Inhoudsopgave jaargang 45 (2016)

logoIdW

 

Artikelen

Aboutaleb, Achmed:   Mensen maken de stad                                                7/4
Belt, Ruben van de:     Een nieuw Europa                                                       9/17
Bennahmias, Richard:Het doorkruiste Subject van de techniek              12/24
Blei, Karel:                 Barth over Israël en de kerk, nu in Nederlandse                                                     vertaling                                                                            6/14
Bloed, Kees:               Is God uit op geweld?                                                     1/22
Brandstapels in de Bijbel                                              2/22
Boersma, Hetty:        Het ongerijmde en God (Zwagerman)                        4/5
Boom, Wessel ten:    Gods aap uit de mouw. Gott und die Götter bij                                                       Karl Barth                                                                          3/11
Een verdubbeling van God. Barths aanzetten tot                                                    een scheppingsleer                                                         4/18
Meditatie over de wet                                                    5/24
De Barthreceptie in Nederland                                   6/20
De stad van de mens en de stad van God                   7/16
De bedrieger bedrogen                                                  7/46
Gesprek met Joop Boendermaker                               8/4
Onze Vader. Christelijk spreken over God (inl.)       9/4
Twee kanten van de Rijn
(vakantieoverpeinzingen)                                             9/19
Vrijheid en gehoorzaamheid                                       12/13
Borgman, Erik:          Sluitend antwoord op openende vraag? (Muis)       9/11
Brederode,                  Bijeen-denken: Miksotte en de mystiek                       1/6
Désanne van               Bijeen-denken: leven en lezen (vervolg)                     2/4
Burger, Christoph:Overtuigend pleidooi van een orthodoxe vrijzinnige 3/28
Constandse, Coen:    Op weg naar de tweesprong (Lendering)                    3/8
Nadenken over missionair werk in een post-                                                           christelijke situatie                                                         4/23
Hulde aan het bruidspaar!                                            5/16
Lezen tegen het lot.Over Henk Vreekamps
Het jaar van Vivaldi                                                          6/4
De dood van Cruijff en de Nederlandse
voetbalcultuur (Cultureel gewicht: Cruijff)               7/38
De muur (Raheb)                                                           8/20
Dekker, Willem M.:  Mogen wij ook eens met de rug naar de wereld staan?                                                                                                                                     2/12
De Romeinse weg (Brague)                                          3/22
Ellende, verlossing, dankbaarheid.                                                                            Het calvinisme van Gerrit Achterberg                        4/10
Feest van herkenning, bron van ideeën                     5/30
Lof van het platteland                                                    7/34
Triniteitsleer en eigenschappenleer                         10/26
Dijk, André van:        Het Oude Testament: Cliché-beelden                        1/20
Lezen om te onthouden                                                3/20
Schwerpunkt 2016: Flandern und die Niederlande                                                                                                                                         10/29
Doedens, Udo:          Tien kansen met zorggarantie                                      1/24
Verder zonder gemeente (Niek Schuman)                  3/4
Hartenbloed                                                                    4/22                                        Opstanding uit de ironie. Paasgedachten                                                                  richting ‘discipline’                                                         5/7
Stad en dorp                                                                     7/24
Kists erfenis                                                                   10/10
Opwaartse wegen in het watersnoodmuseum
(Cultureel gewicht: Schouwen-Duiveland)              11/21
Dool, Aart van den:  Gerrit Achterberg                                                            5/19
Dulk, Maarten den: Mystiek en bevinding                                                       1/4
Karl Barth over de Heidelberger, vertaald door
E.P. Meijering                                                                  9/15
Wim Kist door Dick de Jongh                                      10/4
Om terug te komen op Mans Miskotte                       11/4
Waar gaat Miskotte’s Bijbels ABC over?                    12/4
Dubois, O.W.:           Literatuur en christendom bij Gunning                    3/24
Christelijke humaniteit is echte humaniteit (Corti) 6/25
Elbers, Mirjam:        Van mystiek naar bevinding                                          2/10
Pinkstertheologie – Society for Pentecostal Studies 5/27
Systematische theologie: terug naar de natuur?      11/15
Praktische theologie: geleefde religie                        12/21
Gijsbertsen, Bart:     Henk Vreekamp (1943-2016)                                         4/4
Groot, Ger:                Pleisterplaatsen                                                                7/10
Jansen, Rosa:        De Raio-opleiding als katalysator voor verandering 10/20
Kist, A.W.                  Het dichterschap van Wim Kist                                   10/14
Klerk, Jilles de          Geen verzoening zonder gerechtigheid                        11/7
Klok, Els:                   Jezus en de vijfde evangelist: zoeklicht of dwaallicht?                                                                                                                                      11/27
Kopmels, Rens:        Nietzsche als vernieuwer van de filosofie                   3/17
Postuum eerbetoon aan Bas Leenman                       11/12
Korthals Altes, Edy: Wim Kist: Een bijzonder lied                                      10/18
Meiden, Willem
van der:                       Miskottes Godsontmoeting                                            2/7
Mielke, Maren:          Bonhoeffer als tegendraadse gids                               1/27
Mik-van der Waal,    La jaula de oro van Quemada-Diez (Cultureel
Machteld de:              gewicht)                                                                            6/23
Tiel                                                                                     7/22
Wc’s voor de wereld                                                       9/29
Nieuwpoort, Ad van:Nico T. Bakker (1934-2015)                                          2/15
Noordegraaf, Herman: Antwoord aan de machten. Kist en Berkhof        9/26
Polhuis, At:                 Barth in het zonnetje                                                     2/29
Max en Erwin Planck (Cultureel gewicht)                4/26
Disciplinerende vrijheid                                               5/13
De verliezers in de stad                                                7/30
Met de nadruk op ‘Onze’: een vraag aan Jan Muis  9/5
Prosman, Henk-Jan: Het pad raakt breder (Cultureel gewicht: Brodsky)                                                                                                                                           1/12
De verleiding van het goede (Bosma)                      8/24
Reeling Brouwer, Rinse: Oerwoorden in de vroege 21e eeuw –
naar een nieuw Bijbels ABC                                        12/7
Schravesande, Hans:  De kerken, het ANC en geweld: hoe kijken wij terug?                                                                                                                                   12/16
Selm, Marijke van:      Le Tout Nouveau Testament (Cultureel gewicht:
Jaco van Dormael 2015)                                             2/25
Knielen op een bed snot                                              6/11
De laatste Paauweanen                                              11/18
Soeharno, Jonathan:   Terug naar de catacomben. Rechtsfilosofische
kanttekeningen bij het Onze Vader van Jan Muis  9/8
Slob, Wouter:                Niet over, maar van God spreken (Muis)             10/23
Stam, Jan Willem:        § 34                                                                                 4/14
Verbaan, Peter:             De Revisor (Cultureel gewicht: Boermans)            3/15
De longen van de stad                                                  7/6
Visser ’t Hooft, Caspar:Vriendelijk verzet                                                       4/30
Terugkomen op Charlie                                              5/4
Dormillouse                                                               11/24
Wessel, Coen:                 Als Mozes had doorgevraagd (Van Heemstra)      4/9
De terugkeer van het gebod                                       6/7
Willigenburg, Theo v.:   Integratie als insluitende uitsluiting                     5/10
Zanden, Gerard van:      De kleine Japanner die niet gedoopt wilde worden.
Barth en Takizawa (I)                                               1/16
Barth en Takizawa (II)                                             2/18
Hoeveel stukken zijn u nodig te weten?               7/42
Hooggeëerd publiek!
(Cultureel gewicht: Het circus)                             8/28
Zuur, Joop:                       Vernieuwing van kerk en samenleving (Kist)    9/22
Verder in de geest van Wim Kist                          10/6

