschap 25/06/2011
Doedens, U. Afer the Passion 25/06/2011
Constandse, C. De verlegenheid voorbij – en wat daar achter zit 25/06/2011
Manen G. G. van De handstand van Rosenthal 25/06/2011
Zuurmond, R Onze Vader: geschiede uw wil 25/06/2011
Wessel, C.C. Commentaar (De euro, de huizenmarkt en de PVV) 25/06/2011
Redactie Van de redactie 25/06/2011
Mik-van der Waal, M. de Verder zag ik en zie (Daniël 7 vers 13 en 14) 04/06/2011
Meijering, E.P. Een theologische reactie op Paul Verhoevens boek over Jezus 04/06/2011
Zuurmond, R Onze Vader: kome uw koninkrijk 04/06/2011
Kruijf, G.G. de De gelatenheid van Helmut Schmidt 04/06/2011
Bruin, J. Ritueel of verdoofd? 04/06/2011
Wessel, C.C. Een post-stalinistisch tienerboek 04/06/2011
Blankesteijn, H. Monumentje voor mijn vader 04/06/2011
Drie, A. van Verlossing van schaamte 04/06/2011
Dulk, M. den Humaan kompas 04/06/2011
Boom, W.H. ten Jezus en het universele heil 04/06/2011
Doevendans, C.H. De stad van het antropoceen 04/06/2011
Polhuis, A. Commentaar (Demjanjuk) 04/06/2011
Redactie Van de redactie 04/06/2011
Prakke, B. Het wonder 14/05/2011
Zuurmond, R Onze Vader: geheiligd worde uw Naam 14/05/2011
Polhuis, A. Het offer van Abraham 14/05/2011
Nuiver, J. Geloven in bezettingstijd (II) 14/05/2011
Abma, H. Zij niet zonder ons. Overwegingen bij Hebreeën 11, 40 14/05/2011
Zanden, G. van Theologie tussen kerk, universiteit en samenleving. Verslag van de 29e Barth-Tagung 14/05/2011
Lensink, H. Koning = Hij die de waarheid doet. De vier kruisopschriften (III) 14/05/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Vakbekwaam jatten) 14/05/2011
Boer, M.G.L. den J. van Dijk Mzn – Een gedreven man met singuliere gaven 14/05/2011
Kroesen, O. Een civil society in Afrika 14/05/2011
Schormans, P. De geweldenaars 14/05/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Ritueel slachten) 14/05/2011
Redactie Van de redactie 14/05/2011
Wessel, C.C. Een nieuwe schepping (1 Korintiërs 1:10-17) 23/04/2011
Kronenburg, J. Ceterum censeo ecclesiam reformatam catholicam esse 23/04/2011
Doedens, U. Katholiek of niks 23/04/2011
Spijkerboer, A.A. Verbod op ritueel slachten 23/04/2011
Lensink, H. De koning van de waarheid. De vier kruisopschriften (II) 23/04/2011
Nuiver, J. Geloven in bezettingstijd 23/04/2011
Zuurmond, R Onze Vader in de hemelen 23/04/2011
Reedijk-Boersma, L. Christus op de koude steen 23/04/2011
Hovy, J. Bewaar me. Gedichten van Wessel ten Boom 23/04/2011
Dekker, W.M. De kerk als spel van God 23/04/2011
Kroesen, O. De ziel van Afrika 23/04/2011
Polhuis, A. Commentaar (Kroon) 23/04/2011
Redactie Van de redactie 23/04/2011
Verbaan, P.A. Ongemerkt betrokken (Fil. 4:10b) 02/04/2011
Doedens, U. Landelijke kerk grijpt plaatselijk het roer 02/04/2011
Zuurmond, R Motieven van het Onze Vader 02/04/2011
Lensink, H. Koning der Joden. De vier kruisopschriften (I) 02/04/2011
Polhuis, A. Vragen aan Cliteur 02/04/2011
Visser-Schroot, I.C. Preken die vrolijk maken 02/04/2011
Paul, H. Hoe ziet een robuuste kerk eruit? 02/04/2011
Spijkerboer, A.A. Over het werk van de Geest 02/04/2011
Kroesen, O. De kerk van het zuiden 02/04/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Over Jan Siebelink, Het lichaam van Clara, uit 2010) 02/04/2011
Kolk, J. van der Selectief lezen 02/04/2011
Boom, W.H. ten Jephta’s dochter (gedicht) 02/04/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Het innerlijk) 02/04/2011
Redactie Van de redactie 02/04/2011
Kopmels, L.A. Vrijheid en dienstbaarheid (Luc.17: 10b) 12/03/2011
Slob, W. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ 12/03/2011
Kruijf, G.G. de De waarheid spreken 12/03/2011
Abma, R. Waar het nu op aankomt! Predikant uit de comfortzone 12/03/2011
Dekker, W.L. Waar het nu op aankomt? Predikant zijn in een seculiere tijd 12/03/2011
Hovy, J. Licht en donker op de rotsen. Over ‘Maalstroom’ van Henry Bauchau 12/03/2011
Polhuis, A. Is Paul ook onder de profeten? 12/03/2011
Zuurmond, R Het Onze Vader 12/03/2011
Reedijk-Boersma, L. Een dans in de lichtkring – Over Een huis voor de ziel 12/03/2011
Thoomes, D. Puberteit 12/03/2011
Verschuer, O.W.A. van Ja of neen tegen de missie naar Afghanistan 12/03/2011
Polhuis, A. Commentaar (Eigen geld) 12/03/2011
Redactie Van de redactie 12/03/2011
Boer, M.G.L. den De schat van de kerk (Handelingen 16,15vv.) 19/02/2011
Doedens, U. Beste Hans, 19/02/2011
Polhuis, A. Het monotheïstisch dilemma 19/02/2011
Boom, W.H. ten Scheiding 19/02/2011
Constandse, C. ‘If I call this gentleman here an @$#*%& …’ 19/02/2011
Blei, K. Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (III) 19/02/2011
Miskotte, H.H. Het leven van Wiesenthal 19/02/2011
Prakke, B. Paul Gerhardt (1607-1676) 19/02/2011
Abma, H. 4-11 juni filosofie en theologie olv Theo de Boer 19/02/2011
Boer, M.G.L. den Het laatste gedicht 19/02/2011
Kroesen, O. Christelijke inspiratie na het tijdperk van de kerk 19/02/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Mentality milieu’s) 19/02/2011
Redactie Van de redactie 19/02/2011
Constandse, C. De vloed en het nooit weer (Genesis 8: 22) 29/01/2011
Naastepad, Th. J. M. Met uw dood voor ogen (gebed) 29/01/2011
Boer, M.G.L. den Nieuwe missie naar Afghanistan? 29/01/2011
Staudt, M. Bij Kiezen is dienen. Vertalen als protest 29/01/2011
Trapman, J. Erasmus over de vrije wil 29/01/2011
Akerboom, D. Over de onvrijheid van het menselijk willen 29/01/2011
Spijkerboer, A.A. De vrije wil 29/01/2011
Boom, W.H. ten De keuze die geen keuze is. Over kiezen is dienen van Maarten Luther 29/01/2011
Hovy, J. Catechismus van de compassie 29/01/2011
Kronenburg, J. Beste Udo, 29/01/2011
Blei, K. Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (II) 29/01/2011
Horst, H.P. van der 25 januari 2011 Karel Deurloo 75 jaar 29/01/2011
Deurloo, K.A. Allocutio promovendi 29/01/2011
Zuurmond, R De grondtekst van de Herziene Statenvertaling 29/01/2011
Polhuis, A. Commentaar (Open Doors) 29/01/2011
Redactie Van de redactie 29/01/2011
Polhuis, A. Langs een andere weg (Mattheüs 2: 12) 08/01/2011
Bruin, J. Beste At, 08/01/2011
Meijering, E.P. Wanneer en waar is het Koninkrijk van God zichtbaar? 08/01/2011
Polhuis, A. Waar is Israël gebleven? 08/01/2011
Harst, P. van der ‘Ik, de Heer jouw God’- De PKN-notitie over ‘Spreken over God’ 08/01/2011
Constandse, C. Een aangelegen punt weggelegd – Onopgeefbare verbondenheid en de Islamnota van de PKN 08/01/2011
Huygens, C. Drij coninghen avond 08/01/2011
Linden, T.G. van der Oepke Noordmans 08/01/2011
Blei, K. Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (I) 08/01/2011
Dulk, M. den Bij het verschijnen van de biografie van Bert ter Schegget 08/01/2011
Wessel, C.C. De Nationale Synode 08/01/2011
Dekker, W.M. God: geen koekenbakker, wel pottenbakker 08/01/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Elites) 08/01/2011
Redactie Van de redactie 08/01/2011
Stark, F. Tussen vloek en zegen (Num. 23: 11-12) 11/12/2010
Boer, M.G.L. den In memoriam Willem Barnard 11/12/2010
Schoch, S.L. Willem Barnard in brieven 11/12/2010
Barnard, W. Een lied voor de gemeente onder de ster van David 11/12/2010
Kopmels, L.A. De omweg via de naaste 11/12/2010
Manen, G. van Het moderne wereldbeeld en de theologie 11/12/2010
Dekker, W.M. Op Goed Gerucht over God 11/12/2010
Constandse, C. Zolang God niet rechtstreeks spreekt 11/12/2010
Mik-van der Waal, M. de De Doornse Catechismus 11/12/2010
Polhuis, A. Commentaar (Duurzame 100) 11/12/2010
Redactie Van de redactie 11/12/2010
Klouwen, W. De dood in de pot en de maaltijd van de Heer (2 Kon. 4: 38-44) 20/11/2010
Spijkerboer, A.A. Helder en bewogen 20/11/2010
Pieterse, W. Zending is noodzaak 20/11/2010
Wessel, C.C. Een evangelie voor de rijken 20/11/2010
Versloot, P. Bescheiden durf 20/11/2010
Noordegraaf, H. De missionaire roeping van de Protestantse Kerk in Nederland 20/11/2010
Mik-van der Waal, M. de De diaconie en de WMO 20/11/2010
Boom, W.H. ten Gij zijt die man! – Arm en rijk bij God 20/11/2010
Abma, H. Van haar verlies volmaakt (I) 20/11/2010
