Mededeling

HEEFT THEOLOGIE EEN ANTWOORD OP DE NIEUWE ECONOMISCHE CRISIS?

Op 1 september a.s. vindt er een symposium plaats over de actualiteit van het werk van Arend Th. Van Leeuwen (1918-1993). Tevens zal er een kleine biografie van Van Leeuwen worden gepresenteerd van de hand van Theo Salemink.

Van Leeuwen is vooral bekend geworden door zijn boek De Nacht van het kapitaal (1984). Een scherpe kritiek op de blindheid van het moderne kapitalisme met haar markteconomie, die als een nieuwe religie heeft postgevat. In hoe-verre kan deze theologie helpen een antwoord te vinden op de uitdaging waarvoor de theologie sinds 2008 gesteld is? De volgende onderwerpen komen aan bod:
* Henk Tieleman: Overleeft het kapitalisme de crisis?
* Theo Salemink: Kapitalisme als kosmische religie. Over de visie van Arend Th. van Leeuwen in een nieuwe crisis
* Erik Borgman: Bevrijdingstheologie en de nieuwe crisis
* Dick Boer & Rinse Reeling Brouwer: Karl Barth en de nieuwe crisis

De dag vindt plaats in het auditorium van het Museum Catharijne Convent
(Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht), en duurt van 13.00-17.00 uur.