Brieven over de Blokkerbijbel (I)

logo-idW-oud

 

BRIEVEN OVER DE BLOKKERBIJBEL (1)

Beste Machteld,

Eerst was er Jan Blokker en hij studeerde geschiedenis. Werd een vaardig journalist en wij kennen hem van de VPRO, van de Volkskrant en van ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer.’ Ook schreef hij meerdere geslaagde filmscenario’s. Het is een creatieve man.

En Jan verwekte twee zonen, Jan jr en Bas. Zij beiden studeerden ook geschiedenis en schreven met hun vader een boek: ‘ Er was eens eens een God’, over bijbelse geschiedenis. Uitgeverij Contact Amsterdam 2006.

Dit boek zal het onderwerp zijn van onze briefwisseling. Maar het worden echte brieven, ze zijn dus over en weer gericht aan bestaande personen. Jij bent ook een echte persoon, in een eminente traditie van vrouwelijke redacteuren van ons blad.’In de Waagschaal’ is wat het is omdat al jaren vrouwen in de redactie de mannen hebben uit- en toegelachen, waardoor het blad vele malen leesbaarder werd.

Een brief gaat ergens over en is tot iemand gericht. Nu ben jij voor mij die iemand. Je bent –God lof- een vrouw, een vrouw met smaak en humor en niet te vergeten een zekere ondeugendheid. Je hebt een man, jullie hebben kinderen en jouw beroep is predikant in de Betuwe. Als de redactie samenkomt, hoop ik altijd dat je erbij bent, vanwege je olijke aanwezigheid en volstrekt verfrissende kijk op verstofte zaken. Jij leert ons, dat als mensen niet een beetje leuk zijn, dat ze dan niet deugen- we zijn je daarvoor dank verschuldigd.

Jan Blokker sr heeft met de Blokkerbijbel zijn zoveelste verrassende wending gemaakt. Deze bijbel is voor mensen die doorgeleerd hebben, maar spiritueel arm zijn. De schrijvers denken aan de nieuwe intellectuelen, die zich niet door Marx maar door Nietzsche laten voeden. Het zijn wel eerlijke mensen, maar in hun denken gaapt het Niets. Ze weten van alles, maar er zit geen lijn meer in. Het gaat nergens naar toe en bij tijden worden ze net zo moe als Nietzsche zelf.

De Blokkers vertellen verhalen in die lege ruimte.

Miskotte zou ervan genoten hebben. Hij zag de kerkbanken vol met nihilisten-in-spe. En het zijn deze nihilisten die getrakteerd worden op bijbelse geschiedenis. Niet van de kerk uit verteld, maar vanuit het aanvoelen van de tijdgeest, die verhalen behoeft en erom vraagt. Uitgeverij Contact zag er brood in en dat getuigt van een groot geloof.

Als je een bijbelverhaal traditioneel vertelt, krijg je maar al te gauw een sfeer van ons-kent-ons. Vertellen aan buitenstaanders is veel aardiger, die weten van toeten noch blazen. Maar ze zij onbevangen.

Jezus heeft veel verteld voor randbewoners en ze hebben hem daarom liefgehad.

K.H.Miskotte beminde de randbewoners, in het Grieks parochianen genoemd. Het is de vreemdeling die ophoort, het is de jongste zoon die thuis komt met een zuur gezicht van zijn broer.

Lieve Machteld, antwoord mij. Fac quod vis, doe wat je wilt. Neem er een bijbelboek uit, overzie het geheel en vertel over je ervaringen met je eigen en andermans kinderen. Het christendom heeft het meeste te verwachten van mensen die zoeken. Van aanhangers of wie voorgaven dat te wezen heeft het christendom de eeuwen door veel last gehad.

De oogst is heden groot, maar er zijn nog niet genoeg onbevangen verhalenvertellers.

Een hartelijke groet, ook aan je man en je dotten van kinderen en niet te vergeten aan de fruitbomen om je huis, die op hun wijze vertellen dat er eens een God was en dat die er misschien nog wel is en door ons mensen gezocht en doorverteld wil worden.

Bernard Prakke