Van de redactie

logoIdW

 

VAN DE REDACTIE

Welkom bij dit eerste nummer van jaargang 2014, waarin wij een stap zetten in de wereld van het recht. In 1939 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Woord en Wereld, waarvan de destijds gezaghebbende jurist Paul Scholten hoofdredacteur was. Ook Noordmans zat in de redactie. In het ‘Ter opening’ bij het eerste nummer schreef Scholten: het tijdschrift wil staan زin de theologische beweging, die nu een kleine twintig jaar aan den gang is in het Protestantisme en die in Karl Barth haar grootste figuur ziet.س In 1941 werd het tijdschrift, na 14 nummers, door de bezetter verboden. Na de oorlog is het niet opnieuw verschenen.

Binnen de juridische facultiet bestaat, zo bleek ons, hernieuwde aandacht voor deze in de theologie inmiddels vergeten figuur, die heel bewust zocht naar de ethische grondslag van het recht. Een handschoen die we graag oppakken, door in dit nummer drie juristen en twee theologen aan het woord te laten. Weststeijn geeft aan de hand van een lezing uit 1937 een kernachtige introductie op Scholtens denken over het kennen van goed en kwaad, terwijl Slootweg en Hengstmengel ingaan op de verhouding van staat en recht, aan de hand van Scholtens essay ‘Evangelie en recht’uit het eerste nummer van Woord en Wereld, dat hij schreef mede naar aanleiding van Barths Rechtfertigung und Recht uit 1938. Ze lijken overigens dichter bij Noordmans uit te komen dan bij Barth. Ook Muis’ denken tendeert in deze richting, terwijl Boer Scholtens rechtsbegrip betrekt op het tegoed van de tora. En zo stelt het geloof vragen aan het recht, maar heeft het recht ook echte vragen voor de theologie – met dank aan drie Wijzen uit het Oosten.

Meijerings bespreking van zijn boek (IdW 42/8) gaf Ter Linden aanleiding om op zijn beurt te antwoorden: geloven als vroeger kan echt niet meer, je loopt dood in de godsleer. Van der Kooi en Van en Brink gaan door met hun beantwoording van de reacties op de Christelijke dogmatiek. Hier en daar geven zij iets toe, maar veel hoeft het niet. De volgende keer hopen we hun derde en laatste reactie te lezen.

Hebe Kohlbrugge wordt 100 jaar! Onlangs mocht zij een Tsjechische erepenning in ontvangst nemen. Hans van der Horst doet verslag. Wij feliciteren haar van harte, maar spreken in de eerste plaats namens velen, zo vermoed ik, de dank uit voor haar trouwe en onvermoeibare stem voor recht.

Twee boekbesprekingen: Dekker is onder de indruk van Steinbecks Druiven der gramschap, terwijl Ten Boom in het nieuwe en mooie boek van Plaisier eveneens druiven ontwaart. Oud-redacteur Evert Jan de Wijer start bij deze een nieuwe rubriek. Welkom! Ook hij spreekt over goed en kwaad, terwijl Klouwen met die andere Kohlbrugge over Christus’ eigen etiquette mediteert.

En zo zijn wij steeds op zoek naar, om het met de titel van Polhuis’ commentaar te zeggen, de ‘lex specialis’. En neem ook even nota van Gunning en Barth.

In de Waagschaal – voor het goed recht van het geloof. Wessel ten Boom