Van de redactie

logoIdW

VAN DE REDACTIE

De vraag of God met vakantie gaat is minder belangrijk dan de vraag of Hij een aangezicht heeft – een voorkant, een gelaat waarmee Hij zich tot ons verhoudt. In zijn meditatie herinnert De Knijff ons eraan dat wij dit aangezicht hebben te zoeken. Zie hier ons nieuwe nummer, zonder thema dit keer, al valt er wel een bepaald licht over de meeste artikelen.

Udo Doedens stelt de vraag in hoeverre Jezus nieuw is; waarmee in breder verband ook de vraag naar het bijzondere en algemene aan de orde is. Hoe nieuw, revolutionair, opwindend is eigenlijk het aangezicht van God in tijden als de onze waarin werkelijk alles nieuw, revolutionair en als het even gaat toch ook een beetje opwindend moet zijn? Na eerder Schoch schrijft ook Meijering over het nieuwste boek van Carel ter Linden, waarin deze op sympathieke en voor velen overtuigende (het boek doet het goed!) wijze afscheid neemt van zijn oude geloof. Toch kan en wil Meijering in dit afscheid niet meegaan: zonder sprekend aangezicht, zonder ‘tegenover’ zogezegd, verliest God zijn eigen grond en hoeven we van Hem ook niets meer te verwachten. Willem Maarten Dekker neemt ons op een spannende (en voor wie de film gezien heeft: zeer herkenbare) manier mee in de film Melancholia van Lars von Trier. Zelfs al zou God een projectie zijn, lijkt Von Trier te zeggen, wie uit Hem leeft, leeft nuchter en bevrijd want heeft de diepe teleurstelling over dit leven al achter zich. Otto Kroesen stelt dat wie verder wil met Barth zich in Rosenstock moet verdiepen. Want als de openbaring heeft geklonken in de geschiedenis, moeten daarvan in die geschiedenis ook uitwerkingen zijn te vinden. Predikanten, lees de eindnoot aldaar! Ondergetekende stuitte op zijn rondgang door Naumburg op twee interessante beelden en las brieven van Heidegger, wat bij elkaar de nodige vragen doet oproepen over de Duitse bestemming.

Onze jongste redacteur Gerard van Zanden vertelt aanstekelijk over zijn bezoek aan de EO-jongerendag: ook de vernieuwing van de EO blijkt niet een verbetering. Dan de oude missionaris over wie Kopmels liefdevol schrijft! Blankesteijn rondt zijn fijnzinige serie over de geest van de kauw af. Mogen wij hopen dat deze geest en die van ons uiteindelijk één zijn? Met de brief aan de Hebreeën komen we een heel eind. Aster den Bok staat weliswaar nog aan het begin van haar evolutie tot dominee – maar zegt veel waars, want niets nieuws. Gert Noort las op ons verzoek de dissertatie van Rienk Lanooy over oecumene en belijdenis, en herneemt in zekere zin de oproep van de meditatie waarmee we begonnen: zoek Gods aangezicht buiten en niet in je zelf. Een citaat van Van Ruler en een commentaar van Polhuis ronden het dit keer af.

Graag maak ik tot slot nog melding van de ‘Middag tegen het cynisme’ van de G.H. ter Schegget Stichting in de Nieuwe Liefde, op 11 oktober a.s. van 15.00 tot 21.00 uur, met gezamenlijke maaltijd. Met als sprekers Gabriël ten Brink en Franck Ploum.

Zie www.denieuweliefde.com.

En ons komend nummer gaat over het… Nieuwe Liedboek.

In de Waagschaal – heeft een oude en een nieuwe jaargang      Wessel ten Boom