Het sterrenbeeld ‘Ruiter’ kennen we niet

logo-idW-oud

Het sterrenbeeld ‘Ruiter’ kennen we niet.
Men gaf het ons van kindsbeen mede:
Deze trots uit aarde. En een tweede
Die hij draagt, die hem drijft en gebiedt.

Eén wordt gejaagd, één trekt de teugels aan.
Drijft natuur ons niet altijd weer heen?
Weg en wending. Maar een druk doet verstaan.
Nieuwe wijdsheid. En die twee zijn één.
Of zij het ook echt zijn? De schijn bedriegt:
Zij vinden één weg voor hen beiden,
zijn door ruif en tafel al gescheiden.

Ook der sterren constellatie liegt.
Maar laat ons even vrolijk geloven,
Dat volstaat, in dit beeld daarboven.

R.M. Rilke, Sonnette an Orpheus (1,9), vertaling WtB