Kopmels, L.A. Zelfrealisatie, zelfdestructie, zelfverloochening 20/11/2010
Dijk, A. van Schapen met een herder 20/11/2010
Pronk, M. Gedachten over Een huis voor de ziel 20/11/2010
Wijer, E.J. de Bij het sterven van Harry Mulisch 20/11/2010
Jacobse, M. Verkondiging (gedicht) 20/11/2010
Wessel, C.C. Commentaar (De Islam-nota) 20/11/2010
Redactie Van de redactie 20/11/2010
Mik-van der Waal, M. de Hij ontving hen (Lucas 9 vers 11) 30/10/2010
Doevendans, C.H. Geborgenheid en naoorlogse kerkbouw 30/10/2010
Venemans, B.A. Barth en Japan – Karl Barth en Katsumi Takizawa (III) 30/10/2010
Mik-van der Waal, M. de Verslag van het bijbelleesfestival 30/10/2010
Fokkelman, J. Goed bijbellezen, enkele overwegingen 30/10/2010
Mol, J. Bijbels ongeloof in de staat 30/10/2010
Dekker, W.L. De ruimte van de kerk 30/10/2010
Constandse, C. ‘De kerk moet gewoon kerk zijn’ – Wat Stanley Hauerwas daarmee bedoelt 30/10/2010
Doedens, U. Katholiek ook nog 30/10/2010
Schaafsma, P. De protestantse kerk 30/10/2010
Boom, W.H. ten Tegen van de Beek – Over de kerk in Is God terug? 30/10/2010
Polhuis, A. Commentaar (Pensioenen) 30/10/2010
Redactie Van de redactie 30/10/2010
Verbaan, P.A. Burn-out (Num. 11: 11) 09/10/2010
Postma, E. Ground zero als heilige plaats 09/10/2010
Wijer, E.J. de Uit de pastorie 09/10/2010
Dekker, W.M. Mijn knecht Rutte 09/10/2010
Doedens, U. De brug der zuchten 09/10/2010
Venemans, B.A. De kritiek van Takizawa – Karl Barth en Katsumi Takizawa (II) 09/10/2010
Boom, W.H. ten Bij Nietzsche thuis 09/10/2010
Kopmels, L.A. De liefde als agape 09/10/2010
Doevendans, C.H. ‘De eeuwige architectuur’ 09/10/2010
Constandse, C. Alles zien, niet te geloven 09/10/2010
Boer, M.G.L. den G.W. Oberman (1889-1967), een veelzijdig predikant 09/10/2010
Wessel, C.C. Commentaar (Bezuinigen op kunst) 09/10/2010
Redactie Van de redactie 09/10/2010
Wessel, C.C. Huis en huid – Johannes 1: 37-39 18/09/2010
Kopmels, L.A. De eros als geluk zoekende liefde 18/09/2010
Venemans, B.A. Ontmoeting tussen Oost en West -Karl Barth en Katsumi Takizawa (I) 18/09/2010
Spijkerboer, A.A. Continuïteit 18/09/2010
Blankesteijn, H. De rechten van de mens (II) – Een beetje universeel 18/09/2010
Schoch, S.L. Bijbelhoren 18/09/2010
Dulk, M. den In de rouw – Welk signaal geeft Paulus in 1 Thessalonicenzen 4: 13-18? 18/09/2010
Boom, W.H. ten God zelf – Over het lezen van de bijbel 18/09/2010
Bruin, J. Eenvoudig bijbellezen 18/09/2010
Doevendans, C.H. ‘In Holland stond een huis’ – Architectuur, moderniteit en contingentie 18/09/2010
Abma, H. God als zware pijp of sigaar uit eigen doos…. Het blijft ongezond (II) 18/09/2010
Polhuis, A. Commentaar (Het Deense model) 18/09/2010
Redactie Van de redactie 18/09/2010
Boer, M.G.L. den De prijzenswaardige God (Psalm 100) 28/08/2010
Blankesteijn, H. De rechten van de mens – Een beetje universeel 28/08/2010
Spijkerboer, A.A. Wat hebben conservatieven te zeggen? 28/08/2010
Boer, M.G.L. den Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf und Pottendorf, 1760-2010 28/08/2010
Dubois, O.W. Frederik van Eeden: een idealistische tachtiger en zijn betekenis 28/08/2010
Reedijk-Boersma, L. Het kind dat ons zegent 28/08/2010
Smalbrugge-Hack, C. Het zelf en de ander 28/08/2010
Miskotte, H.H. Afkeer en frustratie 28/08/2010
Abma, H. God als zware pijp of sigaar uit eigen dood…. het blijft ongezond (I) 28/08/2010
Polhuis, A. Barth en Den Uyl 28/08/2010
Meijer, H. Het nut van een late ontdekking 28/08/2010
Mik-van der Waal, M. de Over bijbellezen 28/08/2010
Wessel, C.C. Commentaar (De toekomst van de omroepen) 28/08/2010
Redactie Van de redactie 07/08/2010
Kopmels, L.A. Een nieuwe weg en een nieuwe naam (Luc. 7: 48) 07/08/2010
Wessel, C.C. ‘Als een wolk om ons heen’ – naïef bijbellezen na het einde van de geschiedenis 07/08/2010
Dijk, A. van Tegen edumetrisch lezen 07/08/2010
Constandse, C. Over ‘gewoon bijbellezen’ 07/08/2010
Graft, G. van der Voor de toegewijden 07/08/2010
Dekker, W.M. Geloven met het geloof dat je niet hebt 07/08/2010
Slot, E. van 't Niet hebben en toch duren reactie op Willem Maarten Dekker 07/08/2010
Slot, E. van 't Noordmans en Barths ‘openbaringspositivisme’ 07/08/2010
Dool, A. van den Het tegoed van het Oude Testament 07/08/2010
Boom, W.H. ten Mijn eerste NCSV-kamp 07/08/2010
Barnard, W. Dichtgenoten 07/08/2010
Polhuis, A. Commentaar (Genocide) 07/08/2010
Redactie Van de redactie 07/08/2010
Knijff, H.W. de Geest (Joh. 4: 24) 17/07/2010
Doedens, U. In de spiegel kijken – Kierkegaard over gewoon bijbellezen 17/07/2010
Miskotte, K.H. Over het lezen van de Schrift… 17/07/2010
Haft, L. U heeft mij doen hopen 17/07/2010
Miskotte, H.H. In vervoering 17/07/2010
Boer, M.G.L. den Nieuwe levens 17/07/2010
Constandse, C. De ‘Wende’ ontmythologiseerd 17/07/2010
Kopmels, L.A. Kampvuur van Julia Franck 17/07/2010
Boer, M.G.L. den Leipzig, herfst 1989 17/07/2010
Boom, W.H. ten Brave Klaus – Wie heeft de muur eigenlijk geopend? 17/07/2010
Wessel, C.C. De toren 17/07/2010
Dool, A. van den Een doel in en achter deze wereld 17/07/2010
Wessel, C.C. Commentaar (Er hangt iets in de lucht) 17/07/2010
Redactie Van de redactie 17/07/2010
Constandse, C. Plug in and play/pray (Joh. 15: 1-10) 26/06/2010
Constandse, C. Karl Barth in de Europese geschiedenis van 1935 tot 1950 26/06/2010
Dekker, W.M. Het tegoed van Origenes’ hermeneutiek 26/06/2010
Ligten, A.J.P. van Harde regen 26/06/2010
Doedens, U. De koningin 26/06/2010
Boom, W.H. ten Trümmerarbeit (Goethe in Weimar) 26/06/2010
Dijk, A. van Klassieke culturele vorming AD 2010 26/06/2010
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Dorsvloer vol confetti) 26/06/2010
Dool, A. van den Het rijk der oneindige risico’s 26/06/2010
Kolk, J. van der Wegen van hoop in tijden van crisis 26/06/2010
Polhuis, A. Commentaar (Euro, Europa) 26/06/2010
Redactie Van de redactie 26/06/2010
Prakke, B. Wijsheid (Spr. 8: 11) 05/06/2010
Constandse, C. Bijbelleesfestival 2010 05/06/2010
Doedens, U. Het circusmeisje 05/06/2010
Boom, W.H. ten De ander – Een kleine theologische reflectie 05/06/2010
Polhuis, A. De pijp 05/06/2010
Mik-van der Waal, M. de Circus van de geest 05/06/2010
Kopmels, L.A. Zomaar wat Mijn kleinzoon en mijn grootvader) 05/06/2010
Constandse, C. Uw spraak maakt u openbaar – Rens Kopmels als Zeeuws theoloog 05/06/2010
Klouwen, W. Leven in het licht 05/06/2010
Dulk, M. den God heeft voorkennis 05/06/2010
Spijkerboer, A.A. Over het ware geluk 05/06/2010
Abma, H. The artist is present (II) 05/06/2010
Ligten, A.J.P. van Snala Snode – Over de kerk en haar pretenties 05/06/2010
Naastepad, Th. J. M. Sta de vromen bij 05/06/2010
Wessel, C.C. Commentaar (Het gymnasium) 05/06/2010
Redactie Van de redactie 05/06/2010
Klouwen, W. Hemelvaart (Jona 1: 9) 15/05/2010
Miskotte, H.H. Na de razzia 15/05/2010
Polhuis, A. Kennis die verloren gaat… 15/05/2010
Ligten, A.J.P. van Het net sluit zich – Het verhaal van Gerrit 15/05/2010
Boer, M.G.L. den Theresia van Avila, verzetshelden en een dominee 15/05/2010
Smit, G. Meijering over Barth 15/05/2010
Dekker, W.L. De kerk is heilig (II) 15/05/2010
Spijkerboer, G. Oe eet je 15/05/2010
Abma, H. The artist is present 15/05/2010
Reedijk-Boersma, L. ‘Als het tijd is, dan ga ik’ 15/05/2010
Meyer, K. Sjostakovitsj over Mahler 15/05/2010
Dool, A. van den Noordmans’ uitgangspunten 15/05/2010
Polhuis, A. Commentaar (Volkswil) 15/05/2010
Redactie Van de redactie 15/05/2010
Stark, F. Arm van geest (Mat. 5: 3) 24/04/2010
Dekker, W.L. De kerk is heilig 24/04/2010
Wessel, C.C. Het boek des levens en het doopboek 24/04/2010
Spijkerboer, A.A. Barth over de tweede wereldoorlog 24/04/2010
Miskotte, H.H. Klaar voor transport 24/04/2010
Celan, P. Fuga van de dood 24/04/2010
Schoch, S.L. Je blijft Jood 24/04/2010
Boer, M.G.L. den Juliana van Norwich en de liefde 24/04/2010
Schulte Nordholt, J.W. 4 mei 24/04/2010
Reedijk-Boersma, L. Korczak, drager van kinderen 24/04/2010
Boom, W.H. ten Nader tot Vestdijk (II) – Een interview met Mieke Vestdijk 24/04/2010
