Gaza, Israël

logo-idW-oud

 

GAZA, ISRAËL

Een lid van de redactie ontving via het NBG onderstaand bericht, dat ondertekend is door de leiders van het Palestijnse Bijbelgenootschap, het Bijbelgenootschap in Israël, het Arabisch Israëlisch Bijbelgenootschap en de United Bible Societies. Wij geven dit graag door als teken van bemoediging en meeleven. (Red.)

Beste vrienden en collega’s,

Onze harten zijn gebroken nu we getuige zijn van de escalatie van de vijandelijkheden in Gaza en zuidelijk Israël. We vragen u dringend met ons mee te bidden om een spoedig einde van deze verschrikkelijke oorlog, om Gods vrede en genade, om respect voor de heiligheid van het menselijk leven. Israëli’s en Palestijnen zijn in oorlog, maar wij van de beide bijbelgenootschappen zijn dat niet. Door onze gemeenschappelijke identiteit in Christus als Heer ervaren wij Gods vrede, zijn we in staat Gods liefde door te geven en op Jezus onze hoop te vestigen. Wij koesteren onze gemeenschap met de Vader, maar ook met jullie als onze vrienden. Wij blijven ons toewijden om beide bevolkingen te dienen met het evangelie van vrede en vergeving. Wij willen ons volkomen inzetten voor datgene waarvoor Christus zijn bloed offerde en zijn leven gaf.

Binnenkort zullen we als bijbelgenootschappen samenkomen om met elkaar te bidden en te zien welke initiatieven wij kunnen ondernemen om iedereen in het getroffen gebied, aan beide kanten van de grens, te dienen. Ondertussen doen we wat we kunnen, al is het op kleine schaal, ook wat humanitaire hulp betreft. Op dit moment zijn al onze stafleden veilig. Pauline Ayyad, weduwe van onze in oktober 2007 vermoorde collega Rami, woont sinds kerst met haar drie kinderen in Bethlehem; ook zij zijn veilig. Wij stellen uw aanhoudend gebed en solidariteit zeer op prijs.

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagshebbers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. (1 Tim. 2:1-4)