Website Karl Barth en In de Waagschaal

logoIdW

 

De artikelen van In de Waagschaal verschijnen ook, met enige vertraging, op de website www.indewaagschaal.nl. Op dit moment zijn daar de artikelen vanaf 2004 te raadplegen. Uit de cijfers blijkt dat daar ook goed gebruik van gemaakt wordt. De website van In de Waagschaal is een onderdeel van www.karlbarth.nl. Op dat gedeelte zijn artikelen van en over Karl Barth te vinden. Ook zijn vele publicaties van Barth, die in het Nederlands verschenen zijn op de website te vinden. Ook deze website wordt goed bezocht. Beide websites worden door vrijwilligers onderhouden. Afgelopen zomer waren de beide websites opeens uit de lucht. Het bleek dat zij door hackers geïnfiltreerd waren en geïnfecteerd door een agressieve virus. Onderzoek wees uit dat de website opnieuw opgebouwd moest worden. Enige tijd daarvoor was hetzelfde gebeurd. Ook toen zijn de websites opnieuw gebouwd. Dat bleek dus niet afdoende. Om herhaling in de toekomst te voorkomen, is besloten nu een professioneel bureau om assistentie te vragen. Inmiddels zijn de beide websites weer in de lucht. De garantie is gegeven dat nu in ieder geval voor de komende twee jaar de site veilig is. Het opnieuw bouwen van de site en de gegeven garantie heeft veel tijd en geld gekost. De rekeningen zijn betaald door de stichting karlbarth.nl, die officieel eigenaar van de domeinnamen is. Door deze onverwachte uitgaven is de stichting door haar geld heen. Voor dit en komend jaar moeten de rekeningen voor het gebruik van de domeinnamen en de providers weer betaald worden. Om dat te kunnen doen is geld nodig. De stichting karlbarth.nl is geheel afhankelijk van donaties. Om de websites in de lucht te houden doen wij een dringend beroep op de lezers van In de Waagschaal en op allen die de theologie van Karl Barth lief is de stichting met een gift te helpen. U kunt uw bijdrage storten op rekening nr. NL43INGB0004674355 tnv. stichting karlbarth.nl te Delft.

Met vriendelijke groet, namens de stichting karlbarth.nl

At Polhuis, voorzitter

Rens Kopmels, penningmeester