Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Studiedag 11 oktober 2021

logo

 

Democratie in tijden van populistische minachting, ideologische leegte en kerkelijke onverschilligheid.

Dat zich in onze tijd op maatschappelijk en politiek gebied bewegingen manifesteren die we tot voor niet zo lang niet (meer) voor mogelijk hadden gehouden, staat buiten kijf. Telkens weer verwijzen mensen naar de jaren dertig van de twintigste eeuw, waarin de Tweede Wereldoorlog haast onafwendbaar zich aankondigde. De vraag wordt dan ook opgeworpen of we mogelijk op het punt staan de geschiedenis te herhalen. In hoeverre bepaalt het verleden ons maatschappelijk-politieke heden? Met die vraag dienen we uiterst behoedzaam om te gaan, omdat er minstens evenveel verschillen als overeenkomsten tussen toen en nu zijn aan te wijzen, en het teruggrijpen op de fronten van toen kan ons zomaar in de weg staan om nuchter, zakelijk en kritisch te analyseren wat zich vandaag werkelijk aftekent. Lees meer

Aanmeld- en bestelformulier studiedag

Kirchliche Dogmatik

Het komt regelmatig voor dat aan de Barthstichting de complete Kirchliche Dogmatik aangeboden wordt met de vraag of wij iemand weten die de boeken wil hebben. Wie interesse heeft in een (gebruikt) exemplaar kan zijn/haar mailadres via het contactformulier van deze site doorgeven. Er zijn inmiddels weer verschillende KD’s aangeboden. Wie het eerst komt, het eerst maalt!