Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Op 2 mei, vlak voor de vierde en de vijfde mei dus, verscheen in NRC-Handelsblad een heel goed interview met Hebe Kohlbrugge. Een terzake kundige journalist zei: de redactrice die haar interviewde heeft niet alleen goed naar haar geluisterd maar ook goed gekeken naar wie ze is. Dat leek me raak. Maar Hebe vierde op 4 april ook haar vijfennegentigste verjaardag; daarom staat haar naam op de omslag en bovendien worden de eerste bladzijden van dit nummer aan haar gewijd. De voorzitter van onze redactie leidt ons in tot de bijeenkomst bij haar verjaardag. Dan volgt de laudatio van Hebe door Martin Prudky, decaan van de Evangelische Faculteit van Praag. Hans Achterhuis, filosoof en auteur van markante publicaties, vertelt hoeveel hij aan Hebe te danken heeft. Tenslotte het dankwoord van Hebe. Dan volgt een boekbespreking van J. van Amersfoort over een boek dat ook ligt op het werkterrein van Hebe na de Tweede Wereldoorlog. De lezer van dit artikel zal zich de ogen uitwrijven.

Het einde van deze oorlog! Mans Miskotte vertelt over H.C. Touw tijdens deze oorlog en daarna, zijn preken beide keren onomwonden en raak. Touw is ook de schrijver van het zeer nauwkeurige boek over het verzet van de Hervormde Kerk. (Zelf maakte ik hem in Utrecht mee als studentenpredikant toen ik daar studeerde. Touw hield op zondagavond –

dus wanneer veel studenten met hun ziel onder hun arm liepen – open avond in zijn huis en die waren een enrom succes.) In zijn rubriek vertelt Michael Bource over het einde van de oorlog in Engeland en daarna. De Engelsen waren doodmoe, ze hadden dan ook voor hun eigen gevoel op hun eentje tegen Hitler gevochten. Nu ja, je hebt in ons land ook mensen die denken dat de ontspanning tussen Oost en West, tijdens Reagan en Gorbatsjow, aan hun initiatieven te danken is. In het kader van de vijfde mei staat ook het gedicht van Adriaan Valerius, dat hij maakte toen Vlissingen, Veere en Zierikzee ‘het Spaanse juk hadden afgeworpen’. Valerius streed voor de vrije en publieke prediking van het evangelie door de Reformatie, dat kun je wel uit zijn gedicht opmaken.

Wessel ten Boom brengt verslag uit van een Sommerreise, vorig jaar. Waar kijk je naar tijdens zo’n reis? Naar het landschap? of naar moderne steden die allemaal op elkaar lijken? Nee dat deed hij niet en wat hij wel deed kan hij u zelf het beste vertellen.

Michiel Pronk, die in Leiden studeerde en nu proponent in de Protestantse Kerk is, is heel sceptisch over een boek van Tim Keller. Balk is nu niet bepaald idolaat van Calvijn en ook dat moet dit jaar eens gezegd worden. Prosman, docent godsdienst aan het Hervormd Lyceum Amsterdam en promovendus in Utrecht, over rivaliteit tussen broers – is die onvermijdelijk? I.C. Visser-Schroot over een aangrijpend boek over een Odysseus uit Bagdad.

Tenslotte de vaste rubrieken Meditatie en Commentaar. Zelf wil ik naar aanleiding van het rapport Veerman in het spoor van de thesen I en II van de Theologische Verklaring van Barmen komen.

A.A. Spijkerboer