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De eenzaamheid van de priemgetallen) 24/04/2010
Wessel, C.C. Comentaar (De herdenking van de tweede wereldoorlog 24/04/2010
Redactie Van de redactie 24/04/2010
Verbaan, P.A. Ontzet en opgetogen (Ps. 98:1) 03/04/2010
Dool, A. van den Communisme en kapitalisme 03/04/2010
Blei, K. Noordmans contra Barth, inzake de schepping (II) 03/04/2010
Hennecke, S. Het beeld van God (m/v) – en de postmoderne single? 03/04/2010
Boom, W.H. ten Stille zaterdag 03/04/2010
Doedens, U. Paasontbijt (eenvoudig recept) 03/04/2010
Wessel, C.C. De achterban 03/04/2010
Boom, W.H. ten Nader tot Vestdijk – Een interview met Mieke Vestdijk 03/04/2010
Schoch, S.L. Licht over Walcheren 03/04/2010
Boer, M.G.L. den Juliana van Norwich en haar tijd (I) 03/04/2010
Reefhuis, H. Namen – de Naam (Met Breukelman in gesprek) 03/04/2010
Constandse, C. 100 inzichten waar je echt wat aan hebt 03/04/2010
Polhuis, A. Commentaar (Burgerparticipatie) 03/04/2010
Redactie Van de redactie 03/04/2010
Polhuis, A. Verleden, heden en toekomst (Col. 3: 2, 3) 13/03/2010
Dekker, W.L. Politieke voorbede in de marge? 13/03/2010
Smalbrugge-Hack, C. Genesis 1: 26, 27 13/03/2010
Dool, A. van den God heeft eeuwig lief 13/03/2010
Walbeek, P. van Darwin als oproep om Genesis 1: 26 anders uit te leggen 13/03/2010
Blei, K. Noordmans contra Barth, inzake de schepping (I) 13/03/2010
Spijkerboer, A.A. Barths scheppingsleer gewogen 13/03/2010
Kopmels, L.A. Zomaar wat (The Olympic Games) 13/03/2010
Boom, W.H. ten Zelfmoord met zeventig 13/03/2010
Kroesen, O. De taalleer van Rosenstock Huessy 13/03/2010
Kolk, J. van der Het deel van de ander 13/03/2010
Ginkel, A. van Polygamie 13/03/2010
Wessel, C.C. Commentaar (Vertrouwen) 13/03/2010
Redactie Van de redactie 13/03/2010
Boer, M.G.L. den Zijne majesteit de koning (Ps. 93) 20/02/2010
Meijering, E.P. Geloof en politiek handelen 20/02/2010
Verkuyl, W. Ontwortelen en wortel schieten Over de voedingsbodem van de PVV en wat daartegen te doen 20/02/2010
Wessel, C.C. Zes stellingen over populisme 20/02/2010
Reedijk-Boersma, L. De ziel die soms scheel kijkt 20/02/2010
Polhuis, A. Heldendom wordt niet gevraagd 20/02/2010
Boer, D. God en mens gaan samen! – Het evangelie van de correlatie 20/02/2010
Baan, A. Hoe concreet is het gebod van de hoop? 20/02/2010
Kopmels, L.A. Israëlitisch over de humaniteit spreken 20/02/2010
Reeling Brouwer, R.H. Het begrip ‘Joodse staat’ en de uitdovende gloed van het zionistisch dogma 20/02/2010
Dekker, W.M. Beginnen bij de kus – Eberhard Jüngel blikt terug op vijftig jaar theologie 20/02/2010
Boer, D. Karl Barth 20/02/2010
Polhuis, A. Commentaar (Boerka) 20/02/2010
Redactie Van de redactie 20/02/2010
Kopmels, L.A. De afgunstige profeet (Jona 4) 30/01/2010
Boendermaker, J.P. Dagboek lezen 30/01/2010
Staudt, M. Incarnatie: Barth en de SGP 30/01/2010
Spijkerboer, A.A. Cultuurkritiek – Over Theodore Dalrymple 30/01/2010
Reeling Brouwer, R.H. Giorgo Agamben over Kafka’s parabel ‘Voor de wet’ 30/01/2010
Boom, W.H. ten Weimar en het humanisme: Cranach 30/01/2010
Constandse, C. Makkelijk praten Over ‘Kairos’ en vervangingstheologie 30/01/2010
Polhuis, A. Een krachtig nee! 30/01/2010
Boer, M.G.L. den Gunning over Calvijn 30/01/2010
Noordegraaf, H. De sociale Calvijn – over André Biéler 30/01/2010
Lodders-Elfferich, P.C. ‘Net iets meer vrijheid’ 30/01/2010
Blankesteijn, H. Eerder dan de eerste dag 30/01/2010
Wessel, C.C. Commentaar (Wantrouwen tegen de overheid) 30/01/2010
Redactie Van de redactie 30/01/2010
Mik-van der Waal, M. de Kerstfeest om van te dromen 09/01/2010
Pronk, M. Het evangelie van de gebroeders Dardenne 09/01/2010
Pettinga, P. Reactie op Wessel ten Boom 09/01/2010
Kolk, J. van der Van Agt, de Palestijnen en Israël – vervolg 09/01/2010
Klouwen, W. Israël en Israël 09/01/2010
Dijk, A. van Het gymnasium: drie klassieke talen 09/01/2010
Gijsbertsen, B. Marquardt en het ‘Joodse nee’ 09/01/2010
Milosz, C. Onze godsdienst 09/01/2010
Dulk, M. den ‘Kerken maken geen kinderbijbels…’ 09/01/2010
Jong, P.L. de De tragiek van Kopmels c.s. 09/01/2010
Redactie ‘Barth oof holländisch…’ – De uitslag van de prijsvraag 09/01/2010
Polhuis, A. Commentaar (Uruzgan) 09/01/2010
Redactie Van de redactie 09/01/2010
Kopmels, L.A. De tweede Barmer these 22/12/2009
Klouwen, W. Onnutte slaven 22/12/2009
Knijff, H.W. de Theocratie (Psalm 33: 12a) 12/12/2009
Boer, M.G.L. den ‘Hier is Arie’ 12/12/2009
Stoevesandt, H. Groet uit Bazel 12/12/2009
Spijkerboer, A.A. Karl Barths leer over de twee rijken 12/12/2009
Mik-van der Waal, M. de Interview met Arie Spijkerboer 12/12/2009
Doedens, U. Barmen en Antichrist 12/12/2009
Verbaan, P.A. Geen kerk naar believen 12/12/2009
Constandse, C. Wat de vierde these van Barmen mij toch te denken geeft 12/12/2009
Polhuis, A. De staat als weldaad 12/12/2009
Boom, W.H. ten Kennen wij onszelf? 12/12/2009
Wessel, C.C. Commentaar (Christelijk onderwijs) 12/12/2009
Redactie Van de redactie 12/12/2009
Constandse, C. Met de rug tegen de muur (Ef. 2: 14vv) 21/11/2009
Balk, C. Synchroon Amerikaans 21/11/2009
Lamfers, W.J. Roemenië 20 jaar na 1989 21/11/2009
Kopmels, L.A. De tragiek van de ‘Wende’ 21/11/2009
Noordegraaf, H. Oproep tot spiritueel ontwaken 21/11/2009
Polhuis, A. De dingen die voorbijgaan en komen 21/11/2009
Schoch, S.L. Bidden met At Polhuis 21/11/2009
Pettinga, P. Kritische noot bij commentaar 21/11/2009
Boom, W.H. ten Van Agt, de Palestijnen en Israël 21/11/2009
Reedijk-Boersma, L. ‘In Gods geweldig licht’ 21/11/2009
Liagre Böhl, H. de De poëzie van Psalm 103 21/11/2009
Wetering, L. van den De goedertierenheid en trouw van Breukelman 21/11/2009
Kohlbrugge, H. Antwoord aan de Kruijf 21/11/2009
Boer, M.G.L. den Nationale synode 21/11/2009
Ligten, A.J.P. van Tegen het angstige burgerschap 21/11/2009
Polhuis, A. Commentaar (Investeren) 21/11/2009
Redactie van de redactie 21/11/2009
Klouwen, W. Geen onderscheid (Rom. 3: 11) 31/10/2009
Meijering, E.P. Kennis van God en van de mens bij Calvijn 31/10/2009
Spijkerboer, A.A. Karl Barth over echte mystiek 31/10/2009
Eck, J. van Op zoek naar wijsheid – Over de eerste woorden van Calvijns Institutie 31/10/2009
Parlevliet, D. Johannes Calvijn 31/10/2009
Reeling Brouwer, R.H. het theoertisch anti-humanisme van Calvijn 31/10/2009
Wursten, D. Ondank is ’s werelds loon of ere wie ere toekomt 31/10/2009
Dulk, M. den Hoe behoedzaam, maar ingenieus schreef Calvijn zijn eerste zin! 31/10/2009
Polhuis, A. Angstige burgers 31/10/2009
Schilder, C. Is de God van de bijbel dezelfde als Allah van de Koran? 31/10/2009
Zuurmond, R De theologie van de Nieuwe Bijbelvertaling 31/10/2009
Constandse, C. De God van de NBV 31/10/2009
Polhuis, A. Commentaar (Hedwigepolder) 31/10/2009
Redactie Van de redactie 31/10/2009
Knijff, H.W. de De God van de Islam (Luk. 17: 18) 10/10/2009
Kruijf, G.G. de Navraag over Calvijn 10/10/2009
Polhuis, A. De fronten van vandaag – In gesprek met Rochus Zuurmond 10/10/2009
Zuurmond, R Epiloog. Problemen 10/10/2009
Kruijf, G.G. de Basic over Biezeveld 10/10/2009
Constandse, C. Verder met de scherven – Meegedacht met Biezeveld 10/10/2009
Kooi, A. van der Kan het anders? – God in alledag: het denkproject van Kune Biezeveld 10/10/2009
Boom, W.H. ten Op weg naar Weimar – van Luther naar Goethe 10/10/2009
Wolzak, H. Het Molotov – Von Ribbentrop pact (II) 10/10/2009
Meijer, H. Wachten op de kairos 10/10/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De zegen van de zondag) 10/10/2009
Thoomes, D. Geschiedschrijving 10/10/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Dries van Agt) 10/10/2009
Boom, W.H. ten Van de redactie 10/10/2009
Stark, F. “Mogen de stedelingen opbloeien als het groene kruid” (Ps. 72: 16) 19/09/2009
Nieuwpoort, A.G.L. van Beste Hebe 19/09/2009
Jongeneel, J.A.B. Alzo lief heeft God de moslim wereld gehad 19/09/2009
Boer, M.G.L. den Al dat geweld 19/09/2009
Boom, W.H. ten Erasmus heeft het gewonnen – notities bij Hans Achterhuis 19/09/2009
