Inhoudsopgave nwe jaargang 40 (2011)

logoIdW

 

INHOUDSOPGAVE NIEUWE JAARGANG 40 (2011)

Artikelen

Abma, Henk:  Zij niet zonder ons. Overwegingen bij Hebr. 11: 40 7/12

Abma, Richtsje:  Waar het nu op aankomt! Predikant uit de comfortzone 4/11

Akerboom, D.:  Over de onvrijheid van het menselijk willen 2/11

Blankesteijn, Hans:  Monumentje voor mijn vader 8/17

Blei, Karel: 

Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (I) 1/20

Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (II)

2/24

Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (III)

3/16

Boer, M.G.L. den: 
Het laatste gedicht 3/26

J. van Dijk Mzn – Een gedreven man met singuliere gaven 7/23

Tien jaar geleden (11 september 2001) 13/25

M.G.L. den Boer, L.A. Kopmels en A.A. Spijkerboer:  Nieuwe missie naar Afghanistan? 2/5

Boom, Wessel ten: 
De keuze die geen keuze is. Over Kiezen is dienen van Maarten Luther 2/17

Scheiding 3/9

Jezus en het universele heil. De zoektocht van Friedrich-Wilhelm Marquardt 8/24

Erfzonde 9/7

Professor Mönnich en zijn maskers 11/8

Alles of niets. Het theocratisch visioen van Van Ruler 12/24

Duitse erfstukken 13/21

Faustus in Fritzlar 14/5

Wat als de kerk Israël werkelijk zou vervangen? Over de noodzaak van een vervangingstheologie 15/8

Het recht op treuren 16/13

Magdeburgse beelden 17/15

Boon, Rudolf:  Herwaardering van de jaren vijftig 14/26

Bruin, Jan: 
Beste At, 1/4

Ritueel of verdoofd? 8/14

Constandse, Coen: 

Een aangelegen punt weggelegd. Onopgeefbare verbondenheid en de Islamnota van de PKN 1/13

‘If I call this gentleman here an @$#*%&…’ 3/13

De verlegenheid voorbij en wat daarachter zit 9/23

Een messiaans leven. De biografie van Sophie/Francisca van Leer 10/11

Een muur valt om in Emmaüs 13/19

Onder acrobaten en theologen. Over Peter Sloterdijks

Je moet je leven veranderen 14/10

Waar sta je? 15/18

Het echte leven wordt steeds moeilijker 16/21

Seculier – wat is dat eigenlijk? 17/8

Dekker, Willem Maarten:  God: geen koekenbakker, wel pottenbakker 1/27

Waar het nu op aan komt? Predikant zijn in een seculiere tijd

4/14

De kerk als spel van God 6/26

Nederlandse literatuur en religie 10/7

De wedergeboorte van de idioot 11/11

Eberhard Jüngel over metaforische waarheid 12/27

Dekker, Pim:  Politici – of toch liever christenen? 15/22

Deurloo, Karel:  Allocutio promovendi 2/28

Doedens, Udo: 

Beste Hans, 3/4

Landelijke kerk grijpt plaatselijk het roer. The Passion Gouda 2011 5/4

Katholiek of niks 6/7

After The Passion. Goudse predikanten over popspektakel 9/20

Hogere bemoeizucht. Het simultane leven van W.H. Nagel 10/20

Waarom het fascisme nog steeds gevaarlijk is maar tegelijk meer respect verdient 12/9

Doevendans, Kees: 

De stad van het antropoceen 8/28

De stad als wereldlandschap 9/16

Drie, Aart van:  Verlossing van schaamte 8/19

Dubois, O.W.:  Eeuwigheidsverlangen bij Rhijnvis Feith 9/4

Dulk, Maarten den:  Bij het verschijnen van de biografie van Ter Schegget 1/23

Humaan kompas 8/22

Fernhout, Marieke:  Zie, de mens. Gerrit Cornelis van Niftrik, 24 oktober 1904-25 oktober 1972  15/4

Harst, Paul van der:  ‘Ik, de Heer jouw God’. De PKN-notitie over ‘Spreken over God’ 1/11

Horst, Hans P. van der:  25 januari 2011 Karel Deurloo 75 jaar 2/27

Hovy, Jan: 

Catechismus van de compassie 2/20

Licht en donker op de rotsen. Over ‘Maalstroom’ van Henry Bauchau 4/16

Bewaar me. Gedichten van Wessel ten Boom 6/22

Klouwen, Wouter:  Concreet over Israël 16/10

Knijff, Hans de:  Een goed bericht van B.J. Aalbers 15/26

Kolk, Jan van der:  Selectief lezen 5/29

Kopmels, Rens:  Mijn keuze voor theologie 13/4

Kooij, Bert van:  Herbronning van de ethiek. Een pleidooi vanwege de explosief toegenomen middelen 16/27

