Grondvesten

logoIdW

We zijn met onze redactiesecretaris Wessel en de zijnen opgeschrikt door het onwerkelijke en volkomen onverwachte bericht van zijn ernstige ziekte. Wat een mokerslag – voor hem persoonlijk,  voor zijn kring van intimi én, zo durf ik wel te zeggen, voor de theologiebeoefening in Nederland.

We hebben natuurlijk alle begrip dat hij zijn handen vrij wil maken voor ‘voorlaatste’ zaken. Maar tegelijkertijd, hij is er nog en we kennen hem goed genoeg om te weten dat hij nog eerder bier en boeken laat voor wat ze zijn dan dat hij de pen zal neerleggen…. Bij mijn weten heeft hij zich nooit bij de faits accomplis van de werkelijkheid kunnen neerleggen zonder daartegen met de pen en met godsvertrouwen te strijden!

U zult begrijpen, dat dit bericht ons tijdschrift op z’n grondvesten doet schudden. Wat is In de Waagschaal zonder de tomeloze inzet van ‘mister IDW’ Wessel ten Boom? Dat zal de komende tijd moeten blijken.

Ondertussen wordt de discussie over de toekomst van ons tijdschrift wel naar voren gehaald. Nog in onze februarivergadering meldde At Polhuis, dat hij bij het schrijven van het 100e commentaar als redactielid stopt. Dat zal deze zomer het geval zijn. Wessel zei toen al, dat hij in 2020 – uiteraard na het Barthjaar 2019! – zijn taak zou gaan neerleggen. Dat leverde in de redactie – bij de malaise waarin alle kranten en tijdschriften vanwege ontlezing, daling abonneebestanden en digitalisering delen – allerlei gespreksstof op, maar nu moet er plotseling – bij deze verlieservaring – doorgepakt worden.

Jarenlang liep alles via Wessel, en dat liep mirakels goed! Slechts af dan toe spraken wij onze waardering daarvoor uit, en gingen dan weer over tot de orde van de dag. Het ging en gaat immers bij IDW altijd om inhoud. Nu moeten een aantal regeldingen voortvarend opgepakt worden. U hoort er in het komende nummer meer van, voorlopig is er een nieuw e-adres waarheen voortaan alle kopij kan worden gestuurd (redactie@indewaagschaal.nl) en zal de voorzitter als aanspreekpunt fungeren.

Wij wensen Wessel en de zijnen in deze onzekere periode de nabijheid van God en mensen toe en we hopen dat hij ook nu van zijn hart geen moordkuil maakt…

Peter Verbaan