Van de redactie

Al heeft u de vorige, extra dikke In de Waagschaal wellicht nog niet uit, graag vallen wij met een nieuwe op de mat.
We zijn als land opgeschrikt door het neerhalen van de MH17. Sommigen hebben moeite met de nationale rouw die daarop volgde, alsof er niet elke dag, overal in de wereld…. De meesten waren blij met een waardig georganiseerd antwoord van staatswege. Hoe dan ook, het paar dat nog niet zo lang geleden met Poetin op de foto stond, moest nu voorgaan in rouw. Dat was goed. Coen Wessel voorziet in zijn commentaar een steeds belangrijkere rol voor het geloof in dezen. Maar ook de psalmbewerking van Lloyd Haft mag als een antwoord gelden. En de meditatie van Willem Maarten Dekker, die ons bepaalt bij de onromantische zucht van het schepsel.
Meijering schreef een artikel over wonderen en hoe daarmee om te gaan in de preek. Marijke van Selms vervolg op Van Koetsveld, over het eerste werk op de kansel, en een cri de coeur van Jonathan Zondag over de verwaarlozing van de preek, sluiten hier wonderwel bij aan: geen Kant op de kansel, maar het priesterlijk ambt. Wie daar van wist was de predikant-priester Tom Naastepad, van wie ik twee coupletten van het lied ‘De dansende David’ heb opgenomen.
We meldden reeds het overlijden van Bé Ruys en C. Balk. Bij beiden staan we in dit nummer langer stil, aan de hand van Rinse Reeling Brouwer en Balk zelf.
Gerard van Zanden schrijft een nieuwe bijdrage in onze serie over het Liedboek. Hij signaleert individualiserende tendensen in zowel het nieuwe liedboek als in de Opwekkingsbundel en pleit dan ook voor aanhoudende gemeente-zang.
Twee boekbesprekingen: ondergetekende las met waardering maar ook verbazing het tweede boek over Luther van René Süss. Gerard van Zanden boog zich over het afsluitende boek van Henk Vreekamp in de ‘Veluwe-reeks’, met eveneens instemming en vragen. En Thoomes dan laat op brede wijze iets zien van wat humor is, waarbij hij zich degelijk verantwoordt.
Jan A. Dus, trouwe lezer uit Praag, schreef een mail waarin hij Hans van der Horst nog eens dankt voor de wijze waarop deze raad verschaft bij zijn vertalingen van Nederlandse theologen (o.a. Miskotte, Deurloo) in het Tsjechisch. Dat is meer dan correctie alleen, maar een werkelijke dialoog over wat er staat en waarover het gaat. Waarvan acte!
Tot slot verwijs ik naar de mededelingen op pag. 30 en hieronder. Uit dit alles blijkt wel hoe de vooruitgang onstuitbaar is. Wij zijn er weer op 13 september.

In de Waagschaal – er is geen enkele reden om niet te geloven.

Wessel ten Boom

Graag wijs ik alle blinden en slechtzienden nog eens op de mogelijkheid om naast het reguliere abonnement een gratis digitaal abonnement te nemen. Een melding bij mij (zie voorin) volstaat voor toezending van elk nummer per mail. WtB