Van de redactie

logo-idW-oud

 

Van de redactie

Nummer 1 van de nieuwe jaargang (33)!

Bij het begin van een nieuwe jaargang wordt van mij een ‘opwekkend stukje’ verwacht waardoor nieuwe abonnees toestromen. Zulk een hoge verwachting maakt een mens schroomvallig. Maar vooruit: helpt ons door mensen met aandrang en overtuigingskracht te wijzen op dit blad. U kunt dan vertellen hoe gevarieerd de inhoud van ons blad is en wat een verscheidenheid aan scribenten dit blad vullen.

Een collega was geveld door de griep (dat doet de griep: vellen) en moest het bed houden. Na een dag wilde hij wel wat lezen. De boeken echter waren te zwaar (van gewicht en soms ook wat de inhoud betreft) en de tijdschriften en kranten te onhandig. Toen viel zijn blik op In de Waagschaal. Hij schreef me dat IdW in bed zo’n handig formaat heeft. Ook dat kunt u bij uw wervingsactie te berde brengen: Het blad met het handige formaat, ook in bed te lezen.

In dit nummer gaat het over kunstenaars: dichters, schilders en componisten; over mensen met ‘gezaghebbende namen’ (zoals geschreven staat in het artikel van Kopmels over Roseenstocks in het Nederlands vertaalde boek ‘Ontstaan uit revolutie’, de vertaling lijkt me een ongelofelijke prestatie): Ambrosius, Barth, Gunning, Wiersma en ook Isaiah Berlin. Met dit nummer kunt u zonder enige aarzeling voor de dag komen bij uw collega’s, familieleden, vrienden en kennissen.

Onderaan treft u een invulbon aan. Bij H.J. Ruis, Laan van Vollenhove 2641, 3706 HM Zeist, kunt u ook namen en adressen voor proefnummers opgeven. (MGLdB)