Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Een nummer met een gevarieerde inhoud: Aart van den Dool en de secretaris van onze redactie praten met elkaar over de seksualiteit. Rens Kopmels ontvouwt zijn gedachten en zal nog een tweede artikel laten volgen. Het artikel van Dubois over de troost van het lied heeft van terzijde even iets met hun gesprek te maken! Barth heeft in de winter van 1939-40 een exegese van Marcus 13 gegeven die wij in vier afleveringen af zullen drukken. Wie theologisch ingedut is kan zich door Barth wakker laten schudden. Bernard Prakke komt in zijn artikel over G.J. Heering ook op Barth te spreken. Als Barth, zoals hij aan het eind van zijn leven opperde, nu eens nieuw op Schleiermachter ingegaan was, hoe zou de KD er dan uit zijn gaan zien? Dat is nog in de schoot der goden verborgen! Over die schoot heeft T.G. van der Linden wel iets te vertellen: de Odyssee ademt een ander klimaat dan de Ilias! Van de voorzitter van onze redactie een artikel over Klemperer: het taalgebruik van de nazi’s. Tenslotte naast de gewone rubrieken een reactie van Muis op wat Coen Constandse schreef, plus Coens reactie.

Hoe het met ons blad gaat? Goed, maar we kunnen best nieuwe abonnees gebruiken. Vandaar de bon hieronder.

A.A Spijkerboer