Van de redactie

logo-idW-oud

van de redactie

Er zullen maar heel weinig mensen zijn die de bijbel lezen als een zuiver feitelijk relaas, waarvan je je verder niets aan hoeft te trekken. Iedereen zal wel begrijpen dat al die verhalen, wetten, brieven, liederen en wat allemaal niet meer, een boodschap willen overbrengen. Voor de mensheid, de kerk of iemand die op zijn eentje in de bijbel zit te lezen – dat doet er niet toe. Maar er zullen toch ook wel niet veel mensen zijn die denken dat de bijbel van kaft tot kaft historisch is, van de zon die stilstond tot en met de zweetdoekjes van Paulus die geneeskrachtig bleken te zijn. Ja, maar hoe zit dat dan? Naar aanleiding van Carel ter Lindens Wandelen over het water stelt T.G. van der Linden vragen, en dat niet dan nadat hij ons uitvoerig in Ter Lindens boek heeft ingeleid.

We hoorden van het overlijden van Mr. A.W. Kist, van wie we twee maanden geleden nog een bijdrage konden publiceren. Het aan zijn werk gewijde artikel van Coen Constandse heeft hij nog kunnen lezen en hij was er blij mee. Peter Verbaan denkt dankbaar terug aan het werk van Rien van der Velden, bij wie hij heeft gestudeerd. Het ging hem om een “geloof waaraan we met ons leven hangen”.

Israël! At Polhuis vertelt over een conferentie in Ramallah van maart van dit jaar. Naar aanleiding daarvan geeft hij zijn visie op wat er nu misschien mogelijk en zeker nodig is. Michael Bource schrijft over het boek dat Amos Oz eindelijk heeft kunnen schrijven. Als jongen wilde hij geen schrijver worden, maar een boek. Schrijvers kun je doodslaan, maar van een boek blijft altijd nog wel een exemplaar over! Is het nodig om Johan W. van Hulst aan de lezers van dit blad voor te stellen? Hij was directeur van de hervormde kweekschool (pedagogische academies bestonden toen nog niet) tijdens de bezetting en onder zijn supervisie werden Joodse zuigelingen de Hollandse Schouwburg uit gesmokkeld en in veiligheid gebracht. Hij wil het ‘beklag Gods’ uit het dienstboek hebben (zelfs als het erin blijft, zal ik het nooit lezen). (Het viel mij op dat tijdens de campagne tegen de Europese grondwet enkele voorstanders van het NEEN gebruik maakten van het argument: “Bent u tegen ritueel slachten? Stem dan nee!” – Als er in Europa niet meer ritueel geslacht zou mogen worden, zou de hele Joodse gemeenschap uit Europa vertrekken. Voor alle zekerheid: Rouvoet kan het hiermee niet eens geweest zijn.)

De voorzitter van onze redactie geeft een scherp commentaar op een folder van Kerkinactie, Machteld de Mik geeft in een artikel dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat haar visie op de discussie Deurloo-Van Dorp en Anne Vlieger vertelt over wat hij in deze weken meemaakt. Bernard Prakke over Kasper Jansen en Herman Noordegraaf over Ger Harmsen, en dan de vaste rubrieken.

Ik schrijf dit de dag na ons referendum. Wat zou De Gaulle van ons gezegd hebben? Ik denk dat ik het weet: “Que voulez-vous? C’est une vieille nation!”

A.A. Spijkerboer