De muur van vijandschap afgebroken

logoIdW-e1677570004807.jpg (100×115)N.a.v.: Karl Barth Stichting, De muur van vijandschap afgebroken. Karl Barth over het samenleven van mensen en volken (Brochure no. 4), 2024, 87 pp., ISBN 9789083129136 (prijs €10,00, incl. verzendkosten)

Er zijn weer twee teksten van Karl Barth in vertaling bij gekomen. En meer dan dat, want de vertalingen zijn voorzien van inleidingen en tussenkopjes. Dat biedt een heldere structuur en goede oriëntatie. Bovendien wordt het lezen van de teksten aantrekkelijk gemaakt door enkele actuele onderwerpen waarmee de inhoud in verband gebracht kan worden. In de eerste tekst, afkomstig uit Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, worden thema’s als slavernij, kolonialisme en het denken in termen van superioriteit aangeroerd.

In de tweede tekst – de complete subparagraaf 51.3 uit KD III/4 – gaat het over verbanden en structuren van menselijk samenleven en de rol die, Bijbels gezien, Israël en Gods verbond met zijn volk daarin speelt. Zijdelings wordt in de inleiding van deze tweede tekst ook op de context van de tekst ingegaan: in de subparagraaf 51.1 gaat het over ‘man en vrouw’, een thema dat, in verband met de bredere thematiek van het denken over ‘scheppingsordeningen’, de aandacht van de inleider trekt. Waar Barths kritische omgang met een notie als ‘volk’ de instemming van de inleider heeft, wordt Barths omgang met het thema ‘man en vrouw’, in het licht van het huidige genderdebat, beschouwd als ‘hier en daar ook wel gedateerd’ (21). Als voorbeelden worden genoemd Barths visie op het fundamentele karakter van de binariteit van de seksuele differentie (óf/óf) en zijn afwijzing van de homoseksualiteit. Niet genoemd wordt Barths hiërarchie van de seksuele differentie. Toeval? Hoe het zij – laat dit een uitnodiging zijn tot lezen en eigen oordeelsvorming, want de Karl Barth Stichting heeft opnieuw een mooie, goed verzorgde brochure laten verschijnen.

Susanne Hennecke

In de waagschaal, nr.4, 30 maart 2024