Inhoudsopgave jaargang 46 (2017)

logoIdW

 

Artikelen

Bennahmias, Richard: Het hernomen subject van de techniek. J. Ellul II, 1/25
Benschop, Julie: Taal van de toekomst,1/14
Berg-Seiffert, Christiane van den:
Het Hebreeuwse humanisme van Martin Buber, 8/24
Blei, Karel: Geloven op gezag. Noordmans en zijn Newman-receptie I, 3/13
Het gezag van de openbaring. Idem II, 4/23
Bloed, Kees: Geweld wordt door de ene God geschapen, 9/18
Boersma, Hetty: Hond in de pastorie, 7/13
Boom, Wessel ten: Alles komt zo laat bij mij (Cultureel gewicht: Hendrik Nicolaas Werkman), 1/17
De breekbare romantiek van J.T. Doornenbal, 2/30
Barmen en de PVV, 4/8
‘Sie gehört nun einmal zu mir und meiner Tätigkeit.’ Karl Barths briefwisseling met Ch. von Kirschbaum, 5/23
Soevereine theologie. Augustinus in debat met manicheeërs, 6/16
Friedrich Nietzsche en zijn dieren, 7/33
Hoe met God ook de waarheid verdween. Ger Groot over de wording van de moderne mens, 10/8
Karl en Nelly Barth en Charlotte von Kirschbaum, 11/24
Palestijnse Propaganda?, 12/24
Wessel ten Boom en At Polhuis: Barth voor beginners. Introductie, 10/17
Bruin, Jan: Het Groot Ned. geestelijk Songbook: Dag der dagen, 5/4          Afscheid van ‘Moby Dick’…?, 9/29
Inwijding. Miskotte I, 10/27
‘Entdeckerfreude’. Miskotte II, 11/28
De cirkel rond. Miskotte III, 12/15
Constandse, Coen: Weerbarstige apostel van de integratie (Paulus), 4/14
Het gewicht van een cultuur (Cultureel gewicht: Ta-Nehisi Coates), 6/19
God help! (The beast in me, Johnny Cash), 7/4
Van die eerste hinnik, van het roepen van zijn naam, en van zijn laatste adem, 7/19
De koe verleiden om zichzelf te zijn, 7/37
Graffity – Dick was here, 9/15
Coen Constandse en Willem M. Dekker:  ‘Er is natuurlijk altijd enige hoofdschudderij bij’. In gesprek met Hans de Knijff, 8/4
Dekker, Willem Maarten:
De Opgestane in de poëzie van Geerten Gossaert, 6/7
‘De uil die schuine liedjes fluit.’ Over de val van mens en dier, 7/21
De ironie krijgt haar plaats (Cultureel gewicht, Gerard Reve), 11/11
Dijk, André van: documenta 14: het Parthenon van de Boeken, 5/19
Het schoolvak Hebreeuws anno 2017, 6/11
Taal, dier, mens, 7/39
Plato: 21e eeuwse reacties, 11/4
Doedens, Udo: Cirkelen rond Frits Kuiper, 3/18
Helden in de diepvries. Winterdieren van B. Doumon Tak, 7/6
Een tempel van glas (Cultureel gewicht, de Goudse Sint Jan als Godshuis) , 8/21
Het gewicht in de Waagschaal, 10/4
Gelijkheid volgens Grapperhaus en Handelingen, 11/18
Doevendans, Kees:  Kerkgebouw als leegte. Architectuur en theologie, 8/18
De geloofspraktijk van het moderne wonen, 11/7
De huisvrouw als regisseuse van het wonen, 12/20
Dulk, Maarten den: En het geschiedde… dogma wordt drama, 4/16
Van verzoening dromen, 9/15
Dubois, O.W.: Gevoelige jonge vrouw in oorlogstijd. De oorlogs dagboeken van Hanny Michaelis, 9/7
Elbers, Mirjam: World Christianity: de toekomst van een abuse relationship, 1/22
Academische theologie: gevangen tussen secularisatie en confessionalisme , 2/26
Groenleer, Jan: Het Groot Ned. geest. Songbook:O God die met ons zijt, 6/4
Heiden, Gert-Jan van der: De theologische inzet in de filosofie van Giorgio Agamben, 2/23
Hertog, Gerard den:  Geen ‘chemisch gereinigde absolute geest’!, 7/10
Hertog, Niels den: Een pad voor Koopmans, 4/10
