Genezing van de lamme op sabbat

logoIdW

GENEZING VAN DE LAMME OP SABBAT – Johannes 5:1-18

Om onszelf als geheel aan te duiden gebruiken wij het woord samenleving. Dat woord is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Dichter bij de werkelijkheid is dan Darwin met zijn “struggle for life”. En de “survival of the fittest”. Maar ja, die uitdrukkingen zijn weer te rauw om de kerstdagen mee in te gaan.

De centrale figuur van Johannes 5 is een lamme man. Hij is niet lam van vandaag of gisteren, hij weet nauwelijks anders dan dat hij zich niet kan bewegen. Het water ter plekke beweegt zich soms, maar dan is hij altijd te laat. Hij is werkeloos en het water is de samenleving. Hij heeft niemand en is eenzaam, ziet hoe een ander soms emplooi vindt, maar hij niet.

En toen gebeurde het wonder. Er kwam geen evangelist of prediker, er kwam een voorlopig nog onbenoemde hulpverlener. De eerste vraag ontdekt hem aan zichzelf: wil je eigenlijk nog wel?

Het wonder is datgene wat volgens het vigerende levensbesef niet kan. Dat verschuift dus sterk met de tijd, een burgemeester in een muis veranderen, 20 eeuwen geleden zou dat moeten kunnen. Men hoorde zo’n verhaal graag. Bij ons is dat anders, we hebben zelf ook een paar wonderen tot stand gebracht, de radio, het vliegtuig en vult u maar in.

Maar wij laten ons in geen geval de wonderen afpakken. “Neem uw bed op en loop.” Eerst lag hij op een bed, nu moet hij dat bed dragen. De thuiszorg haalt het bed niet op, hij doet het zelf. Hij neemt zijn leven op zich, hij neemt zijn verleden op zich. Het manneke is afgebeeld in de catacomben van Rome, bed op de rug.

Het grootste wonder is dat Jezus staat waar ik hem niet verwacht.

En het wonder van Kerstmis zijn niet de twee naturen van Jezus, maar het geheimenis van zijn verschijning en aanwezigheid.

God de Vader gaat zijn ongekende gang, Hij plant in de zee zijn voetstap en rijdt op de wolken. Zo Vader zo Zoon.

Bernard Prakke

….. Ziet, die ‘t woord is, zonder spreken,

ziet, die vorst is, zonder pracht,

ziet, die ‘t al is, in gebreken,

ziet, die ‘t licht is, in de nacht,

ziet, die ‘t goed is, dat zo zoet is,

wordt verstoten, wordt veracht.