Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Karl Barth in twee stukjes

logoIdW

De Barthstichting heeft een gelukkige hand gehad bij de keuze van Barths lezingen die ze in haar nieuwe brochure in vertaling voorlegt. Het betreft namelijk twee lezingen die elk een ander gezicht van Barth laten zien. In een referaat uit 1937 verschijnt hij ‘geharnast in ’t veld’ tegenover de nazi-dictatuur, als vijand. In een voordracht uit begin 1945 komt hij naar voren als een Zwitser die zich bijna verlegen afvraagt hoe hij na de oorlog de Duitsers onder ogen kan komen, als vriend. En dat verschil dringt door tot in vormgeving en aanspraak toe. Lees meer

Internationale Karl Barth Tagung

De internationale ‘Karl Barth Tagung’ zal dit jaar online plaatsvinden op maandag 19 en dinsdag 20 juli 2021. Van harte hiervoor uitgenodigd. Het thema van dit symposium is ‘Kreuz und Auferstehung. Das Drama von Gottes Passion’. Op maandag zullen Hannah Reichel en Günter Thomas in dialoog gaan over de thematiek en op dinsdagmiddag zullen Georg Plasger (KD IV/1), Paul Dafydd Jones (KD IV/2) en Paul Nimmo (KD IV/3) spreken. Dinsdagmorgen zijn er werkgroepen over verschillende thema’s. Aanmelden kan tot 12 juni 2021 via https://karl-barth-tagung.de. Hier is ook meer informatie over het programma te vinden.

Wij zijn zelf in het geding!

Twee lezingen van Karl Barth over Duitsland voor een Zwitsers gehoor (1937, 1945)

In de tweede brochure die de Karl Barth stichting uitbrengt zijn twee lezingen van Barth in vertaling opgenomen. De eerste is een lezing die hij te Bazel in april 1937  gehouden heeft. Hij schetst daarin voor een algemeen gehoor wat er naar zijn overtuiging in de Duitse kerkstrijd aan de orde is én op het spel staat. Met de tweede lezing is Barth in januari/februari 1945, wanneer de Duitse nederlaag slechts een kwestie van tijd is, op ‘tournee’ geweest in Duits- en Franstalig Zwitserland. Hij zet daarin voor een breder publiek uiteen waar het naar zijn overtuiging in de omgang met het verslagen Duitsland op aankomt. Op 11 oktober 2021 zal een studiedag de brochure besproken worden.

Van de eerste brochure De vreemde God en geen ander is onze redder! zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. In het formulier kunt u aangeven of u deze brochure (ook) wilt ontvangen.

Voor de verzending van de brochures vraagt de stichting een vergoeding voor de verzendkosten. Een donatie wordt evenwel zeer op prijs gesteld. Zie menu donaties.

 

 

 

Fides quaerens intellectum

In 1931 publiceerde Karl Barth Fides quaerens intellectum, een studie over het godsbewijs van de middeleeuwse theoloog Anselmus van Canterbury (1033-1109). Dit boek is door Wessel ten Boom vertaald voor allen die het Duits van Barth en het Latijn van Anselmus niet (meer) beheersen, maar wel gefascineerd zijn door de vraag waarom een van de meest invloedrijke theologen van de twintigste eeuw dogmatisch uitgerekend aansluiting zocht bij het zuiver metafysische denken van de vroegscholastiek. Juist hier blijkt Barth een denken te hebben gevonden waar hij ook zelf vanaf zijn begin naar zocht: het christelijk geloof vindt geen steunpunten in schepping of geschiedenis, maar alleen in de openbaring van God zelf. Hij laat zich kennen als dat waarboven iets groters niet gedacht kan worden.

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Boekscout en kost als softcover € 20,99. Het is bij de boekhandel te bestellen onder ISBN 9789464311006 of rechtstreeks bij de uitgever. Klik daarvoor op deze bestelknop.

Kirchliche Dogmatik

Het komt regelmatig voor dat aan de Barthstichting de complete Kirchliche Dogmatik aangeboden wordt met de vraag of wij iemand weten die de boeken wil hebben. Wie interesse heeft in een (gebruikt) exemplaar kan zijn/haar mailadres via het contactformulier van deze site doorgeven. Er zijn inmiddels weer verschillende KD’s aangeboden. Wie het eerst komt, het eerst maalt!