Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Dit nummer dat door vakantie van de drukkerij een week later bij u in de bus valt heeft een ‘themakatern’ en wel over ‘Kerk en Kind’. De aanleiding vormden de korte artikelen van Hebe Kohlbrugge in nr. 1 van deze jaargang en de reacties daarop van Daan Thoomes en Hans Blankesteijn in nr. 4. Drie van onze redactieleden door hun werk nauw betrokken bij deze aangelegenheid hebben er de tanden in gezet. Ciska Stark als docente homiletiek en Machteld de Mik en Peter Verbaan als dienstdoende predikanten.
Ons blad is klein van formaat, maar ‘met een brede visie’ stond er n.a.v. het vorige nummer in het dagblad ‘Trouw’. We voelen ons gevleid en maken het ook in dit nummer waar, zouden we denken.

Ype Bekker, emeritus-predikant in het noorden des lands, beproeft de NBV in de proloog van het Johannes-evangelie en komt tot een tamelijk gunstig oordeel. We zijn wat terughoudend geworden met artikelen over de NBV na het vele dat er ook in ons blad al over geschreven is, maar dit vonden we eigenlijk wel een bijzonder mooi en helder stuk.

Dan Maarten den Dulk met het enigszins omgewerkte verhaal dat hij ruim een jaar geleden hield op het symposium van At Polhuis over ‘Staat en Kerk’: een mensenleven democratie. Het gaat over Karl Barth (en misschien ook een beetje over At Polhuis).

‘Altijd weer Barth! Wát brede visie?!’ zal men hier en daar meesmuilen, want hij komt ook weer ter sprake in het tweede artikel van Den Boer over Duifhuis en Judas. Nou ja, dat gaat uitstekend samen. Maar over de socioloog Rolf Dahrendorf wordt er ook geschreven door de pedagoog Daan Thoomes en over het roomse Roermond waar Michael Bource als veel protestanten uit het noorden nooit eerder was, maar waar hij veel moois ontdekte.

Twee geestverwante tijdschriftnummers krijgen aandacht: ‘Om het levende Woord’ van Jantine Nierop, tegenwoordig predikante in Berlijn en ‘Michsjol’ van mij: ‘Israël als steen des aanstoots’.

Ja, ‘Israël’ blijft ook ons ernstig bezig houden, zowel theologisch als politiek. In het volgende nummer (waarmee we over twee weken hopen te verschijnen) schrijft Joop Zuur over ‘Israël, volk, land en staat’ n.a.v. een bundel geredigeerd door M. van Campen en G. C. den Hertog. Dan ligt er nog weer een nieuwe studie te wachten van Dr. A. H. Drost over de relatie God-Israël in de theologie van Miskotte, Van Ruler en Berkhof. Ook daar denken we t.z.t. over te schrijven. Maar ondertussen hopen we dat het niet ten koste gaat van de aandacht voor andere zaken en onderwerpen en dat wij en theologisch Nederland niet al te zeer gefixeerd raken op voornamelijk dit ‘issue’.

Ingmar Bergman is overleden en daar komt binnenkort een artikel over in IdW en wie weet ook over Antonioni, die -nota bene- op dezelfde dag overleed! Het waren de grootmeesters van de filmkunst in de jaren zestig en zeventig. Ik hoop dat TV en filmhuizen de gelegenheid aangrijpen om de mooiste van hun films nog weer eens te vertonen. Ik heb er mee geleefd en gedweept, maar ze misschien nooit goed begrepen.

Rens Kopmels