Noordmans studiedag met Ger Groot

Op donderdag 5 juni vindt de jaarlijkse Noordmansstudiedag plaats. Het thema van dit jaar is:
Religie zonder God? Noordmans herlezen in een actuele discussie over goddelijke presentie en liturgische praktijken. Vanuit de spannende vraag ‘Kun je in viering en gebed aan religie doen zonder daar meteen een persoonlijke God in te betrekken?’ zullen drie sprekers ingaan op het werk van Noordmans:
Dr. Karel Blei gaat vanuit het ‘anders zijn’ van God in op Noordmans’ distantie tot de vanzelfsprekenheid waarmee God in de liturgie wordt verondersteld;
Prof. dr. Ger Groot geeft commentaar bij enkele teksten van Noordmans vanuit de herontdekking van het religieus ritueel als zingevende instantie;
Prof. dr. Rick Benjamins brengt de discussie in historisch perspectief en bespreekt de ontwikkeling van theologie naar een post-theïstische positie.
Daarnaast zijn er workshops waar enkele inleiders met de deelnemers in gesprek gaan over de thematiek vanuit hun eigen expertise en in relatie tot een tekstfragment.

De dag vindt plaats aan de PThU-VU en start om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie. Na het och-tendprogramma is er een kort intermezzoprogramma, voorafgaand aan de lunch. De kosten (incl. lunch) bedragen voor donateurs € 20, voor niet-donateurs € 40, voor studenten € 10. U kunt deze op de dag zelf betalen. Te zijner tijd ontvangen de donateurs van de Stichting dr. O. Noordmans de lezingen in druk in een nieuw Noordmans Cahier.
Aanmelding kan per e-mail bij de secretaris: Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl; of telefonisch: 0548-655635. Nadere informatie is ook te krijgen bij avanderkooi@pthu.nl, tel. 038-3325274.