Liever dan

Lang voordat de Pekinezenkerk met kunst- en vliegwerk uit de vaderlandse bodem is verrezen lagen in ons stadje Viermuren de grenzen van de geloofsgemeenschappen onwrikbaar vast. Meer dan driekwart behoorde tot de Grote Kerk. Minder dan een kwart behoorde tot de Doleantie van Kuyper, een zestiende behoorde tot de Afscheiding van rond 1840. Die noemden wij de Afgescheidenen; van hen hadden wij niets te vrezen. Anders was het bij de volgelingen van Kuyper. Wij noemden hen niet Gereformeerden zoals elders in den lande. Wij noemden hen Doleerenden, nader geformuleerd: Dolerende Sniesters.
Zij vonden zich verre verheven boven ons mensen van de Grote Kerk. Altijd hadden ze critiek op onze manier van leven. En ze meden ons waar mogelijk. Ze kochten bij elkander, ze hadden amoureuze contacten met elkander, de vissers onder hen meden de zeilmaker die zich vanuit Enkhuizen alhier had gevestigd en buitenkerkelijk was. Hun zeilen werden in Harderwijk vervaardigd, want Dolerend. Alcoholische dranken nuttigden zij allen van de Dolerende Jeneverstoker Siebrand te Kampen. En zij dronken het met mate, zoals het behoorde.

Op een zaterdagavond gebeurde er iets wat ons Hervormden oneindig blij maakte: er zou een ijzersterke volzin over de straat klinken die wij als een geloofsbelijdenis tot in verre geslachten doorgaven.
Een visser, lidmaat van de Grote Kerk, had iets meer gedronken dan gepast en bewoog zich met onzekere tred over de straat. Het was een mooie zomeravond, en de mensen zaten op hun stoep voor hun huizen. Hij passeerde een Dolerende visser op zijn stoep. Die sprak hem toe: “Ben je niet beschaamd om je op de vooravond van de dag des Heeren op de Openbare Weg te vertonen in deze staat van dronkenschap?”
Nu zijn er twee gebeurtenissen die een dronken persoon tot rede brengen. A: hij valt in het water, en B: hij wordt ernstig beledigd. Dit laatste was nu het geval. Hij herpakte zich en sprak fier en onverveerd: Ik ben liever dronken dan doleerend want dat van mij is morgen over maar dat van jou dat blijft.

C. Balk

C. Balk is em. predikant (PKN) in Thoolen