Schoch, S.L. Beelden praten niet, ze spreken 19/09/2009
Rilke, R.M. Het sterrenbeeld ‘Ruiter’ kennen we niet 19/09/2009
Wolzak, H. Hte Molotov – Von Ribbentroppact 19/09/2009
Meijering, E.P. Hoog en laag in de christologie – Bepalend voor de relatie tussen joden en christenen? 19/09/2009
Polhuis, A. Commentaar (Bouzerda) 19/09/2009
Redactie Van de redactie 19/09/2009
Spijkerboer, A.A. Ten afscheid 19/09/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Links en linkser) 19/09/2009
Bouma, H. Geen biografie, maar toch… 19/09/2009
Dekker, W.M. Met Alain Badiou in gesprek over Paulus 19/09/2009
Spijkerboer, A.A. Overpeinzing bij Achterhuis 19/09/2009
Boer, M.G.L. den Een eeuwig huis (Pred. 12: 5) 29/08/2009
Reedijk-Boersma, L. Warte nur, balde ruhest du auch 29/08/2009
Constandse, C. Over marquardt en de christelijke belijdenis van Jezus de Jood 29/08/2009
Smalbrugge-Hack, C. Scheiding en trouw 29/08/2009
Dekker, W.M. Een geniale anti-filosoof? – Alain Badiou over Paulus 29/08/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Zijn mooiste zomer) 29/08/2009
Kohlbrugge, H. De brief aan de synode – Over het gesprek met de Islam 29/08/2009
Wessel, C.C. Oorzaken van de opkomst van Geert Wilders (III): Immigratie en Islam 29/08/2009
Spijkerboer, A.A. In memoriam Jacob van der Wiel (1913-2009) 29/08/2009
Wiel. J. van der Religieus misnoegen 29/08/2009
Schoch, S.L. Kampeert God in Frankrijk? 29/08/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Polen) 29/08/2009
Redactie Van de redactie 29/08/2009
Doedens, U. Lankmoedigheid (Spr. 14: 29) 08/08/2009
Wessel, C.C. Oorzaken van de opkomst van Geert Wilders (II): De bohémien 08/08/2009
Dubois, O.W. De verheven gewoonheid van Nijhoff 08/08/2009
Verbaan, P.A. Een anti-historiserende uitleg van het Apostolicum 08/08/2009
Doedens, U. Zuurmonds verzet 08/08/2009
Kopmels, L.A. Israël ter discussie 08/08/2009
Kolk, J. van der De existenmtie van de gemeente voor Israël – Een reactie op A.A. Spijkerboer 08/08/2009
Reedijk-Boersma, L. Het Ida Gerhardt genootschap 08/08/2009
Boer, M.G.L. den Simon Vinkenoog (1928-2009), een bewegelijke man 08/08/2009
Constandse, C. Marquardt, de kruisiging en het joodse nee 08/08/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Hummeltje) 08/08/2009
Polhuis, A. Commentaar (Netanjahoe) 08/08/2009
Redactie Van de redactie 08/08/2009
Mik-van der Waal, M. de Het lijden van onze tijd (Rom. 8: 18) 18/07/2009
Klouwen, W. Het Bureau van J.J. Voskuil 18/07/2009
Boer, M.G.L. den John Donne en zijn Ann in een roman 18/07/2009
Kopmels, L.A. Biljarten om half tien 18/07/2009
Doedens, U. Het melancholieke dier 18/07/2009
Mik-van der Waal, M. de Het verdriet van de oorlog 18/07/2009
Spijkerboer, A.A. Mensen en Stalingrad 18/07/2009
Wessel, C.C. Oorzaken van de opkomst van Geert Wilders (I) 18/07/2009
Kohlbrugge, H. Een uitnodiging die we niet mogen aannemen 18/07/2009
Boom, W.H. ten Een goede buur en verre vriend 18/07/2009
Polhuis, A. Barth en Islam 18/07/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Madoffs mateloosheid) 18/07/2009
Redactie Van de redactie 18/07/2009
Kopmels, L.A. Blijft in Mij (Johannes 15: 4) 27/06/2009
Boom, W.H. ten Eisenach 27/06/2009
Muis, J. Een onontwijkbare vraag 27/06/2009
Wijsen, F. een Rooms Katholieke visie op de relatie met moslims 27/06/2009
Bouma, H. D’Souza’s apologie van het christendom 27/06/2009
Reedijk, W. Hans Groenewegen en Luceberts handschrift 27/06/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – Naar de Calvijntentoonstelling in de Grote kerk van Dordrecht 27/06/2009
Dulk, M. den Calvijn en de kerk 27/06/2009
Dubois, O.W. De bloei van het orthodox protestantisme 27/06/2009
Reedijk-Boersma, L. Hans Werkman, bijeen met man en muis 27/06/2009
Doedens, U. Jona missionaris 27/06/2009
Houweling, F. Diepere oorzaken van miscommunicatie 27/06/2009
Boer, E. de God, Goda, Allah 27/06/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Mijn achtertuin) 27/06/2009
Polhuis, A. Commentaar (Iets gemeenschappelijks?) 27/06/2009
Redactie Van de redactie 27/06/2009
Verbaan, P.A. Rain down, holy spirit (Ez. 11: 19) 06/06/2009
Gijsbertsen, B. Een persoonlijk verslag van een opmerkelijke promotie 06/06/2009
Smalbrugge-Hack, C. Islam en christendom 06/06/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – De roman 1984 zestig jaar 06/06/2009
Spijkerboer, A.A. De existentie van de gemeente voor Israël 06/06/2009
Doedens, U. Handboek strandt op ongeloof 06/06/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Romanliteratuur) 06/06/2009
Dulk, M. den Calvijn en de bisschop 06/06/2009
Boom, W.H. ten Beatrix en Ramsey op één bankje 06/06/2009
Dekker, W.M. Theologie na Pinksteren 06/06/2009
Thoomes, D. Godsdienstige vorming bij Langeveld 06/06/2009
Morgenstern, C. Herr Meier 06/06/2009
Grandia, B. Een kaars voor Karst T. 06/06/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Barmen 2009) 06/06/2009
Redactie Van de redactie 06/06/2009
Polhuis, A. Commentaar (JSF) 18/05/2009
Klouwen, W. Zalig hij die durft geloven (Rom. 4: 20) 16/05/2009
Schoch, S.L. Hebe Kohlbrugge 95 jaar 16/05/2009
Prudky, M. Laudatio 16/05/2009
Achterhuis, H. Leven in waarheid 16/05/2009
Kohlbrugge, H. Dank 16/05/2009
Amersfoort, J. van Ontstoken kaarsen 16/05/2009
Miskotte, H.H. H.C. Touw in de jaren 1940-1945 16/05/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – Na de oorlog 16/05/2009
Boom, W.H. ten Eine Sommerreise 16/05/2009
Pronk, M. De (on)redelijkheid van het geloof 16/05/2009
Balk, C. Tijdgenoten 16/05/2009
Prosman, H.J. Eindeloze rivaliteit 16/05/2009
Valerius, A. Bevrijding 16/05/2009
Visser-Schroot, I.C. Een Odysseus uit Bagdad 16/05/2009
Spijkerboer, A.A. Waar het echt op aankomt 16/05/2009
Redactie Van de redactie 16/05/2009
Mik-van der Waal, M. de Edmund Gosse, Father and Son 25/04/2009
Smedes, T.A. De mens: een paradox in religieus en evolutionair perspectief 25/04/2009
Schenderling, J. Evolutie & ethiek 25/04/2009
Spijkerboer, A.A. Schepping en evolutie 25/04/2009
Doedens, U. Bij de wilde dieren 25/04/2009
Kruijf, G.G. de Darwin en het geloof in God, de Schepper 25/04/2009
Stark, F. Liturgie van het leven Ez. 30: 8-10) 25/04/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De bom die niet ontplofte) 25/04/2009
Stip, K. Op een aap 25/04/2009
Deurloo, K.A. ‘Laat ons…’ Genesis 1:26 en 11:7 25/04/2009
Polhuis, A. Een gemeenschappelijk fundament? 25/04/2009
Stip, K. Op een aapje 25/04/2009
Dulk, M. den Theologie tot op de graat 25/04/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Daar is moed voor nodig) 25/04/2009
Spijkerboer, A.A. Van de redactie 25/04/2009
Prakke, B. ‘En toen die mensen hoorden dat Jezus leefde en door Maria was gezien, toen geloofden ze het niet.’ (Marcus 16: 11) 04/04/2009
Zuurmond, R Wederopstanding der doden 04/04/2009
Boer, M.G.L. den Pasen in Hippo 04/04/2009
Boom, W.H. ten Mark Wildschut vertaalt Barth (II) 04/04/2009
Bouma, H. Paulus ‘hermenselijkt’ 04/04/2009
Schulte Nordholt, J.W. Blumhardt 04/04/2009
Parlevliet, D. De Calvijnkapel – Een verhaal 04/04/2009
Kal, V. Elie Wiesel en de betekenis van de Shoah 04/04/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Sterven bij het leven) 04/04/2009
Constandse, C. Nu nog mooier! 04/04/2009
Hensen, H. Fanfare 04/04/2009
Spijkerboer, A.A. Meditaties over Shakespeare 04/04/2009
Polhuis, A. Commentaar (Verlegenheid) 04/04/2009
Redactie Van de redactie 04/04/2009
Constandse, C. Beleggingsadvies (Matteüs 16:21-28) 14/03/2009
Anoniem Ghequetst ben ic van binnen 14/03/2009
Boom, W.H. ten Mark Wildschut vertaalt Barth 14/03/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – Wegen 14/03/2009
Dulk, M. den Calvijn en de democratie 14/03/2009
Polhuis, A. Oorlog in het nieuws 14/03/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Student vóór 1968) 14/03/2009
Reedijk-Boersma, L. Teksten voor de toekomst 14/03/2009
Slageren, J. van Het Jeruzalem van Europa 14/03/2009
Klouwen, W. Vragen van een welwillende 14/03/2009
