Van de redactie

logo-idW-oud

 

Van de redactie

Een herinnering aan Miskotte: in het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw maakte het boek Ik, Jan Cremer grote opgang: oplage na oplage was binnen de korste keren uitverkocht. In ons blad verscheen een positieve recensie van deze “schelmenroman”. Maar Miskotte was over die recensie niet te spreken: als een boek, waarin een brandende cigaret op de arm van een kleuter wordt uigedrukt verslonden wordt, dan gaan we een zeer gewelddadige tijd tegemoet. – ik heb nog vaak aan deze woorden van Miskotte moeten denken, zeker in de eerste jaren van de nieuw begonnen eeuw.

Zouden de emoties na de moord op Theo van Gogh zo hoog opgelopen zijn als er geen televisie was geweest? – Vele jaren geleden gaf een hoogleraar college over het ontstaan van de Franse Revolutie. Een student stond op en vroeg: “Professor, zou deze revolutie ook uitgebroken zijn als er geen hongersnood was geweest?” De hoogleraar antwoordde: “Mijnheer, er was in 1789 hongersnood in Frankrijk” en zette zijn college voort. Hij had het enig mogelijke antwoord gegeven. zo kun je nu alleen maar zeggen: er is televisie.

Maar wij zijn wel bezig met de ontreddering in ons land. Willem Maarten Dekker, assistent in opleiding aan de theologische faculteit in Utrecht, wijdt er een geheel eigen meditatie aan. At Polhuis heeft geen goed woord over voor de kanselboodschap van november en in mijn commentaar belicht ik de ontreddering weer vanuit een ander gezichtspunt.

Wordt het dan geen kerstfeest? Ja, dat wordt het: I.C. Visser-Schroot mediteert over de engelen en Michael Bource vertelt over een tekst die in de Nijmeegese Stevenskerk te zien is. (ds. Damman blijkt toch mee te vallen!).

Wie is Bing? Bing introduceerde l’art nouveau en beïnvloedde Vincent van Gogh; dat vertelt de voorzitter van onze redactie. Karel Deurloo schrijft over de lofzang van Hanna en vindt de NBV echt geen vooruitgang.

Wessel ten Boom over Harmacks kijk op Augustinus en de verrassende aanvulling daarop van Gershom Scholem. (Recidivus? Daarmee is niet bedoeld dat de grote Augustinus appels en peren is blijven stelen, maar dat hij telkens weer opleeft.)

Op 14 november werd de biografie die Dick de Jongh aan Hannes de Graaf (redacteur van de oude waagschaal) heeft gewijd gepresenteerd in de Rode Hoed. Drie sprekers, maar de beste speech vond ik die van Margreeth Schopenhauer, die we in dit nummer afdrukken Zéér ingetogen, maar zin na zin ráák.

Tenslotte het tweede en laatste artikel van Petruschka Schaafsma over Barth en Kant. Een uiteenzetting plus haar vragen.

Zoals u op blz. 2 kunt zien gaat de abonnementsprijs € 5,00 omhoog. Vijf euro? Dat is iets meer dan drie kopjes koffie, en ook iets meer dan een pakje pijptabak. Dat kan toch geen bezwaar wezen?

A.A. Spijkerboer