Van de redactie

logoIdW

 

In dit nummer van In de Waagschaal treft u relatief veel ‘preek’ aan. Dat preken gebeurt zowel binnen als buiten. Eleonara Hof en Jan Albert Roetman staan stil bij de traditie van hagenpreken in Vlaanderen. Deze preken buiten de kerkmuren waren ooit een blijk van de vrijheid van geweten. Die vrijheid is nog steeds en opnieuw actueel en essentieel, menen zij. Wessel ten Boom bewerkte voor ons blad een preek in coronatijd. Daarin brengt hij een nieuwe betekenis van een overbekend Bijbelvers naar voren. In de papierenversie van dit nummer stond abusievelijk een andere versie van de preek. In deze website-editie wordt die fout gecorrigeerd. Voeg bij deze preek de meditatieve opening van Niels den Hertog en u ziet dat de Schrift in dit nummer ruimschoots aan bod komt. Een logisch vervolg is dan aandacht voor het Credo. Karel Blei bespreekt met waardering Wij geloven van Bram van de Beek en Herwi Rikhof over het Nicenum. Wel had hij op iets meer begrip voor de moderne christen bij de auteurs gehoopt. Op dat punt wordt hij ook door Willem Maarten Dekker niet op zijn wenken bediend. Die breekt namelijk een lans voor het klassieke en weerbarstige leerstuk van de voorzienigheid en stelt dat het spreken over Gods rechter- én linkerhand bijbels theologisch én systematisch theologisch verantwoord, zinvol en nodig is. Geheel in lijn met de traditie van In de Waagschaal in dit nummer ook veel aandacht voor cultuur. Udo Doedens vestigt de aandacht op de religiositeit van Beethoven. O.W. Dubois schrijft over Novalis en Werner Pieterse wijdt een tweede artikel aan de gedichten van Paul Celan. Daaronder een gedicht met de titel Corona! Herman Noordegraaf schrijft over Richard Tawney en zijn pleidooi voor een kerk die zich mengt in het gesprek over sociaaleconomische vraagstukken. In het commentaar oppert Udo Doedens dat het wellicht tijd is om van de nood van een domineeskerk een deugd te maken en als predikanten geestelijk leiderschap te tonen. Zo klinkt in dit nummer weer een scala aan geluiden: uit Vlaanderen en Nederland, Duitsland en Groot-Brittanië. We wensen u veel leesplezier.

Jilles de Klerk

In de Waagschaal nummer 11, jaargang 49, 14 november 2020