Commentaar (Ik&Co)

logo-idW-oud

 

COMMENTAAR (Ik&Co)

Enige tijd voert de met de Protestantse kerk verbonden ontwikkelingsorganisatie Icco een reclamecampagne met als titel Ik&Co. Een beetje gekunsteld is het wel, maar de bedoeling is wel duidelijk. In de woorden van Icco zelf. ‘IK staat voor ondernemende mensen hier en CO voor ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Het tussenvoegsel & symboliseert de verbindende rol die ICCO daarin speelt’. Welnu in zo’n IK herken ik mij wel. Van ondernemende mensen in ontwikkelingslanden verwacht ik veel. Dus aan wie wil Icco mij koppelen?

Eén zo’n CO is het ‘Alternative Information Center’ (AIC), gevestigd in Beit Sahour en Jeruzalem. Op hun website lees ik dat het een Palestijns-Israëlische organisatie is, die in het conflict tussen beiden door uitwisseling van informatie en kritische analyses elkaars belangen wil dienen. Uitgangspunten daarbij zijn o.a. politieke rechtvaardigheid, solidariteit en het onvervreemdbare nationale recht van alle Palestijnse volkeren. Dat klinkt goed. IK begin al enthousiast te worden over deze CO.

Dan lees ik verder in hun beginselverklaring. De uitspraak over het onvervreemdbare nationale recht had mij een beetje ongerust gemaakt. Dat blijkt terecht te zijn. De hoofdoorzaak van het conflict is volgens de AIC de langdurende bezetting van de Palestijnse gebieden en het verdrijven van de Palestijnen van hun gebied. Dat is dus het resultaat van hun kritische analyses. Dat onrecht moet ongedaan gemaakt worden. De Israëlische agressie moet gestopt worden evenals de Apartheidsmuur op de Westbank. De strijd moet gevoerd worden tegen de kolonisator Israël.

Het AIC blijkt een doodgewone Palestijnse lobbyclub te zijn. Hun analyse van de situatie is eenzijdig en uiterst dubieus. Met deze CO wil Icco mij dus verbinden. Deze organisatie moet dus met inzet van mij en vele andere IKKEN versterkt worden. Daarvoor worden ook en bij voorkeur kerkelijke kanalen gebruikt. Icco is immers de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en partner van Kerkinactie.

In de recente brief van het Moderamen van de Protestantse kerk over de Libanon oorlog wordt getracht recht te doen aan de onopgeefbare verbondenheid met Israël en de diaconale taak ten aanzien van de slachtoffers. Van deze onopgeefbare verbondenheid hoor ik in de beginselverklaring van het AIC helemaal niets meer terug. Integendeel het is er op gericht Israël te bestrijden. Het lijkt mij dat een pittig gesprek van het Moderamen met Icco op zijn plaats is.

Zolang Icco met deze CO verbonden is doet deze IK niet mee.

AP