Van de redactie

logoIdW

 

Op 1 dec. 2016 was het 100 jaar geleden dat Frans Breukelman werd geboren. Mét zijn kinderen kon dit worden gevierd op een studiemiddag, waar meerdere sprekers het woord voerden. Een van hen was Leo van de Wetering, wiens sprankelende column we hier plaatsen. Voor de (langere) verhalen van Geert van Istendael, Alex van Heusden, Gerard van Zanden, Marco Visser en Rinse Reeling Brouwer verwijzen we naar het maartnummer van het tijdschrift Ophef. Ype Bekker schreef naar aanleiding van deze verjaardag een gedicht en vier gebeden. Wat immers is een Schriftgeleerde zonder geloof? Nog ouder dan Breukelman was Hebe Kohlbrugge. Oud redacteur Rens Kopmels gedenkt haar, na alles wat er reeds over haar is verschenen, in dierbaarheid.

We beginnen met de wijde hemel en de wateren daaronder. Udo Doedens mediteert waarom vaak juist het uitspansel ontbreekt in het vertrouwde lijstje godsbewijzen. Marijke van Selm peilt de oneindige ruimte van het zwarte ijs daaronder dat aan je voeten voorbijflitst – en geeft daarmee een mogelijk antwoord? Een serieus gesprek woedt er in onze kolommen over de prijs van het engagement. Ook dat heeft te maken met waar we God vinden en willen vinden. Prosman reageert op Schravesande en De Klerk en hun ‘Verharmlosung’ van het ANC-geweld. Hoe vanzelfsprekend ons bestaan vol geweld zit en hoe weinig raad we daarentegen weten met een engel, toont ons Coen Wessel aan de hand van een moderne Jefta.

Theologie. U vindt een verwijzing naar de komende Barth-Tagung in maart, die dit keer gewijd zal zijn aan Barths homiletiek, onder andere in het kader van zijn kerkstrijd. En van de hand van E. Meijering verscheen een (nieuw) deel Barth-vertaling! Barths behandeling van de triniteitsleer, die het kernstuk vormt van KD I/1. Rinse Reeling Brouwer prijst Meijering en leidt de lezer in een aantal vragen die deze triniteitsleer oproept, in. Reeling Brouwer schreef zelf een boekje over Giorgio Agamben. De Nijmeegse filosoof Gert-Jan van der Heiden waardeert het hoe theologie en filosofie hier met elkaar in gesprek zijn, en lijkt by the way te pleiten voor theologie als een onmisbare discipline. Daar sluit het laatste artikel uit de serie van Mirjam Elbers goed bij aan: wil de academische theologie God nog ter sprake brengen of alleen de religieuze mens?

Zelf las ik met gemengde gevoelens een nieuw boek van en over J.T. Doornenbal en Coen Wessel verheugt zich over democratische partijen op rechts. Lezer, hier zult u het mee moeten doen.

Wessel ten Boom

In de Waagschaal – Ja, waar vinden wij God?