Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Kirchliche Dogmatik

Het komt regelmatig voor dat aan de Barthstichting de complete Kirchliche Dogmatik aangeboden wordt met de vraag of wij iemand weten die de boeken wil hebben. Wie interesse heeft in een (gebruikt) exemplaar kan zijn/haar mailadres via het contactformulier van deze site doorgeven. Zodra een exemplaar beschikbaar is, wordt contact opgenomen. Daar zijn geen kosten aan verbonden (behalve eventuele verzendkosten). Ook de boeken zijn gratis.

En ook de misdadigers, Lukas 23:33

logo

Preek over Lukas 23:33, gehouden door Karl Barth in de strafinrichting te Bazel op Goede Vrijdag

Broeders en Zusters.

ALVORENS mijn preek te beginnen, zou ik U op het hart willen binden het verhaal van Goede Vrijdag, d.w.z. de geschiedenis van het lijden en sterven van Jezus Christus, zoals dat in de vier Evangeliën verhaald wordt, zelf na te lezen: liefst vandaag nog en dan méér dan één maal en steeds opnieuw. Er valt in dit verhaal oneindig veel te overwegen en in zich op te nemen: de gehele wereldgeschiedenis ligt er in besloten en meer dan dat: het ganse Gods-gebeuren met ons mensen en op die manier onze hele geschiedenis met God — ja, als men de juiste betekenis ervan begrijpt, de levensgeschiedenis van ons allen, ons aller levensgeschiedenis, van ieder onzer apart. Eigenlijk zou ik meer dan een half uur de tijd moeten hebben, om U ook maar een oppervlakkig overzicht van het geheel dezer geschiedenis te verschaffen, laat staan dat ik u er een inzicht in zou kunnen geven. En daarom moge ik thans slechts een enkel vers uit deze geschiedenis lichten om daarover gezamenlijk na te denken en wel met name deze plaats: Zij kruisigden Hem en ook de misdadigers, den enen aan zijne rechter zijde en de ander aan zijne linker zijde. Lees meer

Opstanding, Over 1 Corinthe 15

OPSTANDING, Over 1 Korinthe 15

INLEIDING

Christendom? Waar gaat dat ook al weer over? Deze en dergelijke vragen zijn kenmerkend voor de geestelijke situatie van onze tijd. De onverschillige toon geeft aan dat het voor de spraakmakende massa gedaan is met de christelijke godsdienst De vervreemding van de bijbel heeft inmiddels even bizarre als verontrustende vormen aangenomen. Daarom: terug tot de oorsprong!

Het voorliggend boekje wil daarbij behulpzaam zijn. Het is de vertaling en bewerking van Barths interpretatie van 1 Korinthe 15, het klassieke bijbelgedeelte over de opstanding van de doden. Bezinning op het wezen lijkt ons geen overbodige luxe, maar noodzaak. Dat was in de jaren twintig reeds de mening van Karl Barth (1886‑1968). Hij werd later de ‘kerkvader’ genoemd van de twintigste eeuw. Maar ook voor Calvijn (1509‑1564) staat of valt het fundament van het christendom met de hoop op de opstanding van de doden. Lees meer