Van de redactie

logoIdW

‘Een plek voor jou en mij’ – Met de muziek uit de Vredesweek in het oor en de stevige wind van het Barthjaar in de rug geven we de verbondenheid van Israëlzondag niet op. Als ware kosmopolieten houden we het wiel van wie ons voor een tijd, op hun plaats, zijn voorgegaan. Ondertussen verwelkomen we als redactielid Jilles de Klerk, predikant in Wassenaar. Gepromoveerd op Jüngel en inmiddels een gewaardeerd schrijver voor ons blad, zal hij ons zeker helpen om ‘in koers’ te blijven.

Peter Verbaan laat de bescheiden gestalte van Hans de Knijff (1931-2019) voor ons uitgaan, met zijn bijbelse betrokkenheid op de actuele vragen van cultuur, relaties en milieu. In de meditatie vraagt Rens Kopmels terug naar het geheim van de vreesloosheid van David. En met de moed van Bonhoeffer vraagt Aaldert Gooijer waar God op dit moment spreekt en de kerk daarom ook haar plek zou moeten vinden.

De eigen gemeenschap, of juist de grenzeloze communicatie, kunnen in onze tijd de ontmoeting met de ander óver grenzen heen nogal in de weg staan. Maar Victor Kal gaat in het slotstuk van zijn vierluik over Torah-en-Filosofie na hoe de constitutie van het volk van God wereldwijd de vrijheid van het individu op het oog heeft.
Wat moet dat worden met die vrijheid? Ietwat onbescheiden dringt Udo Doedens binnen achter de voordeur van het eigen huis en ziet hoe de ironische vrijheid van de hedendaagse huiseigenaar probleemloos samengaat met verstand van aardse zaken. Kees Doevendans memoreert hoe Van der Leeuw in zijn afkeer van de moderne cultuur van de weeromstuit idolaat werd van de omstreden estheticus Stefan George.

Hoe reageren wij? Wout van der Spek schetst hoe Mozes al leerde dat bevrijding en gericht niet zonder elkaar kunnen. En Eelco van der Veer komt met Luthers verloren maar verloste existentie op de proppen, die hij – confronterend en polemisch als Luther is – ook terugvindt in de vertaling van diens academische werk. Maar Maarten Den Dulk vraagt zich bij het lezen van Meijerings vertaling van Emil Brunner af of we vandaag niet juist de bescheiden communicatie van Brunner nodig hebben.
Brunner brengt jou en mij even beslist als Barth en Luther in ontmoeting met Jezus, de middelaar tussen God en mensen. In zijn derde aflevering over Rowan Williams ontdekt Rinse Reeling Brouwer bij deze Britse tijdgenoot hoe uit het getuigenis van de gemeenschap rond Jezus een universele hoop wordt geboren op de God van Israël. En Coen Wessel hoopt op een wereldwijde uitstraling van de orthodoxe vernieuwingsbeweging in Oekraïne.

Gerben van Manen

In de Waagschaal – Vreesloos (on)bescheiden

In de Waagschaal, jaargang 28, nr. 10. 12 oktober 2019