Van de redactie

logoIdW

“Wat zouden wij kinderen verwekken? Zij worden óf slaven óf tirannen; de Schrift doet daar niet luchtig over”, aldus Tom Naastepad in zijn Elia-commentaar. Met die woorden schetst hij de condition humaine in een land waar de Baäls heersen, de machten van het recht van de sterkste. Een oplettende lezer attendeerde de redactie op de honderdste geboortedag van theoloog en lieddichter Thomas Naastepad (1921-1996). Dankbaar voor die herinnering, besteden we, na een maand vol grote politieke woorden, halve waarheden en oprechte inzet voor vrede en welvaart in ons land, graag aandacht aan zijn bijbels-theologische oeuvre. Johan Meijer, bezig aan een proefschrift over Naastepad, laat in dit nummer Naastepads maatschappijkritische lezing van de Schrift zien aan de hand van het indringende lied ‘Voor hen die ons regeren’. Jurgen van den Herik haalt herinneringen op aan Naastepads extra-curriculaire colleges in Kampen, waar deze hartstochtelijk lesgaf over de uitweg die de Bijbel verkondigt uit de helse en tragische realiteit van ‘slaven en tirannen’: het Lam dat is geslacht.

Naar aanleiding van de nieuwe brochure van de Barth-Stichting laat Maarten den Dulk in dit nummer zien hoe Naastepads leermeester Karl Barth na de oorlog met zijn christocentrische theologie aan de tragische dichotomie van dader-slachtoffer wist te ontkomen. Niet alleen deze teksten zijn nu in het Nederlands vertaald, dat geldt ook en vooral voor Barths Anselmusboek Fides quaerens intellectum: Wessel ten Boom neemt ons naar aanleiding van het verschijnen van deze vertaling mee in de theologische orde van geloven en kennen – en wat dat tevens over Barths eigen project zegt. De recensie van Ten Booms reuzewerk door Edward van ’t Slot volgt in het volgende nummer: dan heeft u nog wat te goed.

De tegenstelling die in de afgelopen nummers zichtbaar werd tussen schepping als ordening en schepping als interventie, tussen de vermeende linker- en rechterhand Gods, weet Jan Bruin deze maand op muzikale wijze te overbruggen. Martin Šimsa neemt ons mee in de theologische existentie van de vorig jaar overleden Tjechische theoloog Hejdánek, die streed voor maatschappelijke rechtvaardigheid en vooral voor de waarheid – in theologische zin.

             Willem Maarten Dekker stelt in het Commentaar voor om de tegenstelling tussen de vermeende ‘mannelijkheid’ of ‘vrouwelijkheid’ van de Naam te ontstijgen met een eerbiedskapitaal. Met eerbied noemen wij hier tenslotte ook de naam van oud-redactielid Joop de Boer, die op 12 februari in zijn geliefde Vlissingen is overleden: betrokken predikant, bevlogen bijbelvorser en gewaardeerd redactielid van In de Waagschaal (2000-2005). Te zijner (en veler) gedachtenis wagen we telkens weer de woorden, “die opgeschreven staan, / de taal van uw geboorte / de taal van Kanaän.” (Naastepad)

Mirjam Elbers

In de Waagschaal, jaargang 50, nr. 4. 3 april 2021