Van de redactie

logoIdW

De inhoudsopgave van dit nummer doet denken aan een deel van wijlen de Winkler Prins- encyclopedie: Tambach, Tambaran, Thorbecke, Torah – alsof we in dit nummer alles behandelen wat de Waagschaallezer interesseert en begint met een T. In de praktijk zijn we aanmerkelijk minder eenkennig. Kijkt u maar in ons jaaroverzicht, achterin dit nummer. Maar ook in dit nummer zelf komt meer ter tafel dan een serie T-stukken. We openen met een adventsmeditatie van Rens Kopmels over Zacharias, een gewoon ‘baasje’ luisterend naar een ‘klaroenstoot’ van een naam. Dat is, goed beschouwd, hoe Max Staudt het begrip identiteit opvat. In zijn geladen ‘Tegen de identiteitswaan’ pleit hij ervoor dat mensen zichzelf zien als baasjes tegen wie gepredikt wordt. Jammer genoeg, aldus Staudt, predikt de Protestantse Kerk baasjes an sich. Ergernis als die van Staudt over partijschap en pluralisme was voor staatsman Thorbecke reden om de kerk te verlaten. Aan de hand van een recente biografie reconstrueert Herman Noordegraaf Thorbeckes relatie met het lutheranisme. Hoe heilzaam het is om je identiteit open te houden naar de toekomst en vertrouwd te zijn met een ‘offer-beweging’, beschrijft Victor Kal in zijn tweede artikel over de ontmoeting van Torah en filosofie. Meer bijbelse theologie biedt Evert-Jan Vledder in een bespreking van Lucasstudies van Nico Riemersma. At Polhuis neemt de thematiek weer op waarmee Kopmels en Staudt inzetten. Dat doet hij in zijn herdenking van de toespraak die Barth 100 jaar geleden hield in het Thüringse Tambach: ‘De heimelijke zin van alle bewegingen in onze tijd is Christus’. Het is aan de mens om, via de prediking, Christus te verstaan. Een ander herdenkingsartikel schreef Jilles de Klerk naar aanleiding van de zendingsconferentie die 80 jaar geleden plaatsvond te Tambaram (India). Daar presenteerde Hendrik Kraemer zijn The Christian Message in a non-Christian World. Kraemer, die wel ‘Barth in mission’ is genoemd, verwacht, net als Barth, alles van de ‘Message’. Vanuit zijn eigen ervaringen in de zending stelt De Klerk enkele vragen. Kun je mensen definiëren als objecten van prediking? Kun je ze a priori een identiteit ontzeggen? Met de vragen van De Klerk is het mogelijk om dit nummer nog eens van voren te lezen. Identiteit is misschien waan, maar wat doe je als Theoloog, als Torahkenner of als Thorbecke om die waan te torpederen? Het laatste woord is aan onze commentator, die de PKN oproept na jaren van Tekstbeleid nu eens Muziekbeleid te voeren.

Coen Constandse en Udo Doedens

In de Waagschaal – niet te encyclopedisch

(In de Waagschaal, jaargang 47, nr. 12. 1 december 2018)