Inhoudsopgave nieuwe jaargang 43 (2014)

logoIdW

 

Artikelen

Baan, Ariaan:             Vrijmoedig en bezorgd                                        12/20

Balk, C.:                    Twee zeilschepen in 1628                                     2/30

Liever dan                                                            4/29

Twee zendelingen (plus In memoriam)                   8/27

Blei, Karel:                 Barth en Noordmans over de voorzienigheid          7/28

Bloed, Kees:              De Toracyclus van Monshouwer                           4/24

De Tora, ook onze erfenis                                     6/23

Boer, Dick:                “Voor het leven in de wereld houdt de tora zijn

                                 volle betekenis”                                                    1/16

Het fundamentele probleem                                  6/29

Het probleem van de kernbewapening                   7/40

Boersma, Hetty:         Allemaal normaal                                                  9/22

Boom, Wessel ten:     Dionysus verliefd. Over Overvloed en overgave    1/29

Wat blijft van de Hervormde Israël-theologie?        2/27

Of wij van God kunnen houden                               3/4

Daar heb ik nog geen antwoord op. Ger Groot I       4/5

Als we het nu over de aarde hebben. Ger Groot II 5/16

Het treurende ouderpaar van Käthe Kollwitz           7/23

Justus ac peccator: Süss over Luther                   8/21

Een kind pakt de atlas                                        10/10

De Heidegger-Hütte                                            11/10

Brink, Gijsbert van den,

en

Kees van der Kooi:     Recensies zijn leerzaam (II)                                  1/24

Recensies zijn leerzaam (Slot)                                2/7

Bruin, Jan:                 ‘Klassieke muziek’                                                3/21

Het fysicalisme weerspreken                                9/28

Buitenhuis, Wim:        Geachte Dominee Ter Linden                                  2/4

Constandse, Coen:    De afslag die we niet genomen hebben                  4/21

Het mes boven hem                                             7/13

Een preekinstallatie ‘Het Woord van God’                9/4

Over de predikantendag                                      11/17

Dekker, Willem M.:    Dominee of moedermelk. John Steinbeck              1/21

Geduld met God                                                   6/14

Van Bultmann zijn we nog niet af                           7/42

Getuigenis of publieke theologie                            9/25

Gunning opnieuw gelezen                                    10/19

Christus voor ons en in ons                                11/14

Dijk, Andre van          “Sy dreygen my oock rechtevoort”                          9/9

Doedens, Udo:           De zoon kent de vader. De liefde tot God de Vader  3/9

Jongensboek in oorlogstijd                                    7/18

Doedens, Udo en       Broederlijkheid versus bureaucratie. Interview met

Peter Verbaan:           Hebe Kohlbrugge                                                    6/8

Dubois, O.W.:            Thomas Mann: een begenadigd kunstenaar         10/27

Bezielde natuurschoonheid bij Hölderlin               12/17

Gerling, Koen:           Augustinus schuwt de filosofie niet                        3/16

Hengstmengel, Bas:  Paul Scholten over evangelie en staatsrecht         1/10

Hof, Eleonora:            Bijbel in gewone taal: problematische principes,

                                 verrassende verwantschappen                              5/28

Horst, Hans van der   Hebe Kohlbrugge: Voor vrijheid en democratie       1/24

Kamp, Willem van de:                              Albert Schweitzer: geniale meester

                                 en gedreven volgeling                                           5/10

Kohlbrugge, Hebe:     Reactie                                                              3/304

Kooij, Bert van

en Henk Stolk:           Naumburg                                                            2/21

BGT                                                                     3/20

Radicalisering bij jongeren                                  11/27

Geheiligd uw naam                                             12/23

Kopmels, Rens:         Leven op de bonnefooi                                          2/18

Het tegoed van de orthodoxie                                9/16

Leven en lot                                                       11/20

Kronenburg, Hans:     Gods vijanden vergaan                                           5/5

Leeuw, Wim de:         Vertalen en verzieken                                         11/23

Ligten, Alex van         Mens geworden                                                    2/17

Wetenschap                                                         7/45

Linden, Carel ter        Wat ik hier in Gods naam doe                               1/19

Meijering, E.P.:          Het probleem van de kernbewapening                     5/7

Wonderen                                                              8/5

Mik-van der Waal,      1914-2014 – ver weg en toch wonderlijk dichtbij       7/7

Machteld de:              De startzondag                                                       9/7

Mostecký, Aleš:         Historia magister fidei                                                                6/16

Muis, Jan:                 Het recht op verkondiging                                     1/13

Munsterman, Hendro  The Passion: Een passie zonder passie                6/26

N.N.                          Met naam en voornaam                                        2/10

Noordegraaf, Herman:

Jurjen Beumer:          Diaconaat, spiritualiteit en mystiek                      10/16

Ort, Jakub:                We zijn geen overwinnaars. Interview met Rechrt  12/6

Polhuis, At:                Naschift: maak iets van je leven                           6/30

Pacifisme als protest. Bart de Ligt                         7/10

Het Gaza manifest                                                9/11

IS en de moslims                                                 10/5

Het nieuwe liedboek 1.0                                      12/15

Prakke, Bernard         Oud en nieuw                                                       2/15

Prosman, Henk-Jan   Een hommage aan de universitair docent              12/4

Reeling Brouwer, R.: In gedachtenis bë Ruys                                        8/14

Ronde, Franc de:       Augustus                                                             10/4

Rooze, Axel:              David en de Goliaths – the poor little Belgians        7/21

We don’t give a shit                                              10/7

Schoch, S.L.:             Heeft David de reus verslagen?                            3/15

Mondriaan en Obama                                           5/12

Tel uit je winst                                                      7/33

Selm, Marijke van:     Over loslaten en houvast                                      2/24

