Van de redactie

‘Ik ben een Nicodemus’, zo opende In de Waagschaal het Johannesjaar van het oecumenisch leesrooster. Coen Constandses identificatie met de Joden in het evangelie bleek vanaf mei vorig jaar een spannende leessleutel, maar leverde ook stevig weerwoord op van verschillende scribenten. Bij het afsluiten van het Johannesjaar vinden we hier nog een vervolg op in de bijdrage van Sytze de Vries. Zo zullen er nog meer losse eindjes zijn bij de lezing van het Johannesevangelie. Ondertussen stelt Klaas Holwerda voor om het in z’n geheel te lezen als doopcatechese.

We werden een jaar lang meegenomen door de evangelist die zijn lezers er in geloof en leven bij wil hebben. Waar heeft dat ons gebracht? We vroegen het aan Arjan Plaisier. Zijn lezing en de reactie daarop van Sytze de Vries, op de mooie Johannesdag van 19 mei in Den Bosch, vindt u hier onverkort terug. Deze grote uitzondering op de regel van maximaal 1500 woorden per bijdrage wilden we maken om eens wat langer stil te staan bij wat we in alle drukte hebben opgevangen van het vleesgeworden Woord, voordat we daar in het nieuwe seizoen weer nieuw schrijvers- en lezerswerk van zullen maken.

Daarbij zullen we het zeker nog over de preek willen hebben. In dit nummer staan daarover alvast twee prikkelende bijdragen. We laten de lezer hiermee nog een tweede studiedag mee- of herbeleven: die van 1 juli rond Te midden van het tumult, een bundel met tien nieuw ontdekte preken van Miskotte. Kees van Ekris, die over preken voor tijdgenoten het nog te bespreken boek Dialoog, dans en duel schreef, laat voelen hoe Miskotte als mysticus en combattant de ziel blootlegt. Van zijn lezing vindt u een ingekorte versie. Ad van Nieuwpoort stelde op dezelfde dag vast dat in de preek de vergeefse pogingen tot communicatie worden opgeheven. Ook hierover zal het laatste woord nog niet gezegd zijn.

At Polhuis wil meer horen van de kerk met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. Vraagt de vrede van Christus niet om méér dan bidden om vrede en opvangen van vluchtelingen? Wie te rade gaat bij de bijbelse evangelisten en de theologen van het Woord, merkt dat wijzelf vandaag om antwoord worden gevraagd.

Gerben van Manen

In de Waagschaal, jaargang 51, nr. 8. 20 augustus 2022.