Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Als beloofd komen we in het eerste nummer van Nieuwe Jaargang 37 uit met de twee referaten gehouden op het G. H. ter Schegget-symposium van 16 november 2007 in Amsterdam; plus twee reacties.

We doen dat graag, alleen al omdat Ter Schegget nauw met de geschiedenis van ons blad verbonden is. Hij was korte tijd redactie-secretaris van de ‘oude’ In de Waagschaal, schreef er zijn eerste artikelen in (1957:’Over de vrouw in het kerkelijk ambt’ en over ‘Kunstmatige inseminatie bij dieren’ !) en was lid van de redactie en een naarstige scribent eind jaren zestig. Het aantal bijdragen in de ‘Nieuwe Jaargang’ (vanaf 1972) is eveneens aanzienlijk. Het moet nog precies uitgezocht worden, maar het zijn er naar schatting vele tientallen. Al met al liet Ter Schegget ons een omvangrijk en indrukwekkend oeuvre na, waarvan ik persoonlijk denk dat het nog zeer inspireren kan, al moet het dan misschien ‘van ver komen’ (Constandse). Dat daaraan gewerkt wordt door de G. H. ter Schegget Stichting en in een biografie is zeer verheugend.

De overige, meest korte bijdragen in dit nummer mogen voor zichzelf spreken en leveren, dacht ik, het nodige leesplezier op.

Ruimte ontbrak voor een persbericht; daarom hier kort de mededeling dat maandag 18 februari Eberhardt Jüngel een gastcollege zal geven in Utrecht met als titel Glaube und Vernunft. Plaats: Van Lier & Egginkzaal, Heidelbergerlaan 8 (Uithof). Tijd: 11.00-13.00 uur. Aanleiding is de promotie van Willem Maarten Dekker diezelfde dag op een proefschrift over Jüngel en Turrettini. Nadere inlichting op www.pthu.nl/gastcollegejuengel.

Ingesloten vindt U bij dit nummer de acceptgiro voor het abonnementsgeld 2008, uiteraard met het vriendelijke verzoek daar met spoed en vreugde werk van te maken. We draaien nog steeds, zeker ook dankzij het consciëntieuze en waakzame beleid van onze penningmeester, maar wat zouden we blij zijn met gestaag, licht groeiend aantal abonnees! Mogen we U nog weer eens vragen een goed woord te doen voor In de Waagschaal, als u daar reden en kans toe ziet? Stel ons niet teleur! Wij als redactie hopen het u ook niet te doen in het komende jaar.
Rens Kopmels

P.S. Wat storten de televisiezenders in een paar weken niet aan beelden en uitspraken over ons uit. Een enkele treft je en blijft je bij. In mijn geval een uitspraak van Willem Aantjes, die zei: ‘Of ik bekeerd of verlost ben, weet ik niet, maar ik vertrouw dat toe aan Degene, die daarover gaat’. (Uit ‘Velen zijn geroepen’ van 23 december). Dat mag vanuit de vluchtigheid van dit medium hier vastgelegd worden.

R.K.