Meditaties

Boom, Wessel ten:    Laat de demonen tot Mij komen (Luc. 8:26-39)        8/3
Constandse, Coen:    Open vlees (Hebr. 10:20)                                                4/3
Dekker, Willem M.:  De dubbelzinnige stad (Gen. 4:17b)                              7/3
Doedens, Udo:           Goed getob (Zach. 4:10)                                                  2/3
Klouwen, Wouter:     In onmacht sterk (Hebr. 4:15)                                       3/3
Knijff, H.W. de:          In den beginne                                                                12/3
Kopmels, Rens:          Het Koninkrijk en de macht van Jezus (Mat. 4:17)   9/3
Mik-van der Waal, M. de: Donkere majesteit (Num. 11)                                5/3
Polhuis, At:                 God als worstelaar (Gen. 32:29)                                  11/3
Prosman, Henk-Jan: Onder de zuilengangen (Joh. 5:1-9)                            6/3
Verbaan, Peter:          Ghetto Nuovo                                                                  10/3
Coen Wessel:              Martelaarschap (Marc. 10:35-42)                                 1/3

Commentaar

Woonvisie (At Polhuis)                                                                                        1/31
Het einde van de Duitse boetecultuur (Coen Wessel)                                   2/31
Compromis (AP)                                                                                                   3/31
Een programma van verbondenheid (CW)                                                     4/31
Brussel (AP)                                                                                                           5/31
Het CDA in het offensief (CW)                                                                          6/31
Een nieuwe doorbraak (AP)                                                                               7/47
Naar een multiraciale kerk (CW)                                                                       8/31
Janneke Stegeman (AP)                                                                                      9/31
‘There is more’ (CW)                                                                                          10/31
Stemadvies (AP)                                                                                                   11/31
Illegale immigratie (CW)                                                                                   12/31

Gedichten, liederen, gebeden, citaten

Achterberg, Gerrit: Bolwerk                                                                               7/24
Balkt, H.H. ter: De overwintering op Nova Zembla (II)                               7/21
Barnard, Benno: Het rendez-vous                                                                     7/14
Boom, Wessel ten: U werd geen mens                                                              2/17
Campert, Remco: R.I.P.                                                                                       7/29
Dekker, Willem Maarten: Woord                                                                    12/26
Doedens, Udo: Psalm                                                                                           6/18
Dylan, Bob: Ring them Bells                                                                             11/10
Herzberg, Judith: Je bent als een stad …                                                         7/41
Parlevliet, Dieuwke                                                                                             12/11
Revius, Jacob: uit De claechlieden Ieremiae                                                  7/33
Schulte Nordholt, Jan Willem: Hier op aarde                                              10/13
Wit, Jan: De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim                                      2/28
… En altijd weer het meel…                                                              5/29

Thema(nummer)s
(De gecursiveerde cijfers verwijzen naar themanummers)

Barth: 1-7, 9
Boendermaker: 8
Cultureel gewicht: 1-8, 11
Discipline (wet/evangelie): 5-6, 12
In memoriam Nico Bakker: 2
In memoriam Henk Vreekamp: 4
In memoriam Mans Miskotte: 11
Islam/integratie: 5
Israël/OT: 1, 2, 6
Jodendom: 3, 8, 9, 11
Kist: 9-10
Miskotte: 1-2, 12
Muis: 9-10
Poëzie: 4, 5
De stad: 7
Theologische ontwikkelingen: 5, 11, 12
Zuid-Afrika: 8, 11, 12