Van de redactie

logo-idW-oud

VAN DE REDACTIE

Dit is nummer 17 van de Nieuwe Jaargang 34 en tevens het laatste nummer van dit jaar. Ook nr.16 (het Koopmans-nummer) heeft u ontvangen, al stond daar ten onrechte het getal 15 op de voorpagina. Dat was een vergissing, zoals menigeen begrepen heeft. Onze excuses.

Gewoontegetrouw bevat dit laatste nummer de inhoudsopgave van de afgelopen jaargang. Het is weer een rijke oogst menen we met enige trots te kunnen zeggen. De nodige actuele thema’s, zoals de soms heftige discussies rond de islam en de NBV, kwamen aan de orde. Evenals vele spannende en goed geschreven artikelen. We schrijven ze bij in het verleden, maar nemen ze tegelijk mee naar de toekomst. We bewaren ze om er te zijner tijd op terug te komen. Het doet met name ook de oude kern van de redactie deugd, dat de nieuwe en jongere redactieleden, die midden vorig jaar aantraden, zich bepaald niet onbetuigd hebben gelaten. Er zit toekomst in ons blad en bruisend leven.

Dit nummer dan. Is het een Kerstnummer, zoals Michael Bource die in zijn “Tussen’ over het eerste kerstnummer van 1945 schrijft, dat zo graag ziet? We dachten van wel. Behalve de meditatie van Machteld de Mik, een lied van Ad den Besten en de in deze tijd passende bijdrage van Maarten den Dulk over Lucas 2, waar dat uitdrukkelijk het geval is, laten ook de bijdragen van Nico Bakker en Wessel ten Boom zich goed als adventsartikelen lezen, want Kerst is toch een moment in de Adventsverwachting, die met het feest Epifanie zijn vervulling vindt?

Verder is er het tweede deel van de bijdrage over Nieuw Guinea van Hans van de Wal en een bespreking van een pas verschenen, kritisch boek over Amerika door Mans Miskotte. De politiek is en blijft een belangrijk aandachtspunt in ons ‘tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek’, in het spoor en in de geest van onze oprichter, K.H. Miskotte, aan wiens boek over ‘Het wezen van de joodse religie’ er studiedagen aankomen op Hydepark. Ook daar aandacht voor.

Enige personalia van de scribenten: Daan Thoomes, van wie in dit nummer een klein, lichtvoetig stukje is opgenomen, is pedagoog te Bilthoven. Nico T. Bakker is emeritus hoogleraar dogmatiek van de UvA en Maarten den Dulk emeritus practische theologie te Leiden. Hans van de Wal, zoals al eerder vermeld, oud-zendingspredkant en nu emeritus te Arnhem. De overigen horen bij de redactie of de medewerkers. (Uit deze opsomming moge trouwens ook blijken dat het uitgediende volk nog flink meedoet!)

Mij rest U allen namens de redactie een gezegend kerstmis en een monter begin van het nieuwe jaar te wensen. Over vier (!) weken, 14 jan. ’06, hopen we weer een nieuw nummer in uw brievenbus te bezorgen, want 52:3= 17 + 1. Die ene week nemen we op rond de jaarwisseling.

Rens Kopmels