Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Bestelformulier brochures

De Karl Barth Stichting geeft brochures uit met in het in Nederlands vertaalde teksten van Karl Barth. De brochures zijn inclusief verzendkosten voor 10 euro te bestellen. Een donatie wordt op prijs geteld.

De kerk tussen Oost en West (1949)

logo

Niet ik heb op deze ‘Kirchensonntag’ de politiek op de kansel gebracht. Dat heeft de Berner ‘Synodalrat’ gedaan door het thema ‘De kerk tussen Oost en West’ te kiezen. Hij ziet de kerk ‘tussen Oost en West’ en daarmee weer eens voor een beslissing in een politiek vraagstuk geplaatst. Ik zeg daar meteen bij: hij heeft gelijk als hij dat doet. Het vraagstuk is er: aan de oppervlakte als een wolk van veel verstandig en nog meer dwaas gepraat en geschrijf en in de diepte als een echte nood en opgaaf die ons mensen van vandaag echt betreft en aangaat. Omdat dat zo is gaat zij beslist ook God ter harte, die in zijn Zoon de broeder van de mens – van alle mensen van alle tijden – geworden is. En omdat zij hem ter harte gaat moet zij ook zijn kerk, die zijn getuige op aarde is, ter harte gaan. Zij moet op deze vraag een antwoord zoeken. En het moet een solide antwoord zijn. Het is goed dat wij daarvan door het thema van deze ‘Kirchensonntag’ bewust gemaakt worden. Ik wil niet nalaten daarvoor te danken dat de Berner ‘Synodalrat’ dat niet alleen gedaan heeft maar dat met een het thema meegegeven ‘wegwijzing’ voor de sprekers van deze dag in een zo goede geest gedaan heeft. Lees meer

Uit de discussie in Boedapest ’s morgens 1 april 1948

logoUit de discussie in Boedapest ’s morgens 1 april 1948 1

Geachte aanwezigen!

Toen ik 12 jaar geleden 14 dagen in Hongarije was en ik het land dan weer verliet, is mij van alle woorden in de moeilijke Hongaarse taal één woord onvergetelijk bijgebleven, het woord – als ik goed uitspreek – Felelete! (beantwoording van vragen). Het is misschien geen toeval dat ik juist dit woord onthouden heb omdat het al toen het moeilijkste onderdeel van mijn opdracht was. Het is gemakkelijker voordrachten te houden dan vragen te beantwoorden als je de vragenstellers niet kent en ook de situatie alleen maar zo kent als een vreemde ze kennen kan. Ik verzoek dus om geduld met mij te hebben wanneer ik niet aan alle verwachtingen voldoen kan. Ik doe mijn best maar ik geef toe dat ik met de nodige aarzeling aan mijn opdracht begin. Want ik vrees dat ik er vragen zijn die ik niet begrijp of ook vragen die ik maar al te goed begrijp en dan iets te zeggen dat ter linker en ter rechterzijde tot nieuwe vragen aanleiding geeft. Ik zal vanmorgen een bijzondere mate aan wijsheid en vertrouwen nodig hebben en ik verzoek ook u van wat ik zeggen zal een zinvol en verstandig gebruik te maken. Lees meer