Uit de pastorie

logo-idW-oud

UIT DE PASTORIE

Het ziet ernaar uit dat ook de Sint Joris en de Sint Catharina over niet al te lange tijd ontsierd zullen worden door groene lichtgevende borden met daarop de woorden uit, of uitgang. Alsof kerkbezoekers niet weten waar de ingang en de uitgang van hun kerk zich bevinden. Deze borden moeten op last van de brandweer van de gemeente Buren in elk kerkgebouw geplaatst worden in geval van brand of andere calamiteiten. We weten allemaal waardoor de brandweer overal in den lande de veiligheidsvoorschriften heeft aan gescherpt. De brand die uitbrak op oudejaarsavond in café ‘Het Hemeltje’ in Volendam heeft grote gevolgen voor alle kerkgebouwen in Nederland. Het stuit mij tegen de borst dat de overheid uit voorzorg om maar niet aansprakelijk gesteld te worden voor dit soort tragische ongevallen, nu maar klakkeloos elk gebouw, waar mensen samenkomen, aan dit soort veiligheidsvoorschriften onderwerpt. Zonder te kijken naar het karakter en de sfeer van deze samenkomsten. Het stuit mij tegen de borst dat kerken in dit opzicht gelijkgesteld worden met horecaondernemingen. Met deze verscherpte veiligheidsvoorschriften wil de overheid ons een gevoel van veiligheid en zekerheid geven. Maar wie kan ons dat garanderen. Dat ons niets zal overkomen. Als ik ’s zondags de kerk in Erichem of Asch binnenga, doe ik dat in het vertrouwen dat God mijn uitgaan en ingaan zal bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En daarbij heb ik die malle groene lichtgevende borden niet nodig.

Machteld de Mik-van der Waal