Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Cursus Barth lezen: ecclesiologie

In 2019-2020 biedt Edward van ‘t Slot vanuit de RUG een cursus aan waarbij we in de loop van één seizoen de drie paragrafen lezen die Barth in de KD geschreven heeft over de kerk. In elk van de delen IV/1-3 gaat het om telkens één diepgravende paragraaf: § 62 (IV/1, 718-826), § 67 (IV/2, 695-824) en § 72 (IV/3.2, 780-1034). Samen zouden deze paragrafen een kloek boekwerk over de theologie van de kerk vormen. Er valt hier nog altijd veel te leren. Wie meedoet aan deze cursus neemt zich voor die drie paragrafen in ieder geval grotendeels te lezen in één seizoen (globaal worden er 100 bladzijden besproken per bijeenkomst). Na een inleidend college door Edward van ’t Slot wordt bij elke bijeenkomst de gelezen tekst ingeleid door telkens één van de deelnemers. Locatie: waarschijnlijk Zwolle (Stinskerk Westenholte). Eerste bijeenkomst: 20 september. Aanmelden vóór 1 september. Verdere informatie: klik hier

Een Barth bibliotheek

logo

 

Het is inmiddels een eeuw geleden dat voor het eerst een geschrift van Karl Barth werd vertaald. In 1918 publiceerde A.W. Bronsveld in zijn Stemmen voor waarheid en vrede Barths preek uit 1916, die hij onder de titel ‘Der Pfarrer, der es den Leuten rechtmacht’ in Safenwil had verspreid. Met deze vertaling – door een zekere H. Stoel – komt het Nederlands de eer toe de eerste buitenlandse taal te zijn waarin Barths Zwitsers-Duitse gedachten zijn gegoten. Een hele stoet Nederlandse vertalers is Stoel gevolgd. In totaal zijn er ongeveer honderd vertalingen van bekende of minder bekende teksten, variërend van preken, artikelen, boeken of – in de laatste jaren vooral – hele paragrafen uit de KD. Een mijlpaal was natuurlijk de vertaling van de (tweede) Römerbrief in 2008 van de hand van de professionele vertaler Mark Wildschut bij uitgeverij Boom. Maar het is minstens zo interessant te beseffen dat in 1934 de eveneens professionele en sociaal georiënteerde Rob Limburg (1895-1973) Barths klaroenstoot Theologische Existenz heute! uit 1933 onder de titel Bezinning voor uitgever Daamen heeft vertaald, met als stevige ondertitel Een onverschrokken woord van Barth. Een oproep tot bezinning over de taak van de hedendaagsche kerk in Duitschland – Een woord ook voor ons. Lees meer

Kirchliche Dogmatik

Het komt regelmatig voor dat aan de Barthstichting de complete Kirchliche Dogmatik aangeboden wordt met de vraag of wij iemand weten die de boeken wil hebben. Wie interesse heeft in een (gebruikt) exemplaar kan zijn/haar mailadres via het contactformulier van deze site doorgeven. Er zijn inmiddels weer verschillende KD’s aangeboden. Wie het eerst komt, het eerst maalt!