Van de redactie

Voor u ligt het laatste nummer van jaargang 51. Het valt in de adventstijd in uw bus. Een tijd van verwachting en vooruitzien. In zijn meditatie stelt Wouter Klouwen dat eigenlijk de hele Schrift in het teken staat van de tijd die komen gaat en van wie op komst is. Tijd kent echter geen vaste duur, zegt Jan Bruin in zijn artikel. De tijd wordt vertraagd of versnelt. Met dat laatste hebben wij, moderne mensen, vooral te maken en dat heeft zijn nadelen. Kees Doevendans vraagt aandacht niet voor de tijd, maar voor de ruimte. De theologie had dikwijls meer aandacht voor geschiedenis en traditie. Ruimte is meer dan wat ons omgeeft. Tot de ruimte behoren ook de heersende ideeën over het volbouwen of openlaten van ruimte. En ook het verzet daartegen rekenen sommigen tot de ruimte. Doevendans past deze theorie van ‘first-‘, ‘second-‘ en ‘thirdspace’ toe op het Kerstverhaal. Daarmee zijn we terug bij de komst van hem die verwacht wordt. Natuurlijk mag een ‘blokje Barth’ aan het eind van het jaar niet ontbreken. Wouter van Gaalen vraagt zich af of Paulus’ Romeinenbrief ons nog zo van ons stuk kan brengen, als het ooit Barth deed. Hij doet daar een poging toe. Rainer Wahl bespreekt een boeiende bundel artikelen over de theologie van Barth als neerslag van het Internationaal Karl Barth Symposium van 2019 in Emden. Derk-Jan Hoogenboom bezocht begin oktober de Barthstudiedag in Münster en doet kort verslag. At Polhuis laat zich door Barth leiden bij de vraag wat het kerkelijk getuigenis over de oorlog in Oekraïne zou moeten zijn. Cultureel gewicht is gewijd aan een oude rot: Godfried Bomans. Hij overleed een halve eeuw geleden en Udo Doedens luisterde een postcast met al eerder geventileerde opinies over Bomans. Volgens Doedens verdient Bomans meer en grotere waardering dan de postcast laat horen. Ook het commentaar is dit keer van de hand van Udo Doedens.

In de redactie namen wij afscheid van onze voorzitter Peter Verbaan. Wij zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor ons blad en hopen dat hij als scribent in ons blad van zich zal blijven doen horen.  We zijn blij dat Jantine Nierop vanuit het buitenland de redactie komt versterken en heten haar hartelijk welkom.


Jilles de Klerk

In de Waagschaal, jaargang 51, nr. 12, 10 december 2022