Meditatie – Matteus 10:34

logoIdW

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard (Matteüs 10: 34)

Bij Matteüs staan deze woorden aan het slot van de uitzendingsrede. Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in en draagt hen op zieken te genezen, demonen uit te drijven en doden op te wekken. Wat Hij als hun Heiland zelf deed, zullen zij nu ook doen: heling brengen in een verziekte, duivelse en doodse wereld. Een mooie opdracht, die op instemming kan rekenen zou je denken. Jezus zelf ziet echter verdeeldheid en tweedracht opdoemen. ‘Ik zal conflict oproepen’, zegt hij. Daar loopt het op uit en daar moet het ook op uitlopen: op een scheiding der geesten. Die zal vaders en zonen verdelen, dochters en moeders uiteen doen gaan. En wie dan zijn vader of moeder dan liefheeft boven Mij, is mij niet waard’, zegt Jezus (vers 35-37). Je mag hopen nooit een situatie mee te maken waar het zo scherp ligt: Jezus óf je zoon/dochter, je ouders óf Jezus.

Als die zich toch voordoet, zo’n extreme situatie, vraagt die om radicale keuzes. Ik hoorde een verhaal over een dochter die bij toeval ontdekte dat haar vader kinderporno op zijn computer had. De schrik sloeg haar om het hart. Wat moest ze doen? Het aankaarten of doen of ze het niet wist en de lieve vrede bewaren? Maar de lieve vrede lost niets op, dekt misstanden toe en laat die voortbestaan. Zo zou je Jezus’ woorden ook kunnen vertalen: denk niet dat ik gekomen ben om de lieve vrede te bewaren. Want soms heb je het zwaard nodig. Om wat goed is los te snijden van wat kwaad is. Om scheiding te maken tussen waarheid en leugen, tussen wat recht en krom is.

Wel valt op dat Jezus zegt dat hij gekomen is om het zwaard te brengen, maar zijn leerlingen niet opdraagt hetzelfde te doen. Dat is anders bij het genezen van zieken en uitdrijven van demonen. De leerlingen werden opgeroepen Jezus daarin te volgen! Dat doet Jezus hier niet. Zij moeten het zwaard, het conflict en de tweedracht niet zoeken, laat staan zaaien. Op conflict en polarisatie moet je niet uit zijn. Maar je kunt er mee te maken krijgen. Ook in het leven met Jezus. Als dat het geval is, blijf dan trouw aan Hem. Door te staan voor wat recht is en recht doet. En wat krom en vals is te weerstaan. Door de waarheid van het evangelie trouw te blijven en leugens en fake news door te prikken. Door het goede van het kwade te scheiden. Die keuze kan de navolging van Christus van je vragen. Als het echt moet zelfs tegen hen die je het meest lief zijn, in.

Jilles de Klerk

In de Waagschaal, jaargang 49, nr. 8. 22 augustus 2020