Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Het Woord van God als criterium van de dogmatiek

Uit: Karl Barth, Kerkelijke Dogmatiek, I/1, 47-73

NB Onderstaande tekst werd vertaald als bijdrage aan de Karl Barth-Tagung 2017, die van 6-8 maart jl. heeft plaatsgevonden in De Glind, en het daaraan voorafgaande ‘Barthianum’ in januari. Onderwerp was de ‘irreguliere homiletiek’ van Barth, mede tegen de achtergrond van de opkomende kerkstrijd in de jaren dertig in Duitsland.

Barth geeft in het hier vertaalde gedeelte van de KD, binnen de zich zelf gestelde opgave van het Woord van God als criterium voor de dogmatiek, een definitie van de preek als de geheel eigen en met niets anders te vergelijken gestalte van Gods spreken binnen de kerk, waar dan (opvallend genoeg!) het sacrament onmisbaar bij is juist vanwege dit spreken van God zelf. Deze definiëring brengt Barth tot scherpe afgrenzing van het moderne front van met name Paul Tillich, voor wie God evengoed buiten als binnen de kerk kan spreken onder gebruikmaking van zoveel andere vehikels dan de prediking van het Woord alleen, en het sacramentele front van de RKK, waar de preek volgens Barth is verworden tot een begeleidend ‘praatje’ van het sacrament. Lees meer

Kirchliche Dogmatik

Het komt regelmatig voor dat aan de Barthstichting de complete Kirchliche Dogmatik aangeboden wordt met de vraag of wij iemand weten die de boeken wil hebben. Wie interesse heeft in een (gebruikt) exemplaar kan zijn/haar mailadres via het contactformulier van deze site doorgeven. Zodra een exemplaar beschikbaar is, wordt contact opgenomen. Daar zijn geen kosten aan verbonden (behalve eventuele verzendkosten). Ook de boeken zijn gratis.