Smalbrugge-Hack, C. Wie is mijn naaste? 14/03/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Vaticanologie) 14/03/2009
Redactie Van de redactie 14/03/2009
Mik-van der Waal, M. de Laat u verzoenen met God (Korintiërs 5,19-6,2) 21/02/2009
Meijering, E.P. Barth over de Joden (II) 21/02/2009
Dool, A. van den Tenach en triniteit 21/02/2009
Zuurmond, R Vergeving van zonden 21/02/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De jeugd van ‘68) 21/02/2009
Kroesen, O. Christelijke spiritualiteit en globalisering 21/02/2009
Dijk, A. van Toespraak tot de hoofden 21/02/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – Calvijn en het calvinisme 21/02/2009
Spijkerboer, A.A. Over Israël 21/02/2009
Revius, J. Dry personen 21/02/2009
Blankesteijn, H. De makke van radio 1 21/02/2009
Boer, M.G.L. den Zoektocht naar de vader 21/02/2009
Reedijk-Boersma, L. ‘Het lot van de familie Meijer’ 21/02/2009
Polhuis, A. Commentaar (Patriottisme) 21/02/2009
Redactie Van de redactie 21/02/2009
Polhuis, A. Wie is als de Heer (Micha 7) 31/01/2009
Boom, W.H. ten God doet recht 31/01/2009
Doedens, U. Vanwaar en waarheen? – Genesis 16: 8 31/01/2009
Meijering, E.P. Barth over de Joden 31/01/2009
Mik-van der Waal, M. de Het roer moet om! 31/01/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – Over engelen 31/01/2009
Kopmels, L.A. De wereld als schepping 31/01/2009
Zuurmond, R Een heilige algemene kerk, de gemeenschap der heiligen 31/01/2009
Spijkerboer, A.A. Van de Beek over de hel 31/01/2009
Thoomes, D. Van readymade tot neostijl 31/01/2009
Palestijns Bijbelgenootschad e.a. Gaza, Israël 31/01/2009
Bouma, H. Nogal persoonlijk 31/01/2009
Adama van Scheltema, C.S. De dijk 31/01/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Geen commentaar) 31/01/2009
Redactie Van de redactie 31/01/2009
Boer, M.G.L. den Epifanie (II Tim. 4:8, slot) 10/01/2009
Constandse, C. Het feest van de secularisatie. een paar opmerkingen bij het kerstfeest 10/01/2009
Kopmels, L.A. De mens als schepsel 10/01/2009
Mik-van der Waal, M. de Home – Gilead revisited 10/01/2009
Zuurmond, R De Heilige Geest 10/01/2009
Stam, J.W. De Römerbrief van Marquardt 10/01/2009
Smalbrugge-Hack, C. ‘Ik heb een lichaam maar ben bewustzijn’ 10/01/2009
Boer, D. Feestdag 10/01/2009
Boom, W.H. ten Christus of de Verlichting. Over A. van de Beek 10/01/2009
Polhuis, A. De opkomst van Azië 10/01/2009
Thoomes, D. Contingentie 10/01/2009
Dijk, A. van het verhaal van het arendsjong 10/01/2009
Polhuis, A. Commentaar (Cordaid) 10/01/2009
Redactie Van de redactie 10/01/2009
Prakke, B. Het kerstverhaal (Lucas 2:1-20) 13/12/2008
Pronk, M. De bidsprinkhaan en zijn happy end 13/12/2008
Zuurmond, R Vanwaar Jij komt om te oordelen levenden en doden 13/12/2008
Schoch, S.L. Rens in Delft en ons hart 13/12/2008
Spijkerboer, A.A. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 13/12/2008
Besten, A. den Jezus Christus, onze Heer 13/12/2008
Kruijf, G.G. de Gebod of advies – Een reactie op Arie Spijkerboer 13/12/2008
Reedijk-Boersma, L. Het allernieuwste liedboek 13/12/2008
Boer, M.G.L. den Vele boeken in één dik boek 13/12/2008
Kroesen, O. Van staatskerk naar stamkerk (III en slot) 13/12/2008
Polhuis, A. Commentaar (Mumbai) 13/12/2008
Redactie Van de redactie 13/12/2008
Knijff, H.W. de De inwendige mens (Ef. 3: 16) 22/11/2008
Kopmels, L.A. Oordeel en ervaring 22/11/2008
Doedens, U. Een vlag, geen lading – Op goed gerucht spreekt zich uit 22/11/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – De vierenveertigste en de eerste 22/11/2008
Zuurmond, R Opgegaan naar de hemelen, zittend aan de rechterhand van God de Vader 22/11/2008
Miskotte, H.H. Op het dak – 26 november 1944 22/11/2008
Kroesen, O. Van staatskerk naar stamkerk (II) 22/11/2008
Boom, W.H. ten Een vrijbrief voor de mens (III). De eigenlijke sensatie van de Römerbrief 22/11/2008
Dool, A. van den Door de poort van de Tora 22/11/2008
Reedijk-Boersma, L. Droevige schrijvers van priesters in Fankrijk 22/11/2008
Spijkerboer, A.A. Nooit genoeg Lincolns 22/11/2008
Polhuis, A. Commentaar (Burgemeester) 22/11/2008
Redactie Van de redactie 01/11/2008
Mik-van der Waal, M. de Over mannen en vrouwen (Richteren 4 en 5) 01/11/2008
Schoch, S.L. Schrijven natuurlijk 01/11/2008
Boom, W.H. ten Een vrijbrief voor de mens (II). Een misverstand over de Römerbrief 01/11/2008
Doevendans, C.H. Jaar religieus erfgoed voor kerken, een zeperd? 01/11/2008
Noordegraaf, H. Aurel von Jüchen (1902-1991) 01/11/2008
Zuurmond, R Op de derde dag opgestaan, weg van de doden 01/11/2008
Linden, T.G. van der Magritte en de (r)evolutie van de schilderkunst 01/11/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Engelen 01/11/2008
Kroesen, O. Van staatskerk naar stamkerk (I) 01/11/2008
Kooij, A.W. van Over Hosea I 01/11/2008
Boon, R. Boeken van Barth – met een aangrijpende herinnering 01/11/2008
Boom, W.H. ten Commentaar (Crisis) 01/11/2008
Redactie Van de redactie 01/11/2008
Verbaan, P.A. Als een hert dat verlangt naar water (Psalm 42: 1) 11/10/2008
Timmermans, F. Timmermans over Europa 11/10/2008
Geense, A. Geense over de Protestanten en Europa 11/10/2008
Spijkerboer, A.A. Wat is de natie waard? 11/10/2008
Balk, C. Wasa 11/10/2008
Zuurmond, R Gestorven en begraven, nedergedaald ter helle – over het Apostolicum, 9 11/10/2008
Knijff, H.W. de God is God, en daarmee uit 11/10/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Rampen 11/10/2008
Boom, W.H. ten Een vrijbrief voor de mens (I). De ‘Römerbrief’ vertaald 11/10/2008
Dulk, M. den Door de poort van de Thora 11/10/2008
Reedijk-Boersma, L. Drieluik 11/10/2008
Doedens, U. De heruitvinding van de kerkenraad 11/10/2008
Dijk, A. van Homerus en wij 11/10/2008
Ploeger-Grotegoed, J. ‘Leben im Pfarrhaus’ 11/10/2008
Polhuis, A. Commentaar (Inbraken) 11/10/2008
Redactie Van de redactie 11/10/2008
Klouwen, W. Zekerheid in vertrouwen (Hebr. 11: 1) 20/09/2008
Zuurmond, R Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus werd gekruisigd – over het Apostolicum, 8 20/09/2008
Boom, W.H. ten Kennen wij God? 20/09/2008
Dekker, W.M. De grote stilte – Het zwijgen van God in het werk van Ingmar Bergman (1918-2007) 20/09/2008
Stark, F. ‘Stellet licht’ – Doopsgezinde duurzaamheid 20/09/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Een Deense dominee met studieverlof 20/09/2008
Balk, C. Reactie van een lezer 20/09/2008
Verbaan, P.A. Dostojevski – Kroongetuige van de vroege dialectische theologie 20/09/2008
Linden, T.G. van der In de school van Homerus 20/09/2008
Doedens, U. Bidden om genezing en de kerkelijke agenda 20/09/2008
Mik-van der Waal, M. de Vragen en zorgen bij de ‘projectgekte’ 20/09/2008
Polhuis, A. Commentaar (Georgië) 20/09/2008
Redactie Van de redactie 20/09/2008
Constandse, C. Genadeloos (Lucas 17: 1-10) 30/08/2008
Dulk, M. den Voor de poort van de Thora 30/08/2008
Zuurmond, R Ontvangen van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria – over het Apostolicum, 7 30/08/2008
Nieuwpoort, A.G.L. van Het luistert nauw! 30/08/2008
Boer, M.G.L. den Ralph Vaughan Williams 30/08/2008
Thoomes, D. Een biografie van Konrad Lorenz 30/08/2008
Zwart, K. Jozef, tekeningen van Ivan Urbánek 30/08/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Een canon 30/08/2008
Spijkerboer, A.A. Voor Dennis 30/08/2008
Snethlage, A. Besinning op Israël (Een reactie van een lezer) 30/08/2008
Kolk, J. van der Geen recht de moed te verliezen 30/08/2008
Reedijk-Boersma, L. Een wijs mens 30/08/2008
Polhuis, A. Commentaar (Nationale Synode) 30/08/2008
Redactie Van de redactie 30/08/2008
Polhuis, A. De jongste zoon (Lukas 10: 11-15) 09/08/2008
Dool, A. van den Reactie op Wessel tten Boom 09/08/2008
Kopmels, L.A. Reactie op Wessel ten Boom 09/08/2008
Boom, W.H. ten De metafoor van ons heil – Antwoord op Aart van den Dool 09/08/2008
Dool, A. van den Ons heil is geen metafoor – Antwoord aan Wessel ten Boom 09/08/2008
Barth, K. Citaat 09/08/2008
Trowitzsch, M. ‘Kom mee naar Bremen’ 09/08/2008
