Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Nieuwe vertalingen

Onlangs verschenen er vier uitvoerige gedeelten uit de KD in het Nederlands. Het gaat om paragrafen uit de prolegomena. De vertaling werd verzorgd door E.P. Meijering. De vertalingen werden besproken in In de Waagschaal. De besprekingen vindt u door op de betreffende links te klikken. Daar vindt u ook hoe en waar u de boeken kunt bestellen.

R.H.  Brouwer besprak het eerste deel Het begin en niet het resultaat van ons denken

M. den Dulk besprak het tweede deel En het geschiedde … dogma wordt drama

G.C. den Hertog besprak het derde deel: Geen ‘chemisch gereinigde absolute geest’!

KD’s gevraagd

 

De stichting karlbarth.nl krijgt geregeld de vraag of er wellicht een KD beschikbaar is. Vaak komt een dergelijk verzoek van een student. Er is inmiddels een lijstje van belangstellenden. Welnu daarom de vraag of er theologen zijn die hun boekenkast opruimen. Als daarbij een KD (of andere boeken van Barth) bij is, bemiddelen wij graag, opdat de KD weer bij iemand terecht komt, die er belangstelling voor heeft.  U kunt mij benaderen via het contactformulier van deze site.

Karl Barths verzoeningsleer als antwoord aan Rudolf Bultmann

logo

Karl Barth publiceerde tussen 1953 en 1967 zijn delen Kirchliche Dogmatik (IV/1 t/m 4) over de verzoeningsleer.[1] Deze (niet geheel voltooide) verzoeningsleer was (vanaf 1951) zijn laatste grote onderneming. In het Woord vooraf bij de eerste deelband (IV/1) maakt Barth een curieuze opmerking. Hij zegt dat hij zich hier ‘weithin in intensivem.. Gespräch mit Rudolf Bultmann befunden’ heeft. ‘Seine Sache war mir immer gegenwärtig’.  Dat kon niet anders, gelet op ‘die theologische Lage des Augenblicks’ én op ‘die besonderen Themata dieses Buches’.

Het is mijn bedoeling, met deze opmerking in het achterhoofd Barths verzoeningsleer te overzien. Hoe komt hier de controverse Barth-Bultmann tot uitwerking? In welk opzicht was Barths verzoeningsleer antwoord aan Bultmann? Tot slot waag ik mij aan een evaluatie. Heeft Barth Bultmann afdoende van repliek gediend? Of blijft Bultmann, ondanks Barth, aan de orde?  Lees meer