Van de redactie

logoIdW

 

VAN DE REDACTIE

Op 31 oktober jl. werd in de St. Jan in Gouda een nieuw boek aangeboden:

Kiezen is dienen, een vertaling van Luthers De servo arbitrio uit 1525, ook wel eens vertaald met De geknechte wil. De vraag naar de vrijheid van de mens om God te dienen, ligt daarmee weer met klem op tafel. In dit nummer gaan we uitgebreid in op deze vraag.

M. Staudt legt uit waarom hij Luthers boek opnieuw vertaald heeft, en voert een hartstochtelijk pleidooi voor Luthers theologie in dezen, in duidelijke affiniteit tot Barth. J. Trapman, kenner van Erasmus, voert een ingehouden, maar daarom niet minder hartstochtelijk pleidooi voor Erasmus, de grote tegenspeler van Luther op dit punt, en stelt enige vragen aan de theologen. D. Akerboom, gepromoveerd op Luthers

De servo arbitrio, geeft een verdieping en verbreding door te wijzen op Luthers constanten en op de samenhang bij hem tussen de vrijheid van Christus en de vrijheid van de mens. Drie deskundige bijdragen die verder gaan dan de bewering dat ik altijd nog zelf kan kiezen tussen rundergehakt of halfomhalf – of juist niet. Tot slot hierover nog twee bijdragen uit de ‘eigen stal’: A.A. Spijkerboer haakt aan de hand van de psychiater Van Praag in op de actuele discussie rond de vrijheid van onze hersenen, en ook uw secretaris nam de vrijheid met een eigen leesverslag te komen van dit boek. Al met al beslist een pittig stikje denken, maar het gáát ergens over.

Klom Luther uit de scholastiek, Barth stapter er vrijmoedig in. Karel Blei vertelt verder over diens omgang met Anselmus.

Maar theologie is niet alles: Jan Hovy las met zeer veel genoegen een boek over christelijke compassie en kunst wat hem met enige weemoed doet herinneren aan Mšnnich. En Hans Kronenburg reageert op de bespreking van het boek

Wij zijn ook katholiek door onze redacteur Udo Doedens (IdW 39/15), en daarmee stelt hij de vraag naar de kerk. Waar halen barthianen en vrijzinnigen de vrijheid vandaan deze te negeren? Ook dit vraagt om een antwoord.

In november 2009 ontving Deurloo een eredoctoraat van de Karlsuniversiteit van Praag vanwege zijn bijdrage aan de Tsjechische en Hongaarse theologie. Dat Miskotte ook in Midden-Europa wordt gelezen danken we mede aan hem. Hans van der Horst van de Stichting Kerkelijke Gemeenteopbouw Oost-Europa zet hem even in het zonnetje en we drukken de rede af die Deurloo bij zijn promotie uitsprak.

Naast de meditatie, het commentaar en een gebed van Naastepad verder nog twee actuele zaken: een statement van Den Boer, Kopmels en Spijkerboer over de heilloze missie naar Afghanistan, en het pleidooi van Zuurmond voor de Herziene Statenvertaling als alternatief voor de NBV.

Genoeg stof dus in dit nummer om te overdenken. 

Een lezer vroeg naar de melodie van het lied dat wij afdrukten van Willem Barnard (IdW 39/17). J. Boendermaker was zo goed met de volgende mogelijkheden te komen: uit het Liedboek de gezangen 110, 220, 459 en 469, en uit Zingend Geloven 4, gez. 4.

In de Waagschaal – de vrijheid om te denken

Wessel ten Boom