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Het antirook zelotisme) 09/08/2008
Dekker, W.L. Wat voor democratie? 09/08/2008
Balk, C. Kerkslaper 09/08/2008
Boer, M.G.L. den Franz Kafka – zijn 125ste geboortedag 09/08/2008
Prakke, B. Een proefschrift gewijd aan C.W. Mönnich 09/08/2008
Boom, W.H. ten Commentaar (Navolging) 09/08/2008
Redactie Van de redactie 09/08/2008
Boer, M.G.L. den Bewaarde tranen (Psalm 56: 9) 19/07/2008
Schoch, S.L. Waar railsen zijn kan worden gereden 19/07/2008
Stark, F. ‘Stellet licht’ – Doopsgezinde duurzaamheid 19/07/2008
Linden, T.G. van der The weeping camel 19/07/2008
Mik-van der Waal, M. de Over André Heller en zijn liederen 19/07/2008
Kopmels, L.A. Langs de weg 19/07/2008
Polhuis, A. De pianist 19/07/2008
Verbaan, P.A. Proof 19/07/2008
Doedens, U. Opera zien 19/07/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Filmtranen 19/07/2008
Zuurmond, R Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer – over het Apostolicum (6) 19/07/2008
Kopmels, L.A. Schepping en zin 19/07/2008
Polhuis, A. Commentaar (Numeri) 19/07/2008
Bouma, H. Geloof en natuurwetenschap 19/07/2008
Deurloo, K.A. Vertalen is kiezen, en verwerpen 19/07/2008
Redactie Van de redactie 19/07/2008
Wijer, E.J. de Zorg (Matteüs 6: 24-34) 28/06/2008
Polhuis, A. ‘Het probleem is niet de religie maar het misbruik van de religie’? 28/06/2008
Janse, S. Religie en geweld zitten dicht bij elkaar 28/06/2008
Noordegraaf, H. Spelen met vuur 28/06/2008
Liere, L. van Geweld als godsdienstig probleem? 28/06/2008
Klouwen, W. Het ‘gelijk’ van de religie 28/06/2008
Boer, Th. de Bezinning op Israël 28/06/2008
Zuurmond, R Jezus Christus – over het Apostolicum, 5 28/06/2008
Spijkerboer, A.A. Over de rechtsstaat en de democratie 28/06/2008
Boom, W.H. ten About sex 28/06/2008
Boer, M.G.L. den Dr. Jan Koopmans (1905-1945) 28/06/2008
Balk, C. Beaumont 28/06/2008
Boom, W.H. ten Commentaar (Hier die asbak!) 28/06/2008
Redactie Van de redactie 28/06/2008
Linden, T.G. van der Standvastig in de Heer (Filippenzen 4: 1-3) 07/06/2008
Graft, G. van der De chirurg 07/06/2008
Doedens, U. God is een heelmeester – interview met Rob van Essen 07/06/2008
Mik-van der Waal, M. de Bidden met en voor… 07/06/2008
Kooi, C. van der Gebed, genezing en de mythe van Bacon (I) 07/06/2008
Doedens, U. Bidden om genezing en de kerkelijke agenda 07/06/2008
Abma, H. Resistente verhalen 07/06/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Ongeregeldheden 07/06/2008
Zuurmond, R De almachtige – over het Apostolicum, 4 07/06/2008
Goudriaan, A. Turrettini geëvalueerd 07/06/2008
Dekker, W.M. De onvanzelfsprekende God 07/06/2008
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De onvergetelijke Henk van Randwijk) 07/06/2008
Polhuis, A. Commentaar (Onafhankelijkheidsdag) 07/06/2008
Redactie Van de redactie 07/06/2008
Prakke, B. Laat af en weet dat ik God ben (Psalm 46: 11) 17/05/2008
Zuurmond, R God: Vader en Schepper 17/05/2008
Schoch, S.L. Gebed 17/05/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Zestig jaar staat Israël 17/05/2008
Wijer, E.J. de Inleiding bij de presentatie van de preekbundels van Miskotte 17/05/2008
Spijkerboer, A.A. Barth voor onze tijd 17/05/2008
Blankesteijn, H. De esthetische kerk (III-Slot) 17/05/2008
Boom, W.H. ten De vermenselijking van God – Een recensie van Irenaeus tot Barth 17/05/2008
Linden, T.G. van der Versteende religie 17/05/2008
Kopmels, L.A. Schepping als weldaad en werkelijkheid 17/05/2008
Boom, W.H. ten Commentaar (Afghanistan) 17/05/2008
Redactie Van de redactie 17/05/2008
Knijff, H.W. de Het geloof als werkzaam beginsel (Hebr. 4: 12, Marc. 4: 20) 26/04/2008
Dekker, W.L. De biografie van Hugo de Groot 26/04/2008
Hornik, E. Tot de doden 26/04/2008
Stark, F. Dichter bij de preek – het poëtische gehalte van de prediking 26/04/2008
Boer, Th. de Poëtica en predikkunde 26/04/2008
Roffel, G. Taal naast de grondtaal 26/04/2008
Miskotte, H.H. Naar school in bezettingstijd 26/04/2008
Thoomes, D. Op weg naar een meritocritische samenleving? 26/04/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Hongerwinter 26/04/2008
Zuurmond, R Geloven in God 26/04/2008
Blankesteijn, H. De esthetische kerk (II) 26/04/2008
Polhuis, A. Commentaar (Minister Aboutaleb) 26/04/2008
Redactie Van de redactie 26/04/2008
Stark, F. In de schduw van de Olympus (Handelingen 17:16-34) 05/04/2008
Kopmels, L.A. Schepping uit het niets 05/04/2008
Zuurmond, R Bijbel en belijdenis 05/04/2008
Molendijk, A.L. God, geld en macht in de Verenigde Staten 05/04/2008
Schoch, S.L. Een juf is voor de klas 05/04/2008
Boer, M.G.L. den J. Eijkelboom (1926-2008), Dordts dichter 05/04/2008
Blankesteijn, H. De esthetische kerk (I) 05/04/2008
Dekker, W.L. Grenskwesties 05/04/2008
Kisjes, B. Jozef getekend door Ivan Urbánek 05/04/2008
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Tirza) 05/04/2008
Mik-van der Waal, M. de We moeten het even over Kevin hebben 05/04/2008
Barth, K. Over de asceet 05/04/2008
Boom, W.H. ten Commentaar (De mond van God) 05/04/2008
Redactie Van de redactie 05/04/2008
Hendrikse, K. Brief aan At Polhuis e.a. 05/04/2008
Mik-van der Waal, M. de Maria….. The most beautiful songs of the world in a single word – bij Johannes 20 vers 16 15/03/2008
Redactie De paaspreek: de – lichamelijke? – opstanding verkondigd 15/03/2008
Hendriks-Vogelaar, W. Van Gennep en de paaspreek 15/03/2008
Klouwen, W. Om de gehele mens 15/03/2008
Roffel, G. Zeven preken in het teken van Pasen 15/03/2008
Bogaard, M. Het paasverhaal in beweging 15/03/2008
Constandse, C. Twee scènes aan een graf 15/03/2008
Laar, W. van Opstanding als het begin van de nieuwe schepping 15/03/2008
Jansen, H. Opleuken of opwekken? 15/03/2008
Visser, M. Jezus leeft en zij met hem! 15/03/2008
Boer, M.G.L. den Op een blaadje van een kladblok 15/03/2008
Doedens, U. Een reden om te blijven – Georges Perec 15/03/2008
Spijkerboer, A.A. Over de grenzen van de theologie 15/03/2008
Smalbrugge-Hack, C. Hendrikse op de weegschaal 15/03/2008
Polhuis, A. Commentaar (Film) 15/03/2008
Redactie Van de redactie 15/03/2008
Verbaan, P.A. Noach’s vrouw 23/02/2008
Polhuis, A. Atheïsme in de kerk 23/02/2008
Lange, A. de God bestaat (niet). 23/02/2008
Herik, J. van den Waarom niet wat atheïstischer, nog? 23/02/2008
Veldhuizen, P. van Het eenzame atheïsme van Hendrikse 23/02/2008
Pals, H. De religie van Sint Klaas 23/02/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Ontmoetingen 23/02/2008
Kopmels, L.A. Heeft de schepping toekomst? 23/02/2008
Thoomes, D. Bij Schleiermacher 23/02/2008
Schoch, S.L. Homerus uit de remise 23/02/2008
Stark, F. Associaties over Christus in Kaboel 23/02/2008
Spijkerboer, A.A. Zo kan het ook! 23/02/2008
Boom, W.H. ten Commentaar (Bidden voor Eijk) 23/02/2008
Redactie Van de redactie 23/02/2008
Klouwen, W. Ongeloof (Gen. 45: 26, Luc. 24: 11) 02/02/2008
Reedijk-Boersma, L. Een monument voor Ida Gerhardt 02/02/2008
Polhuis, A. Een zachtmoedige revolutie 02/02/2008
Dool, A. van den De somberheid van de theologen 02/02/2008
Kopmels, L.A. Over ernst en somberheid 02/02/2008
Dekker, W.L. Politiek en waarheid 02/02/2008
Graaf, G.H. van de De predikant in het predikambt 02/02/2008
Dubois, O.W. Het innerlijk rijk van Etty Hillesum 02/02/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Elfstedentocht 02/02/2008
Spijkerboer, A.A. Onze wil – vrij of niet? 02/02/2008
Boom, W.H. ten Hoe ons christendom teloorging 02/02/2008
Boer, M.G.L. den John Milton (1608-1674) 02/02/2008
Spijkerboer, A.A. Valerius 02/02/2008
Polhuis, A. Commentaar (Een krachteloos manifest) 02/02/2008
Redactie Van de redactie 02/02/2008
Constandse, C. Zeg wat jullie horen en zien (Matteüs 11: 2-15) 12/01/2008
Stark, F. Een ‘groene geest’ spreekt zich uit voor het Birmese volk 12/01/2008
Kopmels, L.A. De vraag naar het subject van de verandering 12/01/2008
Constandse, C. Het moet van ver komen 12/01/2008
Wijer, E.J. de Met Ter Schegget in de gemeente 12/01/2008
Benthem, F. Verder met Bert 12/01/2008
