Een ethiek voor gentechnologie

logoIdW

 

EEN ETHIEK VOOR GENTECHNOLOGIE

Michael Sandel is filosoof aan de vermaarde Harvard-universiteit. Zijn boek gaat uit van een christelijk standpunt. Het is gebaseerd op deskundig denken en scherpzinnig formuleren. Sandel probeert een antwoord te vinden op de vraag of alles mag wat maar kan. Hoe ver mag een mens gaan met het verbeteren van een persoon, bijvoorbeeld diens sportprestaties, of diens intelligentie, ofÉ ja, waartoe is de wetenschap in staat of zal ze in staat zijn? En tegenover het verbeteren staat het afremmen, tot en met het steriliseren van ‘onwaardige’ mensen of het aborteren van baby’s met geen of weinig levenskansen, of met onvoldoende intelligentie, of …

Dat zijn zware problemen, en Sandel aarzelt niet om mensen die dit pad opgaan te beschuldigen van hoogmoed, en van gebrek aan aanvaardingsvermogen. Zijn conclusie is dat wat er op het spel staat onder twee thema’s kan worden gevat. ‘Het ene heeft betrekking op de gevolgen voor menselijke waarden (..), de norm van onvoorwaardelijke liefde en openheid voor het ongevraagde, in het geval van ouderschap (..).’ ‘Het andere thema heeft betrekking op onze oriëntatie op de wereld (..) en op wat voor vrijheid we willen nastreven.’ Wie Sandel nu in de hoek van zwartkijkende neezeggers wil dumpen, moet wel weten dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat bevruchte embryo’s worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Zoals een andere recensent schreef: ‘Sandel is een meester in het ontwarren van ethische knopen’. Dus: van harte aanbevolen.

Hans Bouma

Michael J. Sandel,Pleidooi tegen volmaaktheid. Een ethiek voor gentechnologie, Utrecht: Ten Have, 2012

Auteur is natuurkundige