Van de redactie

logo-idW-oud

 

Van de redactie

We heten H.W. Sneller, universitair docent ethiek in de faculteit van de godgeleerdheid in Leiden, welkom in onze redactie. Zijn werk kwam al ter sprake in een artikel van Evert Jan de Wijer in nr. 4 van deze jaargang en binnenkort hoopt hij zelf aan het woord te komen. In nr. 5 moest ik afscheid nemen van G.G. de Kruijf als lid van de redactie. Dat brengt wijzigingen op bladzijde 2 van ons blad met zich mee, maar met hem ging er iets mis: hij schoot de regels waarin de leden van de redactie vermeld worden uit en de bladzijde af. Dat was de bedoeling niet: hij moest terechtkomen in de regels over de medewerkers, en als alles gaat zoals het gaan moet treft u hem daar weer aan. Daar zijn we blij mee want we kunnen meteen een bijdrage van hem over het klimaat in de Protestantse Kerk in Nederland opnemen. Het is de tekst van een lezing die hij voor de Confessionele Vereniging gehouden heeft. Een goed dogmaticus heeft als een leerling leren spreken en luistert naar anderen.

Jan Bruin was vele jaren scriba van de Provinciale Kerkvergadering in Noord-Holland, maar wat hij sinds 1 mei precies is zou ik niet weten. Ik weet wel dat hij in zijn reactie op het artikel van At Polhuis in nr. 6 een eigen geluid over de dogmatiek laat horen. Over dogmatiek gaat ook mijn tweede artikel over Barths eschatologie en dogmatisch zijn ook de opmerkingen die Wim Dekker maakt over de bundel Om het Levende Woord. Hij heeft zijn bedenkingen bij deze bundel, maar ook hij is er nog niet ‘uit’, zoals het een recht geaard dogmaticus betaamt. Eigenlijk is ook de bijdrage van Hans Bouma onder het hoofd dogmatiek te vatten: daaruit blijkt dat dogmatische bezinning broodnodig is.

Enige tijd geleden wensten we onze redacteur C. van der Kooi geluk met zijn benoeming tot hoogleraar aan de vrije Universiteit. T.G. van der Linden zet onze gelukwensen kracht bij door zijn oratie te bespreken. Balk was in Tomsø en werd daar ingewijd in de geheimen van de Noorse taal – of van het Noorse bargoens? Jantine Nierop leidt ons in in de homiletiek van Rudolf Bohren en dan zijn er de gewone rubrieken: meditatie, tussen al het andere in, zomaar wat en commentaar. Tenslotte is het gedicht van Gerrit Komrij eigenlijk een korte meditatie na 4-5 mei.

Op 30-31 mei zal het zeventig jaar geleden zijn dat de synode van Barmen gehouden werd. Aan deze synode hebben we de bekende Theologische Verklaring te danken. Was deze synode zo bijzonder? Als je zegt dat de Beierse Lutheraan Putz ‘gerade als National-Sozialist’ (zijn eigen woorden!) vierkant achter deze verklaring stond spreek je de waarheid. Als je zegt dat de verklaring in alle tonen zwijgt over het antisemitisme van Hitler c.s. heb je ook helemaal gelijk. Voor mijn besef leek de synode op een slaapwandelaar die, zonder het te weten, precies daarheen loopt waar hij wezen moet. Of om Sam de Wolff nog een keer te citeren: als je de Theologische Verklaring van Barmen ernstig neemt ‘kun je er veel strijd uit halen’. – We komen erop terug!

A.A. Spijkerboer