Naar Psalm 52

Zal kracht, zullen armen
mij redden? Heft de olijfboom
handen tegen de zon?
Zal ik mijn tong slijpen
tot ze de tere struik opgraaft,
mensenbotten leggend
waar jonge wortels waren?
Liever zal ik wachten,
in stilte, waar mijn hart u wacht:
uw naam,
liever uw naam herhalen in mijn hart.

Lloyd Haft