Herbronning van de ethiek (II). Consequenties voor de ethiek van bemiddelde mensen 17/20

Kroesen, Otto: 

Christelijke inspiratie na het tijdperk van de kerk 3/27

De kerk van het Zuiden 5/25

De ziel van Afrika 6/27

A Civil Society in Afrika 7/25

Kronenburg, Hans: 

Beste Udo, 2/22

Ceterum censeo ecclesiam reformatam catholicam esse 6/4

Kruijf, Gerrit de: 

De waarheid spreken 4/8

De gelatemheid van Helmut Schmidt 8/10

Het verbond volgens Woodrow Wilson 9/14

De hoop van Obama 10/24

Verhagen en het onbehagen 11/28

Niet deserteren! 15/24

Het heilige en de preek 16/16

Lensink, Henk: 

Koning der Joden. De vier kruisopschriften (I) 5/10

De koning van de waarheid. De vier kruisopschriften (II) 6/10

Koning = Hij die de waarheid doet. De vier kruisopschriften (III) 7/19

Ligten, Alex van:  Studieflof en bleidsplan 10/29

Linden, Teunard van der:  Oepke Noordmans 1/17

Maanen, Gert van:  De handstand van Rosenthal 9/26

Meijer, Herman:  Het nut van een late ontdekking 14/25

Meijering, E.P.: 

Wanneer en waar is het Koninkrijk van God zichtbaar? 1/6

Een theologische reactie op Paul Verhoevens boek over Jezus 8/4

Barth over de verhouding tussen dogmatiek en ethiek 14/22

Kuiterts afrekening met Barth 16/4

Mik-van der Waal, Machteld de: 

Het schip der zotten. Een studie naar leven en werk van August Henkels (1906-1975) 10/14

Marginaal en missionair. Een kleine theologie voor een krimpende kerk 16/20

Miskotte, Mans:  Het leven van Wiesenthal 3/19

Noordegraaf, Herman: 

Het conciliair proces in de DDR 11/26

Toelstra en het christelijk geloof 17/12

Noorman, Taco:  Over de dagen van Bert ter Schegget 10/17

Nuiver, Jan: 

Geloven in bezettingstijd 6/13

Geloven in bezettingstijd (II) 7/9

Paul, Herman:  Hoe ziet een robuuste kerk eruit? 5/19

Pettinga, Paul:  Geen vijanden 17/23

Polhuis, At: 

Waar is Israël gebleven? 1/7

Het monotheïstisch dilemma 3/6

Is Paul ook onder de profeten? 4/19

Vragen aan Cliteur 5/14

Het offer van Abraham 7/7

Onmogelijk en toch werkelijk 14/19

Synagoge – of toch maar Israël? 15/11

Prakke, Bernard:  Paul Gerhardt (1607-1676) 3/23

Prosman, Henk-Jan:  De tovenaar en de dominee 14/8

Redactie:  Hoe verder met In de Waagschaal? 14/29

Reedijk-Boersma, Laura: 

Een dans in de lichtkring. Over Een huis voor de ziel 4/25

Christus op de koude steen 6/20

Truus Gerhardt, de zus van Ida 11/19

Reeling Brouwer, Rinse:  Permanente educatie: En waarom zou een dienaar zich niet onder voogdij stellen? 13/28

Ronde, Franc de:  God meer gehoorzamen dan de mensen 12/4

Rooze, Axel:  De ramp 12/13

Rouwhorst, Gerard:  De evangeliën de synagogale eredienst. Kanttekeningen bij een postuum werk van Dirk Monshouwer (1947-2000) 13/6

Schoch, S.L.: 

Een weekend naar het Oosten 12/6

Vrijdagavond 16/8

Literatuur als spiegel van het recht 17/19

Schormans, Peter:  De geweldenaars 7/29

Slob, Wouter:  ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ 4/5

Slot, Edward van ‘t:  Religie is ongeloof. Over Meijerings nieuwe Barth-vertaling 9/10

Spijkerboer, A.A.: 

De vrije wil 2/15

Over het werk van de Geest 5/23

Verbod op ritueel slachten 6/9

Over het geweten 13/10

Over Libië 14/14

Staudt, Max:  Bij Kiezen is dienen. Vertalen als protest 2/6

Thoomes, Daan: 

Puberteit 4/27

Opnieuw aandacht voor de Doorbraak-pedagogie van M.J. Langeveld 16/24

Trapman, J.:  Erasmus over de vrije wil 2/9

Verbaan, Peter: 