Kamp, Willem van de: Het begon in Delfshaven, 3/24
President Trump: Hoe is het in Gods naam mogelijk?, 9/11
Klaassen, Keesfrank: Omhoog of omlaag, 12/12
Kohlbrugge, Hebe: Een laatste woord, 1/21
Kooi, Kees van der: Jezus als Heer, Barth voor beginners III, 12/9
Kopmels, Rens: Hebe Kohlbrugge: uniek en onvergetelijk, 2/11
Metafysica en theologie na Kant, 3/10
Griet op de Beeck, Gij nu, 4/27
Beveland. Over het Zeeuwse land en de Zeeuwse ziel, 5/5
Mens en dier, 7/41
Voltooid leven, 9/3
Over gelovigen en ongelovigen, 11/15
Maanen, Hendrie van: Tekenen van hoop. De vergeten vragen van Calvijn en Ellul (Roelf Haan, ‘Vergeten vragen’), 5/12
Meeuwissen, Gerrit: Het Groot Ned. geest. Songbook: Wegen Gods, 7/45
Meiden, Willem van de: Bijbels ABC, een polemische grammatica, 1/7
Meijering, E.P.: God in beweging: de triniteit. Barth voor beginners II, 11/21
Mik-van der Waal, Machteld de: Bidden in de theedoek, 6/29
Seeräuber Mariechen (Cultureel gewicht, de lofzang van Maria), 10/25
Morée, Peter: ‘Leven in de waarheid’ in de Nederlandse polderwerkelijkheid. Charta 77 en Nederland, 8/27
Muis, Jan: Het goede recht van de staat, 12/6
Noordegraaf, Herman: Van havik tot duif. De memoires van Edy Korthals Altes, 5/20
Miskotte en P.J. Thung, 12/17
Olst, Henk van: Een gebroken wereld heel maken (Jonathan Sachs), 3/21
Polhuis, At: Het Groot Nederlands geestelijke Songbook (Cultureel gewicht), 4/4
Het lam, 7/16
Prosman, Henk-Jan: Geen christelijke solidariteit met het ANC-geweld, 2/13
Reeling Brouwer, Rinse: Nieuwe oerwoorden van het Bijbels ABC, 1/11
Het begin, en niet het resultaat van ons denken. De triniteitsleer van Barth vertaald, 2/20
Theologie, dat is spreken van God. Barth voor beginners I, 10/17
Roetman, Jan Albert: Le geste de Luther, 12/4
Ronde, Franc de: Aanvechtbare zaken en vitale vragen (P. Rollins), 6/27
Kerkelijke aardrijkskunde, 9/27
Rooze, Axel: In sprookjes geloven, 3/7
In een McDonald’s tussen Phuet en Ko Lanta, 9/21
Selm, Marijke van: Bevroren water, gespierde benen, 2/4
Soest, Berthe van: De Lorelei en de Maria’s, 10/14
Stam, Jan Willem: Een vuurrode SGP-er, 4/6
Staudt, Max: Terug naar de toekomst, 3/29
Steenbrink, Karel: Parabels voor mens en dier: dieren in de Koran en de islamitische traditie , 7/26
Verbaan, Peter: De grondwet als erfgoed (Cultureel gewicht: B. de Gaay Fortman), 5/16
Het monster onder óns bed. De leviathan, 7/30
Visser ’t Hooft, Caspar: Gij zult hun hart versterken (Ps. 92), 5/7
Beeldenstorm, 10/12
Vrijlandt-Postma, Joke: Hebreeuws in Maastricht. Herinneringen aan het Stedelijk Gymnasium, 9/5
Wahl, Rainer: Een christelijke visie op valse verdedigers van het christendom resp. de joods-christelijke humanistische traditie, 4/12
Wessel, Coen: Jefta’s engel (Cultureel gewicht: Klaus Guth), 2/17
Stille Omgang, 4/5
Het frame van het Wilhelmus, 6/23
Charlottesville en the Lost Cause, 10/21
Wetering, Leo van de: Groeten uit Rotterdam, 2/9
Wijer, Evert Jan: De Miskotte-biografie, 1/4
Bij de tijd (Ad van Nieuwpoort), 4/29
Wildeman, Maartje: Vurig pleidooi voor de preek. Preekfragmenten van Gerrit de Kruijf gebundeld, 3/4
Zanden, Gerard van: Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Naar aanleiding van de liedbundel Weerklank 2016, 1/27
Barth gelezen, 5/27
Zuur, Joop: Het koninkrijk dat niet kwam?, 4/20

