Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt het dvd-nummer, dat wil zeggen de kern van deze aflevering van In de Waagschaal is gevuld met korte verslagen van redacteuren over dvd’s die ze de moeite waard vinden (dvd is de afkorting van Digital Versatile Disc). U bent gewoon in de vacantie een boekennummer te krijgen om u als dat nog nodig is, uit te nodigen in de zomertijd een bijzonder boek ter hand te nemen en eens extra lang achter elkaar te lezen, wellicht ook juist een van die boeken die besproken worden. Dit keer dus geen boeken maar films, want dvd’s zijn voornamelijk gevuld met films, oude en nieuwe, tv-opnamen en dergelijke.. Het verschil is wel dat de verbeelding bij het lezen de pas wordt afgesneden door wat de regisseur heeft uitgekozen. In een goede film vertellen de beelden een groot deel van het verhaal en wanneer er niet wordt gesproken zoek je bij jezelf toch woorden en en betekenissen. Het plezierige van dvd’s is dat je een film vele keren kunt zien en telkens nieuwe dingen ontdekt, het leert je kijken en dan blijkt dat dit kijken lijkt op aandachtig lezen.

Deze maand is overleden Pater Jan van Kilsdonk, het zal niemand ontgaan zijn. We kwamen hem nog al eens tegen op protenstants erf, ook bij gelegenheden waarbij In de Waagschaal betrokken was. In al zijn bescheidenheid was hij zeer aanwezig, hartelijk maar toch op enige afstand. Ik heb hem nooit durven vragen of hij op In de Waagschaal geabonneerd was, dat zou best gekund hebben; misschien zou zijn antwoord geweest zijn: ik ben nooit gevraagd als redacteur. Hij kon zeer goed schrijven. Als je hem op straat ontmoette liep hij met je mee, een vrij man. De kerken, rooms en on-rooms, nam hij het zeer kwalijk er op uit te zijn zichzelf te redden. Er is maar één reden waarom de kerk in de wereld is: de verlorenen te zoeken.

Uit eigen kring melden we dat Arie Spijkerboer deze maand tachtig jaar geworden is. We moesten ruilen van Redactioneel en dat komt nu goed uit om hem te felicteren dat hij gezond en wel is, wij prijzen ons gelukkig dat hij deel uitmaakt van onze redactie. De eerste keer dat Arie zich meldde in In de Waagschaal was in 1956! Het overkomt de redactie-secretaris en de voorzitter nogal eens wanneer zij namens ons blad ergens zijn, dat ze worden aangesproken met: dan moet u meneer Spijkerboer zijn. Arie is een vroom man, ook in de betekenis van dapper, bovendien geleerd, godgeleerd, dat blijkt uit alle stukken die hij schrijft; onlangs nog uit de klinkende recensie van het boek van Trowitzsch ‘Karl Bart heute’ en uit zijn medewerking en inleiding bij de vertaling van Barth’s ‘Brief aan de Romeinen’ van Mark Wildschut. Arie maakt niet alleen rondjes rond de kerk maar fietst vrolijk met zijn Lyda door de duinen. Nog vele jaren.

Rest mij nog te melden dat alle abonnée’s begin september een bijzonder nummer toegezonden krijgen.Voor hun eigen en ons belang!

S.L.Schoch