Van de redactie

logoIdW

 

Dat God van bruine bonen of een potje sjoelbak houdt, laat de meesten van ons koud. Maar dat Hij van seks houdt, is toch wat anders. De ‘cultuurtheoloog’ Frank Bosman schreef er onlangs een boekje over. Axel Rooze las het met instemming, maar stelt impliciet ook de vraag of je überhaupt over seks schrijven kunt. Op het eerste gezicht hoort het woord ‘barmhartig’, waarover Marijke van Selm mediteert, thuis in een geheel andere categorie. Maar de vrijmoedigheid waarmee Jezus barmhartig is, komt denk ik in de buurt van wat Rooze voor ogen staat en waar een mens zoal naar verlangt.

Over de vraag of de PKN in 2017 excuses voor Luthers antisemitisme moet aanbieden zijn we nog niet uitgepraat. Ik pleitte daar tegen in nr. 8. Na twee eerdere reacties reageert in dit nummer At Polhuis aan de hand van Obermans boek over het antisemitisme, en ga ik zo goed mogelijk op de reacties in. Bij dit onderwerp past de bespreking door Peter Verbaan van het boek van Ad Prosman over de onverwerkte holocaust.

Een ontmoeting van een van onze redacteuren met de predikant van Schiermonnikoog leverde een nieuw artikel op in de serie over pionieren. Nico van Rijkswijk stelt onomwonden dat wij niet de eersten zijn en probeert lange en korte adem van elkaar te onderscheiden. Gerard van Zanden weegt het cultureel gewicht van Normaal waar ook zijn kerk naar uitloopt, of in elk geval zijn catechisanten. Dat is wel wat anders dan de vraag in hoeverre Derrida behulpzaam is bij de homiletiek, waarop René van der Rijst promoveerde. Geurt Roffel gaat erop in.

Marijke van Selm laat in haar schets van Westmaas dit keer haarscherp zien dat ook de predikant een privéleven heeft, terwijl Caspar Visser ’t Hooft juist wijst op het kerkelijke geweten van de Franse protestanten. Coen Wessel denkt in zijn commentaar tot slot door op de vluchteling. Ons nr. 12 zal overigens de vluchteling als thema hebben.

Wie interesse heeft in het nwe jaarprogramma van het Friese leerhuis de Olterterperkring kan mailen naar peter@pspreij.nl; de dag in Apeldoorn over de Barth-receptie is op 21 januari 2016 en niet de 16e, zoals ik per abuis meldde, en: zien wij elkaar op 5 november 2015? Zie pag 30!

Wessel ten Boom

 

In de Waagschaal – zoek de verschillen