Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

De schrift alleen, de onaangetaste en ongepaste theologie van Karl Barth

logo

Een liberale theoloog

Voor de weinigen die de naam van Karl Barth nog iets zegt geniet hij dikwijls de bedenkelijke reputatie een (neo)orthodoxe theoloog te zijn. Dat komt niet in de laatste plaats door het bon mot van Dietrich Bonhoeffer over het ‘openbaringspositivisme’ bij Barth die ons gedwongen zou hebben alle mogelijke dogma’s, zoals bij voorbeeld de maagdelijke geboorte, te slikken onder het motto ‘vreet vogel of sterf’. Lees meer

Verzoek

Eind 2021 is het 100 jaar geleden dat de tweede Romerbrief van Karl Barth uitkwam. Een beslisssende wending in de theologie.
Dat besef is er ook in Roemenië en Hongarije. Vandaar dat van meerdere kanten daar het verzoek kwam bij de stichting EXIT, (een stichting die vertaal projecten verzorgt van theologische werken voor het Hongaarstalig gebied) om deze Romerbrief te laten vertalen en te doen uitgeven.
Op dit moment wordt gewerkt aan de vertaling in het Hongaars door dr. Ference Arpad in Zwitserland. ”Ein riesige Arbeit” , zoals hij zegt.
Nu zou hij graag de originele uitgave willen hebben om een zo goed mogelijke vertaling te bewerkstelligen. Wie onder u heeft er een in de kast en zou die aan hem willen schenken?
Ries Nieuwkoop
Tel. 0650528671
Ries.nieuwkoop@gmail.com
www. Stichting-exit.eu

Een Barth bibliotheek

logo

 

Het is inmiddels een eeuw geleden dat voor het eerst een geschrift van Karl Barth werd vertaald. In 1918 publiceerde A.W. Bronsveld in zijn Stemmen voor waarheid en vrede Barths preek uit 1916, die hij onder de titel ‘Der Pfarrer, der es den Leuten rechtmacht’ in Safenwil had verspreid. Met deze vertaling – door een zekere H. Stoel – komt het Nederlands de eer toe de eerste buitenlandse taal te zijn waarin Barths Zwitsers-Duitse gedachten zijn gegoten. Een hele stoet Nederlandse vertalers is Stoel gevolgd. In totaal zijn er ongeveer honderd vertalingen van bekende of minder bekende teksten, variërend van preken, artikelen, boeken of – in de laatste jaren vooral – hele paragrafen uit de KD. Een mijlpaal was natuurlijk de vertaling van de (tweede) Römerbrief in 2008 van de hand van de professionele vertaler Mark Wildschut bij uitgeverij Boom. Maar het is minstens zo interessant te beseffen dat in 1934 de eveneens professionele en sociaal georiënteerde Rob Limburg (1895-1973) Barths klaroenstoot Theologische Existenz heute! uit 1933 onder de titel Bezinning voor uitgever Daamen heeft vertaald, met als stevige ondertitel Een onverschrokken woord van Barth. Een oproep tot bezinning over de taak van de hedendaagsche kerk in Duitschland – Een woord ook voor ons. Lees meer

Kirchliche Dogmatik

Het komt regelmatig voor dat aan de Barthstichting de complete Kirchliche Dogmatik aangeboden wordt met de vraag of wij iemand weten die de boeken wil hebben. Wie interesse heeft in een (gebruikt) exemplaar kan zijn/haar mailadres via het contactformulier van deze site doorgeven. Er zijn inmiddels weer verschillende KD’s aangeboden. Wie het eerst komt, het eerst maalt!