Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Barthianum 2021

Op 26 januari 2021 vindt het traditionele Barthianum plaats. Tijdens deze bijeenkomst lezen we in groepen kenmerkende stukken uit het werk van Karl Barth. Ook dit jaar zal dat het geval zijn ook al zal de vorm anders zijn dan anders. Dit jaar worden delen gelezen uit wat Barth zelf één van zijn dierbaarste boeken noemde: Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms. Dit boek verschijnt begin januari in een door Wessel ten Boom verzorgde Nederlandse vertaling. De bijeenkomst zal digitaal gehouden worden. Nader informatie vindt u op de website van de PtHU. Op deze website kunt u zich ook opgeven.

De schrift alleen, de onaangetaste en ongepaste theologie van Karl Barth

logo

Een liberale theoloog

Voor de weinigen die de naam van Karl Barth nog iets zegt geniet hij dikwijls de bedenkelijke reputatie een (neo)orthodoxe theoloog te zijn. Dat komt niet in de laatste plaats door het bon mot van Dietrich Bonhoeffer over het ‘openbaringspositivisme’ bij Barth die ons gedwongen zou hebben alle mogelijke dogma’s, zoals bij voorbeeld de maagdelijke geboorte, te slikken onder het motto ‘vreet vogel of sterf’. Lees meer

Verzoek

Eind 2021 is het 100 jaar geleden dat de tweede Romerbrief van Karl Barth uitkwam. Een beslisssende wending in de theologie.
Dat besef is er ook in Roemenië en Hongarije. Vandaar dat van meerdere kanten daar het verzoek kwam bij de stichting EXIT, (een stichting die vertaal projecten verzorgt van theologische werken voor het Hongaarstalig gebied) om deze Romerbrief te laten vertalen en te doen uitgeven.
Op dit moment wordt gewerkt aan de vertaling in het Hongaars door dr. Ference Arpad in Zwitserland. ”Ein riesige Arbeit” , zoals hij zegt.
Nu zou hij graag de originele uitgave willen hebben om een zo goed mogelijke vertaling te bewerkstelligen. Wie onder u heeft er een in de kast en zou die aan hem willen schenken?
Ries Nieuwkoop
Tel. 0650528671
Ries.nieuwkoop@gmail.com
www. Stichting-exit.eu

Kirchliche Dogmatik

Het komt regelmatig voor dat aan de Barthstichting de complete Kirchliche Dogmatik aangeboden wordt met de vraag of wij iemand weten die de boeken wil hebben. Wie interesse heeft in een (gebruikt) exemplaar kan zijn/haar mailadres via het contactformulier van deze site doorgeven. Er zijn inmiddels weer verschillende KD’s aangeboden. Wie het eerst komt, het eerst maalt!