Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Posters Karl Barth jaar

logo

 

Op 10 december 2018 begint het Barth jaar met een bijeenkomst in Amsterdam. Om de bijeenkomst bekend te maken kunt u hier posters en een flyer downloaden en een jpg bestand om op facebook te plaatsen of per mail onder de aandacht van vrienden te brengen.

 

De JPG versie om op facebook te plaatsen of per mail te verzenden:
Karl-Barth-800x800px.jpg (45 downloads)


Poster A4 formaat:
Poster-Karl-Barth-297x210mm.pdf (37 downloads)


Poster A3 formaat:
Poster-Karl-Barth-420x297mm.pdf (30 downloads)


Flyer:
Karl-Barth-800x800px.pdf (33 downloads)

Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd

Op 12 oktober 2018 presenteert Karel Blei zijn boek Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd. Plaats van samenkomst Thomastheater te Amsterdam om 16.00 uur. Hieronder nadere informatie over het boek en de bijeenkomst.

Lees meer

Opening Barth-jaar 2018-2019

‘Zo spreekt de Heer’

Ongegeneerd over God spreken

10 december 2018, Thomaskerk Amsterdam

Studiedag powered by Protestantse Theologische Universiteit en de Karl Barth-stichting Nederland

Op 10 december is het vijftig jaar geleden dat Karl Barth overleed. Vijftig jaar lang had hij de theologische wereld verbaasd, geboeid, geërgerd, begeesterd – en gedomineerd. Met zijn Tambach-rede van 1919 luidde hij theologisch de twintigste eeuw in (Erik Borgman); met het laatste deel van zijn Kirchliche Dogmatik bracht hij nog eenmaal een schok in theologenland teweeg.

Hoe staat het met erfenis van Barth, vijftig jaar na zijn dood en honderd jaar na Tambach? Wie heeft er nog een boodschap aan zijn theologie? Moeten we er een boodschap aan hebben?

Tijdens het Barth-jaar (2018-2019) komen die vragen luid en breed aan de orde. De aftrap vindt plaats met de bijeenkomst op maandag 10 december in de Thomaskerk (loopafstand van NS-station Amsterdam Zuid WTC), Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Lees meer

Barth over de staat Israël

logo

 

Op 28 december 1967 zond de NCRV een vraaggesprek uit van Karl Barth met studenten van de bijbelschool van Mennonieten in Bazel onder de titel „Nu ik oud ben, ben ik mild geworden”. De NCRV gaf ons toestemming het deel van- het vraaggesprek, dat betrekking had op de staat Israël, in ons blad af te drukken. Wij danken de NCRV voor haar toestemming tot publicatie van Barths opmerkingen over de staat Israël over te gaan. De vertaling is van de hand van Mevrouw G. A. Hinlopen-Nanninga te Haarlem.

Redactie In de Waagschaal


Vraag van de studenten: Hoe beoordeelt U de situatie in het Midden-Oosten? en in hoeverre heeft de ontwikkeling daar eschatologische betekenis?

Karl Barth: A-ha! A-ha!!

Ik geloof, dat ik de eerste vraag opzij zal zetten. We willen niet aan politiek doen hier, nietwaar, ook niet over het Nabije Oosten, maar ik wil alleen iets zeggen over de eschatologische betekenis van de ontwikkeling daar, niet met betrekking tot het Nabije Oosten. Want wat is daar gebeurd? Iets heel merkwaardigs. Namelijk eigenlijk een herhaling van datgene wat ons immers in de bijbel verteld wordt van deze intocht van het volk Israël in het land dat aan hun vaderen was beloofd. En nu, waarlijk, is iets soortgelijks als er in het Oude Testament verteld wordt, nog eens geschied. Dit volk der Joden, de nakomelingen van degenen die door de Schelfzee getrokken zijn en door de woestijn en die daarna naar Kanaän zijn gekomen, een aantal nakomelingen van dezen, na een tijd van vreselijke vervolgingen in de hele wereld werkelijk, die worden nu bijeengebracht, en waar? Precies op dezelfde plaatsen! Is het U ook niet opgevallen, hoe dan plotseling in de krant de naam Bethlehem opduikt en de naam Jerusalem en de naam Jericho en wat nog al niet meer. Namen uit de bijbel, die zijn er weer en zo gebeurt hetzelfde dat er weer Joden — ze noemen zich nu Israëli, — daar zijn ze weer, nietwaar? Dat is in elk geval een herinnering daar aan, dat God zijn beloften trouw is en ze houdt. God heeft zijn volk Israël blijkbaar niet onder willen laten gaan en zo heeft alles wat tot het volk Israël gezegd is in het Oude Testament, aan beloften van de barmhartigheid en trouw van God, stand gehouden. Lees meer

Kirchliche Dogmatik

Het komt regelmatig voor dat aan de Barthstichting de complete Kirchliche Dogmatik aangeboden wordt met de vraag of wij iemand weten die de boeken wil hebben. Wie interesse heeft in een (gebruikt) exemplaar kan zijn/haar mailadres via het contactformulier van deze site doorgeven. Er zijn inmiddels weer verschillende KD’s aangeboden. Wie het eerst komt, het eerst maalt!