Een bulderende warlord                                          3/7

Een illustere voorganger                                       4/27

De studeerkamer                                                  5/25

De intrede                                                            6/19

Nadere kennismaking, of de primaten van het dorp 7/37

Mijn eerste kanselwerk                                           8/7

Het huisbezoek                                                    9/20

De katechisatie                                                  10/11

Dierenverhalen                                                     11/4

Sevenster, Adri:         Het messiaanse getij                                          10/13

Slootweg, Timo:         Rechtsvinding. Pauls Scholten en Karl Barth           1/7

Slot, Edward van ‘t     Het begrip ‘getuigenis’ bij Barth                           11/18

Smalbrugge-Hack,     Van Bijbelse naar publieke theologie?                    3/24

Christine

Thoomes, D.Th.:        Humor                                                                 8/29

Verbaan, Peter:          De ontregeling van de grotemensenwereld             7/16

Visser ‘t Hooft, Caspar                                                      Dominus regnavit   4/19

De synagoge van Carpentras                                7/35

Gooi jezelf niet te grabbel!                                   10/25

Vreekamp, Henk:       Rudolf Boon (1920-2014)                                        6/4

Wessel, Coen:           Geloof is mijn geluk                                              3/12

Gerard Reve en de secularisering                         4/15

De ‘Sound of music’ als kind van de jaren ‘60        11/8

Weststeijn, J.M.         Wat kan de mens van God kennen?                        1/4

Wiesel, Elie               Oproep n.a.v. oorlog in Gaza                                9/13

Zanden, Gerard van:  Amsterdamse vertaalslagen                                  2/12

Hoe God verdween uit Springfield                         3/27

Toen onze Barth een Barthje was                            7/4

‘Alles is zo mooi, dat ik zingen moet’                     8/16

Edda en Thora light. Als Freya zich laat zien          8/24

Voorwaarts christenstrijders! Over Van Iperen     10/22

2014: Feestballonnen en snotterdoeken               12/12

Zondag, Jonathan      Een open zenuw                                                   8/10

 

Meditaties

Constandse, Coen:    De Best Man (Deut. 6: 4-5)                                     3/3

Dekker,

Willem Maarten:         Wat de vogel zingt (Ps. 65, Rom. 8)                        8/3

Doedens, Udo:           Er ligt een denarie klaar                                          2/3

Klouwen, Wouter:       Volgens de etiquette v. h. Koninkrijk (Hebr. 2:9-10) 1/3

Knijff, H.W. de:          Troost                                                                    7/3

Kopmels, Rens:         Tussen Pasen en Pinksteren                                  5/3

Mik-van der Waal,

  1. de: Wat de soldaten deden (Joh. 19: 2,3, 23,24) 4/3

Polhuis, At:                Wie niet liefheeft blijft in de dood (1 Joh. 3: 11-24) 10/3

Prakke, Bernard:        ‘…En dit zal voor u een teken zijn…’                     12/3

Selm, Marijke van      Zondaar maar ook tollenaar (Luc. 19: 1-10)             9/3

Verbaan, Peter:          Alleen de nieuwe mens zingt een nieuw lied             6/3

Wessel, Coen:           Het doodshemd en het bruiloftskleed (2Kor. 5:1-15) 11/3

 

 

Commentaar

Lex specialis (At Polhuis)                                     1/31

De boycot van de Westbank (Coen Wessel)          2/31

Benno L. (AP)                                                      3/31

De kernwapenconferentie (CW)                            4/31

Het Marokkanendrama (AP)                                  5/30

10 jaar Protestantse kerk (CW)                             6/31

Wetenschappelijk (AP)                                         7/47

De aanalsg op de MH17 (CW)                               8/31

Nationaliteiten (AP)                                              9/31

Erven voor een goede toekomst (CW)                 10/31

Pacifisme (AP)                                                   11/31

De militaire missie naar De Kristallnachtherdenking (CW)           12/31

 

Amsterdams Peil (Evert Jan de Wijer)

Kerst in Amsterdam                                              1/28

Franca Treur, De woongroep                                 2/32

La grande belezza                                                3/19

Jagten                                                                 4/20

Psychoanalytisch Instituut                                    5/15

Wholefoods                                                          6/22

De klassieke atheïst                                             7/27

 

Gedichten, liederen, gebeden, citaten

Achmatova, Anna: De eerste…. (gedicht)            11/23

Besten, Ad den: Nooit lichter ving de lente aan (ld)  5/4

Boom, Wessel ten: Dodengang (gedicht)               6/18

Reiziger doet Verdun (gedicht)  9/14

Da capo al fine (gedicht)         12/11

Haft, Lloyd: Naar psalm 52 (gedicht)                       8/4

Kouwenaar, Gerrit: 3. (gedicht)                             9/30

Naastepad, Th.J.M.: De dansende David (lied)      8/13

Rooze, Axel: Messias (gedicht)                              4/4

Yeats, W.B.: Een Ierse vliegenier voorziet zijn dood (gedicht)      7/45

 

Thema(nummer)s

(De gecursiveerde cijfers verwijzen naar themanummers)

Bijbel/vertalen: 2, 3, 5, 11, 12

Christelijke dogmatiek (VdBrink en VdKooi): 1 en 2

Eerste Wereldoorlog: 6, 7, 9

Geloof en filosofie: 3, 4, 5, 9

Geloof en politiek: 4, 5, 6, 7, 8

Hauerwas: 9, 11, 12

Israël: 2, 8, 9, 10, 12

Van Koetsveld: 4-11

Hebe Kohlbrugge: 1, 5, 6,

Liedboek: 2, 3, 8, 12

Liefde tot God: 3

Paul Scholten: 1