dus does & doesn’t (gedicht)

logoIdW

over de orde der deugden Gods (I)

 

 

God is barmhartig én genadig én trouw
én vergeldend, berg je maar,
én ook nog vergevend
zoals niemand kan vergeven

niemand?
niemand!

deugden Gods zijn het
volkomenheden van de Eeuwige
in zijn adellijke gang
           net als een paard edel heet
een stoel deugdelijk is

dubbelop zijn deze deugden
– de rechtvaardige God –
of driedubbel, vier, tien…
– de rechtrechtrechtvaardige GodGodGot –

maar nota bene
déze en geen ander
is rechtvaardig
én – én – én
heilig – ijverig – goedertieren – waarachtig –
vergramd – wijs – groot – verschrikkelijk

ja, zelfs verschrikkelijk
wordt Hij genoemd
– kán Hij genoemd worden –
omdat ‘de verschrikkelijke’
bij Zijn Naam gevoegd wordt

dus
Hij is geen X
hoe heilig ook
met wisselvallige eigenschappen
en willekeurige daden uit een
onbekende energiebron
dus!