In de Waagschaal Bijbelleesfestival

logoIdW

 

In de Waagschaal BijbelLeesFestival

BIJBELLEZEN MET BENOÎT STANDAERT

Tweede editie

Bijbelleesfestival over sabbat

De Bijbel is de vindplaats van het levende Woord van God. Voor ons als leden van de redactie van In de Waagschaal is dat geen controversiële stelling. Maar we merken dat de Bijbel in de kerk en daarbuiten steeds minder wordt gelezen. Via het bescheiden medium van ons tijdschrift willen we daar iets aan doen. Door de stukken die we schrijven, maar ook door het verzorgen van dagen voor abonnees en belangstellenden waarop we daadwerkelijk bijbellezen.

Met een knipoog naar de belevingscultuur noemen we zo’n lees-dag een Bijbelleesfestival. Na het eerste Bijbelleesfestival in Gouda in 2010 hebben we op zaterdag 14 april 2012 opnieuw zo’n festival gepland. Ditmaal zal de locatie oostelijker zijn, vermoedelijk Amersfoort of Ermelo. De bedoeling van de dag is ons te oefenen in spontaan bijbellezen. Dat gaat natuurlijk niet zonder zonder inhoudelijk op het gelezene in te gaan en onze levens binnen het bereik van Gods Woord te brengen. Onze doelstelling is daarom vertrekkend vanuit de Bijbel te spreken over wat ons in het leven te doen staat.

Op 14 april zullen we in twee rondes (één ‘s ochtends en één ‘s middags) twee gedeelten uit de Bijbel beluisteren en in groepjes te bespreken. Beide schriftgedeelten, Psalm 92 en Lucas 4: 16-32, houden verband met de sabbat, de vrije dag voor God, waarop Gods woorden en daden moeten worden gelezen (Lucas 4,16) en verkondigd (Ps 92,3.16). Door het lezen van deze twee teksten krijgen we dus te maken met de vraag wat de zin is van de sabbat en wat sabbat houden voor ons betekent.

Net als de vorige keer geven we ter afsluiting van de dag het woord aan iemand die van beroep bijbellezer en -uitlegger is en die in die hoedanigheid een zekere faam heeft verworven. Deze keer is dat Benoît Standaert, pater Benedictijn uit Brugge en auteur van een lange reeks boeken waarin hij bijbeluitleg en kennis van kerkvaders en Joodse traditie combineert en paden baant voor een gelovig leven in deze tijd. Bekende titels van hem zijn De Jezusruimte, Verzoening en vergeving en Leven met de psalmen.

Noteert u vast de 14e april in uw agenda. Nadere gegevens over de kosten van de dag, de locatie en de wijze waarop u zich kunt opgeven volgen in het volgende nummer.

Namens de redactie, Machteld de Mik, Udo Doedens