Meditaties

Boom, Wessel ten: Als doden gaan spreken (Luk. 7:11-17), 8/3
Constandse, Coen: Het lachertje (Izaäk), 4/3
Dekker, Willem M.: Wen er maar aan (Jer. 29:28), 10/3
Doedens, Udo: De hemel als godsbewijs (Ps. 96), 2/3
Klouwen, Wouter: De duif, vogel Gods (Jona 1:17b), 7/3
Mik-van der Waal, M. de: Wat zullen wij dan slaven totterdood?, 5/3
Polhuis, At: Niet volgens de maatstaven van deze wereld (2 Kor.5:16), 12/3
Selm, Marijke van: Nergens is God niet (Pred. 3:12), 1/3
Verbaan, Peter: Abram, de vogelverschrikker (Gen. 15:11), 11/3
Wessel, Coen: Boom des levens (Erik Routley), 3/3
Zanden, Gerard van:  Onwelgevallige waarheden (1 Kon. 22;14), 6/3

Commentaar

Wantrouwen (At Polhuis),                                                                            1/31
Nieuwe democratische partijen (Coen Wessel),                                      2/31
Trump (AP),                                                                                                     3/31
Broodnodige arrogantie voor de PvdA (CW)                                            4/31
Eva (AP)                                                                                                            5/31
De herdenking in Hoofddorp (CW)                                                            6/31
Advertentie (AP)                                                                                             7/47
Morele thema’s in de politiek (CW)                                                            8/31
Stilte (AP)                                                                                                         9/31
Nieuw kabinet (CW)                                                                                     10/31
Racisme? (AP)                                                                                                11/31
(CW)                                                                                                                 12/31

Gedichten, liederen, gebeden, citaten

Achterberg, Gerrit: De dichter is een koe,                                                 7/36                                          Deïsme                                                                          9/27
Bekker, Ype: ‘God spreekt’                                                                              2/7
Boom, Wessel ten: Grafschrift                                                                     4/19
Wat konden wij anders                                                 8/3
Einhorn, Hinnerk: Seht, ein Mensch                                                          3/28
Elliot, T.S.: De hippopotamus                                                                      7/29
Haft, Lloyd: Naar Psalm 148                                                                         7/44
Koopmans, J., uit ‘Bijna te laat!’                                                                   5/11

 

Afbeeldingen

Crabeth, Dirck: De prediking door Johannes de Doper, glas 14 (1562),             8/23
Hermans, Linda: Brood en vis                                                                      7/24

 

Thema(nummer)s

(De gecursiveerde cijfers verwijzen naar themanummers)

Architectuur:                                                        8, 11, 12
Barth:                                                                     2, 4, 5, 7, 9-12
Het dier:                                                                7
Het Groot Nederlands geestelijk Songbook: 4-7
In memoriam Hebe Kohlbrugge:                     1, 2
Integratie/PVV:                                                   4, 6
De Knijff:                                                               8
Miskotte:                                                               1, 10-12
Noordmans                                                           3, 4, 9
Theologische ontwikkelingen:                          1, 2