Van de redactie

logoIdW

Terwijl het virus, dat de proporties aan begint te nemen van een echte antieke godheid, zijn klauwen weer sterker om het ooit zo sterke Westen slaat – nog even en wij kunnen ons weer voorstellen hoe de ‘heidenen’ van vroeger met mensenoffers de grillige goden smeekten om genade – , ontvangt u opnieuw een nummer van dit eenvoudige tijdschrift, dat ooit begon vanuit het hoge ideaal Volk & Vaderland te verheffen uit de religie tot het geloof en de daarbij horende kennis. Zulk soort hoge idealen bestaan nog steeds, misschien tegenwoordig wel meer ter ‘rechter-‘ dan ter ‘linkerzijde’. Er is een conservatief réveil gaande, en een van haar beste vertegenwoordigers in ons land is ongetwijfeld Andreas Kinneging, de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie. Zijn verbinding van christendom en conservatisme mag de hele linkse kerk wel aan het denken zetten – hetgeen uiteraard niet betekent dat wij zomaar met hem moeten instemmen. Dat doen we in dit nummer dan ook niet. Dubois geeft een samenvatting van Kinnegings werk voor wie het nog niet gelezen heeft, en Reeling Brouwer reageert erop als protestants theoloog. Mocht u als lezer in dit debat willen stappen, doe het gerust, ook al kunnen we niet beloven dat we elk artikel meteen plaatsen, want momenteel verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat we eerder teveel dan te weinig kopij hebben.

Naast Kinneging hebben ook Bonhoeffer en Miskotte en het land Israël een plek in dit nummer. Grotendeels ‘voortgezette gesprekken’ zijn dit, maar daarom niet minder boeiend. Het artikel over Bonhoeffers pacifisme las ik tegen de achtergrond van het gebral in het laatste pseudo-debat tussen Trump en Biden, dat over het land Israël tegen de achtergrond van het nieuws dat meerdere Arabische staten nu eindelijk hun strategie jegens de staat Israël willen wijzigen, en deze positief willen erkennen. De verwijzing naar joden als “apen en varkens” (met beroep op soera 5 uit de Koran) schijnt zelfs uit Arabische schoolboeken verwijderd te worden. Zal de christelijke theologie ten aanzien van het land en de staat Israël niet veranderen als de Arabische en islamitische wereld zelf de staat Israël gaat erkennen? Met andere woorden, beste lezer: lees zelf weer de artikelen van dit nummer tegen de achtergrond van uw eigen leven en nieuwsberichten, en u zult als Tantalus vruchten zien hangen en mogelijk zelfs, anders dan Tantalus, vruchten kunnen plukken.

Willem Maarten Dekker.

In de Waagschaal, jaargang 49, nr. 10.