Commentaar (Een krachteloos manifest)

logo-idW-oud

 

Commentaar (EEN KRACHTELOOS MANIFEST)

Na 11 september 2001werd uiterst pijnlijk duidelijk waartoe door de Islam geïnspireerde mensen in staat waren. Madrid en Londen volgden. Deze beweging kreeg in Nederland het gezicht van Mohammed B. en Samir A. . Ja, zo wordt er gezegd, dat zijn terroristen. Het heeft niets met de Islam te maken. Het lijkt mij, gelet op wat zij er zelf van zeggen, een onhoudbare stelling. De spiegel van dit islamitisch geïnspireerde geweld is Wilders. Hij brengt met verve onder woorden dat onze samenleving ten aanzien van deze Islam onverdraagzaam is. Dat is en blijft het gelijk van Wilders. Dit kernpunt wordt niet benoemd in het manifest ´Benoemen en Bouwen . Nee, daar wordt gesproken over sommige (!) allochtone jongeren die weinig respect tonen voor ´de Nederlander´. Ja, het staat er echt tussen aanhalingstekens.

Waarom is het van belang dit punt te blijven benoemen? In verschillende analyses wordt aangegeven dat de Islam gekaapt is door radicale gelovigen. Ik blijf hopen dat dat waar is. Ik blijf er van uitgaan dat de overgrote meerderheid van de Islamitische gelovigen van dit antiwesterse geweld niets moet hebben. Ik blijf hopen, dat deze meerderheid zich manifesteert. Dat helder wordt dat zij zich met de Nederlandse samenleving engageert. Meedoet in buurten en wijken, op scholen enz.. Die uitnodiging ligt er al vanaf de jaren 60 in de buurten, waarin zij zich vestigden. Een deel daarvan heb ik meegemaakt. De talloze pogingen ´allochtonen´ bij de buurt te betrekken. Bewondering heb ik voor de wijkbewoners van de veelal oude stadswijken. Meer dan alle ondertekenaars van het manifest hebben zij al die jaren respect gehad voor de verschillen, zich onthouden van extremisme, zich gehouden aan algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en een grote mate van tolerantie getoond. Het resultaat van al hun inspanningen is gering. Nog altijd verschuilt de overgrote meerderheid van ´allochtonen´ zich in hun eigen theehuizen. Geen enkel bezwaar daartegen, als ze ook maar komen bij buurtoverleggen enz. Maar dat gebeurt niet op nauwelijks. Zijn zij eigenlijk wel betrokken op de Nederlandse samenleving? Ik heb er mijn twijfels bij.

Groot respect heb ik voor mensen als Marcouch, Aboutaleb, Albayrak en voor lokale politici van ´allochtone´ afkomst. Alleen dat ik als blanke Nederlander dat uitspreek, verzwakt hun positie. Het maakt hen in de ogen van hun achterban verdacht, tot overlopers. Hoe groot de groep is die dat denkt, ik weet het niet. Daarover wordt gezwegen. Zolang dat gebeurt, blijft de spanning in onze samenleving bestaan, blijft Wilders scoren, zal de wederzijdse verharding toenemen en is de oproep van de prominenten krachteloos.

De spanning loopt onmiddellijk uit het debat weg, als de veronderstelde islamitische meerderheid zich manifesteert. Dan wordt zichtbaar dat de Islam ook een ander gezicht heeft. Dat wil zeggen een gezicht dat vriendelijk toegewend is tot de Nederlandse samenleving. Als de wil er is zich met kracht in te spannen om deze samenleving waar mogelijk te verbeteren. Dat betekent meedoen op alle niveaus, in overleggen en debatten. Naar dit gezamenlijke bouwen van de wijken en buurten wordt al jaren uitgezien.

AP