‘Dit wonderlijk gesplete lange heden’. Een biografie van M. Vasalis 11/15

Het opstandingslichaam revisited 17/6

Verschuer, O.W.A. baron van:  Ja of neen tegen de missie naar Afghanistan 4/29

Visser-Schroot, Inny:  Preken die vrolijk maken 5/17

Wessel, Coen:  De nationale Synode 1/25

Een post-stalinistisch tienerboek 8/15

Christendom en geschiedenis: een karikaturaal schema 11/5

Spengler: een webcolumnist over de ondergang van Europa 13/15

Wessel, Coen:  De mentale kaart van het Midden-Oosten 15/15

Wijer, Evert Jan de:  Miskotte, een wensbiografie 10/9

Zanden, Gerard van:  Theologie tussen kerk, universiteit en samenleving 7/15

Zuurmond, Rochus: 

De grondtekst van de Herziene Statenvertaling 2/30

Het Onze Vader 4/22

Motieven van het Onze Vader 5/7

Onze Vader in de hemelen 6/17

Onze Vader: Geheiligd worde uw naam 7/4

Onze Vader: Kome uw Koninkrijk 8/7

Onze Vader: Geschiede uw wil 9/28

Onze Vader: Hemel en aarde 10/4

Onze Vader: Brood 11/22

Onze Vader: Schulden 12/21

Onze Vader: Verzoeking 13/12

Onze Vader: Afsluiting 14/16

 

Meditaties

Boer, M.G.L. den: 

De schat van de kerk (Hand. 16: 15vv) 3/3

Menslievend (Hand. 28: 1-10 12/3

Constandse, Coen:  De vloed en het nooit weer (Gen. 8: 22) 2/3

Dekker, Willem Maarten:  De magie van het kruis (Ex. 17: 11) 14/3

Klouwen, Wouter: 

Droefenis (Marc. 10: 21) 9/3

JHWH is Richter 15/3

Knijff, H.W. de:  Heimwee (Psalm 42) 13/3

Kopmels, Rens: 

Vrijheid en dienstbaarheid (Luc. 17: 10b) 4/3

Het verbond als binnenkant van de schepping (Gen. 9: 11) 11/3

Mik-van der Waal, M. de: 

Verder zag ik en zie (Dan. 7: 13,14) 8/3

Valse troost (Mat. 24: 14-35) 16/3

Polhuis, At: 

Langs een andere weg (Mat. 2: 12) 1/3

Johannes 17/3

Prakke, Bernard:  Het wonder 7/3

Stark, Ciska:  Een tijd van baren en een tijd van sterven (Pred. 3: 2) 10/3

Verbaan, Peter:  Ongemerkt betrokken (Fil. 4: 10b) 5/3

Wessel, Coen:  Een nieuwe schepping (I Kor. 1: 10-17) 6/3

 

Commentaar

Elites (Coen Wessel) 1/31

Open Doors (At Polhuis) 2/31

Mentality-milieu’s (CW) 3/31

Eigen geld (AP) 4/31

Het innerlijk (CW) 5/31

Kroon (AP) 6/31

Ritueel slachten (CW) 7/31

Demjanjuk (AP) 8/31

De euro, de huizenmarkt en de PVV (CW) 9/31

Schotels (AP) 10/31

Naar een Byzantijns Europa (CW) 11/31

Unglaube (AP) 12/31

De moderne man en zijn onderwijs (CW) 13/31

Zelfredzaamheid (AP) 14/31

Een pleidooi voor retoriek (CW) 15/30

Christelijke politiek (AP) 16/31

Vertrouwen in de kerk (CW) 17/31

 

Zomaar wat (Rens Kopmels)

Over Jan Siebelink, Het lichaam van Clara, uit 2010 5/28

Vakbekwaam jatten 7/22

In de schaduw van gisteren 13/24

‘Mijn geloof’ 14/25

Psalmen in de nacht 15/28

Onvoltooid verleden tijd 16/6

Toch een kleien ramp 17/5

 

Gedichten, liederen, gebeden

Drij Coninghen Avond (Constantijn Huygens) 1/16

Met uw dood voor ogen (Tom Naastepad) 2/4

Ein Lämmlein geht (Paul Gerhardt) 3/25

Jephta’s dochter (Wessel ten Boom) 5/30

Wakker blijven (J.B. Charles) 10/23

Je weet niet wat ik bedoel (J.B. Charles) 10/28

Oud-christelijk grafschrift, vijfde eeuw (Laura Reedijk) 13/27

De slag (Gerrit Achterberg) 14/4

 

Thema(nummer)s

Karl Barth:   nrs. 1, 2, 3, 7, 9, 14, 16

Boekennummer (biografieën):   nrs. 10 en 11

Hauerwas/kerk:  nrs. 3, 5, 15, 16

Israël:  nrs. 1, 5, 15, 16, 17

Luther en de vrije wil:  nr. 2

Het Onze Vader (Zuurmond):  nrs. 4 t/m 14

The Passion:  nrs. 5, 9

De predikant:  nrs. 4, 5, 16

Rooms of katholiek:  nrs. 2, 3, 6

‘Spreken over God’:  nr. 1