Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Lezen de abbonnees van In de Waagschaal veel in de bijbel? Ik vermoed eigenlijk van niet. En ik vermoed ook dat zij in vrede leven. Wie zegt trouwens niet, als het er op aankomt: ik wil liever uit de bijbel leven, dan in de bijbel lezen?

We gaan nog een stap verder, en zeggen: wat is dat voor iets mals, om in de bijbel te lezen? In de goed protestantse gezinnen werd (en wordt) niet in, maar uit de bijbel gelezen, en dat is een wezenlijk verschil. Luther en Calvijn tot slot, die lazen niet in of uit de bijbel, maar lazen de Bijbel, en wisten dat een heel mensenleven te kort is om haar ooit uit te lezen. Omdat lezen blijven luisteren is.

Zoals u wellicht al weet: op 2 oktober organiseren wij voor al onze luisteraars en anderszins geïnteresseerden een Bijbelleesfestival. De nodige ins en outs van de heilige Schrift zullen ter sprake komen, doordat wij samen gaan lézen. De nummers tot aan die tijd zullen we mede gebruiken ter voorbereiding en stimulering van deze dag. In dit nummer zult u bijvoorbeeld lezen dat de oudtestamenticus Jan Fokkelman zijn medewerking verleent, meerdere artikelen handelen over het lezen van de Schrift, maar het zijn misschien wel de verspreide citaten die dit keer het geheel verbinden.

Een pittig stuk theologie, doorgaans langer dan we gewend zijn, biedt Coen Constandse over Barth en de Europese geschiedenis rond de oorlog. Het behoort tot de vragen van Barth hoe zijn theologie zich verhoudt tot het ‘Zeitgeschehen’, waar hij actief deel aan nam. Constandse las het schriftelijk verslag van een conferentie hierover in Duitsland, waar het er naar zijn smaak toch iets te braaf aan toeging. Willem Maarten Dekker, predikant in Mastenbroek, is enthousiast over Origenes. Misschien treffen we in hem wel een bijbellezer par excellence, omdat hij ons een nieuwe vrijmoedigheid leert om de Bijbel niet op het niveau van de feiten, maar op het niveau van de verborgenheden Gods te verstaan. Dekker (1976), gepromoveerd op de relationaliteit van God bij Jüngel en Turrettini, is de redactie van ons blad trouwens komen versterken, waar we uiteraard blij mee zijn!

Het is waarschijnlijk voor het eerst dat In de Waagschaal een complete vertaling van een ‘song’ van Bob Dylan biedt. Alex van Ligten laat zien hoe hij tot de vertaling van dit nummer kwam. Volgen twee stukken die bij nadere beschou-wing alles met elkaar te maken hebben: Udo Doedens schrijft een raadselmeditatie over de koning en de koningin, Wessel ten Boom stuit in zijn reis door het oude Oost Duitsland in Weimar op Goethe.

Verder Van Dijk over het gymnasium en Kopmels over Treur; Van den Dool geeft een eerste keur van Noordmans’ uitspraken over eschaton en geschiedenis. Als er één iemand in Nederland niet alleen las, maar ook luisterde, dan toch misschien hij wel. Naast de gebruikelijke meditatie en commentaar vindt u tot slot nog een recensie door Carel van der Meij en Jan van der Kolk, predikant en lid van de Koningkerk in Voorburg, van het laatste boek van Goud-zwaard e.a.

Ons volgend nummer zal deels gewijd zijn aan ‘Wende-literatuur’. Maar nu een goede zomer toegewenst.

In de Waagschaal – een fluistering in de wind

Wessel ten Boom