Van de redactie

logoIdW

 

De naam van Wim Kist (1915-2005) is voorgoed verbonden met het Landelijk Missionair Collectief. Afgelopen juni werd zijn biografie gepresenteerd van de hand van E.D.J. de Jongh: Een vrije vogel met een helder lied. Biografie van Wim Kist (Skandalon, € 29,90), waarin hij wordt geschetst als een bevlogen linkse patriciër. Kist was met andere woorden een aristocraat die zich enige burgerlijke ongehoorzaamheid kon veroorloven, en (als jurist!) inspirator van de laatste grote progressieve golf binnen de NHK die reikte over de kerkmuren heen. Na de artikelen van Joop Zuur en Herman Noordegraaf in nr. 9 vervolgen we met de inleidingen op de presentatie.

Maarten den Dulk schetst Kist in vogelvlucht, in de overtuiging dat we van deze duif nog lang niet af zijn. Joop Zuur, in het tweede deel van zijn artikel, en Udo Doedens vragen uitdrukkelijk naar de erfenis van Kist en zijn ‘LMC’. Zuur laat zien hoe de geest van Kist vraagt om een eigen spiritualiteit, en geeft daarbij een ontroerend inkijkje in Kists gelovig kistje. Doedens krijgt de ‘Antikist’ in het vizier en stelt vragen bij onder meer Op Goed Gerucht en Stefan Paas. Maar Kist was ook dichter! Zoon mr. A.W. Kist toont een staaltje van Kists kunnen – en niemand zal zich verbazen hier hetzelfde thema, nee, dezelfde Naam tegen te komen. Oude makker van Kist is de diplomaat Korthals Altes, die opnieuw een politiek statement geeft, terwijl vanuit de jongere generatie rechter Rosa Jansen erop wijst hoe de geest van Kist binnen de rechterlijke wereld vruchten afgeworpen heeft. Een leven vol Kist… Dat hij ten slotte ook dagelijks Barth vertaalde, wat allemaal nog onuitgegeven is – ook zo zijn wij, dankbaar genoeg, nog niet van hem af.

Maar dat zijn we ook niet van het nieuwe boek van Jan Muis, stelt Willem Maarten Dekker, in een nieuwe bijdrage over Onze Vader. Na vorig nummer opnieuw twee ‘recensies’: collega Wouter Slob krijgt ruimte voor een vrijzinnig kritisch geluid, terwijl Dekker het trinitarisch dogma ziet verstillen, maar Muis’ spreken over de Verhevene toch zeer prijst.

Verder: Peter Verbaan mediteert dit keer niet over een tekst maar over het getto; André van Dijk reflecteert op het Duitse beeld van onze literatuur, en Coen Wessel wordt zeker geen lid van het Evangelisch Werkverband.

Tot slot: Op 2 november wordt (eindelijk…) de eerste biografie van Miskotte gepresenteerd! Mail voor meer informatie en opgave: zinvol@online.nl

Wessel ten Boom

 In de Waagschaal – Kom uit de kist!