Reedijk-Boersma, L. Een nieuwe bundel haiku van Inge Lievaart 12/01/2008
Bource, M. Tussen al het andere in – Professor Thomas Forsyth Torrance (1913-2007) 12/01/2008
Spijkerboer, A.A. Een boek vol verrassingen 12/01/2008
Doedens, U. Ridder of patiënt 12/01/2008
Spijkerboer, G. Bij het afscheid van een bisschop 12/01/2008
Schoch, S.L. Youp en heerlijkheid 12/01/2008
Boom, W.H. ten Commentaar (Met dank aan Multatuli) 12/01/2008
Redactie Van de redactie 12/01/2008
Polhuis, A. Een schitterende zoon (Hebr. 2: 14) 22/12/2007
Boer, M.G.L. den Een nieuwe biografie van John Donne 22/12/2007
Noordegraaf, H. Religieus-socialisten in Zwitserland 22/12/2007
Thoomes, D. Over de tijdgevoeligheid van de kunst 22/12/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Kerstfeest, Karl Barth en een blauw boekje 22/12/2007
Mik-van der Waal, M. de Verloren, op zoek naar zes van de zes miljoen 22/12/2007
Doevendans, C.H. Schrapen aan een palimpsest 22/12/2007
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De bijbel is een ander verhaal) 22/12/2007
Schoch, S.L. Door het middenpad 22/12/2007
Haeck, J. Ds. Ruys zocht de grens op 22/12/2007
Boom, W.H. ten Het kind 22/12/2007
Polhuis, A. Commentaar (Een synodaal rapport ) 22/12/2007
Redactie Van de redactie 22/12/2007
Wijer, E.J. de De gerechtvaardigde tollenaar (Luc. 18: 9) 01/12/2007
Visser-Schroot, I.C. Mijn ouders en Berkhof 01/12/2007
Bruin, J.P.C. de Jaap Segaar 01/12/2007
Schoch, S.L. Kijkdier 01/12/2007
Schoch, S.L. Kijkdier 01/12/2007
Klouwen, W. K.H. Miskotte 01/12/2007
Smit, G.J. Johannes Martinus Hasselaar 01/12/2007
Boer, M.G.L. den Johannes Hermanus Gunning Jr. 01/12/2007
Kopmels, L.A. F.J.J. Buytendijk 01/12/2007
Polhuis, A. Krijn Strijd 01/12/2007
Wolzak, H. November 1917 – 2007 Negentig jaar Russische revolutie 01/12/2007
Jong, A. de De verhouding van Woord en Geest in dopers perspectief 01/12/2007
Doedens, U. Met bezieling, graag – Bezieling als competentie (II) 01/12/2007
Spijkerboer, A.A. Wat beleef je aan het geloof? 01/12/2007
Boom, W.H. ten De historische ervaring (II) 01/12/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Opgevangen gesprekken 01/12/2007
Polhuis, A. Commentaar (Uruzgan) 01/12/2007
Redactie Van de redactie 01/12/2007
Linden, T.G. van der Prediker 1 Vanitas… 10/11/2007
Beld, R. van den Teruggaan tot de bronnen… 10/11/2007
Spijkerboer, A.A. Jüngel over Paulus en Jezus 10/11/2007
Linden, T.G. van der Passie voor Paulus! 10/11/2007
Kopmels, L.A. De voorzienigheid – Het duistere raadsel van het boze 10/11/2007
Doedens, U. Bezieling als competentie 10/11/2007
Dekker, W.L. Zingen voor de overheid 10/11/2007
Dulk, M. den ‘Als iemand spreekt, dan woorden zoals van God…’ 10/11/2007
Jacobse, M. De tuin 10/11/2007
Reedijk-Boersma, L. De olie der barmhartigheid 10/11/2007
Barth, K. Echte gehoorzaamheid 10/11/2007
Wijer, E.J. de Uit de pastorie 10/11/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Kinderpoëzie 10/11/2007
Boom, W.H. ten Commentaar (Jan Wolkers) 10/11/2007
Redactie Van de redactie 10/11/2007
Prakke, B. Wat verborgen is (Math. 6: 16) 13/10/2007
Kopmels, L.A. De voorzienigheid (III) – God bewaart zijn schepping 13/10/2007
Spijkerboer, A.A. In memoriam dr. C.L. Patijn 13/10/2007
Boer, M.G.L. den Geert van Istendaels Duitsland 13/10/2007
Reedijk-Boersma, L. Bij God in tel, over de psalmen 13/10/2007
Verbaan, P.A. Dostojevski – Kroongetuighe van de vroege dialectische theologie? 13/10/2007
Mik-van der Waal, M. de Het vergeten seizoen 13/10/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Oogstdienst en andere kerkdiensten 13/10/2007
Boom, W.H. ten De historische ervaring (I) 13/10/2007
Graft, G. van der Thy kingdom come 13/10/2007
Linden, T.G. van der Hersenstam, hersenschors, hersenspinsel? 13/10/2007
Polhuis, A. Commentaar (Het gelijk van Wilders) 13/10/2007
Redactie Van de redactie 13/10/2007
Charles, J.B. Ik zag een christen op de fiets 22/09/2007
Boom, W.H. ten Commentaar – België (Een soort van commentaar) 22/09/2007
Redactie Van de redactie 22/09/2007
Redactie Van de redactie 22/09/2007
Redactie Van de redactie 22/09/2007
Knijff, H.W. de ‘Opdat’ (Joh. 3:17c) 21/09/2007
Linden, T.G. van der Werk aan de kerk! 21/09/2007
Thoomes, D. Expressionisme uit Zwitserland 21/09/2007
Schoch, S.L. ‘La Tourette’ 21/09/2007
Dulk, M. den Brief aan Ype Bekker 21/09/2007
Kopmels, L.A. De voorzienigheid (II) – De mens onder het Godsbestuur 21/09/2007
Spijkerboer, G. Een eerste antwoord: Bij de projectgekte 21/09/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Charles Wesley (1707-1788) 21/09/2007
Kooij, A.W. van ‘Kerkachtig’, zei de paus 21/09/2007
Spijkerboer, A.A. De Duitse socialisten en de opkomst van Hitler 21/09/2007
Kopmels, L.A. Zomaar wat (geef mij maar Justine!) 21/09/2007
Zuur, J. Israël als teken van Gods bemoeienis met de wereld (II) 21/09/2007
Mik-van der Waal, M. de Doe ze de groeten (Rom. 16) 01/09/2007
Dekker, W.M. De grote stilte 01/09/2007
Boom, W.H. ten Geloven na Nietzsche 01/09/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Einde? 01/09/2007
Kopmels, L.A. De voorzienigheid (I) – De kennisweg 01/09/2007
Lodeizen, H. Gedicht 01/09/2007
Polhuis, A. Commentaar (Islamitische traditie) 01/09/2007
Redactie Van de redactie 01/09/2007
Verbaan, P.A. De Geest is geen scepticus 18/08/2007
Bekker, Y. De proloog beproefd 18/08/2007
Stark, F. Het kruis onder de regenboog – over kinderpreken 18/08/2007
Mik-van der Waal, M. de Vragen en zorgen bij de ‘projectgekte’ 18/08/2007
Verbaan, P.A. Inwijden 18/08/2007
Dulk, M. den Een mensenleven democratie 18/08/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Monumenten 18/08/2007
Boer, M.G.L. den Hubertus Duifhuis over Judas (II) 18/08/2007
Kopmels, L.A. Israël als steen des aanstoots 18/08/2007
Nierop, J. ‘Die gesproken heft door de profeten.’ Over de Geest 18/08/2007
Thoomes, D. Over het onontkoombare van sociale rollen 18/08/2007
Boom, W.H. ten Commentaar (Wondergenezingen) 18/08/2007
Redactie Van de redactie 18/08/2007
Klouwen, W. Revolutie (Kolossenzen 3:18 – 4:1) 21/07/2007
Schegget, E. ter ‘De zachtmoedige revolutie’ en de theologie van G.H. ter Schegget 21/07/2007
Kopmels, L.A. De smalle weg van G.H. ter Schegget 21/07/2007
Goed Gerucht Protestants pamflet 21/07/2007
Reedijk-Boersma, L. ‘Levenslang dit reiken’ 21/07/2007
Spijkerboer, A.A. Over het gezag van de Schrift 21/07/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Een brief van John Donne die 114.000 pond opbracht 21/07/2007
Boom, W.H. ten Kennen wij God? (II) 21/07/2007
Dekker, W.L. Politieke theologie: een ander geluid (II) 21/07/2007
Boer, M.G.L. den Hubertus Duifhuis over Judas 21/07/2007
Wassenaar, J.D.Th. De ‘pastor’ en het ambt van Christuswege… 21/07/2007
Polhuis, A. Commentaar (Referendum) 21/07/2007
Redactie Van de redactie 21/07/2007
Constandse, C. Huis en hypotheek (Johannes 1:38 en verder) 30/06/2007
Boom, W.H. ten Het heimwee van Marcel Proust 30/06/2007
Touwen, K. Onder vreemden 30/06/2007
Mik-van der Waal, M. de De analfabete 30/06/2007
Kopmels, L.A. Terug naar het jeugdboek 30/06/2007
Linden, T.G. van der Recht op geheimen? Wieringa’s alles over Tristan 30/06/2007
Boer, M.G.L. den Joseph Roth – Journalist, schrijver en getuige 30/06/2007
Wessel, C.C. De reis van de slang 30/06/2007
Boer, D. Gestoord heimwee 30/06/2007
Schoch, S.L. Le Corbusier 30/06/2007
Kolk, J. van der 40 jaar bezetting, een tragische herdenking voor Israël en Palestina 30/06/2007
onbekend Zebra-pad 30/06/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Een prachtig lied van heimwee en haat 30/06/2007
Boom, W.H. ten Commentaar (Aasgieren) 30/06/2007
Redactie Van de redactie 30/06/2007
Wijer, E.J. de In heel Europa…. (Hand. 16: 16-34) 09/06/2007
Dekker, W.L. Politieke theologie: een ander geluid (I) 09/06/2007
Schoch, S.L. Zachtmoedige revolutie 09/06/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Psalmen 09/06/2007
Boom, W.H. ten Jozef 09/06/2007
