Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

We hopen dat dit speciale nummer van In de Waagschaal velen onder ogen komt, want het is bedoeld om nieuwe lezers te vinden die dit blad kunnen waarderen en het dan ook verder willen volgen.

’Tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek’, staat er in het colofon op pagina 2 en dat tracht de redactie waar te maken. Veel theologische artikelen die evenwel niet in een wetenschappelijk of academisch circuit rondcirkelen, maar die een open flank hebben naar kerk, cultuur en samenleving. Culturele artikelen die vaak, maar niet altijd en per se een theologische inslag hebben en als we de kans schoon zien om een eigen geluid te laten horen op het veld van maatschappij en politiek grijpen we die kans graag aan.

We staan daarbij in de traditie van theologen als Karl Barth, K. H. Miskotte, O. Noordmans, die allen in de eerste fase van de geschiedenis van ons blad veelvuldig bijdragen leverden. Dan spreken we over de jaren veertig, vijftig en zestig, ‘de oude In de Waagschaal’,(1945-1970) die –na een korte ‘time out’- in 1972 opgevolgd werd door ‘In de Waagschaal, Nieuwe Jaargang’, inmiddels weer al de 37-ste. We zijn oud, maar nog zeer vitaal.

In de Waagschaal stond en staat nog bekend als het blad van Miskotte en Buskes en wat later zeker ook van Berkhof, Hasselaar, Ter Schegget, Van Gennep, Barnard, Spijkerboer Den Boer (de laatste twee zijn nog steeds actief en productief in ons midden). Heel wat theologen begonnen hun schrijfactiviteit in ons blad en velen van hen doen dat nog steeds. We noemen o.a. Rochus Zuurmond, Inny Visser-Schroot, Hans de Knijff, Rens Kopmels, Maarten den Dulk, Gerrit de Kruijf. Jan Muis,Kees van der Kooi, (de neerlandicus) André van Dijk, Henk de Roest, Evert Jan de Wijer. Velen van hen zijn ook redactielid of redactiesecretaris geweest, maar inmiddels heeft de redactie zich de laatste jaren drastisch vernieuwd met dertigers en veertigers: Teunard van der Linden, Peter Verbaan, Wessel ten Boom, Wouter Klouwen, Machteld de Mik, Coen Constandse, Ciska Stark en Udo Doedens. Van de meesten van hen vindt u bijdragen in dit speciale nummer. Zij moeten IdW in de naaste toekomst gaan dragen (en doen dat nu al) en zo krijgt u al een voorproefje van wat u verwachten kunt. Het betreft meest vrij recente bijdragen uit de afgelopen twee jaar, maar daarnaast zetten we in dit nummer gewoon de vaste rubrieken voort en ook de reeks die Zuurmond voor ons schrijft over de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Nog iets over de huidige redactie: Den Boer, Spijkerboer en Kopmels hebben verreweg de langste ervaring met IdW en leverden in de loop der jaren talloze bijdragen. Ze waren al betrokken bij de heroprichting van het blad in 1972. Den Boer was zeventien jaar voorzitter en Kopmels is al zestien jaar redactiesecretaris. Spijkerboer doet (meestal) de eindredactie

Schoch, die net als Polhuis zo’n kleine tien jaar in de redactie zit, is sinds enige jaren de nieuwe voorzitter en Kopmels is bezig met zijn laatste jaar in zijn functie. Wessel ten Boom gaat hem tegen het eind van dit jaar tijdelijk als secretaris opvolgen.

Vernieuwing dus, maar binnen een traditie en vanuit een perspectief waarin we fiducie blijven houden zonder er overigens star aan gebonden te zijn. Er heerst vrijheid en openheid in de kolommen van ons blad. Tenminste dat hopen we en we vinden het meer dan de moeite waard om ons voor de toekomst van ons bijzondere periodiek in te zetten.

Dat gaat niet zonder de steun en de adhesie van een kleine, doch uitgelezen schare van trouwe abonnees. Die hebben we zeker (predikanten/theologen, maar ook minstens een kwart niet-theologen) en menigeen van hen kan zich zijn of haar leven niet meer heugen of denken zonder In de Waagschaal, maar het mogen (en moeten) er wel wat meer zijn!

We hopen dan ook dat de lezers van dit speciale, maar toch representatieve nummer de smaak te pakken krijgen en tot een abonnement besluiten. Dat is voor de rest van dit jaar gratis en daarna kost IdW 45 euro per jaar, althans dat is de richtprijs. Het mag ook meer of eventueel (bij gebrek aan financiële draagkracht) minder zijn. Ook daarin zijn we tamelijk bijzonder. Daarvoor krijgt u 17 nummers per jaargang; om de drie weken valt er een nieuw nummer in uw brievenbus.

Waag het dus met In de Waagschaal. Dit blad bezorgt u telkens weer verrassingen en zoekt vrij en onafhankelijk van kerk, politieke partij en commercieel belang zijn koers –en zijn lezers.

Namens de redactie,
Rens Kopmels