Dulk, M. den Waarom werd Barth vertaald? 09/06/2007
Gosker, R. e.a. Christus als centrum van de wereldgeschiedenis (II) 09/06/2007
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Kerk, blijf jezelf!) 09/06/2007
Kohlbrugge, H. Nog een nuance 09/06/2007
Noordegraaf, H. Bush’ oorlog tegen de armoede 09/06/2007
Doevendans, C.H. Spiritualiteit 09/06/2007
Dubois, O.W. Bezielde natuurliefde 09/06/2007
Polhuis, A. Commentaar (Israël-visie) 09/06/2007
Redactie Van de redactie 09/06/2007
Polhuis, A. Lucas 21: 1-4 19/05/2007
Dool, A. van den ‘The Marriage Imagery’ 19/05/2007
Kopmels, L.A. ‘Eine überaus merkwürdige Tatsache’ 19/05/2007
Boer, D. Antwoord aan At Polhuis 19/05/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Verandering 19/05/2007
Boom, W.H. ten Kennen wij God? 19/05/2007
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Lights in the dusk) 19/05/2007
Gosker, R. e.a. Christus als centrum van de wereldgeschiedenis 19/05/2007
Wursten, D. Paul Gerhardt: vrome dichter en anti-calvinist 19/05/2007
Wolzak, H. Poesjkin festival in Gelderland 19/05/2007
Lensink, H. Ajax, Ajax! 19/05/2007
Pascal, B. Over het lezen 19/05/2007
Boom, W.H. ten Commentaar (Het vrije woord) 19/05/2007
Redactie Van de redactie 19/05/2007
Spijkerboer, A.A. Een vrij geweten (1 Kor. 4: 4) 28/04/2007
Alsinger, B.F. In memoriam 28/04/2007
Spijkerboer, A.A. Karl Barths exegese van Marcus 13 (IV en slot) 28/04/2007
Spijkerboer, A.A. Nabeschouwing 28/04/2007
Barnard, W. Een lied over de strijd van God en het kwaad 28/04/2007
Dudok de Wit, M. Occidentalisme en het recht van vrije meningsuiting 28/04/2007
Patijn, C.L. God en recente geschiedenis 28/04/2007
Pettinga, P. Nuances graag 28/04/2007
Klouwen, W. Reactie op het commentaar van At Polhuis 28/04/2007
Polhuis, A. Naschrift bij mijn commentaar 28/04/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Achter het hek in een streepjespyjama 28/04/2007
Dulk, M. den De cyclus van Goethe 28/04/2007
Thoomes, D. Opgroeien in een risicomaatschappij 28/04/2007
Lensink, H. Lof der zotheid na vijf eeuwen 28/04/2007
Prakke, B. Fluiten in het donker 28/04/2007
Polhuis, A. Commentaar (Albayrak) 28/04/2007
Redactie Van de redactie 28/04/2007
Prakke, B. ‘Wee als alle mensen lovend over je spreken. 07/04/2007
Schoch, S.L. ‘Probleemloos bidden’ 07/04/2007
Bor, A, van den Hoe wij, kleine theoloogjes, de geloofsgemeenschap vermoord(d)en 07/04/2007
Smit, G.J. Rampzalig en armzalig 07/04/2007
Spijkerboer, A.A. De ontmoeting met God 07/04/2007
Schoch, S.L. Door Dada heen 07/04/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Risus paschalis (de paaslach) 07/04/2007
Dudok de Wit, M. Occidentalisme – of de terugkeer van God 07/04/2007
Kopmels, L.A. Theologisch over seksualiteit (III-slot) 07/04/2007
Spijkerboer, A.A. Karl Barths exegese van Marcus 13 (III) 07/04/2007
Kohlbrugge, H. Struikelstenen 07/04/2007
Polhuis, A. Links in de politiek! 07/04/2007
Bakker, N.T. Het dilemma van de theologie 07/04/2007
Boom, W.H. ten Commentaar (loyaliteit II) 07/04/2007
Redactie Van de redactie 07/04/2007
Knijff, H.W. de De hoop als schuiplaats (Hand. 2: 26) 17/03/2007
Lankhorst, H. Moedertaal 17/03/2007
Verbaan, P.A. Krijtstrepen voor een pneumatologie 17/03/2007
Kopmels, L.A. Theologisch over seksualiteit (II) 17/03/2007
Boer, M.G.L. den Wystan Hugh Auden (1907-1973) 17/03/2007
Spijkerboer, A.A. Karl Barths exegese van Marcus 13 (II) 17/03/2007
Thoomes, D. Een zinnig gesprekje met de kinderen 17/03/2007
Blankesteijn, H. Soms zijn sprookjes geschikt voor de liturgie 17/03/2007
Mik-van der Waal, M. de Blokker-Bijbel (II) 17/03/2007
Prakke, B. Brieven over de Blokkerbijbel (II) 17/03/2007
Vermeij, M. Reactie op Deurloo 17/03/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Kabinetten 17/03/2007
Boom, W.H. ten Luther als antisemiet (II) 17/03/2007
Polhuis, A. Commentaar (Loyaliteit) 17/03/2007
Redactie Van de redactie 17/03/2007
Mik-van der Waal, M. de Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen in de veertig dagen 24/02/2007
Dool, A. van den Dialoog over seksualiteit 24/02/2007
Kopmels, L.A. Theologisch over seksualiteit (I) 24/02/2007
Dubois, O.W. De troost van het lied 24/02/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Nieuws 24/02/2007
Spijkerboer, A.A. Karl Barths exegese van Marcus 13 24/02/2007
Muis, J. De discussie over de predikant 24/02/2007
Constandse, C. Reactie 24/02/2007
Schoch, S.L. LTI (Lingua Tertii Imperii) 24/02/2007
Linden, T.G. van der In de school van Homerus 24/02/2007
Prakke, B. Gerrit Jan Heering 1879-1955 24/02/2007
Boom, W.H. ten Commentaar (Waar is de man?) 24/02/2007
Redactie Van de redactie 24/02/2007
Verbaan, P.A. Tijdig juichen (Jozua 6: 15) 03/02/2007
Prakke, B. Brieven over de Blokkerbijbel (I) 03/02/2007
Mik-van der Waal, M. de Beste Bernard, 03/02/2007
Klouwen, W. Moet God wel ‘bestaan’? 03/02/2007
Boom, W.H. ten De bijbel, het kunstwerk en het niets 03/02/2007
Constandse, C. Is Grunberg ook onder de profeten? 03/02/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Dietrich Buxtehude (1637-1707) 03/02/2007
Doevendans, C.H. Omgaan met godsdienstvastgoed (II) 03/02/2007
Boer, M.G.L. den De kardinaal, Karl Barth en een kerk in Rome 03/02/2007
Spijkerboer, A.A. Ethiek in de buitenlandse politiek 03/02/2007
Mik, B.B. de Gij zult niet echtbreken? 03/02/2007
Pals, H. Israel als noodzakelijke hulp – voor de kerk 03/02/2007
Kopmels, L.A. Zomaar wat (kwaliteit) 03/02/2007
Redactie Van de redactie 03/02/2007
Klouwen, W. Verloren tot behoud (Ps. 51: 18-19) 13/01/2007
Bakker, N.T. Alsof God bestaat (Tametsi Deus daretur) 13/01/2007
Spijkerboer, A.A. Karl Barth over het atheïsme 13/01/2007
Deurloo, K.A. ‘Zoals in de hemel ook op aarde’ 13/01/2007
Bource, M. Tussen al het andere in – Een man met macht 13/01/2007
Knijff, H.W. de Geld als macht 13/01/2007
Constandse, C. De pastor, de beweging en de beroering 13/01/2007
Mik-van der Waal, M. de Vikram Seth, Twee levens 13/01/2007
Kohlbrugge, H. Poesjes! 13/01/2007
Boom, W.H. ten Commentaar (De vijf zuilen) 13/01/2007
Prakke, B. Geef mij, Heer, mij los te zingen 13/01/2007
Doevendans, C.H. Omgaan met godsdienstvastgoed (I) 13/01/2007
Redactie Van de redactie 13/01/2007
Miskotte, H.H. Ervaringen in het concertgebouw (4) 16/12/2006
Boom, W.H. ten Luther als antisemiet 16/12/2006
Polhuis, A. Commentaar (Bersiap) 16/12/2006
Besten, A. den Een kerstliedje voor kinderen 16/12/2006
Constandse, C. Kerstzangdient met Maria en Zacharias (Luc. 1 en 2) 16/12/2006
Spijkerboer, A.M. Een strenge engel 16/12/2006
Stark, F. ‘Rembrandt’- de musical – Romantiek en showbizz 16/12/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – De geboorte van Christus 16/12/2006
Spijkerboer, A.A. Canon miskent Reformatie 16/12/2006
Linden, T.G. van der Tenach opnieuw 16/12/2006
Boer, M.G.L. den Uit kerstpreken van dr. O. Noordmans 16/12/2006
Redactie Van de redactie 16/12/2006
Schoch, S.L. Verkocht Rom. (7: 14, I Kon. 21: 20) 25/11/2006
Dulk, M. den Preek over I Timoteüs 2: 1-7 25/11/2006
Miskotte, H.H. Ervaringen in het concertgebouw (3) 25/11/2006
Schoch, S.L. Jakob, Benjamin en Rembrandt 25/11/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Empathie 25/11/2006
Polhuis, A. Antwoord aan Kopmels 25/11/2006
Spijkerboer, A.A. Herinnering aan Kellerhals 25/11/2006
Prakke, B. Amsterdamse herinneringen (3) 25/11/2006
Kopmels, L.A. Oprecht veinzen 25/11/2006
Redactie Over de onbekende De Ruyter 25/11/2006
Schoch, S.L. De Bijbel in het theater 25/11/2006
Wassenaar, J.D.Th. Het evangelie van Charles Dickens 25/11/2006
Boom, W.H. ten Commentaar (Een lintje voor Dutchbat) 25/11/2006
Redactie Van de redactie 25/11/2006
Polhuis, A. Daniël 9 04/11/2006
Constandse, C. Allemaal liberaal? 04/11/2006
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Een tegenstem) 04/11/2006
Spijkerboer, A.A. Verkiezingen 04/11/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – afschaffen 04/11/2006
Spijkerboer, A.A. De plaats van de kerk in de geschiedenis